جهیزیه خانمم را میتونم تو انباری جمع کنم ؟

331 نمایشاسترداد جهیزیه

سلام من خانوم 2 ماه رفته خانه پدرش به درخواست من
وما در خانه پدرم زندگی می کردیم
حالا پدرم گفته باید خانه تخلیه کنید
مشکلی نداره که من جهیزیه را جمع کنم و به انباری ببرم
زنم در این باره می تواند ازمن شکایت کند

0

بابت اینکه جهیزیه در انباری جمع شده که نمیتواند شکایت کند مگر همسرتان دادخواست استرداد جهیزیه را مطرح کند و شما مجبور به استرداد آن میشوید.

دکمه بازگشت به بالا