گروه وکلای یاسا، مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری. تلفن تماس: (۰۲۱) ۸۷۱۳۲

گروه وکلای یاسا به شما کمک میکند در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه مشکل حقوقی خود را حل کنید

مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری (۰۲۱) ۸۷۱۳۲

قطعنامه های سازمان ملل در خصوص نقش دادستانها و نقش وكلا

قطعنامه های سازمان ملل در خصوص نقش دادستانها و نقش وكلا

شماره مسلسل 6858 كد موضوعی 140

مقدمه

آشنایی با تجربیات بین المللی در موضوعات قضایی به ویژه اسناد بین المللی موجود جهت آشنایی مسئولان اجرایی كشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میتواند بسیار راهگشا باشد نظام قضایی در كشور اگر چه مبتنی بر اصول شریعت و فقه اسلامی است معذلك نمیتواند از تجربیات جهانی و استانداردهای بین المللی خود را مصون و مبرا بداند به ویژه اینكه اصول حاكمیت قانون كه عمده توجه و هدف آن در نظام های بشری بر قانون مداری و اجرای قوانین استوار است جایگاه ویژه ای را برای دستگاه قضایی قائل است و اصولا نمیتوان از جامعه مدنی و قانون مداری سخن راند اما تقویت قوه قضاییه و كار آیی آن و استقلال این قوه را نادیده گرفت در این راستا دفتر بررسی های حقوقی تاكنون گزارشی را تحت عنوان استقلال دستگاه قضایی وکیل ( تجربه بین المللی ) منتشر كرده و گزارشات دیگری را نیز در دستور كار دارد این گزارش نیز دو قطعنامه را در هشتمین كنگره سازمان ملل در 1990 تحت عناوین :

 1. راهنما در مورد نقش دادستانها
 2. اصول اساسی راجع به نقش وكلا
  مدنظر قرار داد كه به ترجمه آن اقدام شده است امید است با تداوم این فعالیت های پژوهشی امكان آشنایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر دست اندر كاران و علاقمندان با این مفاهیم و تجربیات بین المللی فراهم شود.
 3. راهنما در مورد نقش دادستانها
  اتخاذ شده توسط هشتمین كنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان هاوانا , كوبا,27 اوت تا سپتامبر 1990 نظر به اینكه در منشور ملل متحد ملل جهان اراده شان را مبنی بر ایجاد شرایطی كه به موجب آن عدالت حفظ شود تصدیق میكنند و دستیابی به همكاری بین المللی در ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را بدون تمایز از حیث نژاد جنسیت زبان یا مذهب را به عنوان یكی از اهدافشان اعلام میدارند نظر به اینكه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصول تساوی در برابر قانون برائت و حق دادرسی علنی و عادلانه توسط یك محكمه بی طرف و مستقل را پاس میدارد نظر به اینكه هنوز غالبا فاصله ای بین تصور متضمن این اصول و وضعیت واقعی وجود دارد.
  نظر به این كه سازمان و اجرای عدالت در هر كشور باید ملهم از آن اصول باشد و تلاشهایی در جهت تبدیل آن ها به واقعیت صورت گیرد.
  نظر به این كه دادستانها در اجرای عدالت نقش حیاتی بازی میكنند و نقش های مربوط به اجرای مسئولیتهای خطیرشان باید احترام و پیروی آنان را از اصول فوق الذكر ترویج كند تا در عدالت كیفری منصفانه و مساوی و حمایت موثر از افراد در مقابل جرم مشاركت كنند.
  نظر به این كه كسب اطمینان از این كه دادستانها دارای صلاحیت های شغلی لازم را برای انجام وظایفشان هستند از طریق روش های پیشرفته استخدام و آموزش شغلی و قانونی و از طریق تدارك تمامی وسایل لازم برای اجرای مناسب نقش شان در مبارزه با جرم به ویژه در اشكال و ابعاد جدیدش ضروری است.
  نظر به این كه مجمع عمومی به توصیه پنجمین كنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان در قطعنامه 160/36 مورخ 17 دسامبر دستور العملی برای مقامات مجری قانون اتخاذ كرد . نظر به این كه در قطعنامه شماره 16 از ششمین كنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان از كمیته پیشگیری از جرم و كنترل آن در خواست شد تا تشریح دستور العملهای مربوط به استقلال قضات و انتخاب آموزش شغلی و وضعیت قضات و دادستانها را در بین اولویت هایش قرار دهد نظر به اینكه هفتمین كنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان اصول اساسی راجع به استقلال قوه قضاییه را اتخاذ كرد كه بعدا توسط مجمع عمومی در قطعنامه 32/40 مورخ 29 نوامبر 1985 و 146/40 مورخ 13 دسامبر 1985 تصدیق شد
  نظر به اینكه اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت توصیه میكند تا اقداماتی در سطوح ملی و بین المللی برای ترویج دستیابی به عدالت و رفتار منصفانه جبران غرامت و كمك به قربانیان جرم صورت گیرد.
  نظر به اینكه در قطعنامه شماره 7 از هفتمین كنگره از كمیته درخواست شد تا ضرورت دستورالعمل مربوط به انتخاب آموزش شغلی و وضعیت قضات وظایف و عملكرد مورد انتظار آنها راه های توسعه مشاركت شان در عملكرد روان نظام عدالت كیفری و همكاری شان با پلیس حیطه اختیارات احتیاطی شان و نقش شان در دادرسی های كیفری را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به كنگره های آتی سازمان ملل گزارش كند.
  دستور العمل مشروحه ذیل كه برای كمك به دولتهای عضو در وظایفشان نسبت به تامین و ترویج كار آیی بیطرفی و انصاف دادستانها در دادرسی های كیفری تنظیم شده اند باید به وسیله دولتها مورد احترام قرار گرفته و در چارچوب قانون گذاری و رویه ملی شان در نظر گرفته شوند وباید به اطلاع دادستانها و نیز اشخاص دیگر همچون قضات وكلا اعضای قوه مجریه و قوه قضاییه و مردم بطور عمومی رسانده شوند دستورالعمل حاضر به مقدمتا برای دادستانهای عمومی تنظیم شده اند اما به تناسب برای دادستانهایی كه به طور خاص و موقت منتصب میشوند نیز به طور مساوی قابل اعمال هستند.

صلاحیتها , انتخاب و آموزش

 1. اشخاص برگزیده به عنوان دادستان باید افرادی دارای كال و توانایی وبا تحصیلات و صلاحیتهای مناسب باشد.
 2. دولتها باید تضمین كنند كه :
  الف) معیارهای انتخاب دادستانها تضمیناتی در مقابل انتصابات بر مبنای طرفداری یا تعصب باشند و هر گونه تبعیض علیه یك شخص به خاطر نژاد رنگ جنسیت و زبان مذهب عقیده سیاسی یا غیر آن منشا ملی اجتماعی یا قومی مال تولد وضعیت اقتصادی یا غیر آن را مستثنا كنند به جز آن كه الزام نامزد پست دادستانی به داشتن تابعیت كشور مورد نظر را نباید تبعیض آمیز تلقی كرد.
  ب) دادستانها تحصیلات و آموزش مناسب داشته باشند و باید از آرمانها و وظایف اخلاقی مقامشان و از حمایتهای قانون موضوعه و قانون اساسی از حقوق مظنون و قربانی و نیز از حقوق بشر و آزادی های بنیادین شناخته شده توسط قانون ملی و بین المللی آگاه باشند.
  وضعیت شرایط خدمت
 3. دادستانها به عنوان ضروری اجرای عدالت باید در همه اوقات احترام و شان شغلشان را حفظ كنند.
 4. دولتها باید تضمین كنند كه دادستانها قادر خواهند بود تا وظایف شغلی شان را بدون ترس مانع اذیت نفوذ ناروا یا بدون آن كه به بطور غیر موجه در معرض مسئولیت مدنی كیفری و غیره قرار گیرند انجام دهند.
 5. دادستانها و خانواده های شان باید هنگامیكه امنیت شخصی شان در نتیجه اجرای وظایف حرفه ای مورد تهدید قرار میگیرد توسط مقامات تحت حمایت فیزیكی قرار گیرند.
 6. شرایط معقول خدمت دادستانها حق الزحمه كافی و در صورت امكان دوره تصدی حقوق و سن بازنشستگی باید توسط قانون یا قواعد مقررات منتشر شده تنظیم شوند.
 7. ترفیع دادستانها در جایی كه چنین نظامی وجود دارد باید بر مبنای عوامل عینی به ویژه صلاحیتهای شغلی شان توانایی كمال و تجربه باشد و بر طبق آیین های عادلانه و بیطرفانه مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

آزادی بیان و مشاركت

 1. دادستانها همانند دیگر افراد حق آزادی بیان عقیده مشاركت و شركت در اجتماعات را دارند علی الخصوص آنها باید حق شركت در بحثهای عمومی در خصوص موضوعات مربوط به قانون اجرای عدالت و ترویج و حمایت از حقوق بشر و پیوستن به یا تشكیل سازمانهای محلی ملی یا بین المللی و حضور در جلسات را بدون تحمل زیان شغلی ناشی از عمل قانونی شان یا عضویت شان در یك سازمان قانونی را داشته باشند در اعمال این حقوق دادستانها باید همیشه مطابق با قانون و موازین و اصول اخلاقی شناخته شده شغلشان رفتار كنند.
 2. دادستانها باید در تشكیل و پیوستن به انجمن های شغلی یا سازمانهای دیگر برای بیان علایقشان ترویج آموزش حرفه ای شان و حمایت از وضع اجتماعی شان آزاد باشند.

نقش در دادرسی كیفری

 1. منصب دادستانها باید صریحا از وظایف قضایی جدا باشد.
 2. دادستانها باید نقش فعالی در دادرسی های كیفری ایفا كنند از جمله شروع پیگرد و در جایی كه به وسیله قانون یا مطابق با رویه محلی مجازند در تحقیقات جرم نظارت بر مشروعیت این تحقیقات نظارت بر اجرای احكام دادگاه و انجام وظایف دیگر به عنوان نمایندگان منفعت عمومی
 3. دادستانها باید بر طبق قانون وظایفشان را عادلانه استوار و سریع و موثر انجام دهند و به شان انسانی احترام بگذارند و از آن حمایت كنند و حقوق بشر را مورد حمایت قرار دهند و در نتیجه در تضمین روند مقتضی و عملكرد روان نظام عدالت كیفری مشاركت كنند.

در انجام وظایفشان دادستانها باید :

 • الف) وظایفشان را بیطرفانه انجام دهند و از هر گونه تبعیض سیاسی اجتماعی مذهبی نژادی فرهنگی جنسی یا انواع دیگر تبعیض اجتناب كنند.
 • ب) از نفع عمومی حمایت كنند با بیطرفی عمل كنند به موقعیت مظنون و قربانی توجه كنند و به همه شرایط مربوط بدون در نظر گرفتن این كه آنها به نفع یا زیان مظنون هستند توجه كنند.
 • ج) موضوعاتی كه در دستشان قرار دارد محرمانه نگه دارد مگر آن كه انجام وظیفه یا ضروریات عدالت طور دیگر اقتضا كند.
 • د) نظرات و نگرانی ها قربانیان هنگامی كه منافع شخصی شان تحت تاثیر قرار گرفته را مورد توجه قرار دهند و مطمئن شوند كه قربانیان از حقوق خود مطابق با اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت مطلع هستند

دادستانها باید پیگرد را شروع كنند یا ادامه دهند یا باید همه تلاش خود را در توقف رسیدگی به عمل آورند وقتی تحقیقات بیطرفانه نشان میدهد كه اتهام بی دلیل است.

دادستانها باید به پیگرد جرائم ارتكابی مقامات عمومی به ویژه فساد سوء استفاده از قدرت تخطی بارز از حقوق بشر و دیگر جرائم شناخته شده توسط قانون بین الملل و در جایی كه قانون اجازه میدهد یا مطابق با رویه محلی است تحقیقات در خصوص چنین جرائمی را مورد توجه خاص قرار دهند.

وقتی دادستانها مدركی علیه مظنونان به دست می آورند كه میدانند یا به دلایل منطقی معتقدند كه با توسل به روش های غیر قانونی حاصل شده است مشاوره حقوقی كه نقض بارز حقوق بشر مظنون به حساب میآید به ویژه مشمول شكنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه غیر انسانی یا تحقیر آمیز یا دیگر سوءاستفاده از حقوق بشر است باید از استفاده از چنین مدركی علیه هر كسی به جز آنهایی كه چنین روشهایی را بكار برده اند امتناع ورزد یا مراتب را به دادگاه اطلاع دهد و همه اقدامات لازم را به عمل آورد تا اطمینان حاصل كند كه آنهایی كه مسئول استفاده از چنین روشهایی بوده اند در مقابل عدالت قرار گیرند.

وظایف احتیاطی

در كشورهایی كه دادستانها دارای وظایف احتیاطی هستند قانون یا قواعد و مقررات منتشر شده باید دستورالعملهایی برای ترویج انصاف و ثبات بی رویه در اخذ تصمیم در روند پیگرد از جمله آغاز یا انصراف از پیگرد را ارائه كنند.

جایگزین پیگرد

بر طبق قانون ملی دادستانها باید به انصراف از پیگرد قطع رسیدگی مشروط یا بدون شرط یا انتقال موارد كیفری از نظام عدالت رسمی با احترام كامل به حقوق مظنون ها و قربانی ها توجه خاص كنند به این منظور دولتها باید امكان اتخاذ طرح های انتقال را نه تنها به خاطر كاهش كار بسیار زیاد دادگاه بلكه به جهت اجتناب از بد نامی توقیف قبل از محاكمه كیفر خواست و محكومیت و نیز آثار مغایر احتمالی كاملا تحت بررسی قرار دهند.

در كشورهایی كه داستانها دارای وظایف احتیاطی در مورد تصمیم گیری درباره تحت پیگرد قرار دادن یا ندادن یك نوجوان هستند باید به ماهیت و شدت جرم حمایت از جامعه و شخصیت و سابقه نوجوان توجه خاص كنند در اتخاذ تصمیم دادستانها باید مخصوصا جایگزین های در دسترس برای پیگرد تحت قوانین و آیین های رسیدگی به جرم نوجوانان را مورد توجه قرار دهند دادستانها باید تمامی مساعی خویش را در عمل پیگرد نوجوانان فقط تا حدی كه لازم است به كار برند.

روابط با دیگر نمایندگی ها و نهادهای دولتی

به منظور كسب اطمینان از كار آیی و عادلانه بودن پیگرد دادستانها باید تلاش كنند تا با پلیس دادگاهها متخصصان حقوقی مدافعان اجتماعی و دیگر نمایندگی ها و نهادهای دولتی همكاری كنند.

رسیدگی های انضباطی

جرائم انضباطی دادستانها باید بر مبنای قانون یا مقررات قانونی باشد شكایات علیه دادستانها كه ادعا میشود آنها خارج از موازین شغلی عمل كرده اند را باید سریعا و منصفانه به موجب آیین نامه های دادرسی متناسب تحت بررسی قرار داد دادستانها حق یك دادرسی عادلانه را دارند رای باید مشمول تجدید نظر مستقل باشد.

رسیدگی های انضباطی علیه دادستانها باید متضمن یك ارزیابی عینی و رای باشد آنها باید مطابق با قانون دستور العمل حرفه ای و دیگر معیارها و اصول اخلاقی و در پرتو این دستورالعمل مورد تصمیم گیری قرار گیرند.

دادستانها باید به این دستورالعمل احترام بگذارند آنها همچنین باید تا حداكثر توانایی شان از هر گونه تخطی از آن جلوگیری كرده و با آن مخالفت كنند.

دادستانهایی كه به دلایلی معتقدند كه از این دستورالعمل تخطی شده است یا تخطی میشود باید موضوع را به مقامات ارشد خود و در هنگام لزوم به دیگر مقامات یا ارگانهای مربوطه كه اختیار بررسی یا چاره یابی گزارش كنند.

اصول اساسی راجع به نقش وكلا

مصوب هشتمین كنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان , هاوانا كوبا 27 اوت تا سپتامبر 1990
نظر به اینكه در منشور ملل متحد ملل جهان اراده شان را مبنی بر ایجاد شرایطی كه به موجب آن عدالت حفظ شود را تصدیق میكنند و دستیابی به همكاری بین المللی در ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین را بدون تمایز از حیث نژاد جنسیت زبان یا مذهب را به عنوان یكی از اهدافشان اعلام میكنند نظر به اینكه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصول تساوی در برابر قانون برائت حق دادرسی علنی و عادلانه توسط یك محكمه بیطرف و مستقل و همه مقتضیات لازم برای دفاع از هر كسی كه متهم به یك جرم كیفری است را محترم میشمارد.

نظر به اینكه میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مضافا حق محاكمه بدون تاخیر ناموجه و حق دادرسی علنی و عادلانه توسط یك محكمه صالح مستقل و بیطرف تاسیس شده به وسیله قانون را اعلام میدارد نظر به این كه میثاق بین المللی حقوق فرهنگی اجتماعی و اقتصادی تعهد دولتها به موجب منشور برای ترویج احترام جهانی و توجه به و حقوق بشر و آزادی ها را یاد آوری میكند.

نظر به اینكه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل از توقیف یا حبس مقرر میدارد كه فرد باز داشت شده حق دریافت كمك و تماس و مشاوره با مشاور حقوقی را دارد نظر به اینكه قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان به ویژه توصیه میكنند كه معاضدت حقوقی و تماس محرمانه با وكیل باید برای زندانیانی كه محاكمه نشده اند تضمین شود.

نظر به اینكه تضمینات حراستی تضمین كننده حمایت از آنهایی كه با مجازات مرگ روبه رو هستند حق هر كسی به مظنون یا متهم به جرمی است كه مجازات اعدام ممكن است برای آن اعمال شود را برای معاضدت حقوقی كافی در همه مراحل رسیدگی و مطابق با ماده 14 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی تصدیق میكنند.

نظر به اینكه اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت توصیه میكند تا اقداماتی در سطوح ملی و بین المللی برای ترویج دستیابی به عدالت و رفتار عادلانه جبران غرامت و كمك به قربانیان جرم صورت گیرد.

نظر به اینكه حمایت كافی از حقوق بشر و آزادی های بنیادین كه همه افراد مستحق آن هستند خواه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی خواه مدنی و سیاسی باشند مستلزم آن است كه همه افراد دسترسی موثر به خدمات حقوقی حرفه حقوقی مستقل داشته باشند.

نظر به اینكه انجمن های شغلی وكلا نقش حیاتی در برقراری اصول اخلاقی و معیار های حرفه ای حمایت از اعضای شان در مقابل پیگرد و محدودیتها و تجاوزات نامناسب تامین خدمات حقوقی به همه نیازمندان و همكاری با نهادهای دولتی و دیگر نهادها در افزایش عدالت و نفع عمومی بازی میكنند اصول اساسی راجع به نقش وكلا مشروحه در ذیل كه برای كمك به دولتهای عضو در وظیفه ترویج و تضمین نقش مناسب وكلا تنظیم شده اند باید توسط دولتها در چارچوب قانون گذاری و عرف ملی شان مورد احترام قرار گیرند و باید به اطلاع وكلا و نیز دیگر اشخاص از قبیل قضات دادستانها اعضای قوه مقننه و مجریه و مردم بطور كلی برسند این اصول باید به طور مناسب بر اشخاصی كه وظایف وكلا را بدون آن كه وضعیت رسمی وكلا را داشته باشند انجام میدهند نیز اعمال شوند.

دسترسی به وكلا و خدمات حقوقی

 1. همه اشخاص حق دارند تا به انتخاب خود از یك وكیل كمك بخواهند تا در همه مراحل رسیدگی كیفری از حقوقشان حمایت و دفاع كند.
 2. 2 - دولتها باید آیین های موثر و روشهای پاسخ دهنده برای دسترسی مساوی و موثر به وكلا برای همه افراد در قلمروشان و تحت صلاحیتشان تامین شده است را بدون تمایز از هر نوع مثل تبعیض بر اساس نژاد رنگ , منشا قومی , جنسیت زبان مذهب عقیده سیاسی یا غیر آن منشا اجتماعی یا ملی مال تولد وضعیت اقتصادی یا غیر آن تضمین كنند.
 3. 3 - دولتها باید تامین وجوه كافی و دیگر منابع برای ارائه خدمات حقوقی به كم بضاعتان و در صورت لزوم دیگر اشخاص زیان دیده را تضمین كند انجمنهای شغلی وكلا باید در سازماندهی و ارائه خدمات تسهیلات و دیگر منابع همكاری كنند.
 4. 4 - دولتها و انجمنهای شغلی وكلا باید برنامه هایی برای مطلع ساختن عموم از حقوق و وظایفشان به موجب قانون و نقش مهم وكلا در حمایت از آزادی های بنیادین را ترویج كنند در كمك به فقرا و دیگر اشخاص زیان دیده باید توجه خاص كرد تا آنها قادر باشند حقوق خود را به اثبات رسانند و در صورت لزوم از وكلا كمك بخواهند.

تصمینات خاص در موضوعات عدالت كیفری

 1. دولتها باید تضمین كنند كه همه اشخاص هنگام دستگیری یا بازداشت یا وقتی كه به یك جرم كیفری متهم میشوند بلافاصله توسط یك مقام صالح از حقشان در كمك خواستن از یك وكیل به انتخاب خودشان آگاه خواهند شد.
 2. هر یك از چنین اشخاصی كه وكیل ندارند باید در تمام موارد كه عدالت چنین اقتضا میكند حق داشتن وكیلی با تجربه و با صلاحیت متناسب با ماهیت جرم نسبت داده شده به آنها را داشته باشند تا كمك حقوقی موثر را بدون پرداخت پول ارائه كند در صورتی كه آنها منابع كافی برای پرداخت در مقابل چنین خدماتی را نداشته باشند.
 3. دولتها باید همچنین تضمین كنند كه همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده با اتهام كیفری یا بدون آن دسترسی فوری به وكیل خواهند داشت و در هر صورت دیرتر از 48 ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت نخواهند شد.
 4. باید به همه اشخاص دستگیر بازداشت یا زندانی شده امكان فرصت و تسهیلات كافی جهت ملاقات و تماس و مشاوره با یك وكیل بدون تاخیر ممانعت یا سانسور عقاید و به طور كاملا محرمانه داده شود چنین مشاوره هایی ممكن است تحت نظر مقامات اجرایی انجام شود اما نباید قابل استماع باشد.

صلاحیتها و آموزش

 1. دولتها انجمنهای شغلی وكلا و موسسات آموزشی باید تضمین كنند كه وكلا دارای تحصیلات و آموزش مناسب هستند و از آرمانها و وظایف اخلاقی وكیل و حقوق بشر و آزادی های بنیادین شناخته شده توسط حقوق ملی و بین المللی مطلع شده اند.
 2. دولتها انجمنهای شغلی وكلا و موسسات آموزشی باید تضمین كنند كه برای ورود به حرفه حقوقی و ادامه آن هیچ گونه تبعیضی علیه یك فرد از حیث نژاد رنگ منشا قومی , مذهب , عقیده سیاسی یا غیر آن منشا اجتماعی یا ملی , مال تولد وضعیت اقتصادی یا غیر آن وجود ندارد البته این شرط كه یك وكیل باید تابعیت كشور مربوطه را داشته باشد تبعیض آمیز محسوب نمیشود.
 3. در كشورهایی كه گروهها جوامع یا مناطقی وجود دارند كه نیازشان به خدمات حقوقی بر آورده نشده است به ویژه جایی كه چنین گروههایی دارای فرهنگها سنن یا زبانهای متمایز هستند یا قربانی تبعیض در گذشته شده اند دولتها انجمنهای شغلی وكلا و موسسات آموزشی باید اقدامات خاصی به عمل آورند تا به نمایندگی از این گروهها فرصت داده شود وارد حرفه حقوقی شوند و باید تضمین كنند كه این نمایندگان آموزش متناسب با نیازهای گروه های شان را دریافت خواهند كرد

وظایف و مسئولیتها

 1. وكلا باید در تمام اوقات احترام و شان شغلشان را به عنوان عوامل ضروری اجرای عدالت حفظ كنند
 2. وظایف وكلا نسبت به موكلان شان عبارتند از :
 • الف) مطلع ساختن موكلان از حقوق و تعهدات قانونی شان و از عملكرد نظام قانونی تا جایی كه به حقوق و تعهدات قانونی موكلان مربوط میشود
 • ب) كمك به موكلان به هر طریق متناسب و اقامه دعوی برای حمایت از منافع آنها
 • ج) كمك به موكلان در مقابل دادگاهها محاكم یا مقامات اداری هنگام لزوم
 1.  وكلا در حمایت از حقوق موكلان شان و در ترویج منشا عدالت باید حقوق بشر و آزادی های بنیادین شناخته شده توسط حقوق ملی و بین المللی را تقویت كنند در همه اوقات آزادانه و با پشت كار مطابق با حقوق و معیارها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه حقوقی عمل كنند.
 2. وكلا باید همیشه منافع موكلان شان را با وفاداری در نظر بگیرند.
  ضمانت های عملكرد وكلا
 3. دولتها باید تضمین كنند كه وكلا :
  الف) قادرند وظایف حرفه ای شان را بدون ترس مانع اذیت با نفوذ ناروا انجام دهند
  ب) قادرند مسافرت كنند و با موكلان خود آزادانه هم در كشور خودشان و هم در خارج مشاوره كنند
  ج) به خاطر هر گونه اقدام بر طبق وظایف حرفه ای معیارها و اصول اخلاقی شناخته شده مورد تهدید برای پیگرد یا ضمانت اجراهای اداری اقتصادی و غیره نخواهند بود
 4. وقتی امنیت وكلا در نتیجه انجام وظایفشان مورد تهدید قرار میگیرد آنها باید به قدر كفایت تحت حمایت مقامات قرار گیرند
 5. وكلا نباید به خاطر انجام وظایفشان به نام موكلان شان یا پرونده های موكلان شان مورد شناسایی قرار گیرند
 6. هیچ دادگاه یا مقام اداری كه حق مشاوره در مقابل آن شناخته شده است نباید از شناسایی حق یك وكیل در حضور نزد آن از جانب موكلش امتناع كند مگر آن كه وكیل بر طبق قانون و رویه ملی و مطابق با این اصول صلاحیت نداشته باشد
 7. پیوستن باید از مصونیت كیفری و مدنی برای اظهاراتی كه با حسن نیت در لوایح كتبی یا دفاعیات شفاهی یا در حضور حرفه ای نزد دادگاه محكمه یا دیگر مقام اداری یا قانونی به عمل می آورند بر خوردار باشند.
 8. وظیفه مقامات صلاحیتدار است تا دسترسی وكلا به اطلاعات پرونده ها و اسناد متناسب در اختیار یا كنترلشان را در وقت كافی تضمین كنند تا وكلا قادر باشند كمك حقوقی موثر به موكلان شان ارائه كنند چنین دسترسی باید در اولین زمان مناسب تامین شود.
 9. دولتها باید مساله را شناسایی و محترم بشمارند كه كلیه ارتباطات و مشاوره های بین وكلا و موكلین شان در چارچوب روابط شغلی محرمانه میباشد

آزادی بیان و مشاركت

 1. وكلا همانند دیگر افراد حق آزادی بیان عقیده مشاركت و شركت در اجتماعات را دارند خصوصا آنها باید حق شركت در بحث های عمومی در خصوص موضوعات مربوط به قانون اجرای عدالت و ترویج و حمایت از حقوق بشر و پیوستن به یا تشكیل سازمانهای محلی یا بین المللی و حضور در جلسات را بدون تحمل زیان شغلی ناشی از عمل قانونی یا عضویت شان در یك سازمان قانونی را داشته باشد در اعمال این حقوق وكلا باید همیشه مطابق با قانون و موازین و اصول اخلاقی شناخته شده شغل شان رفتار كنند.
  انجمنهای صنفی وكلا
 2. وكلا حق تشكیل و شركت در انجمنهای شغلی مستقل به منظور باز نمایی منافع شان ارتقا تحصیلات و آموزش مستمر و حمایت از تمامیت شغلی خود را دارند هیات اجرایی انجمن های شغلی باید توسط اعضایش انتخاب شود و وظایفش را بدون دخالت بیرونی انجام دهد
 3. انجمن های صنفی وكلا به منظور تضمین این مساله كه هر شخص دارای حتی دسترسی موثر و مساوی به خدمات حقوقی میباشد و این كه وكلا قادرند بدون دخالت نا به جا به موكلینشان مطابق قانون و معیارهای و اخلاقیات شغلی مشاوره و كمك دهند با حكومت همكاری مینماید

رسیدگی های انضباطی

 1. مجموعه نظامنامه رفتار حرفه ای وكلا توسط صنف حقوقی از طریق ارگان های ذی ربطش یا از طریق قانون گذاری مطابق قانون و عرف داخلی و معیارهای و هنجارهای بین المللی شناخته شده ایجاد میشود
 2. اتهامات و شكایات علیه وكلا در مورد صلاحیت شغلی شان به صورت مقتضی و عادلانه بر طبق آیین مناسب رسیدگی میشود وكلا حق بر رسیدگی عادلانه مشتمل بر داشتن حق وكیل به انتخاب خودشان دارند
 3. رسیدگی های انضباطی علیه وكلا باید نزد كمیته انضباطی بیطرف شد توسط صنف حقوقی ایجاد میشود یا نزدیك یك مرجع قانونی مستقل یا نزد دادگاه طرح شود و تابع تجدید نظر قضایی مستقل میباشد
 4. تمامی رسیدگی انضباطی مطابق مجموعه مقررات شغلی و دیگر معیار ها و اخلاقیات شناخته شده صنف حقوقی و در پرتو این اصول تعیین میشود
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟