در صورت فوت زن ، حقوق بازنشستگی وی به همسرش می رسد؟

150 نمایشبیمه‌های عمر مستمری
0 دیدگاه

با سلام
در صورتى كه زنى فوت شود و كارمند بازنشسته دولت باشد حقوقش بعد از فوت به شوهرش ميرسد يا نه؟در چه صورتى ميرسد؟
لازم به ذكر است فرزندان آنها همه متاهل هستند.
ممنون

اگر مرد تحت کفالت زن باشد میتواندمستمری بگیرد و درغیر اینصورت خیر نمیرسد