آیا همسایه در مشاعات می تواند اقدام به پختن رب و پهن کردن لباس در پارکینگ کند؟

0 دیدگاه

حدود یکسال هست واحد مسکونی آپارتمانی را خریداری کردیم همسایه طبقه چهارم دو بار پیاپی با وجود تذکر شفاهی اقدام به پخت رب ، سرخ کردن سبزی ، پهن کردن لباس در پارکینگ و حیاط ساختمان کرده است، می خواستم بپرسم امکان طرح شکایت به مراجع قانونی است؟ در صورتی که می شود شکایت کرد چه مدارک و مستنداتی رو جهت طرح شکایت نیاز دارم؟ مجازات خاطی پس از تایید تخلف چیست؟ با تشکر

سلام وقت بخیر 
 می توانید تحت عنوان استفاده غیر متعارف از مشاعات،و تصرف مشاعات از ایشون شکایت کنید.