• تکمیل اطلاعات پروفایل متخصص و استفاده کامل از امکانات یاسا

    تکمیل اطلاعات پروفایل متخصص :بعد از اینکه به عنوان یک متخصص در یاسا ثبت نام کردید، برای استفاده کامل از امکانات یاسا لازم است پروفایل خود را طبق مراحل زیر تکمیل نمائید. اطلاعات پروفایل و تکمیل اطلاعات پروفایل متخصص: برای تکمیل پروفایل و نمایش صفحه پروفایل خود به صورت موثر تکمیل این بخش ضروری است. […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰