در صورتی که همسر برادرم بدون اجازه وراث هم ماترک شوهرش به عنوان مهریه تصرف کرده باشد به ما سهمی نمی رسد؟

774 نمایشارث

با سلام لطفا راهنمایی بفرمایید من تنها وارث طبقه دوم طبق قانون ۶۸۳ مدنی هستم برادر خانم بعداز فوت همسرش یعنی برادرم تمام اموال برادرم رابعنوان مهریه بدون رضایت تنها وارث یعنی من از بانک وغیره گرفته است بعد از چند سال خودش هم برحمت خدا رفته است حالا راه قانونی هست برای من که به اموال برادرم برسم یا خیر؟

0

سلام مهریه جز دیون ممتاز محسوب می شود ایشان باید دادخواست مهریه  از ماترک همسرش می داد.اگر ماترکی مازاد بر مبلغ مهریه باقی ماند بین همه وراث و همچنین همسر متوفی به نسبت سهم الارثشان تقسیم می شد. الان اثبات این قضیه راحت نیست . اگر هم اموالی باقی مانده باشد به وراث خود خانم می رسد( پدر مادر و یا خواهر و برادر) 

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱