در صورتی که همسر برادرم بدون اجازه وراث هم ماترک شوهرش به عنوان مهریه تصرف کرده باشد به ما سهمی نمی رسد؟

279 نمایشارث
0 دیدگاه

با سلام لطفا راهنمایی بفرمایید من تنها وارث طبقه دوم طبق قانون ۶۸۳ مدنی هستم برادر خانم بعداز فوت همسرش یعنی برادرم تمام اموال برادرم رابعنوان مهریه بدون رضایت تنها وارث یعنی من از بانک وغیره گرفته است بعد از چند سال خودش هم برحمت خدا رفته است حالا راه قانونی هست برای من که به اموال برادرم برسم یا خیر؟

سلام مهریه جز دیون ممتاز محسوب می شود ایشان باید دادخواست مهریه  از ماترک همسرش می داد.اگر ماترکی مازاد بر مبلغ مهریه باقی ماند بین همه وراث و همچنین همسر متوفی به نسبت سهم الارثشان تقسیم می شد. الان اثبات این قضیه راحت نیست . اگر هم اموالی باقی مانده باشد به وراث خود خانم می رسد( پدر مادر و یا خواهر و برادر)