در صورت فوت زن ، حقوق بازنشستگی وی به همسرش می رسد؟

301 نمایشبیمه‌های عمر مستمری

با سلام
در صورتى که زنى فوت شود و کارمند بازنشسته دولت باشد حقوقش بعد از فوت به شوهرش میرسد یا نه؟در چه صورتى میرسد؟
لازم به ذکر است فرزندان آنها همه متاهل هستند.
ممنون

0

اگر مرد تحت کفالت زن باشد میتواندمستمری بگیرد و درغیر اینصورت خیر نمیرسد 

دکمه بازگشت به بالا