بیمه

دریافت خسارت بیمه

خسارت پرداختی

خسارت‌هایی که طی دوره مورد بررسی توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است «خسارت پرداختی» ‌نامیده می شود.

ضریب خسارت

برای محاسبه اینکه چند درصد از حق‌بیمه‌ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد، از شاخص «ضریب‌خسارت» استفاده می‌شود. در محاسبه این شاخص، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری – عمومی دخالتی ندارد.
برای اطلاع دقیق‌تر از نحوه محاسبه این شاخص( نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده ضربدر ۱۰۰) به تعاریف مندرج در ابتدای پیوست الف مراجعه شود.تعداد بیمه نامه صادره
کل تعداد بیمه نامه‌هایی است که توسط شرکت‌های بیمه، اعم از انفرادی و گروهی در هر رشته بیمه صادر می شود. این تعداد، الحاقیه بیمه نامه‌هایی که قبلاً صادر شده اند را شامل نمی‌شود.
با توجه به آنکه برخی از بیمه نامه ها به صورت انفرادی و برخی دیگر به طور گروهی صادر می شود، لذا آمار تعداد بیمه شدگان تحت پوشش بیمه نامه های گروهی در محاسبات دخالت داده نشده اند؛ بلکه در آمار تعداد بیمه نامه های صادره (اعم از گروهی و انفرادی) صرفا تعداد قراردادها مد نظر است.

تعداد خسارت پرداختی

آمار تعداد خسارت پرداختی، بیانگر تعداد مواردی(پرونده هایی) است که شرکت‌های بیمه در رشته های بیمه ای خسارت پرداخت کرده اند؛ همچنین نشان می دهد که رشته های بیمه طی یک سال چه حجمی از فعالیت شرکت های بیمه را برای پرداخت خسارت به خود اختصاص داده اند.

خسارت معوق

عبارت است ازحاصل جمع برآورد خسارات واقع شده اعم از اعلام شده یا اعلام نشده  در آخر سال مالی پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی که پرداخت نشده است.

خسارت واقع شده

عبارت است از مجموع خسارت‌های پرداختی دوره مالی به علاوه ما به التفاوت خسارت معوق پایان و ابتدا دوره مالی.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا