تغییرات شرکت - تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکتها

بعد از ثبت شرکت، ممکن است تغییراتی در شرکت اتفاق بیفتد که ساده ترین آن تغییر آدرس می باشد. تغییرات شرکت ها باید از لحاظ قانونی حتما ثبت شود. در حقیقت برای تغییرات و اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد، ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود. ما با توجه به مدارکی از طرف شما ارسال شده است اقدام به تنظیم صورتجلسه می نماییم و سپس آن را ثبت می کنیم. 

برخی از تغییرات شرکت فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد، برخی دیگر فقط در صلاحیت مجمع عمومی عادی که به شکل فوق العاده تشکیل می گردد و برخی فقط در صلاحیت هیئت مدیره انجام می شود.

به طور کلی بیشترین تغییرات شرکتها، تغییرات آدرس، تغییرات حق امضاء، نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی، ورود یا خروج در شرکت های مسئولیت محدود، افزایش یا کاهش سرمایه، تعیین اعضای هیات مدیره و انحلال شرکت می باشد.

 

 

تمامی تغییراتیکه در قسمت پائین برای شما توضیح داده شده است مستلزم تنظیم صورت جلسه جداگانه میباشد. مثلا در صورتیکه فردی قصد تغییر آدرس و نام و موضوع را داشته باشد باید مجموعا سه صورت جلسه تنظیم شود.

تغییرات شرکت به چند دسته تقسیم میشود؟

 • انحلال شرکت
 • افزایش یا کاهش سرمایه شرکت 
 • ورود و یا خروج شریک یا شرکا
 • تغییر نام شرکا
 • تغییر موضوع شرکت
 • تغییر آدرس شرکت 
 • تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد
 • تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام 
 • نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود
 • تغییر مواد اساسنامه شرکت 
 • تصویب تراز سود و زیان
 • تعیین و تصویب بیلان مالی 
 • انتخاب یا تمدید بازرسین
 • انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره
 • تعیین سمت هیات مدیره
 • تغییر حق امضا 

چه خدماتی در تغییرات شرکت برای شما انجام میدهد؟

 1. تنظیم صورت جلسه
 2. تنظیم اظهارنامه
 3. تکمیل مدارک و ارسال
 4. اعطای وکالت به کارشناسان امور ثبتی برای امضا دفتر. (به دلخواه شما)
 5. تغییرات شرکت در کمترین زمان و هزینه برای شما انجام خواهد شد.

انحلال شرکت چه آثاری دارد؟

پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند.در نتیجه، اموال باید میان شرکا تقسیم شود، اما چون خود شرکت در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند، قانون گذار سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است؛

به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت، میان شرکا تقسیم خواهد شد. از تاریخ تقسیم، طلبکاران شرکت دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آن ها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند؛

اما این طلبکاران نیز باید بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت از تعرض مصون باشند. به همین دلیل، قانون گذار در این نوع دعاوی، مرور زمان کوتاهی را پیش بینی کرده است.

متصدی و مدیر تصفیه چه وظایفی بر عهده دارند؟

یکی از وظایف عمده متصدی تصفیه این است که در انجام دادن وظایفش مصلحت شرکت و شرکا را رعایت کند.

بنابراین، در انجام دادن معاملات و احیاناَ در مصالحه با اشخاص ثالث نباید از آنچه عرفاَ بر عهده اوست تخطی کند یا برای مثال اموال شرکت را در جهت منافع خود به کار برد و یا با سوء نیت آن ها را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی شان به فروش برساند و الا مسئول خواهد بود.

از دیگر وظایف عمده متصدی تصفیه، پرداخت بدهی های شرکت است. این بدهی ها را در صورتی که مسلم باشند، متصدی تصفیه خواهد پرداخت و در غیر این صورت، مدعیان را برای دریافت آن ها باید به دادگاه مراجعه کنند.

چون تصفیه شرکت منحل شده جز در مواردی که انحلال شرکت به سبب ورشکستگی باشد، مطابق مقررات ورشکستگی صورت نمی گیرد، این بدهی ها حال نمی شوند. بنابراین متصدی تصفیه این بدهی ها را به تدریج و در سر موعد خواهد پرداخت؛ مگر آنکه مصلحت غیر از این اقتضا کند.

مراحل تغییرات شرکت توسط وکیل

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با کارشناسان امور ثبتی را دارید.(برای دریافت وقت و مشاوره با کارشناسان امور ثبتی میتوانید با شماره 87132-021 داخلی 2 تماس بگیرید.)
 2. پس از گرفتن وقت حضوری و یا تلفنی، جزئیات تغییرات خود را برای کارشناس امور ثبتی شرح داده و در صورت لزوم انجام این امر را به کارشناسان بسپارید.
 3. در این مرحله کارشناس مراحل قانونی تغییرات شرکت شما را انجام خواهد داد.

مدارک لازم برای شرکت توسط وکیل

 1. آگهی تاسیس شرکت
 2. آگهی آخرین تغییر شرکت
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟