داوری بین المللی در کشور خارجی بر علیه شرکت بازرسی چگونه است؟

354 نمایشداوری تجاری بین المللی
0 دیدگاه

ایا درگشور فرانسه یا انگلستان قبول وکالت مینمایید یانه درصورت قبول شراط خود را اعلام فرمایید ضمنا داوای ما رجوع با داوری در اتاق داوری بین المللی در یکی از کشورهای فوق خواهد بود بر علیه شرکت بازرسی بین المللی اس جی اس له اینجانب

0

خیر گروه وکلای یاسا خدماتی در این خصوص انجام نخواهد داد و شما میتوانید با وکیل متخصص بین المللی این موضوع را مشورت کنید.

دکمه بازگشت به بالا