تشخیص خط و امضاء چک اگر ادعا نمایم چک جعلی است با کیست؟

121 نمایشجعل
0 دیدگاه

با سلام خدمت مشاورین عزیز

شخصی از من بابت چکی به مبلغ 5 میلیون و هفتصد هزار تومان شکایت کرده و تمامی حسابها و شماره همراه های من را مسدود کرده

چک فوق نمیدانم از کجا به دستش رسیده و نه امضای من و نه دستخط من است و من مبلغی را برای تشخیص خط و امضاء واریز کرده

اما سوال

1- اگر ثابت شود که خط و امضاء و حتی معامله ای با این شخص نداشتم چک از اعتبار می افتد؟

2- من می توانم از ایشان بعد از این جریان بابت جعل شکایت کنم ؟

3-من حدس می زنم برادرم برگه چکی از چک های من جدا کرده و خرج کرده اگر من از این شخص که چک را به دادگاه ارائه کرده شکایت کنم آیا پای برادم به میان می آید یعنی ایشان هم درگیر می شود و روند دادگاه به تشخیص خط و امضاء برادرم می رسد یا دادگاه فقط با آورنده چک کار دارد و او باید جوابگو باشد؟

تشخیص در خصوص این با کارشناس رسمی دادگشتری است. اگرهم ثابت شود خط و امضای ایشان بوده ( با کارشناسی)  به جرم جعل محکوم میشود امکان دارد که متهم ادعا کند خط برادر شما بوده در این صورت برادرتان احضار میشود. و به عنوان ثالث جلب میشوددر دعوا.