آیا سرپرست دانشگاه می تواند کارمند رسمی را اخراج کند؟

310 نمایشقرارداد کار

ایا اخراج یک کارمند رسمی بدلیل غیبت از اختیارات سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هست یا خیر ?

دکمه بازگشت به بالا