آیا گرفتن سفته بابت تخلیه اتمام قرارداد اجاره ضرورت دارد ؟

3.01K نمایشقرارداد اجاره

سلام آیا در قرارداد اجاره اپارتمان حضور در بنگاه املاک واخذ سفته ضمانت برای تخلیه راس موعد پایان قرارداد ضرورت دارد ویاخیر ؟سفته تاثیری در تخلیه بموقع ایجاد میکند ویا خیر؟ متشکرم

0

سلام خیر ضرورت ندارد صرفا ضمانتی می باشد که اگر مستاجر تخلیه نکرد موجر با واخواست  سفته ها روی آن اقدام کند. 

دکمه بازگشت به بالا