قراردادها

قرارداد مهندسی تأمین کالا و شرایط خصوصی تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی

این شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی قرارداد مهندسی تأمین کالا است .

قرارداد مهندسی تأمین کالا

بند 7-3-2- فهرست مراجع فنی به شرح زیر است :
1.    در رشته ………………………. شرکت / آقای …………………… به نشانی …………………………………..
2.    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ماده 10.
–    زبان مدارک فنی کار , ……………… است .
–    زبان مکاتبه ها و اسناد دیگر , …………………. است .
ماده 13-1.
1.    مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ………………. است .
2.    مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ………………… است .
ماده 14-3. شرایط آزاد سازی ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ماده 15-3- مسئولیت تأمین هزینه بیمه نامه ها , به شرح زیر است :

قرارداد مهندسی تأمین کالا
1.    هزینه بیمه نامه های ……………………. به عهده …………………………………………………………………
2.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده 16-3- مدت اعتبار بیمه نامه ها , به شرح زیر است :
بیمه نامه ها ……………………. به مدت ……………………………………………………………………………………………
بیمه نامه ها ……………………. به مدت ……………………………………………………………………………………………
ماده 18-1- ترتیب دریافت خسارت های بیمه , به شرح زیر است :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده 25-3- حذف می شود .
ماده 28-2- حذف می شود .
ماده 38-1- نحوه هماهنگی پیمانکار با سایر پیمانکاران , یا گروه هایی اجرایی کارفرما و وظایف وی در قبال آنان , به شرح زیر است :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده 38-2- حذف می شود .
ماده 38-3- حذف می شود .
ماده 48 .
1.    مسئولیت هریک از دو طرف پیمان در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای واردات و مصالح و تجهیزات موضوع پیمان , به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.    حذف می شود .
ماده 52-8-8- مبلغ پیمان , از جمله شامل جبران هزینه های زیر , علاوه بر هزینه های درج شده در ماده 52 است .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده 53-7-1- میزان کسور حسن انجام کار برای بخش های مختلف کار , به شرح زیر است :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده 53-8- به ازای هر 30 روز تأخیر نسبت به مدت مقرر در بند 53-4 شرایط عمومی در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار , مبلغ ………………… , به عنوان جبران هزینه های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر , به وی پرداخت می شود .
ماده 54-3-2- به عنوان جبران هزینه های بالاسری پیمانکار , برای تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از محل مبالغ مشروط , ………………… درصد قیمت واقعی پرداخت شده توسط پیمانکار , به وی پرداخت می شود .
ماده 55 . نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن , به شرح زیر است :

قرارداد مهندسی تأمین کالا
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده 56-1-4- در صورت تکمیل پیش از موعد کار , کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر , به پیمانکار پرداخت می کند .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده 56-1-5- ( عدم شمول تعدیل به پیمان , یا نحوه مشمول تعدیل شدن پیمان درج شود ) .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده 57-1-1- پیمانکار , موظف است بیمه نامه های زیر را برای مصون نگهداشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما , به هزینه خود و به نام کارفرما , دریافت و تسلیم کند :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده 60-5- حذف می شود .
ماده 61-1- دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان , پس از تحویل موقت کارها , ……………….. روز است .
ماده 65-3- برای جبران هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه های ناشی از آن , مبالغ زیر , به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده 66. در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار , یا قسمت های اصلی آن , خسارت تأخیر , به شرح زیر از پیمانکار وصول می شود .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نماینده کارفرما                                    نماینده پیمانکار
نام و نام خانوادگی                                 نام و نام خانوادگی
امضا                                            امضا

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا