نام سازمانی دادسراها در سامانه ثنا

پیش از اینکه سامانه ثنا راه‌اندازی شود، در صورتی که کسی از شخص دیگری شکایت می‌کرد، شکوائیه از طریق مامور ابلاغ به فردی که از او شکایت شده بود ابلاغ می‌شد و آن فرد از این طریق می‌توانست متوجه شود که از او شکایت شده است. امروزه این کار از طریق سامانه ثنا صورت می‌گیرد و شما با استفاده از لیستی که در این مطلب آمده می‌توانید نام دادسرای موردنظر خود را یافته و شناسه ملی آن را هم برای شکایت بدست آورید و از آن بهره ببرید.

نام  دادسرا  در ثنا شناسه ملی
دادسرای عمومی و انقلاب مرکز تهران – معاون دادستان 29960$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 ( شمیرانات ) تهران – معاون دادستان 05000$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 ( مجتمع قضایی امام خمینی ) تهران – معاون دادستان 21120$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 ( شهید محلاتی ) تهران – معاون دادستان 02340$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 ( مجتمع قضایی بعثت ) تهران – معاون دادستان 02900$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 ( مجتمع قضایی شهید مطهری ) تهران – معاون دادستان 02950$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 ( مجتمع امور اقتصادی ) تهران – معاون دادستان 21260$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 23 ( ویژه نیابت ) تهران – معاون دادستان 02880$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 ( امور جنایی ) تهران – معاون دادستان 21030$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 29 ( نوجوانان ) تهران – معاون دادستان 21750$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 30 ( امور بین الملل ) تهران – معاون دادستان 01770$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 ( تخلفات راهنمایی و رانندگی ) تهران – معاون دادستان 26850$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 شهید مقدس ( اوین ) تهران – معاون دادستان 02750$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 15 تهران – معاون دادستان در دادسرا 78450$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات ) تهران – معاون دادستان 21780$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 ( صادقیه ) تهران – معاون دادستان 02800$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 ( سید خندان ) تهران – معاون دادستان 21430$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 ( خارک ) تهران – معاون دادستان 21380$0230
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران – رییس اداره ورشکستگی استان 09810$0278
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 34 ( ویژه سرقت ) تهران – معاون دادستان 21000$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 36 ( جرایم پولی و بانکی ) تهران – معاون دادستان 22210$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 ( رسالت ) تهران – معاون دادستان 21490$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 8 تهران – معاون دادستان 77980$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 ( فرودگاه ) تهران – معاون دادستان 02860$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 ( سعادت آباد ) تهران – معاون دادستان 02440$0230
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران – معاون دادستان 26870$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 ( هاشمی ) تهران – معاون دادستان 21540$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 ( ولیعصر ) تهران – معاون دادستان 21350$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 19 ( پزشکی ) تهران – معاون دادستان 21200$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 20 ( دادسرای انقلاب ) تهران – معاون دادستان 02639$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 ( ارشاد ) تهران – معاون دادستان 21230$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 25 ویژه امور سرپرستی و محجورین  تهران – معاون دادستان 27070$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 ( کارکنان دولت ) تهران – معاون دادستان 21320$0230
دادسرای نظامی غرب استان تهران – معاون دادستان در دادسرا 90330$0230
دادسرای نظامی تهران – معاون دادستان در دادسرا 90140$0230
واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران – معاون دادستان 09430$0230
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 37 (حمایت از انفال و ثروت های عمومی ) تهران – معاون دادستان 77360$0230

 

همچنین شایان توجه است که اگر نام و شناسه ملی دادسرای مدنظر خود را در این لیست پیدا نکردید، می‌توانید برای حصول اطمینان از ثبت یا عدم ثبت سازمان مربوطه در سامانه ثنا، از طریق پلتفرم مخصوص آن استعلام بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *