در صورتی که همسر شوهرم مانع تلفن صحبت کردن من با فرزندانم شود می توانم شکایت کنم؟

316 نمایشطلاق

باسلام من حدود2سال است ازشوهرم جداشدم ودادگاه پنجشنبه وجمعه ها رابرای دیدن فرزندانم گذاشته است اما من مشهدهستم وچون مسیر دوراست چندماهی یکبارمیتوانم ببینمشان الان وقتی تماس میگیرم ومیخواهم بافرزندان صحبت کنم زن شوهرم اجازه نمیدهدومیگوید چنین چیزی رادادگاه نگفته که صحبت کنم بابچه هایم الان ازشما خواهشمندم کمکم کنید

0

سلام قانونی در این خصوص نداریم. تنها ضمانت اجرایی که قانون در نظر گرفته جهت ممانعت از ملاقات فرزند می باشد. 

دکمه بازگشت به بالا