کارم را به خاطر رفتار بد کارفرما ترک کردم او می تواند از من شکایت کند؟

سلام
بنده در جایی بدون قرارداد کار میکردم ولی کارفرمای بسیار بدی داشتم که جانم را به لبم رسانده بود تا اینکه مرخصی خواستم و ایشان نداد و من به مرخصی رفتم و به او گفتم که دیگر برنمیگردم چون ایشان بسیار بددهان و هتاک بود. اکنون او میتواند از من شکایت کند بخاطر خسارت؟؟؟

دکمه بازگشت به بالا