تهدید

تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به انجام دادن جرم یا گرفتن مال؛ به طوری که ترس از عاقبت کار یا انجام ندادن کار مورد نظر، انجام دهنده را مطیع و گوش به فرمان تهدیدکننده کرده باشد.

 • جرم تهدید چه شرایطی باید داشته باشد؟
 • شکایت تهدید اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
 • آیا هر تهدیدی جرم محسوب میشود؟
 • آیا تهدید تلفنی و پیامکی قابل پیگیری است؟
 • آیا می توانم با استناد به صدای ضبط شده شخصی که من را تهدید کرد از او شکایت کنم؟
 • اگر پسر، دختری را تهدید به انتشار عکس و فیلم شخصی او کند مجازات دارد؟
 • از شخصی بابت تهدید شکایت کرده ام چه مجازاتی برای او در نظر می گیرند؟
 • تهدید کردن افراد به دادن نوشته، سند و یا امضا چه مجازاتی دارد؟

تهدید باید ناظر به موضوعی معین باشد و در این امر، واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید بدست آوردن منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی بودن آن در وقوع جرم مطرح نیست. یعنی فرقی نمیکند که تهدید چگونه انجام شود. مثلا فردی ممکن است با پیامک تهدید شود و یا ممکن است به صورت رو در رو و حضوری تهدید شود.

تهدید نسبت به آینده میباشد نه گذشته مثلا فردی دیگری را تهدید میکند که اگر فلان کار را انجام ندهی عکس های شخصی تو را منتشر میکنم. یعنی اگر بگوید اگر فلان کار را انجام نمیدادی عکس های تو را منتشر میکردم، به دلیل اینکه مربوط به گذشته میباشد تهدید محسوب نخواهد شد.

به عبارت ساده تر تهدید یعنی ترساندن فرد که البته بستگی به وضعیت جسمی و سن و سال تهدید کننده و تهدید شونده هم دارد.

مثلا اگر شخص ناتوانی که از لحاظ جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید کند که در صورت عدم انجام کاری او را می کشد به دلیل اینکه تهدید کننده توانایی انجام مورد تهدید را ندارد تهدید صورت نگرفته است.

جرم تهدید چه شرایطی باید داشته باشد؟

برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد که آنها را بر می شماریم:

 1. تهدید کننده قادر به انجام باشد.
 2. با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.

شکایت تهدید اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 • مدت زمان اثبات جرم تهدید کمتر میباشد.
 • نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
 • وکیل میتواند از قاضی بخواهد تا به صورت موقت فرد تهدید کننده بازداشت شود.
 • وکیل میتواند برای جبران خسارت معنوی شخص تهدید شونده اقدام کند.
 • وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

سوالات تهدید (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

 1. آیا هر تهدیدی جرم محسوب میشود؟
  خیر هر تهدیدی جرم نمی باشد چنانکه اگر شخصی، دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمتهای خود ادامه بدهد باتوجه مدارکی که دارد نزد مراجع قضایی شکایت خواهد نمودچنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نمی باشد.
 2. آیا تهدید تلفنی و پیامکی قابل پیگیری است؟
  بله تهدید چه به صورت حضوری انجام شده باشد و چه از طریق پیامک شده باشد از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری میباشد.
 3. آیا می توانم با استناد به صدای ضبط شده شخصی که من را تهدید کرد از او شکایت کنم؟
  می توانید با استناد به صدای ضبط شده بابت تهدید شکایت کنید و لیکن صدای ضبط شده تنها به علم قاضی کمک می کند و در صورتی که دلیل دیگری برای آن نداشته باشید ممکن است شکایت شما رد شود.
 4. اگر پسر، دختری را تهدید به انتشار عکس و فیلم شخصی او کند مجازات دارد؟
  می توانید تحت عنوان تهدید به انتشار عکس و فیلم های شخصی از ایشان شکایت نمایید اما ممکن است در این حین رابطه نامشروع شما نیز اثبات شود که در اینصورت برای هر دو نفر شما مجازات در نظر گرفته می شود.
 5. از شخصی بابت تهدید شکایت کرده ام چه مجازاتی برای او در نظر می گیرند؟
  مجازات تهدید تا 744 ضربه شلاق یا از دو ماه تا دو سال زندان است.
 6. تهدید کردن افراد به دادن نوشته، سند و یا امضا چه مجازاتی دارد؟
  هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
 7. هرگاه فردی دیگری را تهدید به قتل و یا انتشار عکس های شخصی کند چه مجازاتی دارد؟
  هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرقی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
 8. اگر فرد معلولی به فرد ورزشکاری بگوید تو را میکشم تهدید میباشد؟
  اگر شخص ناتوانی که از لحاظ جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید کند که در صورت عدم انجام کاری وی را می کشد به دلیل اینکه تهدید کننده توانایی انجام مورد تهدید را ندارد تهدید صورت نگرفته است.

مراحل طرح شکایت تهدید توسط وکیل

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید. (برای دریافت وقت با دفتر حاصل فرمائید.)
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی اثبات جرم تهدید و یا دفاع از متهم را پیگیری می کند.

مدارک لازم برای شکایت تهدید توسط وکیل

 1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
 2. ارائه مدارک لازم برای اثبات تهدید و یا رفع اتهام و همچنین معرفی شهود