اشنایی با قوانین عدم پرداخت مهریه :همان طور که می‌دانید برای انعقاد نکاح، شروطی ضمن عقد ذکر می‌شوند. تعلق گرفتن مهریه به زوجه از شروطی است که در زمان عقد بیان می‌شود و آثار آن پس از نکاح نیز وجود خواهد داشت.

در صورتی که در زمان عقد برای مهریه گزینه “عندالمطالبه” انتخاب شود، زوج موظف خواهد بود تا مهریه‌ای که به زوجه تعلق می‌گیرد را در زمانی که تقاضا می‌کند به او پرداخت نماید.

اگر برایتان این سوال مطرح شده است که چه میزان از مهریه زن به او تعلق می‌‌گیرد، در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا به صورت قانونی آن را مورد بررسی قرار دهیم.

پرونده‌های موجود در مورد قوانین عدم پرداخت مهریه

بر طبق آماری که در سال ۱۳۹۱ در مورد سیر صعودی پرونده‌ها و حبس های ناشی از عدم پرداخت مهر از سوی زوج به دست آمد، قانونگذاران را بر آن داشت تا سقفی را برای مطالبه مهریه از سوی زوجه تعیین نمایند. این کار تا حد زیادی از کانون خانواده حمایت کرد و به آن نظام بخشید.

قوانین عدم پرداخت مهریه

در صورت مطالبه از طرف زوجه، میزان مهریه‌ای که از سوی طرفین تائید شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که مهریه زوجه ۱۱۰ سکه بهار آزادی و یا چیزی معادل آن باشد، نحوه وصول آن در نخستین مواد اجرای محکومیت‌های مالی آورده شده است که در ادامه بیان خواهیم کرد.

لازم به ذکر می‌باشد در صورتی که مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی و یا معادل آن باشد، نیازی به اثبات ملائت زوج از سوی زوجه نخواهد بود.

مواد نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قوانین عدم پرداخت مهریه

بر طبق ماده ۱ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شخصی که با توجه به حکم دادگاه به دادن مالی مثل مهریه محکوم شود، موظف است آن را  پرداخت نماید. در صورتی که زوج از اجرای حکم خودداری کند، معادل آن مال اخذ شده و به زوجه تسلیم می‌شود. در صورتی که رد عین ممکن نباشد، اموال زوج با رعایت مستثنیات دینی و با تکیه به احکام مدنی توقیف می‌شود و بر حسب مورد به زوجه داده می‌شود.

قوانین عدم پرداخت مهریه

بر طبق ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده موظف است بر طبق درخواست زوجه و از طریق راه‌های پیش بینی شده، به صورت قانونی اموال زوج را شناسایی کند و در صورت لزوم، نسبت به توقیف آن اقدام نماید. بر اساس تبصره این ماده، در شرایطی که محکوم به عین معین باشد و در صورت تقاضای زوجه، مرجع اجراکننده موظف است تا اموال زوج را شناسایی و توقیف نماید.

قوانین عدم پرداخت مهریه

با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی که بر طبق مواد ذکر شده، امکان پرداخت مهریه از سوی زوج وجود نداشته باشد، دادگاه زوج را تا زمان اجرای حکم پذیرفته شدن ادعای اعسار حبس می‌کند. علاوه بر تائید ادعای اعسار می‌توان با اخذ رضایت از زوجه به حبس پایان داد. در شرایطی که زوج تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه، اموالش و یا دعوای اعسارش را ارائه دهد، حبس نخواهد شد. مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا رد شود.

قوانین عدم پرداخت مهریه

در صورتی که مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی و یا معادل آن باشد، نحوه مطالبه آن تفاوت خواهد داشت.

بر طبق قانون برای اخذ مهریه‌ای بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی و یا معادل آن، زوجه باید در گام نخست ملائت زوج را اثبات نماید. در صورتی که ملائت زوج و قوانین عدم پرداخت مهریه اثبات شود و وی نسبت به پرداخت مهریه اقدام نکند، حبس برایش در نظر گرفته نمی‌شود. صرفا می‌توان با معرفی اموال منقول و غیر منقول زوج از سوی زوجه و یا وکیل نسبت به توقیف ان به مراجع قضایی مراجعه نمود.

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال