اثبات زوجیت

  • خانواده–

    اثبات زوجیت

    اصولاً هر کس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت کند و این معنا مفاد روایات متعدد…

دکمه بازگشت به بالا