علایم راهنمایی و رانندگی – انواع تابلوهای انتظامی – قسمت دوم

تابلوهای بازدارنده یا حکم کننده

شامل مجموعه ای از علایم راهنمایی و رانندگی است که وسیله عملی ساختن احکام مربوط به مقررات عبور و مرور می گردند.

علایم راهنمایی و رانندگی

این علائم درباره کاری که رانندگان باید انجام دهند دستور می دهد و در مورد کاری که نباید انجام دهند هشدار می دهند.

محل نصب این گونه تابلوها علایم راهنمایی و رانندگی در نقطه شروع محدودیت میباشد.

ماهیت دستوری این علائم گاهی درهمان نقطه و بعضا در فاصله مشخص (مثل توقف ممنوع) و یا در طولی از محور بوده وبا علامت پایان آن تابلو، محدوده اعمال شده خاتمه میابد.

عبور خودروی کشاورزی ممنوع

-

 

عبور وسائط نقلیه موتوری ممنوع

-

 

عبور کلیه وسائط نقلیه ممنوع

-

 

عبور با عرض بیش از ۲ متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از ۲/۹ متر ممنوع

-

 

عبور وسائط نقلیه با وزن بیش از ۵/۵ تن ممنوع

-

 

عبور با بار بیش از ۴ /۲ تن بر هر محور ممنوع

-

 

عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع

-

 

رعایت فاصله کمتر از ۵۰ متر ممنوع

-

 

سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع

-

 

گردش به چپ ممنوع

-

 

گردش به راست ممنوع

-

 

دور زدن ممنوع

-

 

سبقت ممنوع

-

 

سبقت برای کامیون ممنوع

-

 

بوق زدن ممنوع

-

 

ایست بازرسی (گمرک)

-

 

ایست بازرسی (گمرک)

-

 

پایان تمام محدودیت ها

-

 

پایان محدودیت سرعت (۸۰ کیلومتر)

-

 

پایان سبقت ممنوع

-

پایان سبقت ممنوع برای کامیون

-

 

توقف ممنوع

-

 

ایستادن ممنوع

-

 

منطقه توقف ممنوع

-

 

پایان منطقه توقف ممنوع

-

 

توقف در روزهای فرد هفته ممنوع

-

 

توقف در روزهای زوج هفته ممنوع

-

 

فقط عبور به چپ مجاز

-

 

فقط عبور به راست مجاز

-

فقط عبور مستقیم مجاز

-

 

جهت عبور در میدان

-

 

عبور از سمت راست مجاز

-

 

عبور از سمت چپ مجاز

-

 

فقط گردش به راست مجاز

-

 

فقط گردش به چپ مجاز

-

 

عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز

-

 

عبور مستقیم و گردش به راست مجاز

-

 

عبور از هر دو سمت مجاز

-

 

عبور فقط با زنجیر چرخ

-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *