آیا مادر زوجه میتواند به زور با ایشان و شوهر او زندگی کند؟

72 نمایشممانعت از حق
0 دیدگاه

سلام. ببخشید اگر مادر زن و یا مادر شوهر با وجود داشتن شرایط مالی خوب میتونن بیان و با بچه هاشون زندگی کنن. در صورتی ک یکی از زوجین راضی نباشد؟ مثلا مادر زن خودش بگه میخام با دخترم زندگی کنم؟ ایا زن میتونه تقاضای منزل مستقل کنه؟ که با اونا زندگی نکنه؟

بله زن میتواند از اینکه مادر بخواهد با ایشان زندگی کند ممانعت کند و مادر نمیتواند به زور برای زندگی با دخترش اقدام کند.