کیفری

راه های قانونی برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت های همسایه

افزایش جمعیت باعث گسترش زندگی شهرنشینی و ایجاد آپارتمانهای بیشمار با تعداد زیادی از افراد که در این منازل زندگی میکنند، شده است. زندگی آپارتمانی دغدغه های  مختص به خود را دارد که قانون گذار سعی نموده با وضع قوانین مرتبط و آیینامه های خاص از بروز اختلافات ناشی از آن پیشگیری کند.

ایجاد مزاحمت از سوی همسایه، از مواردی است که موجبات نارصایتی و تشویش افکار ساکنان یک ساختمان یا محله را فراهم می‌آورد. تعدادی از افراد با توجیه اینکه «چهاردیواری، اختیاری است» سلب آسایش و اذیت همسایگان خود را منکر شده و این رویه‌ نادرست را کنار نمی گذارند. در این مقاله سعی داریم به بیان نمونه هایی از ایجاد مزاحمتهای از ناحیه همسایگان اشاره نموده وراههای قانونی برطرف نمودن آن را نیز ذکر نماییم. همراهمان بمانید.

برخی مواد قانونی روابط همسایگان در قوانین جاری

 • ماده ۱۳۲ قانون مدنی صراحتاً بیان می کند: هیچ کس نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که مستلزم ضرر همسایگان شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف باشد و برای رفع حاجات یا دفع کردن ضرر از خود … بنابر این ایجاد سروصدای نامتعارف را می توان به نوعی خسارت و ضرر مادی و معنوی به همسایه قلمداد نمود.
 • ماده ۵۹ آیین نامه تملک آپارتمانها تصریح دارد: رعایت سکوت کامل ساختمان، در میهمانی های شب های غیرتعطیل بعد از ساعت ۲۲ و در شب های تعطیل بعد از ساعت ۲۴ الزامی است.
 • طبق ماده 30 قانون مدنی: مالکین، هر تصرفی را که تمایل داشته باشند در ملک خود مجازند که به عمل آورند، مگر مواردی که در قانون استثنا شده باشد. البته این اختیار نباید موجب سلب آسایش سایر همسایگان شود.
 • اصل ۴۰ قانون اساسی بیان میکند: هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

برخی مواد قانونی روابط همسایگان در قوانین جاری

مصادیق شکایت از همسایه

عرفا، برخی از مزاحمت‌های همسایگان شامل موارد ذیل است:

 • عدم رعایت بهداشت در فضای مشاع ساختمان
 • رها کردن زباله در غیر محل درنظر گرفته شده برای آن
 • توهین، افترا و تهمت
 • وارد کردن خسارت به ساختمان یا بخشی از آن
 • صدای بلند موسیقی یا تلویزیون
 • دویدن یا صدای کوبیدن پا روی زمین
 • سر و صدای ناشی از دعوا
 • صدای حیوانات خانگی
 • دویدن یا فریاد زدن کودکان هنگام بازی
 • گریه نوزاد یا کودک
 • سر و صدا از تجمع در جلوی درب آپارتمان
 • ورود و خروج مکرر به آپارتمان
 • سر و صدای ناشی از تعمیرات خانه

شکایت از همسایه بابت سروصدا

هیچکس نمیتواند طبق قانون بگوید ملک و یا ساختمان مختص خودم است یا چهاردیواری اختیاری است و کسی حق اعتراض به من را ندارد و با ایجاد صداهای آزار دهنده حقوق دیگران را مراعات نکند

هرچند نباید این نکته را نیز فراموش کرد که در اعمال قوانین یاد شده و محدود کردن آزادی ها و حقوق افراد درمحیط های آپارتمانی، نمیتوان زیاده روی کرد و به حریم شخصی افراد تعرض نموده و آن را بیش از اندازه محدود کرد.

گفتگو با همسایگان ناسازگار

در ابتدا توصیه می شود که با ملایمت و آرامش به او متذکر شوید اگر نتیجه ای حاصل نشد، سایر همسایه ها را واسطه کنید. اگر با مذاکرات دوستانه بازبه نتیجه نرسیدید، می توانید با طرح شکایت به دلیل سلب آسایش از طریق ایجاد مزاحمت و آلودگی صوتی، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایید.

سر و صدا کردن در ساختمان اگر منجر به آزار و اذیت دیگر همسایگان شود، جرم به حساب می آید و حتی ممکن است منجر به شکایت کیفری همسایگان از شما شود.

شکایت از همسایه مزاحم به دلیل سد معبر در کوچه

قانون مدنی بیان داشته، افرادی  که در یک معبر یا یک مجری شریک هستند، نمی توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور و مرور یا بردن آب نمایند. قانونگذار در ادامه به بیان موارد موارد خاص تری نیز پرداخته و به صراحت در ماده 132قانون مدنی عنوان نموده که اشخاص نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه باشد.

این بدین معناست که اگر صاحب کامیونی در کوچه بن بستی که منزل او در آن کوچه قرار گرفته است، کامیونش را با سر و صدا حرکت دهد و باعث سلب آسایش و آرامش همسایگان گردد،می توان او را مورد پیگرد قانونی قرار داد.

شکایت از همسایه مزاحم به دلیل سد معبر در کوچه

شکایت از همسایه معتاد

اگر یکی از همسایگان ساختمان شما اعتیاد داشته باشد و موجب مزاحمت و اذیت برای شما و خانوادتان گردد طرح شکایت از همسایه معتاد با وجود دلایل معتبر و قانونی، از آن جایی که نوع مزاحمت نیز مشمول ارتکاب به عمل مجرمانه است، به راحتی قابل انجام میباشد. اگر احتمال می دهید در زمان طرح دعوا ادله موجود در دسترس نباشد، می توان از شورای حل اختلاف، درخواست تأمین دلیل کرد، تا در زمان بروز مزاحمت توسط همسایه، محل مورد بازدید قرار گیرد .

شکایت از همسایه بخاطر عدم تعمیر ترکیدگی لوله آب یا فاضلاب

الف) اگر لوله اختصاصی واحدی نشت کند و به واحد شما خسارت بزند: در این صورت جبران تمام خسارات مربوط به تعمیر لوله و مرمت خانه بر عهده واحدی است که لوله اختصاصی به آن تعلق دارد و اگر همسایه تمایلی برای تعمیر آن نداشته باشد با ارائه دادخواست به شورای حل اختلاف می توانید همسایه را مجبور به تعمیر و مرمت واحد خود کنید. هزینه های ترکیدگی لوله بر عهده صاحب خانه است، نه مستاجر.

ب) اگر نشتی مربوط به لوله های مشترک ساختمان باشد و در خرابی آن عمدی صورت نگرفته باشد: در اینصورت هزینه تعمیرات بر عهده تمامی ساکنین ساختمان است که مدیران مکلف به جمع آوری ورفع عیب آن خواهند بود.

اگر به هر دلیلی بخش مشاع ساختمان دچار آسیب شود و نیاز به تعمیر پیدا کند اما شخص و یا اشخاصی ساکن درآن واحد مسکونی هزینه تعمیر را پرداخت نکنند، مدیر ساختمان بر اساس ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان مصوب ۱۳۵۱ می تواند امتیازات مربوط به آن واحد و یا واحدها را قطع کند.

شکایت از سروصدای حیوانات خانگی همسایه همچون سگ و پرندگان

صداهای بیش از اندازه حیوانات خانگی نیز مصداق ایجاد مزاحمت برای همسایگان است .

در صورتی که تذکرات همسایگان یا اخطار هیات مدیره ساختمان به فرد متخلف افاقه ننماید و همچنان این مزاحمت بر طرف نگردد با تامین دلیل از مراجع قضایی امکان طرح شکایت ایجادمزاحمت و حتی تهدید بهداشت عمومی نیز متصور خواهد بود.

مراحل شکایت از همسایه مزاحم

بهتر است طرح شکایت از سوی مدیران ساختمان بعمل آید، ولی در صورت عدم همراهی شخصا موارد ذیل را دنبال نمایید.

 • یک استشهادیه تنظیم کنید و از هیات مدیره و سایر همسایگان بخواهید آن را امضا کنند.
 • پس از مراجعه به دفتر خدمات قضایی، شکواییه خود را به همراه استشهادیه و مدارک و مستندات دیگرثبت نمایید.
 • پس از ثبت، شکواییه توسط دفتر خدمات قضایی به همراه ادله اثبات جرم به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می شود.
 • بر اساس استشهاد محلی، بررسی و تحقیقات محلی انجام می‌گیرد.
 • پس از تحقیقات و بررسی سایر مدارک، بازپرس به صدور اخطاریه برای همسایه مزاحم مبادرت می‌کند و وی را برای ارائه توضیحات احضار می نماید.
 • در نهایت چنانچه تقصیر و البته سوءنیت شخص مزاحم اثبات شد، برای وی قرار مجرمیت صادر می‌شود.
 • همچنین می‌توانید این فرآیند را از طریق شورای حل اختلاف محل وقوع جرم نیز ثبت و پیگیری نمایید.

مراحل شکایت از همسایه مزاحم

مجازات همسایه مزاحم در قانون

متن صریح این ماده بیان میدارد که:

هرکس به هر وسیله ای اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

مطابق قانون مجازات اسلامی اگر فردی که محکوم به رفع مزاحمت است پس از اجرای حکم باز هم مزاحمت ایجاد کند، علاوه بر رفع مزاحمت به ۶ ماه تا ۲ سال حبس هم محکوم خواهد شد.

کلام آخر

در زندگی آپارتمان نشینی، هرکدام از ما چندین همسایه در اطراف خود داریم، برخی از آن‌ها آرام و برخی بسیارپرسر و صدا هستند. برخی از آنها دردسر ساز هستند که منجر به اذیت و ایجاد مزاحمت برای دیگر همسایگان شوند.

چه آن‌ها فریاد بکشند، با صدای بلند بخندند یا صحبت کنند و چه ساعت ها صدای پارس سگ شنیده شود، هر گونه ایجاد سر و صدای مدام و تکرار شونده، همسایه آزاری نام دارد، اما همیشه به این نکته هم توجه داشته باشید که گاهی اوقات در فضای ساکت خانه هایمان، شنیدن صدای موسیقی همسایه کناری می‌تواند شادی بخش و حتی آرامش بخش نیز باشد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۵ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا