ثبت احوال

ارزیابى سهام از طریق تجدید ارزیابى دارائى‌ ها با روش کارشناسى رسمى دادگسترى

تجدید ارزیابى سهام با روش کارشناسى رسمى دادگسترى

در این روش ارزیابى سهام ، ابتدا قیمت روز اموال و دارائى‌هاى ثابت شرکت توسط کارشناس رسمى دادگسترى برآورد و گزارش مى‌گردد. آنگاه میزان ارز موجودى‌هاى جنسى شرکت وجوه نقد ارزی، مطالبات ارزى و بدهى‌هاى ارزى و نرخ ارز ثبت شده در دفاتر مشخص و تفاوت نرخ ارز آنها برآورد مى‌گردد.

و پس از آن چنانچه شرکت داراى کسرى ذخیره براى اقلامى از قبیل مالیات، بیمه، مطالبات مشکوک‌الوصول و بازخرید خدمت کارکنان باشد، وکیل مجموع این ارقام نیز محاسبه مى‌گردد.

سپس قیمت روز سرمایه‌گذارى شرکت در سایر شرکت‌ها به یکى از روش‌هاى فوق برآورد مى‌گردد.

حقوق صاحبان سهام طبق دفاتر× × ×
کسر مى‌شود: کسرى ذخایر( × × )


حقوق صاحبان سهام پس از تعدیلات× × ×
اضافه مى‌شود:
تفاوت ارزش روز دارائى‌هاى ثابت با قیمت کارشناس دادگسترى× ×
تفاوت ارزش روز دارائى‌هاى جارى با نرخ ارز× ×


تفاوت ارزش روز سرمایه‌گذارى‌ها× ×
جمع× ×
کسر مى‌شود:
تفاوت ارزش روز بدهى‌هاى ارزى( × )


قیمت روز سهام شرکت× ×


٭ ٭ ٭
قیمت روز سهام شرکت

تعداد سهام
=قیمت روز هر سهم

ارزیابى سهام

ضمناً چنانچه اثرات تورمى فوق در هریک از حساب‌هاى ذى‌ربط عمل گردد. امکان استخراج ترازنامه با قیمت روز اموال فراهم مى‌شود و به‌طور خلاصه قیمت روز سهام از تفاوت دارائى‌هاى با قیمت روز، منهاى بدهى‌ها با قیمت روز به‌دست مى‌آید.لازم به تذکر است چنانچه در این روش موجودى‌هاى جنسى نیز توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى سهام گردد، صرفاً سایر اقلام دارائى‌هاى جارى از قبیل موجودى نقد ارزى و مطالبات ارزى از طریق تفاوت نرخ ارز، ارزیابى سهام مى‌شوند.

روش شاخص بانک مرکزى و تفاوت نرخ ارز

شاخص بانک مرکزى نشان‌دهندهٔ حداقل افزایش قیمت‌ها مى‌باشد. از طرفى نرخ ارز طى سنوات گذشته تغییرات قابل توجهى داشته است، لذا چنانچه اثرات این دو عامل در دارائى‌هاى ثابت شرکت محاسبه گردد، امکان برآورد قیمت روز اموال و دارائى‌هاى ثابت شرکت میسر مى‌شود و از آنجائى‌که دارائى‌هاى ثابتى که بیشتر از ده سال قبل خریدارى‌شده، عملاً مستهلک گردیده‌اند. قانون تجارت لذا چنانچه تغییرات دارائى‌هاى ثابت و استهلاکات آنها از ده سال قبل به‌بعد با شاخص‌ بانک مرکزى محاسبه گردد، قیمت روز دارائى‌ها بدون احتساب تغییرات نرخ ارز به‌دست خواهد آمد و سپس با استفاده از آخرین جدول دارائى‌هاى ثابت اقلام زیر شامل ماشین‌آلات و ابزارآلات و سفارش‌هاى سرمایه‌اى مشخص و میزان ارزبرى آنها برآورد مى‌شود و با توجه به نرخ روز ارز، تفاوت آنها برآورد مى‌گردد. آنگاه میزان ارزبرى موجودى‌هاى جنسى وجوه نقد ارزی، مطالبات ارزی، بدهى‌هاى ارزى و نرخ ارز ثابت‌شده در دفاتر شرکت مشخص و تفاوت نرخ ارز آنها برآورد مى‌شود و پس از آن چناچه شرکت داراى کسرى ذخیره براى اقلامى از قبیل مالیات، بیمه، مطالبات مشکوک‌الوصول، بازخرید خدمت کارکنان باشد، کسرى ذخایر مربوطه برآورد و مجموع این ارقام محاسبه مى‌گردد.

ارزیابى سهام

در حالتى که شرکت در سایر شرکت‌ها سرمایه‌گذار باشد قیمت روز سرمایه‌گذارى شرکت در سایر شرکت‌ها به یکى از روش‌هاى فوق برآورد شده و پس از آن قیمت روز سهام به‌شرح زیر محاسبه مى‌شود.

حقوق صاحبان سهام طبق دفاتر× × ×
کسر مى‌شود کسرى ذخایر( × × )


حقوق صاحبان سهام پس از تعدیلات× × ×
اضافه مى‌شود:
تفاوت ارزش روز دارائى‌هاى ثابت با شاخص بانک مرکزى×
تفاوت ارزش روز دارائى‌هاى ثابت با نرخ ارز×
تفاوت ارزش روز دارائى‌هاى جارى با نرخ ارز×
تفاوت ارزش روز سرمایه‌گذارى در سایر شرکت‌ها×


جمع× ×
کسر مى‌شود:
تفاوت ارزش روز بدهى‌هاى ارزى( × )


قیمت روز سهام شرکت× ×


٭ ٭ ٭
قیمت روز سهام شرکت

تعداد سهام
=قیمت روز هر سهم

ضمناً چنانچه اثرات تورمى فوق در هر یک از حساب‌هاى ذى‌ربط عمل گردد، امکان استخراج ترازنامه با قیمت روز اموال فراهم مى‌شود و به‌طور خلاصه قیمت روز سهام از تفاوت دارائى‌ها با صقیمت روز، منهاى بدهى‌ها با قیمت روز به‌دست مى‌آید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان