کیفری

مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص با ارائه فرم

در این مقاله فرم مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ارائه شده است. هیئت مدیره شرکت ـــــــــــــــــــــــــــــــــ سهامی خاص ثبت شده به شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــ با حضور کلیه اعضاء در تاریخ ـــــــــــــــــــــــــــــــ روز ـــــــــــــــــــــــــــــــ ساعت ـــــــــــــــــــ درمحل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

  1.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به سمت رئیس هیئت مدیره
  2.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
  3.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره
  4.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به سمت عضو هیئت مدیره

انتخاب و با امضای این صورت جلسه قبول خود را اعلام و امضای مدارک و اسناد بهادار با امضای مشترک آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

اعضای هیئت مدیره به آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( احد از سهامداران عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت ) وکالت دادند که نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید .

               نام و نام خانوادگی                        امضاء اعضاء هیئت مدیره

  1. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  3. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  4. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا