8 ماهه درجایی کارمیکنم وکارفرما از حقوق توافق شده ما سرباز میزند چکاری میتوانم انجام دهم ؟

521 نمایشروابط کارگر و کارفرما

با سلام

بنده به مدت 8ماه با حقوق توافقی 1500000 تومان با یک مجموعه همکاری داشته ام که متاسفانه پرداختی آنها به این شکل بوده است که یک میلیون تومان در ماه اول پرداخت شده 2200000 در ماه پنجم 900000 تومان ماه شش ام و مبالغ 1200000 در ماه های هفتم و هشتم که مجموع آنها نزدیک 7 میلیون تومن میباشد در صورتی که مطالبه اینجانب 12 میلیون در مجموع میباشد که 7 میلیون ان پرداخت شده به انضمام حق بیمه و عیدی سنوات … با توجه به وضعیت موجود مراحل قانونی جهت دریافت مطالبات حقوقی اینجانب به چه حوی خواهد بود؟

0

ازطریق وزارت کاری که مربوط به منطقه کاریتون هست میتونید طرح دعوا کنید برای مطالبه حقوق و دستمزد و عیدی و سنوات و بیمه . 

دکمه بازگشت به بالا