آیا گرفتن سفته بابت تخلیه اتمام قرارداد اجاره ضرورت دارد ؟

334 نمایشقرارداد اجاره
0 دیدگاه

سلام آیا در قرارداد اجاره اپارتمان حضور در بنگاه املاک واخذ سفته ضمانت برای تخلیه راس موعد پایان قرارداد ضرورت دارد ویاخیر ؟سفته تاثیری در تخلیه بموقع ایجاد میکند ویا خیر؟ متشکرم

سلام خیر ضرورت ندارد صرفا ضمانتی می باشد که اگر مستاجر تخلیه نکرد موجر با واخواست  سفته ها روی آن اقدام کند.