در خصوص دادخواست اعسار از طرف بدهکار باید طلبکار هزینه دادگانه ای به وکیل پرداخت شود؟

117 نمایشچک
0 دیدگاه

با سلام و احترام  پرونده ای در خصوص پیگیری چند فقره چک به وکیلی سپرده شده است و در خصوص مسایل مالی به توافق رسیدیم . صاحب اسناد برگشتی تقاضای اعسار داده . وکیل مدعی است که پرونده اعسار جدایی از پرونده اولیه است و هزینه جداگانه دارد . در این خصوص لطفا راهنمایی بفرمایید که این مطلب وکیل درسته یا خیر ؟