خانواده

به اجرا گذاشتن مهریه چه قوانین و ضوابطی دارد؟

به اجرا گذاشتن مهریه حق زن است. این جمله ای است که همیشه می شنویم. این جمله جدی می شود، زمانی که زن و شوهر در زندگی مشترک خود سازگاری نداشته باشند.

معمولا زن به دنبال وصول مهریه خود به عنوان حق وی و مرد به دنبال تقسیط و یا نپرداختن مهریه هستند. معمولا مهریه مبالغ بالایی می باشد از این رو چالش ها و مشکلات زیادی نیز همیشه به دنبال خانم ها و آقایان در زندگی مشترک پدید می آید.

به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. به عبارت دیگر، زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و وعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

اگر به اجرا گذاشتن مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

طبق قانون جدید، سقف مهریه یکصد و ده سکه طرح جدید اعلام شده است.

پس دوحالت پیش می آید

 1. به اجرا گذاشتن مهریه کمتر از 110 سکه است که در اینصورت یاید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر اینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. و یا مهریه دقیقا 110 سکه است که باید تمامی مهریه پرداخت شود (طبق ماده 2 قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت 110 سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)
 2. به اجرا گذاشتن مهریه بیش از 110 سکه تعیین شده باشدکه در این وضعیت، در ابتدا باید 110 سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (در صورت امتناع از پرداخت مهریه، مطابق ماده 2 محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.) سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد.

در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به داگاه صالح دادخواست به اجرا گذاشتن مهریه تقدیم نماید، هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.

همچنین در صورتی که زوجه برای انجام اقدامات قانونی خود به وکیل دادگستری نیز وکالت داده باشد، هزینه وکیل نیز از زوج قابل مطاله است. برای تادیه تمام یا قسمتی از مهریه می تواند مدت یا اقساطی قرار داد. در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار و تقسیط بدهد. مهسر کسی است که واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مالش قادر به پرداخت بدهی اش نیست.

تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمی شود. اگر محکومیت بدهکار دین باشد، در ذمه مدیون باشد دادگاه در اجرای حکم خود، مستثنیات دین را منظور می کند، یعنی اموالی که از بدهکار نمی توان توقیف کرد و به فروش رساند و از آن طریق طلب محکوم له را وصول کرد، مستثنی می گردد.

مانند مسکن، ماشین و اثاث مورد نیاز

در درخواست اعسار در هر مرحله ای پذیرفته می شود.محکوم علیه با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط به دادگاه بدوی که به دعوی اصلی رسیدگی کرده تقاضای صدور حکم می کند. دادگاهبه ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می کند و در صورت اثبات اعسار چنانچه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود و اگر هنوز بازداشت نشده باشد به زندان معرفی نخواهد شد.

از آنجایی که دعوای اعسار از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می شود و قابل تجدید نظر است و لذا تا قبل از قطعیت، حکم صادره قابلیت استناد ندارد.

باید برای هر صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها می شود. با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند، زیرا حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.

اعسار حالت ثابتی نیست چه بسا فردی در لحظه ای معسر و در لحظه دیگر معسر نباشد. از این رو صدور حکم به رد درخواست اعسار یا تقسیط مانعی برای پذیرش دوباره این درخواست نیست.

اگر بدهکار قبل از توقیق اموال با قصد فرار از ادای دین مال خودش را به دیگری منتقل کند، این عمل جرم بوده و در برابر طلبکار قابل استناد نیست.

من خانمی هستم

 1. در عقد هستم و قصد جدایی از همسرم را دارم، مهریه خود را چه کنم؟
  زمانی که دادخواست طلاق از طرف زوجه بوده و شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را دارا نباشد تنها می تواند با بخشش مالی به زوجه (معمولا مالی که بخشیده می شود مهریه است) و اثبات کراهت و عسر و حرج خود برای طلاق خلع اقدام نماید.
 2. قصد ادامه زندگی دارم اما مهریه خود را لازم دارم چه کنم؟
  مطالبه مهریه از جانب زوجه ارتباطی به دعوای طلاق ندارد و هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه نماید.
 3. در دوران عقد هستم و باکره، قصد جدایی دارم، چه مقدار از مهریه ام را می توانم بگیرم؟
  در صورتیکه دخولی صورت نگرفته باشد و باکره باشید (معاینه پزشکی قانونی) پرداخت نصف مهریه برای مرد اجباری خواهد بود.
 4. قصد گرفتن مهریه خود را دارم، آیا میتوانم اموال همسرم را توقیف کنم؟
  طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

  1. الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.
  2. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
  3. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
  4. د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
  5. هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
  6. وـ تلفن مورد نیاز مدیون
  7. زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
   تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد.
 5. قصد گرفتن مهریه خود را دارم، همسرم هیچ مالی ندارد آیا میتوانم از اموال پدرش مهریه ام را بگیرم؟
  مهریه حق زن است و پرداخت این حق به عهده مرد می باشد. پدر ایشان هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت ندارد.
 6. آیا عدم تمکین من در مهریه ام تاثیری دارد؟
  عدم تمکین زن ارتباطی به مهریه ندارد و اثبات عدم تمکین زن تنها مانع دریافت نفقه می شود.
 7. قبل از ازدواج به همسرم دست نوشته ای مبنی بر بخشش مهریه داده ام، در حال حاضر چه کنم؟
  دست نوشته قبل از ازدواج هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد.
 8. قصد گرفتن مهریه خود را دارم، چطور همسرم را ممنوع الخروج کنم؟
  بله می توانید قبل از خارج از همسر خود از کشور بوسیله درخواست مهریه همسر خود را ممنوع الخروج کنید.

من آقایی هستم

به اجرا گذاشتن مهریه

 1. قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه وی زیاد است، آن را چگونه پرداخت کنم؟
  می توانید بصورت اقساط پرداخت کنید.
 2. قصد طلاق همسر خود را دارم، آیا اموال من (خانه و ماشین و …) بابت مهریه توقیف می شود؟
  بستگی به اموال شما دارد، مثلا خودرو شما توقیف می شود اما خانه شما به در حدی باشد که از نظر ارزشی خیلی زیاد نباشد امکان توقیف ان وجود ندارد. همچنین اموال دیگر مانند زمین، مغازه و .. به جز پول پیش توقیف می شود.
 3. قصد طلاق همسر خود را دارم، می توانم به کل مهریه ندهم؟
  خیر. هیچ راهی ندارد و شما باید مهریه را پرداخت کنید. اما امکان تقسیط آن وجود دارد.
 4. همسرم را طلاق دادم، اما امکان پرداخت اقساط مهریه همسرم را ندارم، چه کنم؟
  در صورتی که بخشی از اقساط مهریه را پرداخت کرده باشید و وضعیت مالیتان به گونه ای تغییر کرده است که امکان پرداخت مابقی اقساط را ندارید، می توانید درخواست تقسیط بیشتر مهریه را بدهید.
 5. قصد ازدواج دارم، مهریه عندالاستطاعه بهتر است یا عندالمطالبه؟
  به اجرا گذاشتن مهریه و عندالمطالبه بودن آن به این معنی است که به محض امضای عقدنامه، زن اگر بخواهد می‌تواند با مراجعه به محاکم و دادگاه‌های خانواده یا مراجعه به اجرای ثبت کل مهر یا قسمتی از مهریه را مطالبه نماید و در این نوع از مهریه بار اثبات عدم توانایی پرداخت به عهده زوج می باشد اما عندالاستطاعه بودن به این معنی است که زن زمانی می‌تواند مهریه خودش را مطالبه کند و مرد را ملزم به پرداخت آن کند که استطاعت پرداخت مهریه را به عهده زوج ببیند یعنی مرد توان پرداخت داشته باشد، اگر توان پرداخت نداشته باشد زن حق مطالبه نخواهد داشت به عبارتی بار اثبات داشتن توانایی مالی به عهده زوجه می باشد.
 6. قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه همسرم بیشتر از ۱۱۰ سکه است چطور ۱۱۰ سکه پرداخت کنم؟
  تمام مهریه ای که در عقدنامه ذکر شده است  از جانب زوجه قابل مطالبه بوده اما طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه به اجرا گذاشتن مهریه ، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط توان مالی زوج ملاک پرداخت است.
 7. همسرم به اجرا گذاشتن مهریه اقدام کرده،‌ چه زمانی درخواست اقساط نمایم؟
  زوج می تواند در صورت عدم توانایی مالی بعد از قطعی شدن حکم و یا بعد از صدور اجراییه دادخواست اعسار داده و با اثبات این امر با استناد به شهادت شهود و فیش حقوقی قاضی برای ایشان اقساط تعیین می کند. تعیین میزان اقساط و پیش قسط مهریه صرفا به عهده قاضی پرونده می باشد که بر حسب درآمد زوج تعیین می شود.

مراحل وصول و یا به اجرا گذاشتن مهریه

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید. (برای دریافت وقت با شماره تلفن 87132 تماس حاصل فرمایید)
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید.
  1. اصل سند ازدواج
  2. اصل شناسنامه
  3. کپی کارت ملی
 3. در این مرحله مدارک تحویل وکیل شده و وکالت به وکیل اعطا می شود.
 4. حضور وکیل در جلسات دادگاه و صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۱ رای

نوشته های مشابه

‫99 دیدگاه ها

  1. سلام ؛ بمدت 5 سال است که با مردی ازدواج گردم و ایشان سکته مغزی کرد و حالا فرزندانش اموال او را کم کم بنام خودشان میکنند و همسرم هم حاضر نیست مهریه من را کامل پرداخت کند با توجه به اینکه سپرده بانکی هم دارد ؛ آیا من میتوانم از سپرده ایشان مهریه ام را دریافت کنم و یا اجرت المثل چند سال پرستاری که برایشان کردم را مطالبه کنم ؟

 1. سه ساله ازدواج کردم.همسرم خارج از ایرانه .من هم قرار بود برم اما تا امروز من اینجا تنهام و پدرم عهده مخارجمو دارن الان بعد۳ سال ایشون نه جواب زنگ میدن و نه پیام.من میخوام مهرمو بگیرم چحوری باید اقدام کنم؟ایا میتونم کاری کنم؟ایشون ایران نیستن

  1. سلام .اگر همسر شما یا پدرش أموالی در ایران دارد ،با مراجعه به دادگاه خانواده و حضور ٢شاهد میتوانی مهریه خودت را به اجرا در اوری .

 2. سلام من ۷ سال با نامزدم‌ دوست بودم. بعد ۷ سال ازدواج کردیم الان ۲ سال هست نامزدیم.هی دعوامون میشه و باهم‌ بگو مگو داریم. دیگه به اخر خط رسیدم دیگه از دستش کم مونده خودکشی کنم خیلی عوض شده خیلی توروخدا بگین من چیکار کنم چطور از دستش خلاص بشم

  1. 7 سال دوست بودی چهظور تحملش میکردی که تو دو سال خسته شدی حیف به خدا همین که لیاقت داره اومده باهات ززدواج کرده یکم خودت کوتاه بیا

 3. مهریه ام را به اجرا گذاشته ام دادگاه سنوات باز خریدی شوهرم را توقیف کرد ولی سازمان مورد نظر مبلغ زیادی از آن را به بهانه های مختلف کسر کرده (مثلاً بدهی شوهرم).آیا این کارشان قانونی است.

 4. من یکسالونیمه عقد کردم حالامیخوام طلاق بگیرم تودادگاه اگه بگم مهریه مو میخوام بهم میرسه؟!چهارده تاشم عندالمطالبس

 5. چهارساله جدا شدم. مهریه ام و دادگاه قسطی کردن سه ماه یه سکه الان یک ساله بهم سکه نمیده دادگاه هم جوابی نمیدن دراین شرایط تکلیف چیه

 6. در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد؟
  بهترین روش برای ثبت دادخواست مهریه چیست؟ ب گونه ای ک مرد امکان عدم پرداخت مهریه و فرار از وظیفه پرداخت مهریه نداشته باشد.

 7. اسمش اینه زن مهریش پشتیبانشه وگرنه این مردا فقط میپیچدنن یا گم و گور میشن یاتودادگاه نمیان مازنا کلا بدبختبم شوهرمون خیانت میکنه بریم دادگه بگیم خیانت کرده طلاق میخوام قاضی میگ پاشوبرو توخونت میخنده اینه وضعه قانون ما

 8. 12ساله ازدواج کردم دو پسر دوقلو ۴.۵دارم همسرم بچه دوست نداشت از زمانی که به دنیا امدن خیلی اذیت کرد حالا میخواهم ازش جدا شم هم مشکل حضانت دارم هم می خواهم مهریه هم رو بکیرم تو بیمارستان روانی هم بستری شده وهم قرص می خوره میتونم هم حضانت بکیرم هم مهریه

 9. با سلام
  مهریه خانمم بیش از 110 سکه و عندالمطالبه می باشد و من توان پرداخت آن 110 سکه را هم ندارم. آیا می شود به صورت اقساط آن 110 سکه و بیشتر رو پرداخت کنم. متشکر

 10. با سلام من یک بچه ۳ ساله دارم و همسرم بچه رو نمیخواد و مهریشو گذاشته اجرا ایت بار دوم هست و و تمام وسایل منزل رو فروخته بود .من باز هم همه چیز رو ب زور خریدم ایا این لوازم منزل هم تعلق میگیره به زنم.ممنون میشم جواب بدین

 11. سلام،همسر بنده دوسال پیش درخواست مهریه کرده بود(۱۱۴تا،نصف عندالمطالبه) با تمام دوندگی ها و اعسار تقسیط رسوندمش ب ۵تا پیش و هر ۳ ماه یک سکه.بعد با پادر میانی ریش سفید ها ب صلح و سازش رسیدیم و من (متعارف یا غیر متعارف)گفتم سکه هارو ک دادم باید پس بدن ک رفتیم دادگاه گفت امکانش نیست و جز مهریه زن حساب شده و قابل برگشت نیست.پذر خانمم با سفته و رسید سکه هارو تحویل من داد.من حضور ذهن ندارم ولی فکر میکنم رفتیم دادگاه و رو پرونده نوشتن مختومه شده و برود بایگانی.الان باز خانم بنده سر لج افتاده و مهریه میخواد
  سوالم اینه.
  ۱- ایا بنده باز از روال پرونده قبلی باید برم مهریه بدم و پروندرو ب جریان بندازم. و ادامشو بدم.
  ۲- یا اینکه پرونده جداگانه ای باید خانم باز کنند و ازنو برم و بیام چون من تهرانم خونواده خانم تبریز و واسم سخت میشه.اگر ازنو باید پرونده باز بشه پس دوباره باید پیش سکه بدم پس سکه های قبلی چی میشه؟
  ۳-واینکه میتونم با صلح و سازش خانم پروندرو از تبریز بیارم تهران ادامه بدم خانم الان تهران هست میشه درخواست انتقال داد یا نه.یا اصلا میشه با توافق خانم تو تهران مهریه بدم.
  ی دنیا ممنون میشم جواب بدین.

 12. سلام من مدارکم دست خانواده شوهرمه برای وام ازدواج حالا که میخوام مهریه ام رو اجرا بذارم شناسنامه ام رو نمیدن سند ازدواج هم دست اوناست چطور میتونم برای درخواست مهریه اقدام کنم

 13. مهریه ام را به اجرا گذاشته ام ولی شوهرم با استشهاد محلی که پنج نفر امضا کردن عنوان کرده 5 سال پیش تمام مهریه من رو داده که دروغ محض است .چی کار میتوانم بکنم؟ آیا دادگاه فقط با شهادت این پنج نفر به نفع اون رای میده؟
  یا به این سادگی حرف اون رو قبول نمیکنه؟

 14. سلام
  شوهرم ازم میخواد که رضایت بدم زن دوم بگیره.منم گفتم اول مهریه منو بده.475 تا مهریه مه. ولی اون میگه فقط 110 تاش بهت میرسه.چطور میتونم همشو ازش بگیرم؟وضع مالیش خوبه ولی چیزی ثبتی به نامش نیس.باغ و زمین همه سند دست نویس هستن.مهریه قسطی نمیخوام که این همه طول بکشه

 15. سلام همسرم قصد گرفتن طلاقش و مهریه اش رو داره. با توجه به اینکه من با ماشینم به محل کارم رفت و آمد میکنم آیا ایشون میتونه ماشین منو توقیف کنه یا مستثنیات دین حساب میشه؟؟؟

 16. با سلام بعد از یک زندکی ۲۰ ساله با همسرم و با داشتن یک فرزند ۱۵ ساله شوهرم نفقه نمیدهد و من هم با مشورت دستان رفتم مهریه ام که ۱۱۰ سکه بود را اجرا گذاشتم .
  من ایا میتوانستم منزل مادر و ماشین برادرش را ظبط کنم
  او میگفت من ی قران هم بخت نمیدم
  چوم حقوقم ۴۰۰۰۰۰۰ تا است خونه مال مادرمه
  و چیزی ندارم
  ایا درست است

 17. سلام،من مهریمو گذاشتم اجرا، ووقصد جدایی داریم، ولی نه اون درخواست طلاق داده نه من، میخواستم بدونم من ک مهرمو گذاشتم اجرا همون ‌درخواست طلاق ب حساب میاد؟ ینی بعد اینکه حکم مهریه صادر شد تکلیف ما چیه؟ دوباره باید درخواست طلاق بدیم؟

 18. سلام من 16 ساله ک ازدواج کردم. میخوام نفغه و مهریه ام رو بگیرم. حضانت دخترم رو هم میخوام. شوهرم نقطه ضعفش خانوادش هستن و اصلا ب من اهمیت نمیده. توی این 16 سال همش درد و رنج و کتک کشیدم. فقط ماشین و دو دونگ لودر ب نامشه. آیا میتونم اونارو توقیف کنم؟ و دخترم رو هم ازش بگیرم؟ و مهریه و نفغه ام؟؟؟؟

 19. سلام من میخوام مهریمو از شوهرم بگیرم اما مهریم عندالاسطتاعه میخوام بدونم چیکار باید بکنم حکم عندالاسطتاعه چ فرقی با عندالامطالبه داره و اینکه چجوری میتونم ازش بگیرم

 20. مهریه من ۱۳۶۵ سکه بهار آزادی هست، آیا میتونم همه مهریمو بگیرم. تا چه مقدارش حکم زندانی داره؟ آیا امکان داره دادگاه کلشو قسط بندی کنه؟

 21. همسرم یه آدم بی مسئولیت رفیق باز هست نه خرجی میده نه تعهدی نسبت به من و پسر ۵ سالم داره. خونه از خودمه میگم برو میگه قولنامه ازم داره ۲۰ تومن رهن کرده خونه رو پولشو میخواد آیا این حرفاش درسته ؟

 22. سلام . بنده نامزدم و همسرم به دلیل مشکلات مهریشو به اجرا گذاشته .منم در اداره با ماشینم استجاری کار میکنم به دلیل قسط زیاد و اصطلاک ماشین میشه قسط بنده بشه ماهیانه ۱/۴از حقوقم کسر بشه

 23. با سلام،من مادرم ۲۰ ساله که ازدواج کرده ولی مشکلات زیاد بوده و الانم فقط چون میدونند پدرم مهریه رو پرداخت نمیکنه طلاق نگرفته و میگن نمیخوام مهریه رو بزارم اجرا،ایا راه دیگه ای واسه گرفتن مهریه هست؟

 24. سلام بنده خانمی هستم که ۱۴ سال زندگی کردم و یک فرزند دختر دارم شغل معتبر و خانه دارم ولی به علت خیانت های همسرم ومدام بیکار شدن و عدم درآمد کافی و لخرجی های ایشان دیگر نمیتوانم ادامه دهم میخواهم ببینم میتوانم با اجرا گذاشتن مهریه همسرم را به طلاق و دادن حضانت فرزندم که ۱۱ سال سن دارد راضی کنم درمقابل مهریه طلاق و حضانت را بدهد؟
  بعد برای به اجرا گذاشتن مهریه باید مبلغی را پرداخت کنم و چقدر؟
  مهریه ام ۱۳۶۳ تا است.قصد گرفتن مهریه ندارم مبالغی که به من و خانواده ام بدهکار هست هم می بخشم البته مدرکی ندارم برای این مبالغ
  حکم زندان به ایشان می دهند که مجبور به دادن طلاق شود؟

 25. سلام دارم مهریه میدم و ربع حقوقمم ب مهرش دارم میدم میتونم بگم تمکین کن یا زن میتونه هم به منزل نیاد و مهریه بگیره آخه خودش رفته و نزدیک ۲ ساله ک رفته فعلا طلاق ندادمش

 26. سلام من حدود 4 سال است ازدواج کرده ام میخواستم مهریه زنم را پرداخت کنم و نفقه را بدهم. ولی قصد طلاق گرفتن ندارم. میخواهم این دین از سرم باز شود حقوق ماهیانه ام 3 میلیون تومان است و یک ماشین و نیمی از سهم خانه حال حاضر به نامم میباشد لطفا در این مورد هم راهنمایی کنید که چه اقداماتی باید انجام دهم و از کجا باید شروع کنم؟

 27. سلام.من پنج یال زندان بودم وزنم بدون طلاق ازمن شوهر کرده وبچه هم داره الان مهریه اش رو میخاهد وطلاقش ایا مهر بهش تعلق میگیره ما حدودده ساله که جدا از هم هستیم.

 28. قصددارم مهریه ام اجرابزارم.فقط ۵۰ سکه وارد سند شده و سه دانگ منزل مسکونی وکالت به اسم زدن.ایا برای گرفتن سکه میتونم اقدام کنم یا میتونه ادعا کنه از سهم خونه میزان سکه پرداخت کرده

 29. سلام ببخشید من یکساله که عقد کردم و همسرم تا تقی به توقی میخوره میگ جدا شیم و تا من قبول میکنم ک جداشیم اون کنار میکشه و میگ تو برو درخواست طلاق بده،من چجوری اقدام کنم و آیا بخام اقدام ب جدایی کنم محکوم میشم؟

  1. پیشنهاد میشود که برای مطالبه مهریه و نفقه اقدام کنید و شما باید برای طلاق یکی از شروط ضمن عقد را داشته باشید.

 30. سلام ,من مهریه ام رو به اجرا گذاشتم ولی بعد چندروز التماس شوهرم میخام برگردم,الان بااین شرایط من دیگه نمیتونم بعدها مهریه ام رو بگیرم بااین بهانه که الان برگشتم به خونم

 31. سلام
  خانممو برده بودم خونه پدرشوهر مهمونی، مادر خانمم بایه دعوای ساختگی نگذاشت بیاد، الآن 6ماهه، آیا من عدم تمکین روثابت کنم، دیگه خانمم حق طلاق نداری؟

 32. سلام واخسته نباشید
  آخرین رای دادگاه برای عدم تمکین چیست و چقدر طول میکشه؟ ممنون ازراهنمایی قبلی

  1. ممکن است حدودا چهار یا پنج ماه زمان خواهد برد و یا بیشتر. زمان دقیقی را نمیتوان تعیین کرد.

 33. سلام
  آیا زن میتونه طلاق نگیرد،مهریه روبه اجرا بگذارد وسرزندگیش هم نیاد؟،اون موقع تکلیف مرد چی هست؟
  باتشکر

  1. بله در این صورت مرد نیز میتواند عدم تمکین زن را اثبات کند و برای ازدواج مجدد اقدام نماید.

 34. سلام ، خانم بنده ۲۵۰ سکه به اجرا گذاشته ، من ۱۶۰ میلیون پرداختم ، تمام لوازم منزل رو برده ، سکه های سر عقد هم برده ، تنها دارایی من ماشینی است که آن هم توقیف کرده . آیا میتوان ماشین رو از مستثنیات دین دانست و آزادش کرد ؟ ۱۶۰ میلیون در دادگاه تبدیل به ۳۷ سکه شده . ماشین برام بسیار مهمه ( سوناتا ۲۰۰۹ هست که ۷ سال پیش خریدمش ) ممنون میشم راهنمایی بفرمایید . تشکر

  1. سلام من الان سه سال عقدکردم اما متاسفانه به خاطردخالت های بیجا خانواده همسرم زندگی مونو دارن بهم میریزن همسرم قبلاخیلی خوب بود میادپیش من خیلی خوبه میره خونشون پرش میکنند متاسفانه شوهرم دهن بین این مشکل منو ازارمیده بریم سرخونه زندگی مون پیش خودم باشه خیلی عوض میشه خانواده همسرم وضع مالی خوبی ندارن وبرادرشوهرم داره کمک شون میکنه برادرشوهرم دکتر دندان پزشکی هستش وضع مالیش خوبه من مهریه ام ۷۲ سکه تمام بهارازادی هستش عندالمطالبه ایا همسرم میتونه مهریه اموبده تااخر یانه چه جوری و اینکه پدرشوهرم داره هی حرفای نامربوط میزنه میگه اگه شوهرت هم بخوادباهت زندگی کنه من اجازه نمیدم بایدطلاق بگیرید میخوام بدونم کدوم قانونی هست که پدربرای پسرتصمیممم میگیره وحرف میزنه اگه همسرم طلاق بخواد من نخوام ایا بدون من میتونه طلاق بگیره هی دارن مارومیترسونند تهدید میکنند من زندگی مودوست دارم همسرم دوست دارم همسرم منودوست داره میشه یه راهنمایی درست جلوی پام بذارید درمورد مهریه اممم منوراهنمایی کنید ممنون میشم منتظرم

 35. سلام
  میخوام مهریه و نفقه ام رو بذارم اجرا ، شوهرم فقط 3 دانگ از منزل مسکونی مون + یه خودرو داره ، دوماه پیش هم به خواهرش جهت انجام امور انحصار وراثت وکالت داده ، آیا امکانش هست من به حقوقم برسم ؟؟؟

 36. سلام
  میخوام مهریه و نفقه ام رو بذارم اجرا ، ( 114 سکه )شوهرم فقط 3 دانگ از منزل مسکونی مون + یه خودرو داره ، دوماه پیش هم به خواهرش جهت انجام امور انحصار وراثت وکالت داده ، آیا امکانش هست من به حقوقم برسم ؟؟؟ ممکنه مهریه ام رو از ارثی که به شوهرم میرسه توقیف کنن .

 37. سلام ، میخواستم بدونم از کجا متوجه ممنوالخروجی بابت مهریه بشیم ، ازاداره گذرنامه و سایت ثبت اسناد و املاک استعلام شد ممنوع الخروج نبودم ! اما نامه ثبت رو دیدم که هستم ! ولی میگن باید از پلیس فرودگاه امام سوال کرد تا مطمئن شد . نظر شما رو میخواستم بدونم .
  متشکرم

   1. ممنون از پاسخ شما ، ولی چرا در خود سامانه استعلام ثبت و استعلام از خود اداره گذرنامه ، ( در حالی که نامه ممنوع الخروجی خودم را از اداره ثبت دیده ام ! ) ممنوع الخروج نیستم ؟!!

 38. سلام من سال ۹۳ دنبال پرونده ی مهریه ی خودم نرفتم به مرحله ی قسط بندی رسیده بود که دیگه ولش کردم الان اگه بخام مهریه ام رو از شوهرم بگیرم دوباره باید از اول اقدام کنم یا میشه همون پرونده رو ادامه داد؟در حال حاضر با شوهرم زندگی میکنم

 39. سلام ، من ب علت پولى از خودم ک ب امانت دست همسرم بوده و بهم نمیده ، و همچنین ندادن نفقه ، میخوام مهریه ام رو اجرا بذارم ، ولى نمیخوام اموالش توقیف بشه ، امکانش هست؟

 40. سلام، من مدتیه به دلیل شغل هسرم به شهر دیگری نقل مکان کرده ام، حالا ایشان به بهانه دخالت خانواده ام در زندگی ما و مبلغ بلیط مرا از دیدن خانواده ام منع میکند، میخواستم بدونم تو این شرایط میتوانم خودم اقدام به سفر و دیدن خانواده ام نمایم یا عواقب قانونی خواهد داشت ؟

 41. سلام…خسته نباشین…من حدود ۱۰ سال است که طلاق گرفتم…برای گرفتن طلاق خیلی شوهرم اذیتم کرد و از روی تنفر و اذیت هایی که کرد گفتم مهرم حلال جونم آزاد و مهریه رو بخشیدم…الان میتونم باز اقدام به گرفتن مهریه کنم؟

 42. سلام خانوم من مهریه اش و تیکه تیکه اجرا گذاشته مثلا ۵۰ تا اول که اعسار زدم قسط بندی شده الان دوباره ۵۰ تا دیگه از مهریه رو رفته درخواست کرده منم دوباره اعسار زدم هنوز مشخص نیست آیا اجراییه برای حکم دومش صادر میشه یا باید اولی تمام بشه ممنونم؟!

 43. سلام و عرض ادب خدمت شما. همسرم در اطراف تهران خانه ای دارد که ارزش آن حدودا 400 میلیون است و تنها خانه ای است که به نام خودشه. آیا میتونم آن را در خصوص وصول مهرم توقیف کنم؟

 44. سلام من فقط با درخواست مهریه میخوام همسرم بترسونم بعدم برگردم سر زندگیم و مهریم نگیرم آیا باید در ابتدای شکایت یک بیستم از مهریمو بدم به دادگاه؟! لطفا راهنماییم کنید بهترین روش چیه ما هیچ پولی نداریم نمیخوامم بعدش همسرم به دردسر بیفته برای هزینه دادگاه

 45. من نامزد بودم که اقدام به جدایی گرفتم الان مهریه ام به مرحله اجرا رسیده و مقدار مهریه تایید و تثبیت شده من میتونم الان حکم جلب براش بگیرم تا اقدام به پرداخت کنه؟

 46. سلام من ١ساله ازدواج کردم مدام بحث داریم و همسرم مدام میگه طلاقت میدم تا اینکه دیشب گفت اگر میخوای شنبه نرم دنبال کارای طلاق میریم مهرتو ببخش من واقعا نمیدونم چیکار کنم اگر من واقعا راضی به بخشیدن مهریه نباشم و مجبور باشم چیکار باید کنم ؟ لطفا راهنماییم کنید مهرم ٧٢ سکه هست

 47. شوهرم با من رابطه زناشویی نداره و امتناع میکنه و یکساله ازدواج کردیم و از بعد از عقد کلا عوض شد و منو با طلاقت میدم تهدید میکنن اما کاری تا امروز نکرده و از هر جهت منو توی فشار میزاره و در دعواها صدا ضبط میکنه و متاسفانه پول پیش خونه رو من دادم اما قولنامه رو به نام خودش نوشته و الان نمیدونم چیکار کنم مهریه ام پنج سکه پنج بهار آزادیه چطور بگیرم؟ در صورت امکان پاسخ ایمیل شود ممنونم.

 48. سلام من میخوام مهریمو اجرا بزارم بگیرم .شوهرم ماشینش به نام برادرشه خونه هم نداره یه خونه ۱میلیاردی دارن که ارث پدرشه و بنام کسی نیست مادرش زندگی میکنه ماهی ۲ونیم هم حقوقشه .چیزی بمن میرسه یا توقیف میشه؟

 49. فرآیند مطالبه مهریه، توقیف منزل مسکونی برای مهریه، توقیف مستمری یا حقوق برای مهریه و هر نوع توقیف اموالی در جهت وصول دین مهریه، پیچیدگی ها و جوانب بسیاری دارد. تعدد مسیر های قانونی برای وصول مهریه، انتخاب بهترین و کم هزینه ترین مسیر را دشوار می سازد. لذا توصیه می گردد اگر قصد ارائه دادخواست مطالبه یا توقیف اموال مدیون را دارید یا دادخواست شما در حال بررسی می باشد، از مشاوره حقوقی یا حضور وکیل در این مسیر بهره ببرید. استفاده از مشاوره حقوقی و استخدام وکیل متخصص مطالبه مهریه، وصول کامل حقوق شما را میسر میکند.

 50. سلام هم وطنان گرامی بایاد خدا وایمان به اخرت خود را وارد بازار مهریه قرار ندهید وبهتر نبود ازکارشناسان محترم بجای کلمه مهریه از کلمه هدیه استفاده میشد چون بیشتر مردم بطور ناگهانی وندانسته وارد دادخواست میشوند بنده هنوز جعاز دو دختر را تهیه نکردم خانم طلب هدیه را از طریق بسر 9ساله ام وبا برنامه قبلی زندگی22ساله نمره 100رابه صفر رساند از کارشناسان معترم سوال دارم این سرنوشت من میباشد یا کارغیرمنطقی خانم که با کمال بی رحمی درخواست اجرت المثل را داده واموال منزل را توقیف ویا مصادره کرد وهمه ازاین کار خانم ناراحت شدن والان نمیدانم چکار کنم

 51. سلام من زنم بدون اجازه از خونه رفته الان یکماه و میخواد طلاق بگیره مهریه اش هم ۲۱۴ سکه من باید چکار کنم

 52. با سلام
  من میخوام مهریه اجرا بذارم
  ولی قبلا به اجبار پدرشوهرم یک نامه مبنی بر اینکه اگر ترک منزل کنم مهریه بهم تعلق نگیرد،امضا کردم
  آیا این نامه ارزش قانونی دارد؟
  می تواند مهریه ام را ندهد؟

 53. سلام من مهریه خودرازطریق دادگاه اقدام نمودم وبدون اینکه بخشی راکسرکنم ازطریق ثبت بابت 50عددسکه همسرم راممنوع الخروج نمودم ورای دادگاه برتقسیط مهریه قطعی شده حال همسرم قصد ابطال اجراییه ثبت رادارد چکارمیتوانم انجام بدم که موفق نشود وممنوع الخروج بماند چون درپرداخت تقسیط هم معوقه ندارد.ممنونم

 54. من ام اس دارم و سالهاست از طرف همسرم میشنوم ک می‌خواد ازم جدا بشه و طلاق بگیره و از طرفی هم اذیتم میکنه و خودش اصلا اقدامی نمیکنه ک از نظر مالی چیزی بهم تعلق نگیره. الان من بعد ده سال خستگی میخوام مهریه ام ک ۴۰۰ تا سکه اس بزارم اجرا. سه دنگ خونه به اسم منه و خودشم علاوه بر سه دنگ یه ماشین داره. توافق نمیکنه برای سه دنگ باقی به جای مهریه و حالا من چطور میتونم سه دنگ باقی رو ازش بگیرم؟!

 55. سلام وقتی ماشین برای مهریه توقیف می شود آیا به پارکینگ منتقل شده و از طریق مزایده یا مناقصه به فروش می رسد؟

 56. سلام من الان سه سال عقدکردم اما متاسفانه به خاطردخالت های بیجا خانواده همسرم زندگی مونو دارن بهم میریزن همسرم قبلاخیلی خوب بود میادپیش من خیلی خوبه میره خونشون پرش میکنند متاسفانه شوهرم دهن بین این مشکل منو ازارمیده بریم سرخونه زندگی مون پیش خودم باشه خیلی عوض میشه خانواده همسرم وضع مالی خوبی ندارن وبرادرشوهرم داره کمک شون میکنه برادرشوهرم دکتر دندان پزشکی هستش وضع مالیش خوبه من مهریه ام ۷۲ سکه تمام بهارازادی هستش عندالمطالبه ایا همسرم میتونه مهریه اموبده تااخر یانه چه جوری و اینکه پدرشوهرم داره هی حرفای نامربوط میزنه میگه اگه شوهرت هم بخوادباهت زندگی کنه من اجازه نمیدم بایدطلاق بگیرید میخوام بدونم کدوم قانونی هست که پدربرای پسرتصمیممم میگیره وحرف میزنه اگه همسرم طلاق بخواد من نخوام ایا بدون من میتونه طلاق بگیره هی دارن مارومیترسونند تهدید میکنند من زندگی مودوست دارم همسرم دوست دارم همسرم منودوست داره میشه یه راهنمایی درست جلوی پام بذارید درمورد مهریه اممم منوراهنمایی کنید ممنون میشم منتظرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا