اثرات مثبت قرضهٔ خارجى

ایجاد رونق اقتصادى

چنانچه استفاده از وام خارجى در جهت ایجاد مراکز تولیدى و اشتغال نیروى کار و در نهایت بهبود و رونق اقتصادى باشد، وکیل نقش مثبت و سازنده‌اى در وضعیت اقتصادى کشور ایفاء مى‌نماید.

گسترش صنایع و تکنولوژى

در شرایطى که امکانات داخلى کشور تکافوى بازسازى صنایع و گسترش تکنولوژى را ندهد، مى‌توان از استقراض خارجى در این مورد کمک گرفت.

افزایش مهارت و تخصص علمى و فنى

ورود صنایع مدرن و تکنولوژى پیشرفته که در نتیجه استفاده صحیح از استقراض خارجى صورت مى‌گیرد، موجب مى‌شود، در کشور مشاغل تخصصى و ارتباطات جدیدى به‌وجود آید. مالیات افزایش مهارت و تجربیات علمى و عملى از مهم‌ترین دستاوردهائى است که براى جهش اقتصادى و تحول اجتماعى هر کشور خصوصاً کشورهاى در حال توسعه ضرورت دارد و ضامن موفقیت و پیشرفت‌هاى آینده مى‌باشد.

افزایش اشتغال مولد

به دنبال افزایش تولید و ایجاد مراکز اقتصادى و صنعتى جدید، اشتغال جدید را به‌وجود مى‌آید و نیروى کار مى‌تواند جذب مراکز تولیدى شود اصولاً وضعیت اشتغال در هر جامعه تصویر گویائى است از وضعیت بخش‌هاى اقتصادى آن جامعه در حالت‌هاى رونق یا رکود اقتصادی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *