محاسبه دیه قتل

قتل یعنی کشتن یا گرفتن جان یک انسان. از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت جرم قتل نیز به وجود آمده و همیشه جرم بوده است. موضوع جرم قتل انسان زنده است به عبارت دیگر انسان زنده ای که مورد حمایت قانون میباشد. بنابراین کشتن حیوانات قتل محسوب نخواهد شد.

 • آیا خانواده مقتول برای اعدام قاتل باید دیه بدهند؟
 • مطالبه دیه قتل میتواند بیشتر از دیه انسان کامل باشد؟
 • اگر مقتول ولی دم نداشته باشد چه کسی ولی دم او میباشد؟
 • در صورتیکه قاتل فوت کند، دیه از بیت المال باید پرداخت شود؟
 • اگر قاتل ثابت کند که مقتول مهدورالدم میباشد دیگر قصاص نمیشود؟
 • اگر فرد بوسیله چاقو و یا اسلحه به قتل برسد تفاوتی در مجازات قاتل دارد؟
 • شکایت قتل و مطالبه دیه قتل اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
 • اگر شوهر، مردی را که در حال زنا با همسرش میباشد را بکشد قصاص میشود؟
 • اگر مادری در زمان شیر دادن به بچه موجب خفه شدن او شود چه نوع قتلی میباشد؟

به طور کلی قتل به دو دسته «عمد» و «غیرعمد» (خطایی) تقسیم می شود که البته در کشور ما نوع سومی که به آن «قتل شبه عمد» گفته می شود نیز وجود دارد.

اگر بخواهیم تفاوت قتل عمد و غیرعمد را بگوییم در قتل عمد قاتل با هدف قبلی قصد کشتن مقتول (فردی که کشته شده است) را دارد اما در قتل غیر عمد، قاتل هدف قبلی برای کشتن ندارد و بر اساس سهل انگاری موجب از بین رفتن انسانی می شود.

برای محاسبه دیه قتل کلیک کنید

[block:block=15]

به دلیل اینکه دیه یوم الادا میباشد (یعنی اینکه دیه باید براساس نرخ روز مورد تائید قوه قضائیه به حادثه دیده پرداخت شود) لذا در فرم مربوطه ابتدا سال صدور حکم را باید منظور نمایید. سپس بعد از انتخاب محاسبه دیه بر اساس ریال و تکمیل مشخصات خود دیه قتل بر اساس آن سال محاسبه خواهد شد.

ولی دم می‌تواند به میزانی که خودش تعیین می‌کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می‌شود.

قتل عمدی به چه صورتی انجام میشود؟

قتل عمدی یعنی عملی که در مورد مقتول انجام می‌ گیرد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.

اگر فردی با ذهنیت قبلی، با رفتاری فیزیکی همراه با اراده و علم، ضربه‌ای به کسی وارد کند که منجر به مرگ او شود و به نتیجه کاری که کرده است آگاه باشد، این عمل به طور قطع « قتل عمد» است به دلیل اینکه از قبل برای قتل فرد برنامه ریزی کرده است.

مثلا اگر فردی از کنار شخصی در خیابان بگذرد و ناخودآگاه با دستش ضربه‌ای به او وارد کند که باعث فوتش شود، با توجه به اینکه این عمل غیرارادی بوده است، او مرتکب جرم قتل عمد نشده است؛ اما اگر فردی با ذهنیت قبلی، با رفتاری فیزیکی همراه با اراده و علم، ضربه‌ای به کسی وارد کند که منجر به مرگ او شود و به نتیجه کاری که کرده است آگاه باشد، این عمل به طور قطع « قتل عمد» است.

اگر مقتول ولی دم نداشته باشد چه کسی ولی دم او میباشد؟

دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود و این در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با اجازه از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.

آیا خانواده مقتول برای اعدام قاتل باید دیه بدهند؟

در صورتی که مقتول زن و قاتل مرد باشد برای اجرای قصاص مرد باید تفاضل دیه یعنی نصف دیه را به ورثه قاتل پرداخت.

یعنی‌ اینکه برای اجرای حکم قصاص و اعلام یک مرد قاتل، باید نصف دیه از سوی اولیاء دم مقتوله (زن) به قاتل پرداخت گردد. ولی‌ اگر زنی مردی را بکشد قصاص می‌شود و اولیای مقتول جز خون زن مستحق چیز دیگری نیستند.

اگر مادری در زمان شیر دادن به بچه موجب خفه شدن او شود چه نوع قتلی میباشد؟

مادری که در خواب و ناخواسته باعث خفه شدن نوزاد شیرخواره خود می‌شود،

این عمل او بدون هدف بوده است و در واقع مادر نه قصد کشتن فرزندش را داشته نه حتی به آن فکر کرده است، بلکه بی اختیار کودک خود را به قتل رسانیده و مرتکب خطای محض شده است.

شکایت قتل و مطالبه دیه قتل اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 • مدت زمان اثبات جرم قتل کمتر میباشد.
 • نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
 • در صورت متواری بودن قاتل میتواند سریعا او را جلب کند.
 • در صورت رضایت اولیای دم وکیل میتواند از طرف شاکی دیه را به آنها پرداخت کند و یا دیه مقتول را از قاتل بگیرد.
 • وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

اگر فرد بوسیله چاقو و یا اسلحه به قتل برسد تفاوتی در مجازات قاتل دارد؟

در قتل نتیجه عمل مهم است که منجر به کشته شدن فرد شود و وسیله اهمیتی ندارد.

یعنی مهم آنست که فرد به قتل رسیده است و یا کشته شده است و هیچ تفاوتی بین به قتل رسیدن با اسلحه و یا به قتل رسیدن با سنگ و چوب نمیباشد و چیزی که ملاک میباشد اینست که فرد دیگر در قید حیات نمیباشد.

اگر قاتل ثابت کند که مقتول مهدورالدم میباشد دیگر قصاص نمیشود؟

در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست و در واقع مستحق کشتن می باشد و در اینگونه موارد فرد قاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول را ثابت بکند.

اگر شوهر، مردی را که در حال زنا با همسرش میباشد را بکشد قصاص میشود؟

هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به  تمکین زن داشته باشد می‌توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است.

شوهر در صورتی میتواند این مرد را بکشد که:

 1. این حق تنها برای شوهر زن اختصاص داده شده است.
 2. مرد همسر خود با مرد اجنبی را در حال زنا باهم مشاهده کند و صرف شنیدن خبر کافی نیست.
 3. مرد (قاتل) باید آنان را در همان حال زنا به قتل برساند و اگر بعد از فراغت از زنا به قتل برساند. این قتل موجب قصاص خواهد بود.
 4. مرد علم به تمکین زن خود داشته باشد در واقع علم داشته باشد که همسرش با رضایت به این کار تن داده است.

مطالبه دیه قتل میتواند بیشتر از دیه انسان کامل باشد؟

ولی دم می‌تواند به میزانی که خودش تعیین می‌کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می‌شود.

دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود و این در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با اجازه از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.

در صورتیکه قاتل فوت کند، دیه از بیت المال باید پرداخت شود؟

هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد.

چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می‌شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

جهت اطلاع از مراحل گرفتن وکیل و همچنین مدارک لازم برای شکایت در خصوص دیه قتل میتوانید به قسمت پائین مراجعه کنید.

مراحل طرح شکایت قتل توسط وکیل

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی اثبات جرم قتل و یا دفاع از متهم را پیگیری می کند.

مدارک لازم برای شکایت قتل توسط وکیل

 1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
 2. ارائه مدارک و مستندات و شهود برای اثبات جرم قتل
دکمه بازگشت به بالا