مهریه

مهریه به مالی (سکه یا وجه نقد و یا ملک) میگویند که در زمانیکه مرد و زن عقد میکنند تعیین میشود و مرد مجبور میشود که آنرا به زن پرداخت کند. پرداخت مهریه میتواند در زمان عقد باشد و یا هر زمان دیگری و مهریه ارتباطی با نفقه و طلاق ندارد. یعنی هر زمانیکه زن مهریه خود را بخواهد، مرد باید آنرا پرداخت کند و اینطور نیست که مهریه حتما باید در زمان طلاق به زن داده شود.

انواع مهریه

 

 1. مهرالمسمی: مهریه ای که در زمان عقد میان زن و مرد توافق و تعیین میشود مهرالمسمی میگویند.
 2. مهرالمثل: اگر مهرالمسمی تعیین نشده باشد، مهرالمثل زمانی به زن تعلق میگیرد که بین زن و مرد نزدیکی ایجاد شده باشد. مهرالمثل بر اساس عرف و شخصیت خانوادگی و اجتماعی زن تعیین میشود.
 3. مهرالمتعه: اگر مهرالمسمی تعیین نشده باشد، مهرالمتعه زمانی به زن تعلق میگیرد که بین زن و مرد نزدیکی ایجاد نشده باشد. مهرالمتعه بر اساس وضعیت مالی مرد تعیین میشود.

مهریه در دوران عقد

بعضی ها فکر میکنند که پرداخت مهریه از طرف مرد زمانی است که قصد داشته باشد زن خود را طلاق بدهد و بعضی دیگر فکر میکنند که مهریه حتما بعد از ازدواج و عروسی به زن تعلق میگیرد.

به محض اینکه زن و مرد عقد کنند، پرداخت مهریه به گردن مرد است. یعنی در دوران عقد زن میتواند مهریه خود را از مرد بگیرد و اگر مرد نخواهد مهریه همسر خود را پرداخت کند زن میتواند حکم جلب شوهرش را بگیرد. 

مهریه عندالمطالبه

مهریه عندالمطالبه به این معنی میباشد که مرد تحت هر شرایطی باید آنرا به زن پرداخت کند.

یعنی اگر 500 سکه مهریه عندالمطالبه تعیین شده باشد، یعنی اینکه مرد توانایی پرداخت این مقدار مهریه را دارد و باید پرداخت کند. اگر مرد ادعا کند که وضعیت مالی بدی دارد، باید بتواند در دادگاه ثابت کند تا مهریه به صورت قسطی پرداخت شود.

مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه به این معنی میباشد که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه به زن را ندارد.

در صورتیکه زن بخواهد مهریه عندالاستطاعه را از مرد بگیرد، باید بتواند از شوهر خود مال و اموال (ملک، زمین، خودرو، حساب بانکی) معرفی کند و سپس آنها را توقیف کند. 

در صورتیکه زن نتواند این اموال را از مرد شناسایی و معرفی کند، نمیتواند مهریه خود را بگیرد.

اعسار از پرداخت مهریه

زمانیکه مهریه زن عندالمطالبه باشد مرد باید مهریه زن را در هر زمانیکه زن بخواهد به او بدهد.

هروقت مرد ادعا کند که توانایی مالی برای پرداخت مهریه به صورت یکجا به زن ندارد، میتواند دادخواست اعسار بدهد تا مهریه زن به صورت اقساط پرداخت شود.

زمانیکه دادخواست اعسار مرد پذیرفته شود، دادگاه براساس میزان مهریه و بر اساس توانایی مالی مرد، مقداری از مهریه را به صورت پیش قسط تعیین میکند و الباقی آن را به صورت اقساط.

مهریه و حق حبس زن

زمانیکه زن و مرد عقد میکنند، در صورتیکه زن باکره باشد (رابطه نزدیکی باهم نداشته باشند) میتواند از حق حبس خود استفاده کند.

به این صورت که زن میتواند تا زمانیکه مرد، مهریه او را به صورت کامل پرداخت نکرده است، تمکین (رابطه نزدیکی و اطاعت کردن از مرد) نکند.

حتی زمانیکه مهریه به صورت قسطی به زن پرداخت میشود، زن میتواند تا زمانیکه اقساط مهریه تمام نشده باشد، تمکین نکند. در زمانی که زن از حق حبس خود استفاده میکند نفقه هم به زن تعلق میگیرد.

پس به نفع مرد است که در صورتیکه زن مهریه خود را بخواهد، هرچه سریعتر مهریه او را پرداخت کند.

مهریه دختر باکره

زمانیکه دختری با پسری ازدواج کند و باکره باشد، (رابطه نزدیکی نداشته باشند) میتواند در زمان ازدواج و یا عقد، تمام مهریه خود را از شوهر بگیرد.

ولی زمانیکه مرد قصد طلاق دختر باکره را داشته باشد، نصف مهریه به او تعلق میگیرد. پس اگر دختر باکره تمام مهریه خود را گرفته باشد و مرد بخواهد او را طلاق بدهد میتواند نصف مهریه را از زن بگیرد.

رابطه نامشروع و مهریه

زمانیکه مرد و زن عقد میکنند، مهریه در سند ازدواج مشخص میشود. در طول دوران زندگی و یا زمانیکه مرد قصد دارد زن خود را طلاق بدهد، زن میتواند مهریه خود را به صورت کامل دریافت کند.

گاهی اوقات زنان در زندگی مشترک با مردان زیادی در ارتباط هستند و یا رابطه نزدیکی و نامشروع دارند.

مرد تصمیم میگرد که به دلیل اینکه همسرش رابطه نامشروع دارد، او را طلاق بدهد.

حتی اگر زنان نیز رابطه نامشروع انجام داده باشند و یا حتی رابطه جنسی آنان با مردان دیگر ثابت شود، بازهم مهریه به آنان تعلق میگیرد. یعنی اگر مردی به خاطر رابطه نامشروع زنش بخواهد او را طلاق بدهد، باید مهریه او را بدهد.

مهریه در طلاق توافقی

پرداخت کامل یا جزئی از مهریه و یا حتی پرداخت نکردن مهریه کاملا با توافق زن و مرد مشخص می شود. 

در طلاق توافقی مهریه در مقابل حق طلاق مرد می باشد. مثلا مرد میتواند به همسرش بگوید که صد سکه از مهریه خود را ببخش تا در قبال آن طلاق توافقی بگیریم.

ممکن است توافق شود مقداری از مهریه به صورت یکجا یا اقساط به زن پرداخت شود ولی معمولا زن از مهریه خود گذشت می‌کند تا مرد راضی به طلاق توافقی شود.

مهریه در طلاق از طرف مرد

در طلاق از طرف مرد دو حالت در مهریه وجود دارد:

 1. زمانیکه دختر باکره است. (رابطه نزدیکی نداشته است.) اگر دختر باکره باشد و مرد بخواهد او را طلاق بدهد، نصف مهریه به او باید داده شود. یعنی اگر 1000 سکه مهریه تعیین شده باشد مرد باید 500 سکه را به او بدهد.
 2. زمانیکه دختر باکره نیست. در این صورت هرچقدر که مهریه تعیین شده باشد مرد باید آنرا پرداخت کند. با توجه به مثال بالا، باید تمام 1000 سکه به زن داده شود.

مهریه در طلاق از طرف زن

زن، زمانی میتواند از شوهر خود مهریه و طلاق بگیرد که دو حالت وجود داشته باشد:

 1. یا اینکه زن 12 شرطی که در سند ازدواج وجود دارد را داشته باشد. مثلا شوهرش اعتیاد به مواد مخدر داشته باشد. در این صورت زن میتواند تمامی مهریه خود را از شوهرش بگیرد.
 2. یا اینکه زن از مرد وکالت در طلاق داشته باشد که در این صورت هم میتواند مهریه خود را از شوهرش بگیرد.

در غیر این صورت زن فقط میتواند مهریه خود را از شوهرش بگیرد ولی نمیتواند طلاق بگیرد.

مراحل گرفتن مهریه زن

 1. اگر تصمیم خود را برای گرفتن مهریه از شوهر خود گرفته اید میتوانید به یکی از شیوه های زیر برای گرفتن مهریه اقدام کنید.
 2. شما میتوانید برای گرفتن مهریه به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی مراجعه کنید.
 3. شما میتوانید برای اطلاع از چگونگی گرفتن مهریه با وکیل مهریه به صورت تلفنی گفتگو کنید تا شما را برای گرفتن مهریه در دادگاه راهنمایی کند.
 4. شما باید برای گرفتن مهریه، دادخواست مطالبه مهریه تنظیم کنید که در صورت نیاز و نداشتن اطلاعات کافی میتوانید برای تنظیم دادخواست با وکیل مهریه مشورت کنید.
 5. شما میتوانید برای گرفتن مهریه در کمترین زمان و بدون حضور خود در دادگاه، با وکیل مهریه و با تجربه به صورت حضوری مشورت کنید و در صورت نیاز وکیل بگیرید.
 6. اگر برای گرفتن مهریه قصد داشته باشید که وکیل بگیرید باید مدارک زیر را به وکیل تحویل بدهید.

مدارک گرفتن مهریه زن

 1. اصل سند ازدواج
 2. اصل شناسنامه
 3. اصل کارت ملی

در صورت نبود اصل سند ازدواج باید کپی آن را از دفترخانه ای که عقد کرده اید دریافت کنید.

 

آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟