ثبت احوال

شناسه ملی سازمان‌های اسناد و املاک در سامانه ثنا

سامانه ثنا بستری است که شما پس از ثبت‌نام در آن، می‌توانید شکایات خود را در آن ثبت کرده و پیگیری نمایید، همچنین اگر کسی هم از شما قبلا شکایت کرده باشد، می‌توانید از طریق درگاه مربوط به خودتان وضعیت شکایات را مشاهده نموده و در جریان روند بررسی آن باشید.

لازم به ذکر است که در این مطلب نام اعلامی ادارات اسناد و املاک و نیز نام ثبت شده آن‌ها در سامانه ثنا و همچنین شناسه ملی‌شان بیان شده است. شما به راحتی می‌توانید نام سازمان موردنظرتان را در میان این لیست جست‌و‌جو کنید و بهره ببرید.

نام اعلامی سازماننام سازمان در ثناشناسه ملی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشورسازمان ثبت اسناد و املاک کشور14002022404
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهراناداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران14001949338
اداره ثبت اسناد و املاک خاوران ( جنوب شرق سابق)اداره ثبت اسناد و املاک  خاوران14000234460
اداره ثبت اسناد و املاک شهرریاداره ثبت اسناد و املاک شهرری14000234571
اداره ثبت اسناد و املاک قلهکاداره ثبت اسناد و املاک قلهک14000234552
اداره ثبت اسناد و املاک زیبا دشتاداره ثبت اسناد و املاک زیبا دشت14007192340
اداره ثبت اسناد و املاک دماونداداره ثبت اسناد و املاک دماوند14000234645
اداره ثبت اسناد و املاک کناداره ثبت اسناد و املاک کن14001947336
اداره ثبت اسناد و املاک لواساناتاداره ثبت اسناد و املاک لواسانات14000234816
اداره ثبت اسناد و املاک قدساداره ثبت اسناد و املاک قدس14000234761
اداره ثبت اسناد و املاک پیشوااداره ثبت اسناد و املاک پیشوا14000234854
اداره ثبت اسناد و املاک یافت آباداداره ثبت اسناد و املاک یافت آباد14000234489
اداره ثبت اسناد و املاک تهران پارساداره ثبت اسناد و املاک تهران پارس14000234607
اداره ثبت اسناد و املاک رودهناداره ثبت اسناد و املاک رودهن14000234932
اداره ثبت اسناد و املاک مولویاداره ثبت اسناد و املاک منطقه مولوی14000234377
اداره ثبت اسناد و املاک فشماداره ثبت اسناد و املاک فشم14000234664
اداره ثبت اسناد و املاک ورامیناداره ثبت اسناد و املاک ورامین14000234626
اداره ثبت اسناد و املاک شهریاراداره ثبت اسناد و املاک شهریار14001943195
اداره ثبت اسناد و املاک شهرآرااداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب14000234514
اداره ثبت اسناد و املاک فیروزکوهاداره ثبت اسناد و املاک فیروزکوه14000234683
اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریماداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم14000234704
نام اعلامی سازماننام سازمان در ثناشناسه ملی
اداره ثبت اسناد و املاک شرق ثبت اسناد و املاک منطقه پیروزی14000234358
اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهراداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر14000234723
اداره ثبت اسناد و املاک حسن آباد فشافویهاداره ثبت اسناد و املاک  فشافویه14000234795
اداره ثبت اسناد و املاک رودکی (غرب سابق) ثبت اسناد و املاک رودکی14000234436
اداره ثبت اسناد و املاک لویزاناداره ثبت اسناد و املاک لویزان14007192321
اداره دوم اجرای اسناد رسمیاداره دوم اجرا  قرارداد های بانکی14007192414
اداره سوم  اجرای اسناد رسمیاداره سوم اجرا اسناد رهنی14007192400
اداره پنجم  اجرای اسناد رسمیاداره پنجم اجرا اجرای مهریه و اسناد تعهد بدون وثیقه14007192452
اداره چهارم اجرای اسناد رسمیاداره چهارم اجرا اجرای چکهای  بلامحل14007192471
اداره اول  اجرای اسناد رسمیاداره اول اجرا تخلیه املاک و امور نیابتی14007192360
اداره ثبت اسناد و املاک ولی عصر (عج)اداره ثبت اسناد و املاک ولیعصر14000234417
اداره ثبت اسناد و املاک نارمک (شمال شرق  سابق )اداره ثبت اسناد و املاک نارمک14000234396
اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشتاداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت14000234742
اداره ثبت اسناد و املاک شمیراناداره ثبت اسناد و املاک شمیران14000234533
اداره ثبت اسناد و املاک قرچکاداره ثبت اسناد و املاک قرچک14000234873
اداره ثبت اسناد و املاک ملارداداره ثبت اسناد و املاک ملارد14000234835
اداره ثبت اسناد و املاک کهریزکاداره ثبت اسناد و املاک کهریزک14000234892
اداره ثبت اسناد و املاک پردیساداره ثبت اسناد و املاک پردیس14000234913
اداره ثبت اسناد و املاک منطقه سعادت آباداداره ثبت اسناد و املاک منطقه سعادت آباد1407192374
اداره ثبت اسناد و املاک قدساداره ثبت اسناد و املاک قدس14000234761

 

شایان توجه است که شما همچنین می‌توانید در پایگاه خبری یاسا از آخرین و مهمترین اخبار روز مطلع شده و اگر برای مسائل حقوقی خود نیازمند وکیل یا کارشناس حقوقی بودید از این بستر برای ثبت درخواست خود استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا