کیفری

مجازات حمل و قاچاق مواد مخدر

ماده مخدر به هر ماده خالص یا نوعی ترکیبات شیمیایی اطلاق می شود که در تمامی کشورها خصوصا کشور ایران، مرتکبین و قربانیان بی شماری همچون کودکان، جوانان، افراد سالخورده، زنان و مردان ‌‌‌گرفتار آن شده اند و بسیاری از این مجرمان ناخواسته و با آگاهی نداشتن و یا با تحریک و ترغیب از سوی سایر افراد مبتلا، درگیر این گونه جرایم شده اند.

مصرف این مواد اعتیاد آور موجب می گردد فرد وابستگی و حالاتی از قبیل سرخوشی، حالت تسکین دهندگی و نئشگی پیدا کند که به علت همین اثرات منفی و مخربی که بر سیستم عصبی و سایر سیستم های بدن وارد می آورد، با طی زمان اشخاص را در شرایطی قرار می‌دهد که اگر مداومت در استفاده مواد مخدر کنار بگذارد، دچار دردها و تنش های شدید عصبی و اختلال در دستگاه گوارش، می گردد به همین دلیل است که قانونگذار استعمال آن را اکیدا ممنوع اعلام کرده است.

جرایم مواد مخدر از دسته جرایم کیفری محسوب می گردد و با توجه به آثار زیانبار آن بر بدن انسان، تقریبا در همه کشورهای جهان، تولید و نگهداری و فروش ماده مخدر جرم انگاری گردیده است. در نهایت اعمالی از قبیل خرید و فروش و حتی استعمال مواد مخدر از هر نوعی که باشد جرم محسوب و پیگرد قانونی دارد. در این مقاله سعی خواهد شد شما را با مجازات حمل و قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها آشنا نماییم.

–

موضوع مواد مخدر و مجازات آن ها

موضوع مواد مخدر در کشور ما به دو بخش زیر تقسیم بندی شده و دارای مجازات هایی است که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت:

مواد مخدر غیر صنعتی

مواد مخدر غیر صنعتی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به تریاک، شیره، گراس، بنگ، سوخته و غیره تقسیم کرد.

طبق قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۱۳۹۹، متناسب با وزن موادی که حمل شده یا نگهداری می گردد، مجازات زندان، شلاق و جزای نقدی برای مرتکبین آن تصویب گردیده است که به تفکیک زیر بیان می گردد.

 • حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی تا 50 گرم

مجازات حبس منتفی است. مجرم با توجه به کیفیت دستگیری و اقرار به حمل و نگهداری، تا ۴ میلیون ریال جزای نقدی و تا 50 ضربه شلاق محکوم می شود.

 • حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی بیش از 50 گرم تا 500 گرم

مجازات حبس منتفی است، مجرم به 5 تا 15 میلیون ریال جزای نقدی و 10تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.

 • حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی بیش از 500 گرم تا 5 کیلو گرم

سه مجازات برای این جرم در نظر گرفته شده است. 15 میلیون ریال تا 60 میلیون ریال جریمه نقدی و 40 تا 74 ضربه شلاق و در نهایت 2 تا 5 سال حبس تعزیری.

قاضی با توجه به کیفیت دستگیری مجرم و وضعیت او، سابقه کیفری ایشان و عوامل دیگر، هم‌ می تواند هر سه مجازات را برای ایشان در اعمال نماید یا اینکه حداقل مجازات یا حداکثر را در مدنظر قرار دهد.

–

 • حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از 5 کیلو گرم تا 20 کیلوگرم

به مجازات جریمه نقدی از 60 میلیون ریال تا 200 میلیون ریال و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس تعزیری محکوم می شود. البته نکته قابل ذکر این است که قانون گذار تکرار این جرم را اگر برای مرتبه دوم باشد، به جای جریمه نقدی، به مصادره اموال ناشی از حمل و نگهداری مواد مخدر محکوم و اگر برای بار سوم تکرار شود، به مجازات اعدام و مصادره اموالی که از جرم حمل و نگهداری ماده مخدر غیر صنعتی به دست آمده، محکوم خواهد شد.

 • حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از 20 کیلوگرم تا 100 کیلوگرم

به مجازات شلاق 50 تا 74 ضربه و 5 تا 10 سال حبس و جزای نقدی 60 تا 200 میلیون ریال و به ازای هر کیلو گرم بیش از بند ت، 2 میلیون ریال اضافه می گردد.

مثلا اگر شخصی مرتکب حمل ۵۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک شود، علاوه بر شلاق 50 تا 74 ضربه و حبس از 5 تا 10 سال، به جریمه نقدی 60 تا 200 میلیون ریالی محکوم خواهد شد و از بابت هر کیلو گرم 2 میلیون ریال به جریمه نقدی اضافه می شود که در مجموع به جریمه نقدی 60 میلیون ریال اضافه می شود یعنی ۳۰ کیلوگرم بیشتر از معیار بند ت که ضربدر 2 میلیون ریال می شود، 60 میلیون ریال.

البته در صورتی که جرم مندرج در این بند تکرار شود، مجازات اعدام و مصادره کل اموال بدست آمده از حمل یا نگهداری مواد مخدر محکوم می شود.

 • حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از 100 کیلوگرم

علاوه بر مجازات های شلاق که 50 تا 74 ضربه، و جزای نقدی با اضافه کردن 2 میلیون ریال به ازای هر کیلوگرم، به حبس ابد محکوم می شود و در صورت تخفیف مجازات یا عفو و تکرار این جرم، اعدام و به مصادره کل اموال ناشی از جرم حمل و نگهداری مواد مخدر محکوم می شود.

–

مواد مخدر صنعتی
 1. مواد مخدر غیر صنعتی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به شیشه، کوکائین، مرفین، هروئین، کراک و غیره تقسیم بندی کرد
 2. مجازات در نظر گرفته شده در خصوص حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی متناسب با وزن ماده مخدر متفاوت است، ولی تفاوتی در نوع ماده مخدر نیست. به همین جهت قانونگذار مواد مخدر صنعتی را در یک قالب آورده لذا مجازات حمل و نگهداری آن ها را به تناسب مقدار و وزن مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 • مجازات نگهداری و حمل ماده مخدر صنعتی ۱ تا ۵ سانتی گرم

فقط مجازات شلاق و جریمه نقدی برای آن در نظر گرفته شده و وزندان ندارد. مجرم به ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 • مجازات نگهداری و حمل ماده مخدر صنعتی بیش از 5 سانتی گرم تا 1 گرم

مجازات آن از ۲ میلیون ریال تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی، ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق محکوم خواهد بود.

 • مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از 4 گرم تا 15 گرم

حبس به مدت ۵ تا ۸ سال، شلاق ۳۰ تا ۷۴ ضربه و ۲۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی برای این جرم تعیین شده است.

 • مجازت حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از 15 گرم تا 30 گرم

۱۰ تا ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و از ۴۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی

 • مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از 30 گرم

متاسفانه مجازات آن اعدام و مصادره اموال بدست آمده از حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی در نظر گرفته شده است.

–

 • مجازات مصرف هروئین

در صورت اعتیاد فرد و مصرف دائمی آن، مجرم به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌گردد. اگر برای بار دوم، فرد دستگیر گردد، برای هر مرتبه، هربار تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد خورد.

 • مجازات حمل و قاچاق حشیش
 1. مجازات 50 گرم = تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
 2. مجازات بیش از 50 گرم تا ۵۰۰ گرم = از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
 3. مجازات  از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم = از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس
 4. مجازات بیش از ۵ کیلوگرم = متاسفانه اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم
 • مجازات استعمال حشیش

اگر استعمال برای بار اول باشد، فرد به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد. اگر فرد معتاد باشد و به طور دائمی آن را مصرف کند، ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق نیز جریمه خواهد شد.

 • مجازات خرید و فروش و مصرف گل (ماری جوانا)

اگر فرد مصرف کننده معتاد باشد به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و همچنین تا ۳۰ضربه شلاق محکوم می گردد و اگر برای بار اول از گل استفاده کرده باشید، به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوید.

–

اعدام مجرم و نحوه اجرای آن در جرایم مواد مخدر

در جرایم مواد مخدر ، شدیدترین مجازات برای مرتکبین مصادره اموال و اعدام است.

در قوانین اصلاح مبارزه با مواد مخدر در خصوص وارد کردن، تولید، توزیع، نگهداری و یا حمل موادی همچون مرفین، هروئین، کوکایین مجازات سنگینی را برای مرتکب جرم به همراه خواهد داشت. این مهم در خصوص روانگردان هایی مثل  LSD، آمفتامین و غیره بیشتر از وزن دو کیلوگرم نیز لحاظ گردیده است.

برای اعمال مجازات سنگین اعدام، دادگاه وجود چند شرط زیر را در نظر خواهد گرفت و اگر مجرمی بدون وجود یکی از شروط که در پایین ذکر خواهد شد اقدام به حمل یا توزیع بیش از دو کیلوگرم از مواد مخدر مذکور نماید اعدام نمی شود و مجازات او ۳۰ سال حبس و مصادره اموال خواهد بود.

 • مجرم سردسته باند یا گروه توزیع مواد مخدر باشد.
 •  سرمایه گذاری یا هرگونه پشتیبانی مالی کرده باشد.
 • از کودکان و نوجوانانی که زیر هجده سال سن دارند یا افراد مجنون در ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
 •  سابقه محکومیت بیشتر از پانزده سال به دلیل ارتکاب جرایم مشابه داشته باشد.
 • مرتکب یا مباشرین از سلاح گرم استفاده کرده باشند.

با توجه به گستردگی و پیچیدگی جرایم و مجازات تعیین شده در مواد مخدر، و از آنجایی که به یقین افرادی که درگیر این اتهامات شده اند به هر نحو مجازات خواهند شد، توصیه می شود در صورتی که مرتکب یکی از جرایم و موضوعات فوق شده اید، فارغ از اینکه در چه مرحله ای از دادرسی قرار دارید، حتما با یک وکیل متخصص در دعاوی کیفری مشورت نمایید.شما می توانید سایر مقالات ما را در این زمینه، در پایگاه حقوقی یاسا پیگیری و دنبال نمایید.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا