بیمه

پوشش از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری در بیمه های عمر زمانی گروهی

از مزایای بیمه های عمر زمانی گروهی پوشش از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری است، پوشش از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری دارای سه طرح کلی بشرح زیراست:

ارزش غرامت در سررسید

با توجه به شرایط این نوع پوشش، غرامات از کارافتادگی که معادل سرمایه بیمه نامه مـی باشـد یـا بـصورت یکجـا پرداخت می شود و یا اینکه در اغلب موارد بصورت اقساط ماهیانه و از زمانیکه بیمه شده و قبـل از رسـیدن بـه سـن
65 سالگی ازکارافتاده دائم و کلی می گردد پرداخت خواهد شد. واژه ” ازکارافتادگی دائـم و کامـل ” بـه مفهـوم این است که شخص بیمه شده برای تمام عمر و در اثر بیماری و یا حادثه قـادر بـه کـار و فعالیـت و کـسب درآمـد نبوده و تا پایان عمر بصورت از کارافتاده باقی خواهد ماند. شرایط اینوع از کارافتادگی بشرح زیراست:

  • از کارافتادگی باید قبل از رسیدن به سن 65 سالگی باشد.
  • از کار افتادگی باید بعد از اخذ پوشش بیمه ای توسط کارفرما اتفاق افتاده باشد. در بعضی از قراردادها شـروع اعتبار پوشش بیمه ای را قبل از انقضاء و ترک خدمت و یا قطع رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما ذکر می کنند.
  • پرداخت غرامت معمولاً بصورت اقساط ماهیانه می باشد که تعداد اقساط بر اساس شـرایط قـرارداد تعیـین مـی گردد و معمولاً 10-15-20-60 یا 120 ماهه می باشد.
  • در صورت بهبود شخص از کارافتاده ، پوشش بیمه ای در مورد او ادامه خواهد یافت.

غرامت تمدید شده فوت

غرامت فوت مشروط بر اینکه فوت بیمه شده در طول مدت یکسال بعد از قطع رابطه استخدامی او اتفاق افتاده و در طول این مدت از مزایای از کارافتادگی استفاده کرده باشد و تاریخ فوت هم قبل از رسیدن به سن 65 سالگی باشـد قابل پرداخت می باشد.

از کارافتادگی دائم

این شرط معمولاً در بیمه نامه ها گنجانیده می شود تا چنانچه بعد از قطع رابطه استخدامیش با کارفرما فـوت نمایـد، غرامت و سرمایه فوت او بدون در نظر گرفتن مدت زمان قطع رابطه استخدامی و عدم پرداخت حق بیمـه توسـط او پرداخت میگردد مشرط بر اینکه بیمه شده قبل از رسیدن به سن 60 یا 65 سالگی از کارافتاده بود و تـا زمـان فـوت هم از کارافتادگی او ادامه داشته است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان