خانواده

ثبت رجوع بعد از طلاق

رجوع به معنای بازگشت است و رجوع بعد از طلاق، به امکان بازگشت به وضعیت سابق (پیش از طلاق)، بعد از اجرای طلاق اشاره می‌کند. در این مقاله، تمام مسائل حقوقی در خصوص طلاق رجعی یا رجوع بعد از طلاق را بیان نموده‌ایم.

طلاق و انواع آن

طلاق، حکمی است که به موجب آن زن و مرد می‌توانند از همدیگر جدا شوند. این حکم پایانی است که برای ازدوج یک زن و مرد، اعلام خواهد شد. طلاق به دو صورت قابل انجام است. یکی طلاق رجعی و دیگر طلاق بائن. تفاوتی که این دو نوع طلاق با هم دارند، در امکان یا عدم امکان بازگشت زن و مرد بعد از ماجرای طلاق است. در طلاق رجعی، اگر مرد حق رجعت و بازگشت به زن را داشته باشد، می‌تواند بدون نیاز به عقد مجدد و تشریفات آیین عروسی، به زن محرم شود. این نوع طلاق، یک امر ایقاعی محسوب می‌شود. به این معنی که اراده‌ی یک شخص (مرد) در آن دخیل خواهد بود. توضیحات بیش‌تر در خصوص امور ایقاعی در بخش‌های بعدی آورده شده است.

حقوق و قوانین طلاق

تمام احکام و قوانینی که در صورت وقوع طلاق، بین زن و مرد و رابطه‌ی آن دو حکم می‌کند، قوانین و حقوق طلاق هستند و شناخت آن‌ها برای هر انسانی لازم است.

در اسلام، مرد حق طلاق دارد، مگر آن‌که این حق به صورت مکتوب بر طبق توافق به زن ارائه شده باشد.

انواع طلاق بائن

  • دختر باکره باشد. یعنی پیش از برقراری رابطه‌ی جنسی بین زوجین، طلاق بگیرند.
  • زن یائسه باشد.
  • طلاق خلع
  • طلاق مبارات
  • سومین طلاق پس از سه بار وصلت متوالی (چه با نکاح و چه با رجعت)
  • طلاق در صورت عسر و حرج زن
  • وکالت داشتن زوجه در طلاق

انواع طلاق بائن

نوشته های مشابه

ایقاع یا عقد

در علوم حقوقی، برخی از اعمال نیاز به اراده‌ی دو نفر و اتفاق نظر آن دو دارد. به این دسته از اعمال، عقد می‌گویند. عقد ازدواج و نیز تفاهم نامه‌ها و قراردادها از این قبیل اعمال محسوب می‌شوند. در مقابل، اعمالی وجود دارد که با اراده‌ی یک نفر قابل انجام خواهد بود. به این اعمال، ‌ایقاع گفته می‌شود. حال به بحث مفهوم طلاق رجعی باز می‌گردیم. این طلاق، امری ایقاعی است. یعنی با اراده‌ی یک نفر، قابل اجرا خواهد بود.

شرایط طلاق رجعی

یکی از ویژگی‌های طلاق رجعی، این است که در مدت عده، زوجیت زن و مرد برقرار است. یعنی تمام تکالیف و حقوقی که میان زن و مرد برقرار است، در این مدت قابل اجرا است. یعنی نفقه‌ی زن، در این مدت به عهده‌ی مرد زوج است و نکاح مرد، با خواهر زن، حرام می‌باشد.

هدف از طلاق رجعی

قصد رجعی معمولاً در مواردی انجام می‌شود که مرد بتواند ابراز پشیمانی بابت طلاق را به همسر خود برساند. یعنی بدون ثبت مجدد ازدواج در مدت عده، به همسر خود بازگردد.

رجوع بعد از طلاق خلع

نوع دیگری از طلاق وجود دارد که به نام طلاق خلع شناخته می‌شود. این طلاق در دسته‌ی طلاق بائن قرار می‌گیرد. طلاق خلع، زمانی رخ می‌دهد که زن از مرد کراهت داشته باشد. و با پراخت مال که می‌تواند همه یا مبلغی افزون بر آن باشد، بتواند رضایت مرد را برای طلاق جلب نماید. چنانچه در مدت عده پس از طلاق خلع، زن طلب مهریه‌ی بخشیده شده‌ی خویش را داشته باشد، رجوع می‌تواند اتفاق افتد. طلاق توافقی نیز چیزی شبیه به طلاق خلع است و رجوع در آن مانند مورد یاد شده می‌باشد.

رجوع بعد از طلاق بائن

در طلاق بائن، زن و مرد حق بازگشت به هم را ندارند. به خصوص اگر زن باکره یا یائسه باشد. در این حالت، به زن عده تعلق نمی‌گیرد. لذا طلاق این دو نفر کاملاً قطعی خواهد شد. اما اگر زن عده داشته باشد و در این مدت، از مهریه‌ای که بخشید است، رجوع داشته باشد؛ طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل خواهد شد.

رجوع بعد از طلاق بائن

مدت زمان رجوع

در شرایطی که رجوع امکان‌پذیر است، مرد می‌بایست تا پایان مدت عده‌ی زن یا تا پایان زمانی که زن از بذل و بخشش مهریه‌ی خویش رجوع نموده است (در طلاق بائن)، رجوع نماید. در صورتی که این مدت زمان پایان یافت و مرد رجوع نکرد، و بعد از آن قصد رجوع داشت، بایستی ازوداج مجدد این دو نفر انجام شود.

چطور رجوع در طلاق را ثبت کنیم؟

برای ثبت رجوع، بایستی زن و مرد به دفترخانه‌ی رسمی که طلاق خود را ثبت نموده‌اند، مراجعه نمایند. در این صورت سردفتر، صورت جلسه‌ی طلاق را باطل خواهد نمود.

در صورت رجوع و عدم ثبت آن، چه خواهد شد؟

در صورتی که مرد تا یک ماه بعد از رجوع کردن، آن را ثبت نکند، زن می‌تواند شکایت خود علیه مرد را اعلام نماید و دادگاه وی را ملزم به ثبت رجوع نموده و هم‌چنین جریمه‌ای در حدود ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس در انتظار مرد خواهد بود.

چطور می‌توان طلاق رجعی را ثبت نمود؟ آیا مدرک خاصی مورد نیاز است؟

در مقاله ذکر شد که برای طلاق رجعی حداکثر تا مدت یک ماه، بایستی به دفتر محل ثبت طلاق مراجعه شود و نسبت به ثبت رجوع اقدام شود. برای ثبت رضایت زن کفایت می‌کند. در غیر این صورت لازم است تا شاهدان بر سکونت زن در منزل مشترک در مدت عده، شهادت کتبی دهند.

چطور می‌توان طلاق رجعی را ثبت نمود؟ آیا مدرک خاصی مورد نیاز است؟

در صورت عدم رجعت در مدت عده، چه خواهد شد؟

رجعت یک فرصت برای بازگشت در صورت پشیمانی اهدا می‌کند. در صورت عدم رجعت به معنای قطعیت تصمیم خواهد بود . در پایان مدت عده، طلاق ثبت شده و سند آن صادر خواهد شد.

در چه حالت می‌توان سند طلاق را دریافت کرد؟

در صورتی که بعد از مدت عده، رجعتی ثبت نشده باشد، سند طلاق صادر خواهد شد.

چرا باید رجعت در مدت عده، اعلام شود؟

زیرا اصل بر عدم رجعت است و در صورتی که رجعت ثبت نشود، در پایان زمان عده، طللاق ثبت خواهد شد و شرعاً رابطه‌ی همسری از بین می‌رود.

آیا امکان دارد که شرایط رجوع از بین برود؟

بله، اما در شرایط خاص در طلاق‌هایی مانند طلاق بائن و طلاق توافقی می‌توان خلع رجوع نمود.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”تا چه مدت می‌توان، بعد از طلاق رجعت نمود؟” answer-0=”بسته به نوع طلاق، این مدت متفاوت خواهد بود. در طلاق رجعی، مدت رجعت تا پایان سه طهر زن خواهد بود. یعنی سه بار که زن عادت ماهیانه شده و پاک شود. هم‌چنین در صورتی که امکان دارد که زن به دلیل مسائلی نظیر بیماری و … عادت ماهیانه نشود، این مدت را برای سه ماه تعریف می کنند. در طلاق خلع، تا زمان عده یعنی سه طهر، اگر زن به مهریه‌ی خود که آن را به مرد بخشیده بود، بازگردد و آن را پس بگیرد، طلاق خلع در این مدت تبدیل به طلاق رجعی خواهد شد. ” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”چرا باید بعد از درخواست طلاق، زن عده نگه دارد؟” answer-1=”عده نگه داشتن زن یک تکلیف شرعی است و بیش‌تر به دلیل مسأله‌ی حفظ نسب و وضعیت بارداری وی می‌باشد. این امر می‌تواند مسأله‌ی نسل و وراثت را برای کودک روشن نموده و هم‌چنین از اختلاط نطفه در رحم زن، جلوگیری حاصل کند.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]

چرا باید از وکیل برای امور طلاق خود استفاده کنیم؟

مشورت در امور حقوقی مسأله‌ای جدی است. در این گونه مسائل نیاز است تا با افراد خبره و آگاه بر این مسائل صحبت کنیم تا بتوانیم بر حقوق خویش مطلع باشیم. در غیر این صورت امکان هرگونه سوء استفاده و خسارات و صدمه‌های روانی وجود دارد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی تضمینی

وکیل آنلاین | وکیل تلفنی

کد تخفیف: salam
close-link