تهمت و افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آن که قادر به اثبات آن باشد. در حقیقت افترا فعلی تهمتی است که تهمت‌زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به آن شخص است، قرار دهد. ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

همچنین بر اساس ماده ۶۹۹ این قانون، «هرکس عالما عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌‌شود، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است، بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به اوقلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.»ملاک مجرم تلقی شدن مفتری (افترا دهنده)، ارتکاب جرم به شکل عالمانه و عامدانه است؛ به این معنا که مفتری به جرم بودن آنچه نسبت می‌دهد، علم داشته باشد و عمدا عمل افترا را انجام دهد.

انواع افترا و تهمت

افترا به دو نوع تهمت قولی و افترای فعلی تقسیم می‌شود.

 • تهمت و افترای قولی، نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه‌ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است.
 • تهمت و افترای فعلی نیز وقتی صورت می‌گیرد که مفتری به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل، جیب یا محل کار شخص قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.

انتشار، از شرایط تحقق تهمت

نکته قابل توجه در جرم افترا، انتشار آن است. در واقع اگر کسی متنی حاوی انتساب جرمی به دیگران را تهیه کند و نزد خود نگه دارد یا مانع انتشار آن شود، مرتکب جرم افترا نشده است. نکته قابل توجه دیگر در جرم افترا این است که افترا وقتی حادث می‌شود که مفتری، جرمی را به کسی صریحا نسبت دهد. در حقیقت عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، جرم تلقی شود. بنابراین نسبت دادن اعمالی خلاف یا ناهنجار که جرم‌انگاری نشده باشد، افترا تلقی نمی‌شود مانند بی‌نظم، بی‌انضباط، بی‌حیا و… . از آنجایی که این موارد جرم‌انگاری نشده است، مصداق جرم افترا تلقی نمی‌شود.

چنانچه جرم افترا اثبات شود و در واقع مفتری نتواند نسبت داده‌شده را اثبات کند، قانون برای مفتری کیفر پیش‌بینی کرده است. مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی در افترای قولی ـ به جز در موارد تهمت‌های ناموسی که موجب حد است – برای مفتری حبس از یک ماه تا یک سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق پیش‌بینی کرده است. کیفر افترای فعلی نیز حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق است.

تهمت

ارکان و اجزای قانونی تهمت

 1. مفتری جرمی را به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.
 2. آن جرم امری پوچ و واهی بوده، یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.
 3. مفتری با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.
 4. نسبت‌دهنده (شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مرجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.

قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید «دزد» یا «کلاهبردار» موضوع توهین است؛ نه افترا. در توضیح این مطلب، مثالی را می‌توان مطرح کرد: شخص الف مدعی است که آقای ب اتومبیلش را سرقت کرده و پرونده امر پس از بررسی‌های معموله قضایی با صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت قطعی مختومه شده است. آیا در این قضیه شاکی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است؟ در این مثال چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

 1. شاکی واقعاً اتومبیلی داشته که ثابت شده قطعاً به سرقت رفته و صاحب مال با دلایل یا توضیحاتی که پیش خود داشته، به این نتیجه رسیده که شخص»ب» آن را سرقت کرده است و این امر در دادگاه هم به اثبات می‌رسد که در اینجا شاکی مفتری به حساب نمی‌آید.
 2. ممکن است اتومبیل شاکی واقعاً سرقت شده باشد اما شخص «ب» آن را سرقت نکرده بلکه دیگری آن را سرقت کرده است. در این صورت نیز شاکی به دلیل اینکه گریز و چاره‌ای جز اعلام شکایت نداشته و قصد وی دادخواهی بوده و نه چیز دیگر، در اینجا نیز مفتری تلقی نمی‌شود.
 3. ممکن است اتومبیل شاکی سرقت نشده یا اساساً اتومبیلی نداشته که به سرقت رفته باشد اما وی جرم سرقت مذکور را به دیگری نسبت می‌دهد و شکایت وی مردود اعلام می‌شود. در این مورد وی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است. زیرا شاکی در این موضوع به قصد اضرار به دیگری و برخلاف واقع و به انگیزه هتک حیثیت دیگری اعلام شکایت کرده و قصد وی تظلم و دادخواهی نبوده است.

زیرا وقتی شاکی یا نسبت‌دهنده جرم، موضوع و اهرمی از پیش خود ساخته را که اساساً و در حقیقت آن واقعه رخ نداده است، از روی عمد، به دروغ و برای زیان دیگری و با علم و اطلاع به کذب بودن آن همچنین با سوء نیت خاص به دیگری نسبت می‌دهد، مفتری محسوب می‌شود. بدیهی است که اگر شاکی بر اثر یک اشتباه قابل چشم‌پوشی امری را به دیگری نسبت دهد و به گمان اینکه آنچه را که می‌نویسد یا می‌گوید، در طبیعت نیز اتفاق افتاده و صحیح است، مسئول نخواهد بود.

شرایط تحقق افترا

با دقت در ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌توان به این نتیجه رسید که برای تحقق جرم تهمت وجود سه شرط ضروری است:

 • انتساب جرم به دیگری

این ماده به طور کلی از انتساب جرم به دیگری، یعنی نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده، سخن گفته است؛ این در حالی است که انتساب اعمالی که برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نخواهد بود.نکته دیگر اینکه قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود و نمی‌توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.

 • صراحت انتساب

این مورد بدین معنا است که مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود. لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید «فلانی دزدی کرده یا مرتکب قتل شده است» کفایت می‌کند. اما به کار بردن کلمات و واژه‌های عامی از قبیل جانی، بزهکار و غیره برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.

 • ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد

هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.

عنصر روانی افترا

برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده ۶۹۹ عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم کردن دیگری انجام دهد. این تصریح دارای چند نکته است:

 1. مرتکب در انجام کار خود عامد و قاصد باشد و تحت تأثیر مشروبات الکلی، بیهوشی و مواردی از این قبیل قرار نگرفته باشد.
 2. با توجه به اینکه قید عالماً آورده شده است، مرتکب باید از ماهیت اتهام‌آور اشیا و ادوات و … آگاه باشد.
 3. مرتکب باید دارای سوء نیت خاص بوده، یعنی قصد وی متهم کردن دیگری باشد.
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3.57 (53 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

۱۸۱ نظر

 1. یه سوال
  اگر کسی تهمت دزدی رو به کسی بزنه ولی نتونه ثابت کنه اون موقع چه جرمی داره
  تهمت دزدیدن ۴۰۰کیلو برنج در انباری

 2. سلام اگر همسر فردی بهش تهمت بزنه که ماشینش رو فروخته برای مهریه ندادن و این تهمتش الکی باشه در صورتی که ماشین فروخته نشده مجازات این تهمت چی هست؟

  • مجازاتی نخواهد داشت.

   • سلام بنده چک و سفته از یه نفر داشته واز وی شکایت کردم ولی ادعای تامین خواسته و انجام دادم در ضمن بنده یه یه قولنامه با این اقا داشتم بخاطر اینه ای ملک سر قفلی بوده وبه سه نفر فروخته شده بود من برای نرسیدن به دادگاه ملک را به وی داده وپشت قولنامه رو پشت نویسی کرند که نوشته بود معامله مور د نظر فسخ بود وجلوش با یه حرف کوچک بسته شد وبنده زیرش رو امضا کردم بعد ا اون طرفی که مدارک رو اجرا گذاشته بودم با هم دست وخط یه نوشته ای که این چک و سفته فاقد اعتبار است رو اضافه کردند و شکایت خیانت در امانت و کرده ایا این نوشته ثابت میشه که جعلی بوده و ایا هر همون زمانی بنده اونجا رو ترک کردن اضافه کرده باشه معلوم میشه واز این نظر که بنده شاهد نداشته ولی او نطرف با دست به هم کردن بنگاه دار شاهد هم ازم گرفته ام نیتجه چی‌ میشه لطفا

 3. باسلام و تسلیت ایام فاطمیه
  فردی بنده را تهدید کرده که اگر از پرونده بنده رضایت ندهید دخترم شاکی شما میشود و تهمت فحاشی باشهود قلابی برایتان اثبات میکند،
  اگر فردی ازخدانترسد راحت میتونه برای دیگران دردسر درست کنه!
  من چه کنم؟

  • اگر مدرک نداشته باشند خیر.

   • سلام دیروزیک نفرزنگ زده ب شماره شوهرم ک خانومتون برام مزاحمت ایجادکرده و منوتهدیدکرده همه فکرمیکنن واقعاکارمنه درصورتی ک من ازشون ندرک خاستم ولی هنوزچیزی واسه اثبات ندارم فقط ابروی من رفته این وسط وخاستن بینمون مشکل ایحادبشه ک شدجرمشون چیه؟من میخام ازشون شکایت کنم پیگیرشم

    • میتوانید به جرم افترا علیه ایشان شکایت کنید و مجازاتش حبس است.

    • سلام خسته نباشید
     همسرم برام دوباری دعا ویا جادو گرفته فهمیدم بهش گفتم میگه باید ثابت کنی و دعانویس هم بعنوان شیاد پولشا گرفته و دست لا تله نمیده الانم همسرم رفته بعنوان اینکه تهمت بش زدم شکایت کرده، لطفا عنایت بفرمایید باید چیکار کنم ممنون

  • سلام
   خسته نباشید.ازاینکه باحوصله سوالات رو پاسخ میدهید ممنون.
   بنده مورد تهمت وافترای خانواده ی همسرم بعنوان اعتیاد ومعتاد واقع شده ام وازآنجایکه مورد معتمد محل هستم و۴۰ سال هست که درآن محل در نظر مردم مورد اعتماد هستم آنها درملاء عام با افترای اعتیاد ونسبت دادن به بنده وخانواده ی بنده آبروی ۴۰ساله ی مارا ازبین بردن وموجب شک وتردید وذهنیت کاملا بد نسبت به بنده وخانواده م شدن ، در کنار همه ی این موارد برادر زنم مرا درآن محل در دید انظار عموم مورد فحاشی وضرب وشتم شدید قرار داده تاجایکه به پزشک قانونی جهت ثبت آثار جراحت رفته ام ، حال بیشتر ازاینکه بنده شکایت کرده ام برای ضرب وشتم از ایشان ، راهنمایی بفرمایید برای مسئله ازبین رفتن آبرویی بنده ونسبت افترا وتهمت اعتیاد چگونه می توانم طرح دعوی نماییم.
   ممنون وسپاس

 4. با سلام
  اگر مردی به همسر خود تهمت دیوانگی و روانی بودن و …. بزنه و از این طریق بخواد طلاق بگیره و مهریه نده جرمش چیه؟؟

 5. یکی به دادم بره استاد من چندبار از دستم شکایت کرده که در مورد اول من مقصر بودم و بعد از اینکه عذر خواهی کردم و تعهد دادم مجددا افترایی دیگه زد و منم از ایشان شکایت کردم و امتیاز ایشان کم شد زیرا ایشان پیمانی کار میکنند قرار بود استخدام رسمی بشوند بسیار بعد از آن فشار روحی به من وارد شده بود سعی کردم اهمیت ندهم مدارکی برای اثبات ندارد فقط در دیدگاه رونشناسی اگر شما مداوم از شخصی نزد دیگران بد گویی کنید برایشان را خراب جلوه بدهید مسلما مغز تحریک خواهد شد من جهشی در خوانده ام و سنم کم تر از دانشجویان دیگر است باایشان درس خود را پاس کردم و مدارک کاملی دارم اما من میخواهم خارج از دانشگاه از ایشان شکایت کنم لطفا راهنمایی کنید مرا

  • برای شکایت کیفری علیه ایشان باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کنید.

  • تا انجایی که بنده مطلعم.کسر امتیاز از اساتیذ ومدرسین دانشگاه در اختیار شوراهای وزارت علوم است.دادگاهها ودادسراها در این قسم موارد دانشگاهی حکمی صادر نمیکنند. وپرونده را ارجاع به وزارت علوم خواهند داد.

 6. با سلام بنده جوانی ۲۰ساله ام که فردی مرا تهدید کرده که اشنا در اگاهی داره که به وسیله ی اون منو بخاطر کاری نکردم ببره زیر شکنجه من چه کنم که تا بتونم ثابت کنم که ایفون ایشونو ندزدیدم بهم گفته اگه تا امشب ایفونمو پیدا کردی که هیچی وگرنه فردا با مأمور میام میبرمت ترو خدا راهی بگیید بس گریه کردم خدا سرشاهده فشار خونم ۱۵یه

 7. من کارم برق کشیه سربازم خدا شاهده که هنو بخیه هایه شکممو نکشیدم برایه زندگیمون اگهی تو دیوار گذاشتم تا بتونم لغمه ی نونی در بیارم این انصافه واقعا یارو بخاطر سرمایه داره داره اینده ی منو که به این سختی درس خوندم تلاش کردم برایه کارم خراب کنه…فقط میگه جونی رحمم میاد نمیخوام برات سابقه بشه.دراگاهی میگه ۵۰۰بده بهت کاری ندارم خرج عملمو بخدا از عمم قرض کردم…..فقط ترو خدا بگید که من فردا چی جواب بدم ….من از قانون زیاد نمیدونم به نظر شما وکیل بگیرم

 8. سلام
  من دزد طلاهام رو شکایت کردم و ایشون در حضور بازپرس قید کرد که پول طلاهارو میدم،و خیلی هم تهمت زدو بدو بیراه گفت،آیا امکانش هست که در حضور دادستان انکار کنه و پرونده مختومه بشه؟،باتوجه به اینکه من چندین شاهد در کلانتری دارم که حاضرند شهادت بدهند

  • سلام و عرض ادب
   باخانم جوانی آشنا شدم و به خانه ما برای دوستی بیشتر آمد اما متاسفانه طلاهای مرا که صبح همانروز نشانش داده بودم دزدید،وقتی شکایت ما به کلانتری رسید در حضور بازپرس و چند نفر دیگر اذعان کرد که پول طلاهارو میده،اما تهمتهای ناموسی به همسرم که بسیار انسان باشخصیتی ست زد حالا من به شدت شاکی هستم کار به دادسرا رسیده آیا دادستان با شواهدی که دارم میتواندحق مرا بگیرد،درضمن برای تهمتها چه کنم؟

   • بازپرس ابتدا تحقیقات خود را انجام خواهد داد و سپس تصمیم مقتضی گرفته میشود.

    • باسلام
     پدر زن برادر خانوم گفته شما طلای زنمو دزدید برادرخانم میگه من ندوزدیم حاظرم قصم بخورم که من ندوزدیم پدر زنش رفته پیش یه اخوند
     اخونده مشخواسات اونو داده الان ماچکار باید کنیم

     • هر کس هر ادعایی دارد باید بتواند در مراجع قضایی آنرا اثبات کند.

  • اگر شاهد داشته باشید اثبات خواهد شد.

 9. شرکتی به من تهمت پرداخت رشوه به واحد تدارکات را داده به نیت اینکه یا مطالبات من را ندهد ویا مسئول تدارکاتش را اخراج کند من از نظر روحی وشخصیتی خیلی خرد شدهام من با چگونه می تونم شکایت کنم

 10. سلام به برادر من تهمت دزدی زده فردی در حالی دزدی نکرده و برد پاسگاه و نتونست سابت کنه دزد تو پاسگاه یکی از افسرا زده برادرم اونا بدون حکم میتونن بزنن

 11. ببخشيد من با اقايي ٣ماه دوران اسنايي براي ازدواج رو گذرونديم بعد من ايشون جواب منفي دادم در اين مدت ايشون براي من خط خريدن و سند زدن ب نامم و يه مبلغ پولي رو هم بهم دادن كه ٣٠٠هزار تومنش واريزي بود و البته بنده مجرد هستم و بكارتمو ٣سال پيش از دست دادم ولي بعدش ترميم كردم
  اين موضوع رو هم ايشون ميدونستن
  الان بنده رو تهديد ميكنن ك ابرو ريزي ميكنن اگه پولشونو پس ندم
  منم ندارم كه بدم
  اگه ايشون ترميم منو ثابت كنن من هم مجازات خواهم شد؟و البته اينكه مجازات ايشون با تهديدها ب چ صورت هست؟

  • جرم تهدید مجازات حبس خواهد داشت. لذا هر ادعایی نیاز به اثبات خواهد داشت.

 12. سلام امروز به من تهمت دزدی زده شد آن هم تهمتی که برادرم بهم زد و الان درست سومین بارش است و من هم فقط ۱۵ سال دارم بعضی وقتا فک میکنم که از طنابی که تو حیاطه واسه دار زدنه خودم استفاده کنم ولی آن هم گناه نا بخشودنیست نمیدونم چیکار کنم راهنماییم کنید

  • توسط پدرتان که ولی قهری شما هستند میتوانید به جرم افترا شکایت کنید.

 13. اگه مثلا فردی یه ماشین در اختیار فرد دیگه ای بزاره حالا یا به امانت یا هدیه ولی سند به نامش نزنه .بعد از مدتی اختلافی بین اونا پیش بیاد اونیکه ماشین رو داده بره شکایت کنه بگه ماشینم به سرقت رفته ولی اسمی واضحا از اونیکه ماشینو بهش داده نبره و بعد ماشین دست اون فرد توسط نیروی انتظامی توقیف بشه..ایا در این مورد اون فرد میتونه به عنوان افترا از اونیکه ادعای دزدی کرده شکایت کنه؟چون اسمی نبرده از طرف ولی علم به این داشته که ماشین دست طرف بوده

 14. با سلام
  من چند وقت پیش یه درگیری داشتم که دو طرف از هم شاکی شدیم و رضایت هم دادم ولی شاکی من به دروغ گفته بود من با چاقو زدمش و قاضی هم من را به دو سال حبس محکوم کرد من اعتراض کردم و در اعتراضم نوشتم که قاضی به من گفته تو قبول کن که چاقو زدی من تخفیف میدهم بهد بعد از این که رای اومد دادگاه تجدید نظر و رای من تعلیق شد حالا قاضی رفته شکایت کرده از دست من که اتهام بهش زدم چون در اعتراضم نوشتم قاضی میگفته من قبول کنم که چاقو داشتم تخفیف میدهد بهم
  ایا این اتهام است و چی کار کنم؟

 15. با سلام از بنده دم در خونه رفیقم داخل ماشین دستگاهی به مبلغ ۴۰ میلیون دزدی کردن که داخل صندوق عقب بوده ولب تاب وباند هم بود فقط یه وسیله بردند ومن به رفیقم مضنون شدم چون مواد مخدر مصرف می کنه ویه موتور سرقتی هم ازش داخل منزلش گرفتن اگر من شکایتم رو پیگیری کنم آیا می تواند ادعای شرف کند یاخیر

  • اگر مدرک نداشته باشید و به ایشان اتهام سرقت بزنید بله میتوانند شکایت کنند.

 16. با سلام.در جمعی در اثر بحث و بالا گرفتن ان دوست من به پدر یکی از افراد حاضر در جمع لفظ حروم زاده را نسبت داد.در جمع ۵ تا از دوستان من و داماد و مادر ان شخص حضور داشتن حال ایا این فرد میتواند برعلیه دوست من شکایت کند؟اگر تمامی دوستان من منکر این قضیه شوند ایا او میتواند از دو شاهد خود استفاده کند؟

 17. سلام شوهر خواهر من،به همسر بنده تهمت و افترا زده،و ایشون که همسر بنده هستن رو به زن بد کاره نسبت داده،یه شاهد که خانم هم هست دارم،لطفا بگید از چه راهی میتونم اقدام کنم و مجازاتش چیست.ممنون

 18. سلام همسر من با همسر سابقش دعوا کردن و همسرم به صورت پیامکی به ایشان فحش و توهین کردن و همسر سابقشون از همسرم شکایت کرده مجازاتش چیست؟

 19. سلام
  کسی به من تهمت زده که با پنج نفر صیغه بودم،میگه از دعانویس پرسیده،پیامکش هم نگه داشتم

  با وجود اینکه من با کسی ارتباطی نداشتم،امکانش هست شکایت کنم؟

  • صرف اینکه گفته اند صیغه بوده اید قابل شکایت نیست.

   • سلام
    من ۴ سال با یه اقایی دوست بودم خیلی هم همو دوست داشتیم اما بعدا فهمیدم اقا نامزد داره و قراره چند ماه دیگه ازدواج کنه..ما با هم رابطه جنسی داشتیم و این اخری خیلی به من بد و بیراه میگفت و میخاست ترکش کنم
    میتونم ازش شکایت کنم؟

    • اگر شکایت کنید و رابطه نامشروع شما اثبات شود مجازات شلاق خواهید داشت.

 20. سلام
  مستاجر خانه من با پیامک تهمت زده که من اخاذی می کنم و من را تهدید کرده ،توهین و همچنین موارد دیگری که همه افترا و بدون اساس است ،همه این حرکات فقط بخاطر این است که می خواهد اجاره ندهد و کار را به حاشیه بکشاند.
  می خواهم بدانم بابت توهین و تهدید که بصورت پیام ارسال شده تحت چه عنوان شکایت کنم و چه حکمی ب رای ایشان درخواست نمایم.
  ضمنا با هزاران ترفند ایشان را به مشاور املاک کشاندیم و توانستیم از او پشت اجاره نامه توافق تخلیه برای ده روز دیگر بگیریم . سوال دیگرم این است که ده روز دیگر با توجه به فسخ شدن اجاره نامه اگر واحد مسکونی را تخلیه نکرد . آیا می توانم درخواست دستور تخلیه بگیرم ؟ و چگونه باید اقدام کنم ؟ و چند وقت طول می کشد دستور تخلیه بگیرم ،چون مستاجر جدید برای ده روز دیگر اجاره نامه نوشته و واحد مسکونی باید بعد ده روز تحویل ایشان گردد.
  با تشکر

 21. سلام خسته نباشید.بنده پسری۲۱ساله هستم ک ۳ماه پیش با ی بنده خدایی ک ۴۰سالش بود ک دوتا ماشینه داشتیم تو ی جاده میرفتیم ایشون ب من راه نداد تولاین سبقت ک سپر جلوم خورد ب سپر عقبش حالا رفته شکایت کرده ک منو زده ربات پام پاره شده ک بت ی خط۹۳۷ب بنده زنگ زده میگه باید دیه بدین توروخدا بگین من چکارکنم.البته اینم بگم بخاطر اینکه با چاقو میخواست منو بزنه از دستش فرار کردم.برای این رفته شکایت کرده یا از روی پلاکم شمارمو از اماکن های نظامی درآوورده.خواهشمندم هرچه زودتر جواب بدین.شدیدا نیاز ب راهنماییتون دارم.

 22. زنی به مدت چندین سال که با بی حرمتی در غیاب خانواده شوهر با دروغ و تهمت و افترا در برابر شوهر حرف بزند و موجب آزار روحی او شود چه حکمی دارد ؟

 23. سلام من یه هفته هست که ازدواج کردم و همسر در حضور مادرش به من تهمت زد که پسر عمه های تو ….. هستن و لیاقت تو همونه تو با اونایی و ازین قبیل حرفها و دست هم روم بلند کردن. هم ایشون تحصیلکرده هست هم من . میتونم ازشون با استفاده ازین کارا و حرف ها طلاق بگیرم ؟؟

 24. سلام،کسی به من تهمت ناسزار به اماما رو زده ،فردا برای کلانتری منو خاستند ،چکار کنم

 25. سلام یه اقای ازم شکایت دوروغی کرده که من ایشونو تهدید کردم که اصلا من نکردم ایشون درمقابل قاضی گفته شاهد دارم و هزارتا تهمت دیگه هم زده قاضی ازمن پرسید گفتم دوروغ میگه حالا چی میشه

 26. یک زنی بطور توافقی با بذل مهریه، طلاق خلع گرفت اما پس از طلاق، زن در اظهارنامه گفته که شوهرش او را با زور، جبر و تهدید به طلاق و بذل مهریه مجبور کرده است. آیا بخاطر اتهامی که در اظهارنامه زن به شوهر سابقش زده، شوهر می‌تواند علیه او شکایت کیفری افتراء نماید؟ آیا به این شکایت ترتیب اثر داده می‌شود؟

 27. سلام وقت بخیر . طی تصادفی که داشتیم خودرو ما با خودرو دیگر که پارک کرده بود برخورد کرد . و صاحب خودرو به برادرم و دوستش با چاقو حمله کرد و آنها را زخمی کرد و سپس متواری شد . امروز برادر متهم در حضور بازپرس اعلام کردند که ما تهدید به قتل کردیم . اونها به چه صورت میتوانند ثابت کنند ؟ ما برای دفاع چکار میتونیم انجام بدیم؟ چون واقعا همچین چیزی نبوده و اینکه نزد وکیل گفتند خسارت ماشین برابر دیه شماست پس رضایت بدید ایا این گفته موجب اشد مجازات برای جرم چاقو‌کشی میشه؟

 28. یکی جواب علی و بده ?

 29. خانمی از همسایه ها مدعی است من اب اشغال را ریخته ام در منزل انها و میگوید ابروی مرا میبرد ایا برای این تهمت ناروا میشود از او شکایت کرد؟؟؟

 30. سلام
  دیشب میوه فروش محله به همراه دو نفر دیگه امدن در خونه (من خونه نبودم)و به مادرم گفتن که پسرتون پریده تو خونه ما و سری وسیله دزدیده و فرار کرده که ما هم افتادیم دنبالش ولی بهش نرسیدیم….از خونه با من تماس گرفتن و موضوع رو بهم اطلاع دادن سریع به همراه دوستم خودم رو رسوندم خونه ….رفتم مغازه میوه فروش که نبودش بعد رفتم در خونشون که عمه و عموش (پدرش فوت کرده) گفتن نه بیخود کرده اصلا شما نبودید دزد کسی دیگه بوده اون اشتباه کرده معذرت خواهی کردن گفتن ما ادبش میکنیم…..
  این دفعه اولش نیست که تهمت میزنه قبلا هم باز یک تهمت زده بود که باز ما کوتاه امدیم بخشیدیم ولی اینبار امده بود دم در خونه و باعث آبروریزی شده این حرکتش میخواستم بپرسم میتونم از این مرد شکایت کنم و اگه میشه چکار باید بکنم……
  ممنون میشم پاسخ من رو بدید ….
  با تشکر.

 31. سلام ایا از مامور اگاهی که بدون داشتن مدرک کافی قرار بازداشت صادر کرده است میتوان پس از اثبات بی گناهی شکایت کرد

 32. سلام اگر کسی عکس کسی رو فتو شاپ کنه و ندونیم کار کی بوده اما حدس بزنیم می تونیم شکایت کنیم؟آیا عکس فتو شاپ شده قابل تشخیصه؟مخصوصا اگر بخوان ازطریق عکس فتوشاپی به دروغ تهمت بزنن؟

 33. اگرکسی به یک خانم اتهامی بزنه و در فرایند دادرسی شوهر متهم از ترس آبرو و این حرفا، خانم رو طلاق بده، بعد خانم تبرئه بشه از اتهام، چطور میتونه از شاکی غرامت یا خسارت بگیره؟ یا فقط مجازات زندان و شلاق برای شاکی در نظر گرفته میشه؟

 34. سلام
  زن بنده و مادرشان الان به مدت ۳ ماه است به من تهمت بدبینی و دروغ گفتن می زنند و مادر زنم به همین علت اجازه دیدار و صحبت کردن بنده با زنم را نمی دهد و بارها به اقوام بنده زنگ زده و گفته بنده دروغ گو و بدبین هستم،آیا می توانم از زنم و مادرشان به دلیل تهمت زدن شکایت کنم؟

 35. شخصی از ساکنان تهمت دزدی به اینجانب زده وبعد که به ۱۱۰ زنگ زدم گفته نگفتم ودوباره جلوی مامور تهمته عملی بودن بمن زده که گویا خودش اینکارست ومن خاستار شکایت شدم اما مامور گفت یه چیزی گفت ولی از دیشب خوابم نمیبره چون جلوی تمام همسایه ها این حرف رو زد ومن مجرد وبسیار روی این مسائل حساس هستم چون سیگار هم نمیکشم با این ملعون چه کنم آبرو وحیسیتم رو به بازی گرفته یک نامرده عراقی که در ایران زندگی میکنه راستی اگر ما هم عراق بودیم میتونستیم بهشون بگیم بالای چشمتون ابرو من خواب ندارم و بسیار عصبی هستم.لطفا راهنمایی کنید

 36. سلامـ ی سوالی داشتم از حضورتون
  اگه کسی ی تهمتی بزنه و بگه فلانی ادم بیحیاییه (درصورتی که اصلن ن ان شخص رو میشناسه و ن چیزی ازش میدونه و فقط طبق گفته های ی نفری اینو به همه بگه) و جار بزنه و حتی به مستجر خودش و حتی به مالکای جدیدم بگه
  ایا میشه ازش شکایت کرد ؟ قانون توی این مورد جی میگه؟ ایا تهمت زدن و جاری کردن ان جرم تلقی میشه؟
  ممنون از پاسختون

 37. با سلام
  پس از برائت قطعی در تجدید نظر چه مدت فرصت داریم تا از دست سکات به جرم افترا شکایت نماییم؟

  • مرور زمان شکایت دو سال است.

   • سلام .اگه یکی از همکاران در محل کار گزارش بده که فلانی را در حین نگهداری مواد مخدر دیده ام و قصد ایشان خراب کردن وجه طرف باشد نزد مدیر عامل آیا مصداق افترا میباشد در صورت پیگیری حکمش چیست.

 38. سلام من متاهل هستم خواهرم میگه یکی از دوستام بهم زنگ زده خواهرت با یه پسری دوست هستش عکاس هاش شماره اش رو تو گوشیه پسره دیدم میخواییم شکایت کنیم این پسر کیه پشت سرم من حرف زده اون خانم هم که به خواهرم گفته الان میزنه زیرش میگه من این حرف نزدم

  • صرف ادعای ایشان قابل شکایت نیست لذا اگر منجر به توهین و افترا شده باشد میتوانید شکایت کنید.

 39. سلام چند شب پیش همسرم ماشین خود رابه دوستش امانت سپرده بود که فقط برود دکتر وبرگردد وگوشی مادر همسرم هم در ماشبن بود دیروز از اگاهی محله اومدن منزلمون رو گشتن واحضاریه برای یک ساعت بعدش دادن همسرم که خاطر جمع بود کاری نکرده رفت اگاهی ولی او را بازداشت کردند و گفتند که کسی روی اسم شوهرم اعتراف کرده وزمانی همسرم گفت نبوده یک پیامک از گوشی مادر ایشان که به ان یکی دوست مشترکشون داده بود درخصوص دزدی نوشته بودوبخاطر همین دیشب بازدداشت بود والانم دادگاه هستش ایا میتوانم به قید سند فعلا ازادش کنم تورو خدا راهنماییم کنید

 40. سلام زن همسایه ما هنوز من چهرش ندیدم.و حتی صداشم نشنیدم.امروز اومده میگه شما به من زنگ زدی گفتی بیا خونه هیچکس نیست بعد میگم شماره ای که بهتون.تماس گرفته بگید تا بریم شکایت کنید میگه که گوشی قدیمی بوده حذف شده والان من باید چیکار کنم چون.ادعاش کذب محضه میتونم قبل از شکایت اونا من شکایت کنم چون با آبروم.بازی شده

  • با توجه به اینکه ایشان مدعی هستند بار اثبات بر عهده ایشان است نه شما.

 41. سلام. چند شب پیش با موتور از سر کار میومدم مامورا به من مشکوک شون و مدارکمو گرفتن گفتن بیا کلانتری. بردنم تو اتاق تجسس و گفتن باید همونجا بمونم تا چند نفر بیان منو شناسایی کنن. اون اشخاص مالباخته که گوشی هاشون به سرقت رفته اومدن و گفتن هم قیافش شبیه اون سارقه و هم موتورش و هم اینکه پلاکش دقیقا همون پلاکه! خلاصه که من خودمم به خودم شک کردم که نکنه واقعا دزدی کردم! دیروز مدارکمو بهم برگردوندن ولی ادرس و شماره تلفنم رو ازم گرفتن گفتن بازهم شاید ازت بخوایم بیاین کلانتری. اگه نتونن ثابت کنن من میتونم به حقوق مادی خودم که چند روز از کار افتادم برسم؟ چند روز هم هست که بخاطر همین موضوع مضطرب شدم، به خودم میگم نکنه بی گناه منو بندازن زندان… . خیلی فکرم درگیره و اروم و قرار ندارم. راهنماییم کنید لطفا.ممنون. خدا خیرتون بده

 42. با سلام و خسته نباشید.
  اگر کسی با یک آی دی فیک به شخصی پیام بده که شوهرت با کسی رابطه دارد و به شخصی شک کند و مستقیم برود سراغ طرف و بگوید تو به من پیام دادی و داد و بیداد راه بیاندازد!!! آیا آن شخص می تواند اعاده حیثیت کند؟ اگر آنها توانند ثابت کنند که این شخص پیام داده جرم آن زن و مرد چیست؟

 43. با سلام.من دو ماه از نامزدیم میگذره بخاطر اینکه من به همسرم گفتم نمی‌خواد بری درس بخونی تو خونه خونه داری تو بکن پدر خانمم میخواد طلاق بگیره.الان هم تو فک و فامیل جار زده که دوماد من شیشه و کراک مصرف میکنه من خودم دیدمش با دوتا از دوستاش تو ماشین داشتن مصرف میکردن اسم اون دو نفر رو هم آورده در واقع هم به من هم به دوتا که یکیشون دوستانه اون یکی رو هم نمیشناسم و اینکه هیچ مدرکی نداره و همه فک و فامیل هم منو میشناسند و حرفشون رو باور نمی‌کنند. الان باید چیکار کنم که پدر خانمم چنین تحمتی بهم زده می‌خوام یکاری کنم که از چنین کاری که کرده پشیمون بشه به دست و پامو بیوفته.

  • به جرم توهین میتوانید علیه ایشان شکایت کیفری کنید و باید شاهد داشته باشید.

 44. سلام کسی از طریق تلگرام و صدایی ک فرستاده تهمت و افترای رابطه با کسی را بمن زده و زندگی مرا بهم زده و خیلی حرفای دروغین دیگه ای ک بمن نسبت داده و من از طریق پلیس فتا شکایت کردم این پروسه چجوری پیش میره و آیا شکایتم ب جایی میرسه؟

 45. با سلام ، شخصی به فرزندان بنده که یکی ۶ و دیگری ۱۵ ساله و فرزند دوستم که ۱۱ ساله هستند تهمت کودک آزاری ( سوزانده باسن کودک ۶ ساله با سیگار یا فندک) و آزار جنسی زده و شکایت نموده است با توجه به اینکه فرزندان اینجانب و دوستم به شدت منکر این عمل بوده و منکر آشنایی با کودک مورد نظر را می کنند چگونه می توانم از فرزندانم در برابر تهمت بی جا در دادگاه دفاع کنم . ضمنا آیا پزشک قانونی می تواند بدون آزمایش از فرزندان اینجانب و دوستم ، گزارش نماید که آزار جنسی کار احدی از بچه هاست ، در صورت عدم اثبات این تهمت با شاکی چگونه رفتار کنم ( اعاده حیثیت) .

 46. من از شخصی پول نزول و بهره ای گرفتم و بعد از پرداخت آن به جهت اینکه مدارک کافی جهت اثبات نداشتم مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری شدم و به همین جهت به دادگاه شکایت کردم ولی با دلیل اینکه نتوانستم به بازپرس موضوع بهره و نزول را ثابت کنم آن شخص قرار منع تعقیب گرفته و حالا از من به جرم افترا شکایت کرده.
  لطفا من را راهنمایی کنم که سرانجام این شکایت چه میشود؟

 47. با سلام و ادب . فردی به بنده تهمت دستکاری در فیش اداره آب را زده و با دو شاهد خود علیه بنده به جرم جعل و استفاده از سند معجول شکایت کرده است و متاسفانه بازپرس قرار مجرمیت برای بنده صادر کرده است در صورتی که بنده این کار را انجام نداده ام و از طرفی قبض آب دوره را هم یکی از شهود در تاریخ سر رسید آن به اداره آب پرداخت نموده است و اصلا در این موضوع کسی متضرر نشده است ، اداره آب دقیقا هزینه اش واریز شده ، آن هم توسط یکی از شهود و فردی که از بنده شکایت کرده اصلا پولی به حساب بنده نریخته است و اصلا در این میان از سوی هیچ کس به کارت بنده پولی واریز نشده است . ضمنا فیش مذکور آن قدر بد جعل شده و چون به صورت کپی رنگی می باشد ، هر فرد غیر کارشناس و غیر متخصصی هم می فهمد که قبض مذکور جعلی است . ضمنا طی استعلامی که از اداره آب شده ، آن اداره در جواب گفته که قبض دوره دقیقا به حساب آن اداره واریز شده ولی در قبض ارسالی از سوی بازپرسی دستکاری شده است . سوال بنده این است علیرغم توصیفات ، چرا بازپرس برای بنده قرار مجرمیت صادر نموده است و به مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ مجازات اسلامی اشاره نموده است . ممنون و متشکرم . لطفا بنده را راهنمایی کنید .

 48. با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم جواب بدید کارد به استخوان رسیده.خانم بنده به من خیانت کرده نه یک بار بلکه سه بار ولی خانواده من به من نگفتند اونها خبر داشتند و خود خانومم بهشون گفته که غلط کردم و ببخشید به شوهرم نگید وقتی دیدن فایده ندارد بعد از سه سال تازه به من گفتند چندین نفر هم هستند که باخبر هستند از این موضوع و فقط منه بدبخت بی خبر بودم من چجوری میتونم اثبات کنم پای دوتا فرزندم و زندگیشان در میانه توروخدا کمکم کنید الان منزل پدرشون فرستادم ایشون رو که طلاق بگیریم و از خیانت ایشون مطمئنم

 49. سلام، خانمم با دختر داییم برای رفتن به کافه رفتن بیرون قرارمی آرن ومن هم از سرکار قرار شد به اینا ملحق بشم آدرس و به من دادن ومن هم راه افتادم به اینا برسم ولی نزدیک کافه شدم دیدم اینا تو ماشین دعوا افتادن خاله زنکی من رفتم جاشون ایشون از ماشین خانوم من پیاده شد و با فحش دادن از ما جدا شد وماهم رفتیم در عین حال ما ۸ماه پیش به ایشون به خاطر اینکه وضع مالی خوبی نداشت ۳میلیون داده بودیم قرضی ولی گفتیم هرموقع داشتی بده بعداز این موضوع رفته شکایت کرده که اینا از من سفته و طلا وگوشی مو دزدین به خاطر۳میلیون بعد از رفتن ما جلوی یک موتوری رو گرفته گفته که من و پسر عمم با خانمش اینجا ول کردن واز من دزدی کردن وبه۱۱۰زنگ زده ولی شاهدا نگفتن مارو دیدن فقط گفتن این خانم گفته از من دزدی کردن ومن و ول کردن در عین حال پیام وتلفن همون روزش هست که قرار گذاشته برای رفتن باهم ایشون شکایت دزدی و آدم ربایی کرده میخواستم ببینم این پرونده به کجامیرسه و این خانم متعلقه هست واز شوهرش جدا شده شوهرش میگفت به خاطر خیانت این نمیخواد ما باور نمیکردیم

 50. سلام بنده زیر ۱۸سال سن دارم یکی که حتی دورا دور منو میشناسه داره با دروغ و بدون مدرک میگه که عکس های مستهجن از من داره و ….. بدون مدرک میتونم شکایت کنم? و اون فرد هم بنظرم زیر ۱۸سال سن داره اگه محکوم شد حکمش چیه?

  • در صورتیکه میدانید عکسی از شما ندارند و ادعای بیهوده میکنند نیازی به شکایت نیست. ولی اگر عکس دارند میتوانید به جرم تهدید به انتشار عکس خصوصی علیه ایشان شکایت کنید.

 51. با سلام بنده مستاجرم تنها زندگی میکنم و حدود دوسال هست ک محرم شدم با آقایی ک چندین بار تو خونم رفت اومد داشته کسی از این ک من محرم شدم خبر نداره از فامیلم مستأجر پایین یه زنه غربت بی ابرویه محتاده ک هرشب بهم فحش ناسزامیده تهدید میکنه من نمیدونم باید چیکار کنم میتونم شکایت کنم ازش

 52. سلام آیا بعداز دوسال از گذشت مطالبه وجهی که ده ها شک و شبه داخلش وجود داره میشه شکایت کرد

  • باید برای مطرح کردن هرگونه ادعایی دلیل محکمه پسند داشته باشید.

  • سلام وقت بخیر دو فرد ناشناس جلوی من را که در حال رانندگی بودم را گرفتن من فکر کردم که سارق هستند آنها با عصبانیت به من گفت که پیاده بشوم و من محطاطانه این کار را کردم و پیاده شدم آنها از من خواستند که اجازه بازدید از ماشین را به آنها بدهم و من مخالفت کردم بعد اینکه گفتند از ماشین آنها سرقت شده و به من شکاک هستن من اجازه بازدید از ماشینم را دادم بعد از اینکه بازدید کردند رفتند و چند روز بعد از من شکایت کردند که من سارق هستم الان ماشین من پارکینگ من میتوانم از آنها شاکی باشم؟

 53. درود ماشینم را در روستایی مقابل دامداری فردی پارک کردم و افسر میگه عکس رد لاستیکتو داریم و شما احشام دزدی کردین درصورتیکه که فقط ماشین اونجا پارک بوده وما برای تفریح به ویلای دوستم رفتیم. آیا میتونم به جرم افترا از شاکی شکایت کنم؟ نتیجه پرونده چیست؟

  • بله اگر سوء نیت داشته باشند میتوانید شکایت کیفری کنید.

 54. یک خانوم به من و آقایی که با ایشون در ارتباط بودم پیام داده در اینستاگرام و تلگرام(شماره و عکس شخص هست)فحش داده و تهدید کرده بعد رفته به آقایی که من باایشون در ارتباط بودم گفته پیام ها تقصیر منه و متاسفانه من اسکرین شات دارم و اصل پیام پاک شده من میخوام برم فتا شکایت کنم که تهمت زدن میخوام ایشون رو ببخشم در نهایت فقط به اون آقا قانونی ثابت شه کار من نبوده سوالم اینه که اگر تشخیص بدن مدارک من برای اثبات کافی نیست چی میشه؟

 55. سلام
  همسايه ما به دروغ شكايت كرده كه من زدم شيشه خونشون شكوندم به صورت عمد در صورتي كه اصلا اينجوري نبوده گفته شاهدم دارم چجور ميتوانم ثابت كنم من نبودم اصلا اون شب خونه؟

 56. سلام
  همسايه ما بي خودي رفته شكايت كرده كه من زدم از روي عمد شيشون شكستم من اصلا اين كارو نكردم و اصلا نبودم اما گفته شاهدم داره كه من زدم ايا ميتونه ثابت كنه كه من زدم ؟من اصلا نزدم ، حكمش چيه اگه ثابت بشه؟

 57. بنده دوسال هست که منزلی خریداری کردم که دو کوچه اونورتش ،مغازه ای هست ،که ۲۲سال پیش آشنایی بین من و این آقا بوده که تموم شده رفته ولی توی این دوسال ،همسرم روزگارمو سیاه کرده ،مدام دارم کنترل میشم و ایشون دائما درحال تهمت زدن به من هستن و منو متهم به داشتن رابطه با این آقا می کنن ،من خسته شدم و تا الان به خاطر بچه هام کوتاه اومدم ،آیا میشه شکایت کنم؟

 58. با سلام، اینجانب از شخصی به خاطر ضرب و جرح شکایت کرده بودم که ایشان دیروز در حضور بازپرس پس از کش و قوس فراوان جرم را گردن گرفت و با اینکه طرف از نزدیکان اینجانب بود با گرفتن تعهد نزد بازپرس به ایشان رضایت دادم ضمنا با توجه به اینکه ایشان مدتی پیش در کمپ ترک اعتیاد بود، همان مسئله را هم در آنجا مطرح کردم . آیا طرف مقابل می‌تواند به خاطر اعلام آن موضوع از اینجانب شکایت کند.

 59. باسلام .یکی زنگ زده خونمون و میگه سه میلیون از شما چک دارم درصورتی که پدرمن اصلا دسته چک نداره و اصلا نمیدونیم طرف کیه میگه ادرس شما را به من دادن .

 60. سلام..من تو گروه گفتم‌که فلانی ۶ ملیون پول از یکی خورده و دروغ ب ما‌گفته…حالا اون اسکرین شات گرفته و منو تهدید میکنه باپیام که از دستت شکایت میکنم و فلان..آیا میتونه کاری بکنه با اسکرین شات از تلگرام؟؟؟مربی باشگااهمون بود و پول ما رو خورد از باشگاه رفت..خوده مدیر باشگاه گف پول منو خورده ولی مطمئنم الان میزنن زیر حرفاشون میتونه شکایت کنه ازم؟

 61. با سلام
  حدود یک ماه قبل من و خواهرم و عروسم رفتیم برای شینیون آرایشگاه یک مشتری دیگر هم اونجا بود فردای آن روز خانم آرایشگر با خواهرم تماس گرفته که رومانتویی و شال اون یکی مشتریم که حدود ۵۰۰ هزار تومن پولش بوده نیست و اگه اشتباهی داخل وسایل شماست بیارین که ما گفتیم نه ما چیزی ندیدیم
  حالا هر دو سه روز یک باری تماس میگیره که مشتریم بیچارم کرده و میگه وسایلم بردن بیارن
  من باید چی کار کنم به جرم تهمت ازشون شکایت کنم از کجا معلوم خود اون خانم نخواد اخاذی کنه

 62. با سلام
  ما دامادى داريم كه نظامى اخراجى هست و بعد از مرگ پدرم سعى ميكنه تمام ميراث ما رو تصاحب كنه آدم خطرناكى هست و هرچيزى ازش برمياد اين اواخر براى اينكه يك قطعه زمين رو از چنگ من در بياره منو تهديد كرد كه به شوهرم ميگه كه من در زمان مجردى رابطه نامشروع داشتم چطور ميتونم ازشون شكايت كنم و مجازاتش چيه؟؟. واينكه ايشون به جرم ارتشا و پاپوش درست كردن هم دو سال در زندان نظامى بوده و الان اخراج شده. و اينكه من هيچ چيزى و از شوهرم مخفى نكردم ولى ممكنه حرفاش شوهرم رو نسبت به من دلسرد كنه

 63. جواب نميديد؟

 64. سلام بر شما
  از خانمی بر اثر معامله ماشینی که انجام دادیم هم مبلغی طلب هستم و هم هنوز سند در دفاتر رسمی تنظیم نکرده و من شکایت کرده ام.
  حالا می گوید اگر شکایت خودت را راجع به طلبت پس نگیری من هم می گویم دوسال پیش به من تجاوز کرده !! آیا حرفش بجایی می رسه ؟؟
  تشکر از راهنمایی تون

 65. برای یکی از دوستانم مشکلی پیش اومد بازداشت شدند که کلید خونه اش در شهرستان رو به من سپرده بوده و در طول این مدت خواسته خونه رو اجاره بده و وسایل خونه فروخته بشه.. من تعدادی از وسایل که فروخته شد پول به حسابشون زدم و مابقی وسایل رو فردی گفت تا مدت محدودی در انبار نگه میداره الان دوسال گذشته و من و خانواده ام رو محکوم به دزدی کرده.. درصورتیکه من شماره تماس اون فرد رو داده بودم و تاکید کردم آدرس بدین تا وسایل به منزلتون فرستاده بشه.. الان پدرم و من رو محکوم به دزدی کرده و گفته میام میبرمتون زندانی میشید و ..

 66. البته در ادامه باید بگم این آقا به من پیشنهاد ازدواج داده بودن و جواب منفی که شنیدند شروع کردن به تهدید کردن از هرطریق حتی عربده کشی توو کوچه یا جلو خونه و مغازه و گفته آبروتو میبرم و زندگی برات نمیذارم شما وقتی من نبودم از منزلم دزدیدید و اگر برنگردونید با پلیس میام در صورتیکه خودشون درجریان امور بودند.. ایشون ادعای کذب هم دارند و منو محکوم به این کرده که زندگیش رو نابود کردم.. لطفا راهنمایی کنید من در حال حاضر چیکار میتونم بکنم.. با سپاس

 67. سلام.اگر شخصی تهمت دزدیدن پول را بزند و در اس ام اس گوشی تهمت هایش با ذکر نام وجود داشته باشد و شخصا بگوید که دزدی کردی .و به دروغ میگوید همسایه ها دیدن دزدی کردی .در صورتی که تهمت هایش در پیامک گوشی وجود داشته باشد .میتوانم شکایت کنم؟ و اگر نتواند ثابت کند مجازاتش چیست؟

 68. سلام
  فردی به بنده تهمت زده که من دست ایشان را شکستم و قصد اخاذی داشتند و در کلانتری هم گفتند که در ازای گرفتن مبلغی حاضر به رضایت دادن هستند. بنده قبول نکردم و در دادگاه هم ایشان نتوانستند ادعای خود را اثبات کنند. و یک ماه پیش قرار منع تعقیب صادر شد. آیا بنده میتوانم بخاطر تهمت و افترا شکایت کنم؟ مهلت تجدید نظر هم ده روز بود که بنده اطلاع ندارم ایشان درخواست تجدید نظر داده یا خیر.

 69. سلام میخواستم بپرسم اگر کسی به عمد برای اذیت دیگران به دروغ ازشون شاکی بشه و مدرک اینکه اون شخص دروغ میگه وجود داشته باشه و اینکه سابقه شکایت قبلی داشته باشه که فرد تبرئه شده میشه از این فرد به عنوان ایجاد مزاحمت و افترا شکایت کرد؟

 70. باسلام
  آقایی از پشت تلفن و در حضور چند شاهد که از قضا تلفن روی بلندگو بود و همه شنیدند به من تهمت زدند که با پسر عموی ایشان رابطه دارم و همچنین اینکه من و پسر عموی ایشان به دنبال دسیسه بر علیه ایشان هستیم
  میخواستم ببینم این تهمت ناموسی به من که یک زن شوهردار هستم جرم هست؟ و اینکه میتوانم علیه ایشان شکایت ادعای شرف بکنم؟ این عمل در حضور جمعی از همسایگان صورت گرفته و آبروی بنده رفته است

 71. سلام
  وقت بخیر
  چندروز پیش خانمی به در منزل ما اومده و به علت اینکه برادر ایشان پولی که برای انجام یک معامله به یکی از آشنایان ما داده و انجام معامله طول کشیده شروع به داد و بیداد و فحاشی، کتک زدن، سنگ زدن و تهمت نزول خوری، تهدید به آسیب جانی کرده و اینکه یک ادعای دروغین در رابطه با یک شخص داشته و مدعی شده که این ادعا از جانب نیروهای وزارت اطلاعات بوده. با وجود اینکه میدونیم تمام گفته های این خانم دروغ و تهمت و افترا هست آیا امکان شکایت از این شخص وجود داره؟

 72. سلام
  شخصی در مورد من با کس دیگه ای صحبت کرده و بهم توهین کرده و تهمت زده(ناموسی)و صدای ضبط شده این شخص به دست من رسیده و تنها مدرک من همین صدا ست میتونم با این صدایی که دارم شکایت کنم و ادعای حیثیت کنم؟؟؟

 73. سلام پدر من ب ی خانومی بدون این ک من و مادرم با خبر باشیم پول قرض داده و زمانی ک من فهمیدم از رویه عصبانیت بدون این ک بدونم شوهر اون خانوم هم با خبر هستن منم ب اون خانوم گفتم ک زندگیمون خراب شد زندگیشو خراب میکنم و این ک ایشون و شوهرشون کلی بهم فحش دادن من هم همین طور مجازاتش چجوریه ایا من هم میتونم از اونا شکایت کنم؟

  • بله میتوانید به جرم فحاشی شما نیز علیه ایشان شکایت کنید.

   • با سلام و احترام
    ببخشید یکم سوالم در مورد کلاهبرداری هستش.
    بنده ۲ ماه پیش از آگهی دیوار سفارش ساخت لوازمی رو دادم و فروشنده هم گفت مبلغ ۹ میلیون براش ارسال کنم که بعد از یک ماه دیگه جواب من رو ندادن و من هم نمیدونم الان با توجه به این که موعد تحویل هم گذشته باید به جرم کلاهبرداری ازشون شکایت کنم؟ و ایا اگه پول بنده رو بدن میتونه از بنده شکایت کنن؟
    از توجه شما عزیزان سپاسگزارم

   • سلام یکی از اشناهای ما تو پیام نوشتاری ادعا میکنه من رو با پسری دیده و اینو به همه گفته و قصد آبرو ریزی داره در حالی که من همچین کاری نکردم این تهمت رو به من زده و.فحاشی میکنه.آیا میتونم از طریق دادگاه موضوع رو پیگیری کنم که ابروی منو تو خانواده نبره؟

 74. سلام پدر شوهرمن تعمدا بخاطر اینکه ابروی رفته خودشان را برگردانند نزد تمامی دوستان واشنایان بنده را متهم میکند به اینکه پسرش تمام اموال خودرابنام من زده ومن تمام انهارا بالاکشیده وجای دیگری سرمایه گذاری نموده ام.وبا اینکار فقط میخواهد جلوی طلبکارهایشان خودراتبرعه وبنده رامقصر جلوه بدهد.جرم اینکارچیست؟؟؟؟؟

 75. سلام خسته نباشید فروشنده ی مغازه ای در پاساژ هستم که مدیر پاساژ به من تهمت دزدی از مغازه و روابط نامشروع در مغازه زده و گفته در این پاساژ با همه مردها رابطه دارم این هارو اول به صاحب کارم و بعد در مکان عمومی گفته که همش افترا دروغ و تهمته و مغازه ای که من کار میکنم دوربین داره و تهدید کرده که مانع کسب و کارم میشه و باعث بی آبروییم شده شکایت کردم ولی این اقا به چی محکوم خاهد شد

 76. با عرض سلام و خسته نباشید.
  بنده دختر مجرد ۲۶ ساله هستم و ساکن روستای کوچک هستم و دارای خانواده ای با ابرو و متعصب. در سال ۹۰ با پسری ارتباط تلفنی خیلی کم و محدود داشتم و دو سال ادامه داشت. پایان سال دوم متوجه متاهل بودن این آقا از طریق همسرشون شدم. همسرشون بمن پیام دادن و خودشون رو خواهر این اقا معرفی کردن و به بهانه ی خواستگاری از من ادرس خواستن و من هم دادم‌ و بعد ایشون گفتن که همسرشن و من این ارتباط رو قطع کردم و سیم کارت رو شکوندم. اما همسر ایشون شروع به تهدید و تهمت و فحاشی هم تلفنی و هم در محل کردند. جوری که همه من رو به چشم یک دختر بدکاره تو روستا میشناسند! از خرداد ۹۲ تا مرداد ۹۲ هروز در منزلمون میومد و تهدید میکرد و به تک تک همسایه گفت منو با شوهرش تو خونه گرفته! و من زندگیشون رو خراب کردم و دست از سرشون برنمیدارم! و جوری نقش بازی کرد که انگار اون شکست خوردستو من زندگی خراب کن! در حالیکه من حتی نمیدونستم شهر محل زندگی این اقا کجاست! حتی اسمش رو هم بمن دروغ گفته بود و من بیخبر از همه جا فقط یه صحبت تلفنی داشتم. خلاصه با پادرمیانی خانواده ها این جنگ تمام شد. این خانم یکبار دیگه سال ۹۵ بعد ۳ سال اومدن دم خونمون و اون سناریو رو دوباره تکرار کردند در حالیکه هیچ اتفاقی نیفتاده بود! و باز ابرویی که از منو خانوادم تو روستا رفت. تمام این مدت علی رغم اصرار من خانواده بمن اجازه شکایت ندادن. بخاطر بدنامی تمام خواستگاری هام بهم خورد و دیگه نتونستیم اونجا زندگی کنیم و مجبورا به شهر دیگری رفتیم. آبان ۹۷ این خانم پیج اینستاگرامم رو پیدا کردن و شروع کردن به تهدید : من هنوز زهرمو نریختم منتظر روز عروسیتم چنان بیام ابروتو ببرم جلو شوهرو خانوادش که خودت خودکشی کنی هرچی بلاسرت اوردمو ابروتو ریختم فقط یه قسمتش بود منتظرم باش روز عقدت.
  علی رغم همه ی پافشاری هام خانوادم اجازه ی شکایت نمیدن. و این زن اونقدرس بیمار هست که بی برو برگرد روز عقدم رو بهم میریزه روز عقدمم نیاد قطعا باعث از هم پاشیدن زندگیم میشه. ۶ساله که زندگی ندارم همش تو بیمارستانهام تمام زندگیم شده ترسو کابوس ابرو برام نمونده.
  حالا سوال من از شما اینه:
  ۱. در صورت شکایت من و اثبات جرم: مزاحمت تلفنی، مزاحمت مجازی، مزاحمت درب منزل، فحاشی، تهدید به آبرو ریزی، تهمت به رابطه ی نامشروع در ملا عام حکم این خانم چیه؟
  ۲. مدارک من برای اثبات: اسکرین شات پیامک ها، صدای ضبط شده، شهادت اهالی محل هست ایا در صورت شکایت موفق میشم؟
  ۳. اگر الآن شکایت نکنم و بعد ازدواجم اگر خطایی ازش سر زدو شکایت کنم جرمش سنگینتر میشه؟ محکوم میشه؟