آیا دریافت همزمان دو مستمری امکان پذیر است؟

850 نمایشبیمه‌های عمر مستمری

اینجانب معصومه پس از فوت همسر اولم که بازنشسته وزارت راه بود، حقوق او بین من و دخترش که از همسرش طلاق گرفته بود به نسبت تساوی تقسیم شد. پس از آن من با فرد دیگری که بازنشسته شهرداری بود ازدواج کردم و در حال حاضر ایشان نیز فوت کرده است و حقوق مستمری همسر دومم برای اینجانب برقرار شده است.ایا دیگر من نمی توانم حقوق همسر اولمم را دریافت کنم؟

0

سلام خیر  شما نمی توانید از دو صندوق هم زمان حقوق دریافت  کنید . ( حقوق همسر اول به شما تعلق نمی گیرد)

دکمه بازگشت به بالا