تخلفات بخش دولتی

  • کیفری–

    تخلفات بخش دولتی

    ماده ۱۸ – در صورتی که تخلفات  و تخلفات بخش دولتی فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و تحت…

دکمه بازگشت به بالا