خانواده

قوانین حضانت دختر در جمهوری اسلامی ایران

کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایست‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ مملو از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود.

نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شایسته ترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است.

اما گاهی کودک به دلایلی از جمله جدایی والدین، الزامآ از این محیط جدا شده و لذا حق نگهداری از کودک برای یک طرف و یا طرفین و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقررات می‌شود.

حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج که در قوانین با عنوان “حضانت” از آن یاد می شود، در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده تصریح شده است.

حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی‌ است. در حالی‌که حضانت عموماً ناظر بر نگهد‌اری از جسم کودک است، هرچند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می‌شود.

حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

نگاهداری اطفال یا همان حضانت ( حضانت دختر یا پسر ) در امور تربیتی و آموزشی هم حق و هم تکلیف ابوین است که طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ(حضانت دختر در ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) به عهده والدین است.

یعنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. همچنین بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند.

در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت  ( حضانت دختر یا پسر ) خود صرف‌نظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است.

بر این اساس حضانت طفل ( حضانت دختر یا پسر ) پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل از جمله در وابستگی های شدید طفل و مادر و اثر سوء جدائی آنها از یکدیگر اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

اگر پدر از دادن فرزندان زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد(پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به این‌که قانون، حضانت را با مادر دانسته است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فوراً قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود و یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.

البته چنانچه مادر، در ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد نمی تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید؛ چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد. ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.

حضانت دختر

نگهداری طفل بعد از فوت والدین

درصورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. تاکید می شود که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری(پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر یا جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی، محل اقامت وغیره مدنظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور می باشد که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند، البته از آن‌جاکه حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت وظیفه حضانت و نگه‌داری طفل، اجرتی مطالبه کند.

اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد و یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که هزینه‌های فرزند یا فرزندان را تأمین کند. در صورت مخالفت، مادر می تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان برعهده پدر است.

 

شرایط لازم برای حضانت

در قوانین ما “توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر” به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده، البته در صورتی‌که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس، حصبه وغیره دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

اگر طفل باوجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی را نداشته باشد آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟
علی رغم حکم محکمه که حق حضانت  ( حضانت دختر یا پسر ) را به پدر داده است، اما عملاً دراجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد.

سلب حق حضانت

حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک  ( حضانت دختر یا پسر ) اتخاذ نماید. مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

 1. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار؛
 2. اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛
 3. ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی؛
 4. سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق؛
 5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هریک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چندمورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد.

ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگه‌داری شایسته طفل باشد، یا سهل‌ انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

نحوه ملاقات طفل

در قانون مدنی تصریح شده است: «هرکدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان ومکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.»

با توجه به این ماده، هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.

پدر یا مادری که حضانت فرزند را برعهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند مگر آن‌که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. همچنین قانون حمایت خانواده مقرر می دارد:

«صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند»

حال اگر پدر یا مادر به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند. مطابق قانون اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است(پدر، مادر و یا شخص دیگر)؛ مانع اجرای حکم شود و یا از پس‌دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را برعهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، بر طبق قانون حمایت خانواده به بازداشت وی تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. در مجموع و در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون، درخواست کند.

حضانت دختر

سوالات مرتبط با حضانت دختر یا پسر

 1. حضانت فرزندان تا چند سال است و آیا بین ( حضانت دختر یا پسر ) متفاوت می باشد؟
  مطابق با ماده 1169 قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می نمایند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از این با پدر است. لذا طبق اصلاحیه سال 1382 در این ماده، بین فرزند دختر و پسر تا سن هفتم هیچ تفاوتی موجود نمی باشد اما بعد از این سن، دختر تا 9 سالگی با پدر بوده و پسر تا 15 سال تمام قمری و بعد از این سن هم نه دختر و نه پسر، دیگر حضانتی نداشته و خودشان می توانند تعیین کنند نزد پدر باشند یا نزد مادر.
 2. در چه صورتی حضانت از ابوین سلب می شود؟
  در خصوص مادر مطابق با ماده 1170 قانون مدنی عنوان داشته اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود و در قسمت ذیل ماده 1173 مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را برشمارده است که عبارتند از :
  الف) اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار.
  ب) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
  پ) ابتلا به بیمار یهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
  ت) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق.
  ث) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
 3. در صورتیکه هریک از ابوین طفل( پدر و مادر ) که مسئول نگاهداری و حضانت فرزند خویش می باشند با رضایت یکدیگر نسبت به سپردن حضانت به طرف دیگر توافق نمایند میتوانند آن توافق را بر هم زنند؟
  بله زیرا مطابق با ماده 1168 قانون مدنی، حضانت، هم حق و هم تکلیف ابوین است و از آنجایی که تکلیف، قابلیت اسقاط و سر باز زدن را ندارد لذا این توافق قابل برهم زدن می باشد. به عنوان مثال دختری که دارای 8 سال سن می باشد و پدر، با وجود اینکه در این سن دختر، تکلیف به قبول حضانت دختر و سرپرستی دختر خود را دارد با توافق، حضانت دختر را به همسرش بسپارد و زن نیز آن را بپذیرد در اینصورت تا قبل از رسیدن دختر به سن نه سالگی، می تواند این توافق را یک طرفه بر هم زند مگر اینکه در ازای آن، زن نیز یک حقی را به مرد بخشیده باشد. به عنوان مثال به علت علاقه به فرزند، مادر آن فرزند، مهریه اش را به شوهرش بخشیده باشد. در اینصورت پدر اگر بخواهد توافق را بر هم زند؛ مادر هم میتواند مجددا مهریه اش را از حالت بخشش درآورده و مطالبه نماید.
 4. با وجود فوت هریک از ابوین، تکلیف حضانت با چه کسی است ؟
  در اینصورت مطابق با ماده 1171 قانون مدنی، حضانت طفل با آنکه زنده است می باشد هرچند متوفی، پدر طفل بوده و برای او قیم معین نموده باشد.
 5. اگر یکی از ابوین که طفل، تحت حضانت اوست و نخواهد از طفل خویش مراقبت نماید امکان اجبار او وجود دارد؟
  مطابق با ماده 1172 قانون مدنی هیچیک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام، ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۱ رای

نوشته های مشابه

‫37 دیدگاه ها

 1. با سلام بنده پدرم از درس خواندن خواهرم که ۱۳ سال دارد جلوگیری می کند به دلیل وجود دختران شرور در مدرسه ها که ممکن است خواهرم را از راه بدر کنند و حق تحصیل را از وی میگیرد مادرم هم طلاق گرفته است و من و خواهرم تحت حضانت پدرم هستیم چگونه از این کار جلوگیری کنم خواهش راهنمایی کنید

 2. قانونی خیلی الکی بی رحم….درد زایمانی که مثه شکسته شدن کله استخوان هاست مادر میکشه ۹ماه سختی رو مادر تحمل میکنه تا۷سالگی مادر بدبخت از اب و گل درش بیاره بعد تقدیم پدر نامادری کنه این کجاش انصافه مادرو از بچه جدا کردن چه قانونه منصفیه شاید یکی مثه من تو دنیا همه دارو ندارش همین بچه باشه باعشق علاقه سختی بزرگش‌ کنم تقدیم به پدرش کنم بعد تکلیف ۲سال شیر خوردن ۵سال بزرگ کردنی که وابستگی به وجود میاره چی میشه پدر کجا بود صبح تاشب یا شب تا صبح های که مادر بالا سر بچه اشه خدارو خوش نمیاد جگر گوشه ای از مادرش جدا کردن

  1. سلام آیا پدر هیچ حقی نداره که جگرگوشش7سال ازش دور مونده و بزرگ شدنش و لذت بزرگ شدنشو ندیده،اون سختیایی که هفت سال شما میبینید اونم حاظره بینه ولی قانون نمی زاره، 7سال دوری پدر از بچش زمان کمی نیس شما 7 سال لحظه به لحظه با بچه بودید ولی پدر هفت سال غصه نبود بچشو داشته پس شما دنبال چه انصافی میگردید.

   1. آخ گل گفتی
    دمت گرم
    زنا فقط مظلوم نمایی میکنن.
    کسی تنهایی و سختی کشیدنهای ما مردها رو نمیبینه.
    من با اون خانوم که میگه هفت سال بچرو از آب و گل در میاره بعد میده به پدر کاملا موافقم. کارش سخته…
    به نظرم کلا از اول باید حضانت بچرو بدن به پدرش…. تا اینجوری منت به سرمون نذارن…. تو اگه میفهمیدی بچه چیه… میرفتی شوهر داری یاد میگرفتی که کار به اینجا نکشه… فقط بلدن از مادراشون خط بگیرن. و زندگی ما مردها رو جهنم کنن.
    تف به این زندگی…

   1. چون قانون هم فهمیده زنها این کارو نوعی درامد میدونن.80 درصد بهم خوردن زندگی باعث زنان هستند.یا دنبال دوست پسر هستند یا خوشی زیادی به دلشون میزنه

  2. سلام
   اتفاقا قانون کار رو برای مادر راحت کرده.
   اگه مادر خواست ازدواج کنه، راحت میتونه ازدواج کنه.
   در ثانی هر وقت که خواست میتونه ملاقات داشته باشه و ….

  3. حق زنها بدتر از ایناست.خدارو خوش میاد زندگی مرد رو سوزوندن؟!ازدواج با زن ایرانی همینه.مردت مخ نداره بچه رو باید بندازه رو سرت بره عشقشو بکنه.

 3. سلام.کسی که دو دختر ۱۰ساله دارد و پدر این دخترها فوت کرده است و این دو پیش مادرشون هستند و پدر بزرگ پدری این دو دختر به خاطر صیغه شدن مادر این دو دخترمیخواهد دختران را از مادرشان جدا کند آیا پدر بزرگ میتواند این کار را کند ودادگاه حق را به پدر بزرگ میدهد یا نه؟
  ممنون میشم جواب رو به ایمیل من بفرستید.

 4. دخترم درحضانت مادراست والان شوهر کرده وشوهر اول قبول کرده ازبچه نکهداری کند حالازده زیرش پدر اصلی دختر هم نمی تواند دخترش رانگه دارد بنا به دلیل مخالفت خانواده پدراصلی راهنمایی کنید

 5. سلام یه سوال داشتم خواهش میکنم جواب بدید
  اگر فرزند دختر 11 ساله باشه .و پدر ممانعت میکنه که مادر بچه رو ملاقات کنه ..ایا میشه کاری کرد برای ملاقات فرزند..چون دادگاه میگه ما از تکلیف خارج شدیم چکار میتونم بکنم که بتونم فرزندم رو ملاقات کنم

 6. خانم سابق من حضانت دخترم را گرفت و بعد ازدواج کرد… و اما هر چند وقت یکبار با همسرش از من شکایت و مبالغی دریافت می‌کنند و این وضع ادامه دارد دخترم 10 ساله است و مادرش نه حضانتش را بمن میسپارد نه پولهایی که می‌گیرد خرج دخترم می‌کند.. و به وسیله باج گیری می‌کنند.

 7. فرزند من 7 سالست دادگاه حضانت رو از من سلب کرده و به پدرش داده اما دخترم نمیخواد با پدرش زندگی کنه آیا میتونن به زور وادارش کنن که بره پیش پدرش

 8. سلام،دخترم متولد ۹۱،۶،۶ است در چ تاریخی میتواند خودش والد مورد نظرش را انتخاب کند و ایا این سن قطعیست یا اینکه موارد ستثنا وجود دارد؟چون وکیل پدرش اعلام کرده ۱۲ سالگی این امکان وجود دارد

 9. سلام
  وقتتون بخیر
  من20 سالم هستش پدرم 13 ساله فوت شده سرپرستی با مادرم و حضانت با پدربزرگمه هست
  پدربزرگم زنده هست ومادرم ازدواج کرده
  الان توانایی استقلال مالی و جدایی از خانواده رو دارم مادر یا پدربزرگم قانونا میتونن جلوی استقلال من رو بگیرن؟
  خیلی مخالفت میکنن متاسفانه

 10. با سلام. خانومم فوت کرده و من برای ارامش فرزندم و همچنین ارامش خانواده همسرم،حزانت دخترم که در حال حاضر ۹ سال میباشد را در دفتر خانه ، به خانواده زنم دادم. حال اگر بخواهم این حزانت را باطل کنم ، چه کار باید انجام دهم؟با تشکر

 11. سلام من پر خارج از کشور زندگی میکنم و دخترم را در هفت سالگی به پدرش دادم‌ و به کانادا مهاجرت کردم الان دختر من نه ساله شده و بشدت تمایل داره که بیاد با من در کانادا زندگی کنه خواستم بدونم آیا دختر من میتونه مادرش رو انتخاب کنه و اینکه اگر من حضانتش رو بگیرم آیا میتونه به خارج از کشور بیاد با من یا باز اجازه خروج از کشور را میخواهد؟و اینکه پدرش دچار افسردگی و اختلال روانی قابل اثبات هست و دختر من هم با همسر پدرش اصلا سازگاری نداره ممنونم اگر جواب من را بدید

  1. با سلام بانوی محترم شما بری دنبال زندیگیتون بهتر. چطور یک انسان می تونه بچشو رها کنه و بره حتی یک کوچه اون طرف تر. کشور ما اگه قانون داشت حضانت بچه رو به صورت مساوی تقسیم می کرد. این طوری به نظرتون بچه هم روانی نمی شه این بچه همون پدر …
   پدرهای زحمت کش و بعضی از مادرها واقعا مظلومن
   خانوما پدرها مثل موتور ماشینن، پر سر و صدا، ترک برداشته، واشر سوخته، آب روغن قاطی کرده، بعضی وقت ها هم تک کار می کنن.
   اما … بدون موتور صندلی، آینه، داشبورد، فرمان و … چیزای دیگه به چه دردی می خوره.
   پدرها آدم نیستن، قلب ندارن، روح ندارن، عشق ندارن، مهر و محبت ندارن البته و از نظر شماها ماشین پول سازی، گرمایش و سرمایش خونه هستن این بد بخت ها.
   خانوما یه کم انصاف داشته باشین، شما همه جا جادارین اما … مردا چی …. همیشه تنها و با ظاهری پر صلابت قامت راست اما با قلب شکسته.
   خانوما فرزندان ما بدون پدر ترسو، پراضطراب، استرسی و بی عاطفه بار میان. خیلی وقت ها پدر از مادر جلو تر چرا همه چیو با مهر مادری می سنجید.
   فقط خداوند درخصوص ما می تونه قضاوت کنه

 12. سلام شوهرم ساعت1شب منو فرستاد خونه اقام بعد درگیری شد ی دختر دارم ک بعد 1ساعت دوباره با داداشاش اومد وضربو شتم صورت گرفت داییم ویکی از همسایگان مجروح شده ودخترمو خواستن 3روز بعد داداشمو ب جرم آدم ربایی در آگاهی اتهام کردند و دخترمو در آگاهی با یک حکم قضایی بردند الان دخترمو بهم برمیگردونه؟

 13. باسلام
  اگر مادر بعد جدا شدن ازدواج مجدد بکنه با این حال ک دخترش از حضانت خارج شده و تصمیم باخودشه ک باکی بمونه ایا پدر دختر میتونه اجازه نده ک بعد ازدواج مادرش با اونا زندگی بکنه؟

 14. قانون بین مرد و زن باید بصورت مساوی تقسیم بشه و پدر و مادر به یه اندازه حق مالکیت نسبت به فرزندشون داشته باشند و هیچ کدوم نباید برتری خاصی نسبت به اون فرزند داشته باشند ، متاسفانه حقوق زنان در بخش هایی نادیده گرفته شده و اینکه مادر تا هفت سالگی حق مادری از فرزندش داشته باشه هم ظلم در حق فرزنده و هم ظلم در حق مادره… البته اینم باید در نظر داشت واقعا کدوم یکی صلاحیت نگهداری داره که بچه آسیب نبینه … به امید روزی که انتخابا بر اساس منطق باشه و پای هیچ بچه طلاقی به این دنیا باز نشه و همه بچه ها مامان باباشون در کنار هم ببینن…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا