کیفری

تهمت و افترا زدن به دیگران و عواقب آن چگونه است؟

تهمت و افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آن که قادر به اثبات آن باشد. در حقیقت افترا فعلی تهمتی است که تهمت‌زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به آن شخص است،

قرار دهد. ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

همچنین بر اساس ماده 699 این قانون، «هرکس عالما عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌‌شود، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است، بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به اوقلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود،

پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.»ملاک مجرم تلقی شدن مفتری (افترا دهنده)، ارتکاب جرم به شکل عالمانه و عامدانه است؛ به این معنا که مفتری به جرم بودن آنچه نسبت می‌دهد، علم داشته باشد و عمدا عمل افترا را انجام دهد.

انواع افترا و تهمت

افترا به دو نوع تهمت قولی و افترای فعلی تقسیم می‌شود.

 • تهمت و افترای قولی، نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه‌ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است.

 • تهمت و افترای فعلی نیز وقتی صورت می‌گیرد که مفتری به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل، جیب یا محل کار شخص قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.

انتشار، از شرایط تحقق تهمت

نکته قابل توجه در جرم افترا، انتشار آن است. در واقع اگر کسی متنی حاوی انتساب جرمی به دیگران را تهیه کند و نزد خود نگه دارد یا مانع انتشار آن شود، مرتکب جرم افترا نشده است.

نکته قابل توجه دیگر در جرم افترا این است که افترا وقتی حادث می‌شود که مفتری، جرمی را به کسی صریحا نسبت دهد. در حقیقت عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، جرم تلقی شود. بنابراین نسبت دادن اعمالی خلاف یا ناهنجار که جرم‌انگاری نشده باشد، افترا تلقی نمی‌شود مانند بی‌نظم، بی‌انضباط، بی‌حیا و… . از آنجایی که این موارد جرم‌انگاری نشده است، مصداق جرم افترا تلقی نمی‌شود.

چنانچه جرم افترا اثبات شود و در واقع مفتری نتواند نسبت داده‌شده را اثبات کند، قانون برای مفتری کیفر پیش‌بینی کرده است. مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامی در افترای قولی ـ به جز در موارد تهمت‌های ناموسی که موجب حد است – برای مفتری حبس از یک ماه تا یک سال یا تا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی کرده است. کیفر افترای فعلی نیز حبس از 6 ماه تا 3 سال یا تا 74 ضربه شلاق است.

تهمت و افترا
تهمت و افترا

ارکان و اجزای قانونی تهمت

 1. مفتری جرمی را به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.
 2. آن جرم امری پوچ و واهی بوده، یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.
 3. مفتری با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.
 4. نسبت‌دهنده (شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مرجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.

قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید «دزد» یا «کلاهبردار» موضوع توهین است؛ نه افترا.

در توضیح این مطلب، مثالی را می‌توان مطرح کرد: شخص الف مدعی است که آقای ب اتومبیلش را سرقت کرده و پرونده امر پس از بررسی‌های معموله قضایی با صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت قطعی مختومه شده است. آیا در این قضیه شاکی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است؟ در این مثال چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

 1. شاکی واقعاً اتومبیلی داشته که ثابت شده قطعاً به سرقت رفته و صاحب مال با دلایل یا توضیحاتی که پیش خود داشته، به این نتیجه رسیده که شخص»ب» آن را سرقت کرده است و این امر در دادگاه هم به اثبات می‌رسد که در اینجا شاکی مفتری به حساب نمی‌آید.
 2. ممکن است اتومبیل شاکی واقعاً سرقت شده باشد اما شخص «ب» آن را سرقت نکرده بلکه دیگری آن را سرقت کرده است. در این صورت نیز شاکی به دلیل اینکه گریز و چاره‌ای جز اعلام شکایت نداشته و قصد وی دادخواهی بوده و نه چیز دیگر، در اینجا نیز مفتری تلقی نمی‌شود.
 3. ممکن است اتومبیل شاکی سرقت نشده یا اساساً اتومبیلی نداشته که به سرقت رفته باشد اما وی جرم سرقت مذکور را به دیگری نسبت می‌دهد و شکایت وی مردود اعلام می‌شود. در این مورد وی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است. زیرا شاکی در این موضوع به قصد اضرار به دیگری و برخلاف واقع و به انگیزه هتک حیثیت دیگری اعلام شکایت کرده و قصد وی تظلم و دادخواهی نبوده است.

زیرا وقتی شاکی یا نسبت‌دهنده جرم، موضوع و اهرمی از پیش خود ساخته را که اساساً و در حقیقت آن واقعه رخ نداده است، از روی عمد، به دروغ و برای زیان دیگری و با علم و اطلاع به کذب بودن آن همچنین با سوء نیت خاص به دیگری نسبت می‌دهد، مفتری محسوب می‌شود.

بدیهی است که اگر شاکی بر اثر یک اشتباه قابل چشم‌پوشی امری را به دیگری نسبت دهد و به گمان اینکه آنچه را که می‌نویسد یا می‌گوید، در طبیعت نیز اتفاق افتاده و صحیح است، مسئول نخواهد بود.

شرایط تحقق افترا

با دقت در ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌توان به این نتیجه رسید که برای تحقق جرم تهمت وجود سه شرط ضروری است:

 • انتساب جرم به دیگری

این ماده به طور کلی از انتساب جرم به دیگری، یعنی نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده، سخن گفته است؛ این در حالی است که انتساب اعمالی که برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نخواهد بود.نکته دیگر اینکه قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود و نمی‌توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.

 • صراحت انتساب

این مورد بدین معنا است که مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود. لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید «فلانی دزدی کرده یا مرتکب قتل شده است» کفایت می‌کند.

اما به کار بردن کلمات و واژه‌های عامی از قبیل جانی، بزهکار و غیره برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.

 • ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد

هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.

عنصر روانی افترا

برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده 699 عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم کردن دیگری انجام دهد. این تصریح دارای چند نکته است:

 1. مرتکب در انجام کار خود عامد و قاصد باشد و تحت تأثیر مشروبات الکلی، بیهوشی و مواردی از این قبیل قرار نگرفته باشد.
 2. با توجه به اینکه قید عالماً آورده شده است، مرتکب باید از ماهیت اتهام‌آور اشیا و ادوات و … آگاه باشد.
 3. مرتکب باید دارای سوء نیت خاص بوده، یعنی قصد وی متهم کردن دیگری باشد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۰۵ رای

‫239 دیدگاه ها

 1. یه سوال
  اگر کسی تهمت دزدی رو به کسی بزنه ولی نتونه ثابت کنه اون موقع چه جرمی داره
  تهمت دزدیدن ۴۰۰کیلو برنج در انباری

  1. اگر بر علیه ایشان در دادگاه اقامه دعوا شده و قرار منع تعقیب صادر شده میتواند با شکایت کیفری به جرم تهمت و افترا اقامه دعوا نماید،که از ۱ ماه تا ۱ سال و یا ۷۴ ضربه شلاق مجازات دارد

  2. سلام من کسی شماره منوبه یکی داده برام دردسر شده فیلم تولدمم از تو وضعیتم برداشت تو فامیل پخش کرده فقط از میز تولدمه چ برخورد قانونی باهاش میشه شکایت کنم

   1. سلام در منزل طبقه همکف آپارتمان ما ۳ خانم مجرد و دانشجو زندگی می کنند، در اکثر مواقع به بهانه کمبود نور در خانه شان باز می گزارند و پوشش نامناسب در منزل حضور دارند . هر کس که وارد ساختمان می شود این خانم ها رو با لباس خانگی می تواند ببیند.
    یک روز همسرم که مدیر ساختمان است بهشون تذکر داد، در منزلشون رو ببندد اما آنها به همسرم تهمت زدند که ایشان قصد تجاوز به ما رو داشته و با جیغ و داد آبروی ما رو در ساختمان و محله بردند. باید در این شرایط چگونه باید از تهمتی که به همسرم زدند شکایت کنیم

   2. سلام .اینجانب ۲۷ سال سابقه در شرکتی داشتم به دلیل پرداخت نکردن حقوق و بیمه به مدت شش ماه مشکلاتی برام پیش آمد! من سرپرست برق شرکت هستم ! در تاریخ ۲۳ / ۳/ ۱۴۰۲ مدیریت کارخانه با هجوم به دفتر من ودرگیری فیزکی ! جرم سرقت و تخریب اموال را به من نسبت دادند و اعلام کردن در ۴چهار روز گذاشته در ساعت ۲۰/ ۵۹ دقیقه اینجانب مقدار ۲۱ متر سیم برق را در ساکم در هنگام خروج خارج کردند . این تهمت را به من زدن چکار لاید بکنم
    با تشکر

  3. سلام. اگر کارمندی با استفاده از وسیله شخصی دیگر کارمندی به آن کارمند تهمت بزند مجازات تهمت زننده چیست؟

 2. سلام اگر همسر فردی بهش تهمت بزنه که ماشینش رو فروخته برای مهریه ندادن و این تهمتش الکی باشه در صورتی که ماشین فروخته نشده مجازات این تهمت چی هست؟

   1. سلام بنده چک و سفته از یه نفر داشته واز وی شکایت کردم ولی ادعای تامین خواسته و انجام دادم در ضمن بنده یه یه قولنامه با این اقا داشتم بخاطر اینه ای ملک سر قفلی بوده وبه سه نفر فروخته شده بود من برای نرسیدن به دادگاه ملک را به وی داده وپشت قولنامه رو پشت نویسی کرند که نوشته بود معامله مور د نظر فسخ بود وجلوش با یه حرف کوچک بسته شد وبنده زیرش رو امضا کردم بعد ا اون طرفی که مدارک رو اجرا گذاشته بودم با هم دست وخط یه نوشته ای که این چک و سفته فاقد اعتبار است رو اضافه کردند و شکایت خیانت در امانت و کرده ایا این نوشته ثابت میشه که جعلی بوده و ایا هر همون زمانی بنده اونجا رو ترک کردن اضافه کرده باشه معلوم میشه واز این نظر که بنده شاهد نداشته ولی او نطرف با دست به هم کردن بنگاه دار شاهد هم ازم گرفته ام نیتجه چی‌ میشه لطفا

   2. سلام با شخصی نامزد بودم و به دلیل روان پریشی اون فرد جدا شدم الان ادعای خرج و مخارجی که در طول نامزدی انجام داده رو میخواد به صورت نقد پس بگیره و تکرار میکنه که من به زور اون پول رو از‌ش گرفتم میگن به جرم اخازی ازم شکایت میکنن چیکار باید بکنم؟

   3. سلام
    من باخانواده پدریم زندگی میکنم،پدرومادر من ازهم جداشدن
    خانواده پدری من رو به شدت تحت فشار روحی وروانی قرار میدن(توهین وفحاشی میکنن)
    من میتونم ازشون شکایت کنم؟
    اینوهمه میدونن همه شاهدن که خواهر وبرادر پدرم چقدر تو خونه من رو عصبی میکنن
    تاجایی که بعضی وقتا دلم میخواد از خونه فرار کنم

    1. سلام بله میتوانیدشکایت کنیدولی به نظربنده اول با اورژانس اجتماعی تماس بگیریدوبعدازمشورت باآنها اقدام کنیدخیلی بهتراست

    2. بله عزیزم میتونید شکایت کنید و اگر می خواییین مدرکی باشه وقتی به شما توهین میکنن زنگ بزنین به ۱۲۳ بهزیستی و بگین با من در این خونه بدرفتاری میشه روند قانونی طی میشه و ادعاتون اثبات میشه یا در صورت کتک کاری اینا میتونید با ۱۱۰ تماس بگیرین تا صورت جلسه بشه و شکایتتون رو پیگیری کنید

  1. سلام من از کسی به علت منع بنده از استفاده از مشاعات وفحاشی وتوهین شکایت کرده ام می خواهم بدانم ایا نیاز به تسخیر وکیل هست واینکه حق الزحمه وکیل چقدر میشود؟

  2. سلام من به کسی که ۷ موددشکایت کیفری کرده بودم و مستندات کامل فیلمی که باصدای بلند اربده میکشه و گردن کلفتی میکنه فحاشی و تهمت و تهدید و قرار به درگیری بامن و طلبی که ازاش دارم و حتی پیامک ووس واتساپ در مورد فحاشی دارم اما چون خودش چندین باز گفته بود که من ۲ بار زندان رفتم در شکایتم قید کردم که فردی سابقه دار است فقد زبانی چندین بار گفته ایا در این مورد برام مشکل درست میشه

  3. سلام در منزل طبقه همکف آپارتمان ما ۳ خانم مجرد و دانشجو زندگی می کنند، در اکثر مواقع به بهانه کمبود نور در خانه شان باز می گزارند و پوشش نامناسب در منزل حضور دارند . هر کس که وارد ساختمان می شود این خانم ها رو با لباس خانگی می تواند ببیند.
   یک روز همسرم که مدیر ساختمان است بهشون تذکر داد، در منزلشون رو ببندد اما آنها به همسرم تهمت زدند که ایشان قصد تجاوز به ما رو داشته و با جیغ و داد آبروی ما رو در ساختمان و محله بردند. باید در این شرایط چگونه باید از تهمتی که به همسرم زدند شکایت کنیم

 3. باسلام و تسلیت ایام فاطمیه
  فردی بنده را تهدید کرده که اگر از پرونده بنده رضایت ندهید دخترم شاکی شما میشود و تهمت فحاشی باشهود قلابی برایتان اثبات میکند،
  اگر فردی ازخدانترسد راحت میتونه برای دیگران دردسر درست کنه!
  من چه کنم؟

   1. سلام دیروزیک نفرزنگ زده ب شماره شوهرم ک خانومتون برام مزاحمت ایجادکرده و منوتهدیدکرده همه فکرمیکنن واقعاکارمنه درصورتی ک من ازشون ندرک خاستم ولی هنوزچیزی واسه اثبات ندارم فقط ابروی من رفته این وسط وخاستن بینمون مشکل ایحادبشه ک شدجرمشون چیه؟من میخام ازشون شکایت کنم پیگیرشم

     1. با سلام من یک پرستار ساده پیمانی هستم و به این علت که کشیک سنگین سرپرستار رو قبول نکردم با جمع کردن چندین نفر از همراهان خودش به من تهمت دزدی مخدر و استفاده و تزریق اونها رو زده. آیا برای این موضوع شاهد کافیه که ایشون دارند ؟یا آزمایش باید گرفته شه که اثبات شه ؟ که اگر آزمایش گرفته بشه مشخص میشه بنده پاک ام . بعد میشه از ایشون به جرم افترا شکایت کرد ؟

     2. با عرض ادب
      اگر همسر کسی به زنش افترا بزنه که قبل از من دختر نبودی و بابات به چند نفر شوهرت داده و بعد بردتت دکتر و بکارت برات دوختن در حالیکه موقع ازدواج گواهی پزشکی مبنی بر سالم بودن پرده بکارت صادر شده و خود پسره اثر انگشت زده و امضا کرده. خانوم میتونه به جرم تهمت یا افترا از همسرش شکایت کنه؟ و در ضمن اس ام اس هایی که تهمت زده موجوده همراه با شماره تلفن خود شخص

     3. سلام آقای هاشمی
      بنده دونفر تو کوچه مزاحم خانومم شدند وگفتند برو شوهرتا بگو بیا میخوایم بکشیمش وشروع به فحاشی کردن ومن رفتم شکایت کردم شهود هم بردم ولی قاضی قرار منع تعقیب صادر کرده است و حالا طرف میخواهد ازمن شکایت کند به نظر شما من را محکوم میکند

    1. سلام خسته نباشید
     همسرم برام دوباری دعا ویا جادو گرفته فهمیدم بهش گفتم میگه باید ثابت کنی و دعانویس هم بعنوان شیاد پولشا گرفته و دست لا تله نمیده الانم همسرم رفته بعنوان اینکه تهمت بش زدم شکایت کرده، لطفا عنایت بفرمایید باید چیکار کنم ممنون

  1. سلام
   خسته نباشید.ازاینکه باحوصله سوالات رو پاسخ میدهید ممنون.
   بنده مورد تهمت وافترای خانواده ی همسرم بعنوان اعتیاد ومعتاد واقع شده ام وازآنجایکه مورد معتمد محل هستم و۴۰ سال هست که درآن محل در نظر مردم مورد اعتماد هستم آنها درملاء عام با افترای اعتیاد ونسبت دادن به بنده وخانواده ی بنده آبروی ۴۰ساله ی مارا ازبین بردن وموجب شک وتردید وذهنیت کاملا بد نسبت به بنده وخانواده م شدن ، در کنار همه ی این موارد برادر زنم مرا درآن محل در دید انظار عموم مورد فحاشی وضرب وشتم شدید قرار داده تاجایکه به پزشک قانونی جهت ثبت آثار جراحت رفته ام ، حال بیشتر ازاینکه بنده شکایت کرده ام برای ضرب وشتم از ایشان ، راهنمایی بفرمایید برای مسئله ازبین رفتن آبرویی بنده ونسبت افترا وتهمت اعتیاد چگونه می توانم طرح دعوی نماییم.
   ممنون وسپاس

 4. با سلام
  اگر مردی به همسر خود تهمت دیوانگی و روانی بودن و …. بزنه و از این طریق بخواد طلاق بگیره و مهریه نده جرمش چیه؟؟

  1. سلام وقتتون بخیر. یکی بهم افترا زد که ما شهادت کذب دادیم تو دادگاه و شکایت کرده بود و ما تبرئه و منع تعقیب شدیم درحالیکه خودش تو دادگاه اقرار به اشتباهی که ما در موردش شهادت داده بودیم کرده بود. بعد از منع تعقیب شدن ما رفتیم به اتهام افترا زدن ازش شکایت کردیم ولی قاضی میگه شما باید حداقل دو مورد حکم برائت کیفری از ایشون داشته باشید تا رسیدگی بشه اونهم طی یکسال از زمان ارائه دادخواست تون. مثل اینکه هرجا بخوای بری استخدام بشی سابقه کار بخوان و اینگونه هرگز دارای سابقه کار نخواهی شد. من جایی چنین حکمی رو ندیدم میشه راهنمایی کنید. ممنونم

 5. یکی به دادم بره استاد من چندبار از دستم شکایت کرده که در مورد اول من مقصر بودم و بعد از اینکه عذر خواهی کردم و تعهد دادم مجددا افترایی دیگه زد و منم از ایشان شکایت کردم و امتیاز ایشان کم شد زیرا ایشان پیمانی کار میکنند قرار بود استخدام رسمی بشوند بسیار بعد از آن فشار روحی به من وارد شده بود سعی کردم اهمیت ندهم مدارکی برای اثبات ندارد فقط در دیدگاه رونشناسی اگر شما مداوم از شخصی نزد دیگران بد گویی کنید برایشان را خراب جلوه بدهید مسلما مغز تحریک خواهد شد من جهشی در خوانده ام و سنم کم تر از دانشجویان دیگر است باایشان درس خود را پاس کردم و مدارک کاملی دارم اما من میخواهم خارج از دانشگاه از ایشان شکایت کنم لطفا راهنمایی کنید مرا

  1. تا انجایی که بنده مطلعم.کسر امتیاز از اساتیذ ومدرسین دانشگاه در اختیار شوراهای وزارت علوم است.دادگاهها ودادسراها در این قسم موارد دانشگاهی حکمی صادر نمیکنند. وپرونده را ارجاع به وزارت علوم خواهند داد.

 6. با سلام بنده جوانی 20ساله ام که فردی مرا تهدید کرده که اشنا در اگاهی داره که به وسیله ی اون منو بخاطر کاری نکردم ببره زیر شکنجه من چه کنم که تا بتونم ثابت کنم که ایفون ایشونو ندزدیدم بهم گفته اگه تا امشب ایفونمو پیدا کردی که هیچی وگرنه فردا با مأمور میام میبرمت ترو خدا راهی بگیید بس گریه کردم خدا سرشاهده فشار خونم 15یه

 7. من کارم برق کشیه سربازم خدا شاهده که هنو بخیه هایه شکممو نکشیدم برایه زندگیمون اگهی تو دیوار گذاشتم تا بتونم لغمه ی نونی در بیارم این انصافه واقعا یارو بخاطر سرمایه داره داره اینده ی منو که به این سختی درس خوندم تلاش کردم برایه کارم خراب کنه…فقط میگه جونی رحمم میاد نمیخوام برات سابقه بشه.دراگاهی میگه 500بده بهت کاری ندارم خرج عملمو بخدا از عمم قرض کردم…..فقط ترو خدا بگید که من فردا چی جواب بدم ….من از قانون زیاد نمیدونم به نظر شما وکیل بگیرم

 8. سلام
  من دزد طلاهام رو شکایت کردم و ایشون در حضور بازپرس قید کرد که پول طلاهارو میدم،و خیلی هم تهمت زدو بدو بیراه گفت،آیا امکانش هست که در حضور دادستان انکار کنه و پرونده مختومه بشه؟،باتوجه به اینکه من چندین شاهد در کلانتری دارم که حاضرند شهادت بدهند

  1. سلام و عرض ادب
   باخانم جوانی آشنا شدم و به خانه ما برای دوستی بیشتر آمد اما متاسفانه طلاهای مرا که صبح همانروز نشانش داده بودم دزدید،وقتی شکایت ما به کلانتری رسید در حضور بازپرس و چند نفر دیگر اذعان کرد که پول طلاهارو میده،اما تهمتهای ناموسی به همسرم که بسیار انسان باشخصیتی ست زد حالا من به شدت شاکی هستم کار به دادسرا رسیده آیا دادستان با شواهدی که دارم میتواندحق مرا بگیرد،درضمن برای تهمتها چه کنم؟

    1. باسلام
     پدر زن برادر خانوم گفته شما طلای زنمو دزدید برادرخانم میگه من ندوزدیم حاظرم قصم بخورم که من ندوزدیم پدر زنش رفته پیش یه اخوند
     اخونده مشخواسات اونو داده الان ماچکار باید کنیم

   1. سلام و خسته نباشید
    بنده جوانی۳۱ ساله هستم بامردی هفت سال دوست بودم و برام هدیه خریده و بایه گوشی ایفون الان بعد ازهفت سال به مشکل برخوردیم میگه گوشیمو با هدیه هایی که بهت امانتی دادم رو پس بده وگرنه به پدرت میگم و از اون میگیرم اما من نمیخوام بهش پس بدم هدیه رو الان باید چیکار کنم فقط از اینکه پدرم ابروش نره میترسم همین
    ممنون میشم راهنمایی کنید

  2. سلام استاد بزرگوار یه سوال خیلی واجبی داشتم از خدمتتون از مغازه بنده دزدی شده و هنگام تنظیم شکایت در کلانتری به من گفتن آیا به کسی مشکوک هستی و من اسم یه فردی رو که حدس میزدم کار اون باشه نام بردم الان مشخص شده کار اون فرد نبوده و الان رفته داره به جرم افترا از من شکایت میکنه در حالی که قصد من این نبود الان چه کنم استاد

 9. شرکتی به من تهمت پرداخت رشوه به واحد تدارکات را داده به نیت اینکه یا مطالبات من را ندهد ویا مسئول تدارکاتش را اخراج کند من از نظر روحی وشخصیتی خیلی خرد شدهام من با چگونه می تونم شکایت کنم

 10. سلام به برادر من تهمت دزدی زده فردی در حالی دزدی نکرده و برد پاسگاه و نتونست سابت کنه دزد تو پاسگاه یکی از افسرا زده برادرم اونا بدون حکم میتونن بزنن

 11. ببخشید من با اقایی ٣ماه دوران اسنایی برای ازدواج رو گذروندیم بعد من ایشون جواب منفی دادم در این مدت ایشون برای من خط خریدن و سند زدن ب نامم و یه مبلغ پولی رو هم بهم دادن که ٣٠٠هزار تومنش واریزی بود و البته بنده مجرد هستم و بکارتمو ٣سال پیش از دست دادم ولی بعدش ترمیم کردم
  این موضوع رو هم ایشون میدونستن
  الان بنده رو تهدید میکنن ک ابرو ریزی میکنن اگه پولشونو پس ندم
  منم ندارم که بدم
  اگه ایشون ترمیم منو ثابت کنن من هم مجازات خواهم شد؟و البته اینکه مجازات ایشون با تهدیدها ب چ صورت هست؟

 12. سلام امروز به من تهمت دزدی زده شد آن هم تهمتی که برادرم بهم زد و الان درست سومین بارش است و من هم فقط 15 سال دارم بعضی وقتا فک میکنم که از طنابی که تو حیاطه واسه دار زدنه خودم استفاده کنم ولی آن هم گناه نا بخشودنیست نمیدونم چیکار کنم راهنماییم کنید

 13. اگه مثلا فردی یه ماشین در اختیار فرد دیگه ای بزاره حالا یا به امانت یا هدیه ولی سند به نامش نزنه .بعد از مدتی اختلافی بین اونا پیش بیاد اونیکه ماشین رو داده بره شکایت کنه بگه ماشینم به سرقت رفته ولی اسمی واضحا از اونیکه ماشینو بهش داده نبره و بعد ماشین دست اون فرد توسط نیروی انتظامی توقیف بشه..ایا در این مورد اون فرد میتونه به عنوان افترا از اونیکه ادعای دزدی کرده شکایت کنه؟چون اسمی نبرده از طرف ولی علم به این داشته که ماشین دست طرف بوده

 14. با سلام
  من چند وقت پیش یه درگیری داشتم که دو طرف از هم شاکی شدیم و رضایت هم دادم ولی شاکی من به دروغ گفته بود من با چاقو زدمش و قاضی هم من را به دو سال حبس محکوم کرد من اعتراض کردم و در اعتراضم نوشتم که قاضی به من گفته تو قبول کن که چاقو زدی من تخفیف میدهم بهد بعد از این که رای اومد دادگاه تجدید نظر و رای من تعلیق شد حالا قاضی رفته شکایت کرده از دست من که اتهام بهش زدم چون در اعتراضم نوشتم قاضی میگفته من قبول کنم که چاقو داشتم تخفیف میدهد بهم
  ایا این اتهام است و چی کار کنم؟

 15. با سلام از بنده دم در خونه رفیقم داخل ماشین دستگاهی به مبلغ ۴۰ میلیون دزدی کردن که داخل صندوق عقب بوده ولب تاب وباند هم بود فقط یه وسیله بردند ومن به رفیقم مضنون شدم چون مواد مخدر مصرف می کنه ویه موتور سرقتی هم ازش داخل منزلش گرفتن اگر من شکایتم رو پیگیری کنم آیا می تواند ادعای شرف کند یاخیر

 16. با سلام.در جمعی در اثر بحث و بالا گرفتن ان دوست من به پدر یکی از افراد حاضر در جمع لفظ حروم زاده را نسبت داد.در جمع ۵ تا از دوستان من و داماد و مادر ان شخص حضور داشتن حال ایا این فرد میتواند برعلیه دوست من شکایت کند؟اگر تمامی دوستان من منکر این قضیه شوند ایا او میتواند از دو شاهد خود استفاده کند؟

 17. سلام شوهر خواهر من،به همسر بنده تهمت و افترا زده،و ایشون که همسر بنده هستن رو به زن بد کاره نسبت داده،یه شاهد که خانم هم هست دارم،لطفا بگید از چه راهی میتونم اقدام کنم و مجازاتش چیست.ممنون

 18. سلام همسر من با همسر سابقش دعوا کردن و همسرم به صورت پیامکی به ایشان فحش و توهین کردن و همسر سابقشون از همسرم شکایت کرده مجازاتش چیست؟

 19. سلام
  کسی به من تهمت زده که با پنج نفر صیغه بودم،میگه از دعانویس پرسیده،پیامکش هم نگه داشتم

  با وجود اینکه من با کسی ارتباطی نداشتم،امکانش هست شکایت کنم؟

   1. سلام
    من ۴ سال با یه اقایی دوست بودم خیلی هم همو دوست داشتیم اما بعدا فهمیدم اقا نامزد داره و قراره چند ماه دیگه ازدواج کنه..ما با هم رابطه جنسی داشتیم و این اخری خیلی به من بد و بیراه میگفت و میخاست ترکش کنم
    میتونم ازش شکایت کنم؟

   2. سلام خسته نباشید
    صاحب مغازه من تهدید به خالی کردن ملک کردن اونم وقتی که هنوز 6ماه مهلت دارم بعد چون خالی نکردم میگن مغازه دزد زده و فقط هم قفل هارو برده اونم مغازه موبایل الانم که مغازه رو خالی کردم حاضر نیست یک اجاره رو ببخشه. تازه تهدید کرده اگه اجاره ندی نمیزارم دیگه باز کنی میتونم شکایت کنم یانه؟؟

 20. سلام
  مستاجر خانه من با پیامک تهمت زده که من اخاذی می کنم و من را تهدید کرده ،توهین و همچنین موارد دیگری که همه افترا و بدون اساس است ،همه این حرکات فقط بخاطر این است که می خواهد اجاره ندهد و کار را به حاشیه بکشاند.
  می خواهم بدانم بابت توهین و تهدید که بصورت پیام ارسال شده تحت چه عنوان شکایت کنم و چه حکمی ب رای ایشان درخواست نمایم.
  ضمنا با هزاران ترفند ایشان را به مشاور املاک کشاندیم و توانستیم از او پشت اجاره نامه توافق تخلیه برای ده روز دیگر بگیریم . سوال دیگرم این است که ده روز دیگر با توجه به فسخ شدن اجاره نامه اگر واحد مسکونی را تخلیه نکرد . آیا می توانم درخواست دستور تخلیه بگیرم ؟ و چگونه باید اقدام کنم ؟ و چند وقت طول می کشد دستور تخلیه بگیرم ،چون مستاجر جدید برای ده روز دیگر اجاره نامه نوشته و واحد مسکونی باید بعد ده روز تحویل ایشان گردد.
  با تشکر

 21. سلام خسته نباشید.بنده پسری۲۱ساله هستم ک ۳ماه پیش با ی بنده خدایی ک ۴۰سالش بود ک دوتا ماشینه داشتیم تو ی جاده میرفتیم ایشون ب من راه نداد تولاین سبقت ک سپر جلوم خورد ب سپر عقبش حالا رفته شکایت کرده ک منو زده ربات پام پاره شده ک بت ی خط۹۳۷ب بنده زنگ زده میگه باید دیه بدین توروخدا بگین من چکارکنم.البته اینم بگم بخاطر اینکه با چاقو میخواست منو بزنه از دستش فرار کردم.برای این رفته شکایت کرده یا از روی پلاکم شمارمو از اماکن های نظامی درآوورده.خواهشمندم هرچه زودتر جواب بدین.شدیدا نیاز ب راهنماییتون دارم.

  1. سلام. اون مرد ۴۰ ساله نمیتواند ادعای خود را ثابت کند الا با مدرک و شواهد و اینکه ایا واقعا ربات پاش پاره شده یا نه، و ثابت شدن این موضوع از طریق پزشک قانونی است و حتی اگر پزشک قانونی ثابت کند که ربات این شخص پاره شده، شاکی باید ثابت کند که شما مرتکب این جرم شده اید

 22. زنی به مدت چندین سال که با بی حرمتی در غیاب خانواده شوهر با دروغ و تهمت و افترا در برابر شوهر حرف بزند و موجب آزار روحی او شود چه حکمی دارد ؟

 23. سلام من یه هفته هست که ازدواج کردم و همسر در حضور مادرش به من تهمت زد که پسر عمه های تو ….. هستن و لیاقت تو همونه تو با اونایی و ازین قبیل حرفها و دست هم روم بلند کردن. هم ایشون تحصیلکرده هست هم من . میتونم ازشون با استفاده ازین کارا و حرف ها طلاق بگیرم ؟؟

  1. با سلام میتونید از ۱۲ شرط مطالبه طلاق که حق زن است راهنمایی بگیرید، تو گوگل سرچ کنید براتون درمیاد

 24. سلام یه اقای ازم شکایت دوروغی کرده که من ایشونو تهدید کردم که اصلا من نکردم ایشون درمقابل قاضی گفته شاهد دارم و هزارتا تهمت دیگه هم زده قاضی ازمن پرسید گفتم دوروغ میگه حالا چی میشه

 25. یک زنی بطور توافقی با بذل مهریه، طلاق خلع گرفت اما پس از طلاق، زن در اظهارنامه گفته که شوهرش او را با زور، جبر و تهدید به طلاق و بذل مهریه مجبور کرده است. آیا بخاطر اتهامی که در اظهارنامه زن به شوهر سابقش زده، شوهر می‌تواند علیه او شکایت کیفری افتراء نماید؟ آیا به این شکایت ترتیب اثر داده می‌شود؟

 26. سلام وقت بخیر . طی تصادفی که داشتیم خودرو ما با خودرو دیگر که پارک کرده بود برخورد کرد . و صاحب خودرو به برادرم و دوستش با چاقو حمله کرد و آنها را زخمی کرد و سپس متواری شد . امروز برادر متهم در حضور بازپرس اعلام کردند که ما تهدید به قتل کردیم . اونها به چه صورت میتوانند ثابت کنند ؟ ما برای دفاع چکار میتونیم انجام بدیم؟ چون واقعا همچین چیزی نبوده و اینکه نزد وکیل گفتند خسارت ماشین برابر دیه شماست پس رضایت بدید ایا این گفته موجب اشد مجازات برای جرم چاقو‌کشی میشه؟

 27. خانمی از همسایه ها مدعی است من اب اشغال را ریخته ام در منزل انها و میگوید ابروی مرا میبرد ایا برای این تهمت ناروا میشود از او شکایت کرد؟؟؟

 28. سلام
  دیشب میوه فروش محله به همراه دو نفر دیگه امدن در خونه (من خونه نبودم)و به مادرم گفتن که پسرتون پریده تو خونه ما و سری وسیله دزدیده و فرار کرده که ما هم افتادیم دنبالش ولی بهش نرسیدیم….از خونه با من تماس گرفتن و موضوع رو بهم اطلاع دادن سریع به همراه دوستم خودم رو رسوندم خونه ….رفتم مغازه میوه فروش که نبودش بعد رفتم در خونشون که عمه و عموش (پدرش فوت کرده) گفتن نه بیخود کرده اصلا شما نبودید دزد کسی دیگه بوده اون اشتباه کرده معذرت خواهی کردن گفتن ما ادبش میکنیم…..
  این دفعه اولش نیست که تهمت میزنه قبلا هم باز یک تهمت زده بود که باز ما کوتاه امدیم بخشیدیم ولی اینبار امده بود دم در خونه و باعث آبروریزی شده این حرکتش میخواستم بپرسم میتونم از این مرد شکایت کنم و اگه میشه چکار باید بکنم……
  ممنون میشم پاسخ من رو بدید ….
  با تشکر.

 29. سلام ایا از مامور اگاهی که بدون داشتن مدرک کافی قرار بازداشت صادر کرده است میتوان پس از اثبات بی گناهی شکایت کرد

 30. سلام اگر کسی عکس کسی رو فتو شاپ کنه و ندونیم کار کی بوده اما حدس بزنیم می تونیم شکایت کنیم؟آیا عکس فتو شاپ شده قابل تشخیصه؟مخصوصا اگر بخوان ازطریق عکس فتوشاپی به دروغ تهمت بزنن؟

  1. با سلام زن داداشم به تهمت سرقت زده در صورتی که من رفته بودم اسباب کشی داداشم کمکش کنم خانم به خاطره اینکه گفته باید خونه بالا شهر برام بگیری رفته شکایت کرده ازم به جرم سرقت اما من مستندات دارم شاهد دارم که ما داشتیم اسباب کشی میکردیم اما خانم چون وکیله میگه من راهشو بلدم برات درست میکنم دهنتو سرویس میکنم ممنون میشم راهنمایی کنین

 31. اگرکسی به یک خانم اتهامی بزنه و در فرایند دادرسی شوهر متهم از ترس آبرو و این حرفا، خانم رو طلاق بده، بعد خانم تبرئه بشه از اتهام، چطور میتونه از شاکی غرامت یا خسارت بگیره؟ یا فقط مجازات زندان و شلاق برای شاکی در نظر گرفته میشه؟

 32. سلام
  زن بنده و مادرشان الان به مدت ۳ ماه است به من تهمت بدبینی و دروغ گفتن می زنند و مادر زنم به همین علت اجازه دیدار و صحبت کردن بنده با زنم را نمی دهد و بارها به اقوام بنده زنگ زده و گفته بنده دروغ گو و بدبین هستم،آیا می توانم از زنم و مادرشان به دلیل تهمت زدن شکایت کنم؟

 33. شخصی از ساکنان تهمت دزدی به اینجانب زده وبعد که به ۱۱۰ زنگ زدم گفته نگفتم ودوباره جلوی مامور تهمته عملی بودن بمن زده که گویا خودش اینکارست ومن خاستار شکایت شدم اما مامور گفت یه چیزی گفت ولی از دیشب خوابم نمیبره چون جلوی تمام همسایه ها این حرف رو زد ومن مجرد وبسیار روی این مسائل حساس هستم چون سیگار هم نمیکشم با این ملعون چه کنم آبرو وحیسیتم رو به بازی گرفته یک نامرده عراقی که در ایران زندگی میکنه راستی اگر ما هم عراق بودیم میتونستیم بهشون بگیم بالای چشمتون ابرو من خواب ندارم و بسیار عصبی هستم.لطفا راهنمایی کنید

 34. سلامـ ی سوالی داشتم از حضورتون
  اگه کسی ی تهمتی بزنه و بگه فلانی ادم بیحیاییه (درصورتی که اصلن ن ان شخص رو میشناسه و ن چیزی ازش میدونه و فقط طبق گفته های ی نفری اینو به همه بگه) و جار بزنه و حتی به مستجر خودش و حتی به مالکای جدیدم بگه
  ایا میشه ازش شکایت کرد ؟ قانون توی این مورد جی میگه؟ ایا تهمت زدن و جاری کردن ان جرم تلقی میشه؟
  ممنون از پاسختون

 35. با سلام
  پس از برائت قطعی در تجدید نظر چه مدت فرصت داریم تا از دست سکات به جرم افترا شکایت نماییم؟

   1. سلام .اگه یکی از همکاران در محل کار گزارش بده که فلانی را در حین نگهداری مواد مخدر دیده ام و قصد ایشان خراب کردن وجه طرف باشد نزد مدیر عامل آیا مصداق افترا میباشد در صورت پیگیری حکمش چیست.

 36. سلام من متاهل هستم خواهرم میگه یکی از دوستام بهم زنگ زده خواهرت با یه پسری دوست هستش عکاس هاش شماره اش رو تو گوشیه پسره دیدم میخواییم شکایت کنیم این پسر کیه پشت سرم من حرف زده اون خانم هم که به خواهرم گفته الان میزنه زیرش میگه من این حرف نزدم

  1. صرف ادعای ایشان قابل شکایت نیست لذا اگر منجر به توهین و افترا شده باشد میتوانید شکایت کنید.

 37. سلام چند شب پیش همسرم ماشین خود رابه دوستش امانت سپرده بود که فقط برود دکتر وبرگردد وگوشی مادر همسرم هم در ماشبن بود دیروز از اگاهی محله اومدن منزلمون رو گشتن واحضاریه برای یک ساعت بعدش دادن همسرم که خاطر جمع بود کاری نکرده رفت اگاهی ولی او را بازداشت کردند و گفتند که کسی روی اسم شوهرم اعتراف کرده وزمانی همسرم گفت نبوده یک پیامک از گوشی مادر ایشان که به ان یکی دوست مشترکشون داده بود درخصوص دزدی نوشته بودوبخاطر همین دیشب بازدداشت بود والانم دادگاه هستش ایا میتوانم به قید سند فعلا ازادش کنم تورو خدا راهنماییم کنید

 38. سلام زن همسایه ما هنوز من چهرش ندیدم.و حتی صداشم نشنیدم.امروز اومده میگه شما به من زنگ زدی گفتی بیا خونه هیچکس نیست بعد میگم شماره ای که بهتون.تماس گرفته بگید تا بریم شکایت کنید میگه که گوشی قدیمی بوده حذف شده والان من باید چیکار کنم چون.ادعاش کذب محضه میتونم قبل از شکایت اونا من شکایت کنم چون با آبروم.بازی شده

 39. سلام. چند شب پیش با موتور از سر کار میومدم مامورا به من مشکوک شون و مدارکمو گرفتن گفتن بیا کلانتری. بردنم تو اتاق تجسس و گفتن باید همونجا بمونم تا چند نفر بیان منو شناسایی کنن. اون اشخاص مالباخته که گوشی هاشون به سرقت رفته اومدن و گفتن هم قیافش شبیه اون سارقه و هم موتورش و هم اینکه پلاکش دقیقا همون پلاکه! خلاصه که من خودمم به خودم شک کردم که نکنه واقعا دزدی کردم! دیروز مدارکمو بهم برگردوندن ولی ادرس و شماره تلفنم رو ازم گرفتن گفتن بازهم شاید ازت بخوایم بیاین کلانتری. اگه نتونن ثابت کنن من میتونم به حقوق مادی خودم که چند روز از کار افتادم برسم؟ چند روز هم هست که بخاطر همین موضوع مضطرب شدم، به خودم میگم نکنه بی گناه منو بندازن زندان… . خیلی فکرم درگیره و اروم و قرار ندارم. راهنماییم کنید لطفا.ممنون. خدا خیرتون بده

 40. با سلام و خسته نباشید.
  اگر کسی با یک آی دی فیک به شخصی پیام بده که شوهرت با کسی رابطه دارد و به شخصی شک کند و مستقیم برود سراغ طرف و بگوید تو به من پیام دادی و داد و بیداد راه بیاندازد!!! آیا آن شخص می تواند اعاده حیثیت کند؟ اگر آنها توانند ثابت کنند که این شخص پیام داده جرم آن زن و مرد چیست؟

 41. با سلام.من دو ماه از نامزدیم میگذره بخاطر اینکه من به همسرم گفتم نمی‌خواد بری درس بخونی تو خونه خونه داری تو بکن پدر خانمم میخواد طلاق بگیره.الان هم تو فک و فامیل جار زده که دوماد من شیشه و کراک مصرف میکنه من خودم دیدمش با دوتا از دوستاش تو ماشین داشتن مصرف میکردن اسم اون دو نفر رو هم آورده در واقع هم به من هم به دوتا که یکیشون دوستانه اون یکی رو هم نمیشناسم و اینکه هیچ مدرکی نداره و همه فک و فامیل هم منو میشناسند و حرفشون رو باور نمی‌کنند. الان باید چیکار کنم که پدر خانمم چنین تحمتی بهم زده می‌خوام یکاری کنم که از چنین کاری که کرده پشیمون بشه به دست و پامو بیوفته.

 42. سلام کسی از طریق تلگرام و صدایی ک فرستاده تهمت و افترای رابطه با کسی را بمن زده و زندگی مرا بهم زده و خیلی حرفای دروغین دیگه ای ک بمن نسبت داده و من از طریق پلیس فتا شکایت کردم این پروسه چجوری پیش میره و آیا شکایتم ب جایی میرسه؟

 43. با سلام ، شخصی به فرزندان بنده که یکی 6 و دیگری 15 ساله و فرزند دوستم که 11 ساله هستند تهمت کودک آزاری ( سوزانده باسن کودک 6 ساله با سیگار یا فندک) و آزار جنسی زده و شکایت نموده است با توجه به اینکه فرزندان اینجانب و دوستم به شدت منکر این عمل بوده و منکر آشنایی با کودک مورد نظر را می کنند چگونه می توانم از فرزندانم در برابر تهمت بی جا در دادگاه دفاع کنم . ضمنا آیا پزشک قانونی می تواند بدون آزمایش از فرزندان اینجانب و دوستم ، گزارش نماید که آزار جنسی کار احدی از بچه هاست ، در صورت عدم اثبات این تهمت با شاکی چگونه رفتار کنم ( اعاده حیثیت) .

 44. من از شخصی پول نزول و بهره ای گرفتم و بعد از پرداخت آن به جهت اینکه مدارک کافی جهت اثبات نداشتم مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری شدم و به همین جهت به دادگاه شکایت کردم ولی با دلیل اینکه نتوانستم به بازپرس موضوع بهره و نزول را ثابت کنم آن شخص قرار منع تعقیب گرفته و حالا از من به جرم افترا شکایت کرده.
  لطفا من را راهنمایی کنم که سرانجام این شکایت چه میشود؟

 45. با سلام و ادب . فردی به بنده تهمت دستکاری در فیش اداره آب را زده و با دو شاهد خود علیه بنده به جرم جعل و استفاده از سند معجول شکایت کرده است و متاسفانه بازپرس قرار مجرمیت برای بنده صادر کرده است در صورتی که بنده این کار را انجام نداده ام و از طرفی قبض آب دوره را هم یکی از شهود در تاریخ سر رسید آن به اداره آب پرداخت نموده است و اصلا در این موضوع کسی متضرر نشده است ، اداره آب دقیقا هزینه اش واریز شده ، آن هم توسط یکی از شهود و فردی که از بنده شکایت کرده اصلا پولی به حساب بنده نریخته است و اصلا در این میان از سوی هیچ کس به کارت بنده پولی واریز نشده است . ضمنا فیش مذکور آن قدر بد جعل شده و چون به صورت کپی رنگی می باشد ، هر فرد غیر کارشناس و غیر متخصصی هم می فهمد که قبض مذکور جعلی است . ضمنا طی استعلامی که از اداره آب شده ، آن اداره در جواب گفته که قبض دوره دقیقا به حساب آن اداره واریز شده ولی در قبض ارسالی از سوی بازپرسی دستکاری شده است . سوال بنده این است علیرغم توصیفات ، چرا بازپرس برای بنده قرار مجرمیت صادر نموده است و به مواد 523 و 536 مجازات اسلامی اشاره نموده است . ممنون و متشکرم . لطفا بنده را راهنمایی کنید .

 46. با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم جواب بدید کارد به استخوان رسیده.خانم بنده به من خیانت کرده نه یک بار بلکه سه بار ولی خانواده من به من نگفتند اونها خبر داشتند و خود خانومم بهشون گفته که غلط کردم و ببخشید به شوهرم نگید وقتی دیدن فایده ندارد بعد از سه سال تازه به من گفتند چندین نفر هم هستند که باخبر هستند از این موضوع و فقط منه بدبخت بی خبر بودم من چجوری میتونم اثبات کنم پای دوتا فرزندم و زندگیشان در میانه توروخدا کمکم کنید الان منزل پدرشون فرستادم ایشون رو که طلاق بگیریم و از خیانت ایشون مطمئنم

 47. سلام، خانمم با دختر داییم برای رفتن به کافه رفتن بیرون قرارمی آرن ومن هم از سرکار قرار شد به اینا ملحق بشم آدرس و به من دادن ومن هم راه افتادم به اینا برسم ولی نزدیک کافه شدم دیدم اینا تو ماشین دعوا افتادن خاله زنکی من رفتم جاشون ایشون از ماشین خانوم من پیاده شد و با فحش دادن از ما جدا شد وماهم رفتیم در عین حال ما 8ماه پیش به ایشون به خاطر اینکه وضع مالی خوبی نداشت 3میلیون داده بودیم قرضی ولی گفتیم هرموقع داشتی بده بعداز این موضوع رفته شکایت کرده که اینا از من سفته و طلا وگوشی مو دزدین به خاطر3میلیون بعد از رفتن ما جلوی یک موتوری رو گرفته گفته که من و پسر عمم با خانمش اینجا ول کردن واز من دزدی کردن وبه110زنگ زده ولی شاهدا نگفتن مارو دیدن فقط گفتن این خانم گفته از من دزدی کردن ومن و ول کردن در عین حال پیام وتلفن همون روزش هست که قرار گذاشته برای رفتن باهم ایشون شکایت دزدی و آدم ربایی کرده میخواستم ببینم این پرونده به کجامیرسه و این خانم متعلقه هست واز شوهرش جدا شده شوهرش میگفت به خاطر خیانت این نمیخواد ما باور نمیکردیم

 48. سلام بنده زیر 18سال سن دارم یکی که حتی دورا دور منو میشناسه داره با دروغ و بدون مدرک میگه که عکس های مستهجن از من داره و ….. بدون مدرک میتونم شکایت کنم? و اون فرد هم بنظرم زیر 18سال سن داره اگه محکوم شد حکمش چیه?

  1. در صورتیکه میدانید عکسی از شما ندارند و ادعای بیهوده میکنند نیازی به شکایت نیست. ولی اگر عکس دارند میتوانید به جرم تهدید به انتشار عکس خصوصی علیه ایشان شکایت کنید.

 49. با سلام بنده مستاجرم تنها زندگی میکنم و حدود دوسال هست ک محرم شدم با آقایی ک چندین بار تو خونم رفت اومد داشته کسی از این ک من محرم شدم خبر نداره از فامیلم مستأجر پایین یه زنه غربت بی ابرویه محتاده ک هرشب بهم فحش ناسزامیده تهدید میکنه من نمیدونم باید چیکار کنم میتونم شکایت کنم ازش

  1. سلام وقت بخیر دو فرد ناشناس جلوی من را که در حال رانندگی بودم را گرفتن من فکر کردم که سارق هستند آنها با عصبانیت به من گفت که پیاده بشوم و من محطاطانه این کار را کردم و پیاده شدم آنها از من خواستند که اجازه بازدید از ماشین را به آنها بدهم و من مخالفت کردم بعد اینکه گفتند از ماشین آنها سرقت شده و به من شکاک هستن من اجازه بازدید از ماشینم را دادم بعد از اینکه بازدید کردند رفتند و چند روز بعد از من شکایت کردند که من سارق هستم الان ماشین من پارکینگ من میتوانم از آنها شاکی باشم؟

 50. درود ماشینم را در روستایی مقابل دامداری فردی پارک کردم و افسر میگه عکس رد لاستیکتو داریم و شما احشام دزدی کردین درصورتیکه که فقط ماشین اونجا پارک بوده وما برای تفریح به ویلای دوستم رفتیم. آیا میتونم به جرم افترا از شاکی شکایت کنم؟ نتیجه پرونده چیست؟

 51. یک خانوم به من و آقایی که با ایشون در ارتباط بودم پیام داده در اینستاگرام و تلگرام(شماره و عکس شخص هست)فحش داده و تهدید کرده بعد رفته به آقایی که من باایشون در ارتباط بودم گفته پیام ها تقصیر منه و متاسفانه من اسکرین شات دارم و اصل پیام پاک شده من میخوام برم فتا شکایت کنم که تهمت زدن میخوام ایشون رو ببخشم در نهایت فقط به اون آقا قانونی ثابت شه کار من نبوده سوالم اینه که اگر تشخیص بدن مدارک من برای اثبات کافی نیست چی میشه؟

 52. سلام
  همسایه ما به دروغ شکایت کرده که من زدم شیشه خونشون شکوندم به صورت عمد در صورتی که اصلا اینجوری نبوده گفته شاهدم دارم چجور میتوانم ثابت کنم من نبودم اصلا اون شب خونه؟

 53. سلام
  همسایه ما بی خودی رفته شکایت کرده که من زدم از روی عمد شیشون شکستم من اصلا این کارو نکردم و اصلا نبودم اما گفته شاهدم داره که من زدم ایا میتونه ثابت کنه که من زدم ؟من اصلا نزدم ، حکمش چیه اگه ثابت بشه؟

 54. بنده دوسال هست که منزلی خریداری کردم که دو کوچه اونورتش ،مغازه ای هست ،که ۲۲سال پیش آشنایی بین من و این آقا بوده که تموم شده رفته ولی توی این دوسال ،همسرم روزگارمو سیاه کرده ،مدام دارم کنترل میشم و ایشون دائما درحال تهمت زدن به من هستن و منو متهم به داشتن رابطه با این آقا می کنن ،من خسته شدم و تا الان به خاطر بچه هام کوتاه اومدم ،آیا میشه شکایت کنم؟

 55. با سلام، اینجانب از شخصی به خاطر ضرب و جرح شکایت کرده بودم که ایشان دیروز در حضور بازپرس پس از کش و قوس فراوان جرم را گردن گرفت و با اینکه طرف از نزدیکان اینجانب بود با گرفتن تعهد نزد بازپرس به ایشان رضایت دادم ضمنا با توجه به اینکه ایشان مدتی پیش در کمپ ترک اعتیاد بود، همان مسئله را هم در آنجا مطرح کردم . آیا طرف مقابل می‌تواند به خاطر اعلام آن موضوع از اینجانب شکایت کند.

 56. باسلام .یکی زنگ زده خونمون و میگه سه میلیون از شما چک دارم درصورتی که پدرمن اصلا دسته چک نداره و اصلا نمیدونیم طرف کیه میگه ادرس شما را به من دادن .

 57. سلام..من تو گروه گفتم‌که فلانی ۶ ملیون پول از یکی خورده و دروغ ب ما‌گفته…حالا اون اسکرین شات گرفته و منو تهدید میکنه باپیام که از دستت شکایت میکنم و فلان..آیا میتونه کاری بکنه با اسکرین شات از تلگرام؟؟؟مربی باشگااهمون بود و پول ما رو خورد از باشگاه رفت..خوده مدیر باشگاه گف پول منو خورده ولی مطمئنم الان میزنن زیر حرفاشون میتونه شکایت کنه ازم؟

 58. با سلام
  حدود یک ماه قبل من و خواهرم و عروسم رفتیم برای شینیون آرایشگاه یک مشتری دیگر هم اونجا بود فردای آن روز خانم آرایشگر با خواهرم تماس گرفته که رومانتویی و شال اون یکی مشتریم که حدود ۵۰۰ هزار تومن پولش بوده نیست و اگه اشتباهی داخل وسایل شماست بیارین که ما گفتیم نه ما چیزی ندیدیم
  حالا هر دو سه روز یک باری تماس میگیره که مشتریم بیچارم کرده و میگه وسایلم بردن بیارن
  من باید چی کار کنم به جرم تهمت ازشون شکایت کنم از کجا معلوم خود اون خانم نخواد اخاذی کنه

 59. با سلام
  ما دامادى داریم که نظامى اخراجى هست و بعد از مرگ پدرم سعى میکنه تمام میراث ما رو تصاحب کنه آدم خطرناکى هست و هرچیزى ازش برمیاد این اواخر براى اینکه یک قطعه زمین رو از چنگ من در بیاره منو تهدید کرد که به شوهرم میگه که من در زمان مجردى رابطه نامشروع داشتم چطور میتونم ازشون شکایت کنم و مجازاتش چیه؟؟. واینکه ایشون به جرم ارتشا و پاپوش درست کردن هم دو سال در زندان نظامى بوده و الان اخراج شده. و اینکه من هیچ چیزى و از شوهرم مخفى نکردم ولى ممکنه حرفاش شوهرم رو نسبت به من دلسرد کنه

 60. سلام بر شما
  از خانمی بر اثر معامله ماشینی که انجام دادیم هم مبلغی طلب هستم و هم هنوز سند در دفاتر رسمی تنظیم نکرده و من شکایت کرده ام.
  حالا می گوید اگر شکایت خودت را راجع به طلبت پس نگیری من هم می گویم دوسال پیش به من تجاوز کرده !! آیا حرفش بجایی می رسه ؟؟
  تشکر از راهنمایی تون

 61. برای یکی از دوستانم مشکلی پیش اومد بازداشت شدند که کلید خونه اش در شهرستان رو به من سپرده بوده و در طول این مدت خواسته خونه رو اجاره بده و وسایل خونه فروخته بشه.. من تعدادی از وسایل که فروخته شد پول به حسابشون زدم و مابقی وسایل رو فردی گفت تا مدت محدودی در انبار نگه میداره الان دوسال گذشته و من و خانواده ام رو محکوم به دزدی کرده.. درصورتیکه من شماره تماس اون فرد رو داده بودم و تاکید کردم آدرس بدین تا وسایل به منزلتون فرستاده بشه.. الان پدرم و من رو محکوم به دزدی کرده و گفته میام میبرمتون زندانی میشید و ..

 62. البته در ادامه باید بگم این آقا به من پیشنهاد ازدواج داده بودن و جواب منفی که شنیدند شروع کردن به تهدید کردن از هرطریق حتی عربده کشی توو کوچه یا جلو خونه و مغازه و گفته آبروتو میبرم و زندگی برات نمیذارم شما وقتی من نبودم از منزلم دزدیدید و اگر برنگردونید با پلیس میام در صورتیکه خودشون درجریان امور بودند.. ایشون ادعای کذب هم دارند و منو محکوم به این کرده که زندگیش رو نابود کردم.. لطفا راهنمایی کنید من در حال حاضر چیکار میتونم بکنم.. با سپاس

 63. سلام.اگر شخصی تهمت دزدیدن پول را بزند و در اس ام اس گوشی تهمت هایش با ذکر نام وجود داشته باشد و شخصا بگوید که دزدی کردی .و به دروغ میگوید همسایه ها دیدن دزدی کردی .در صورتی که تهمت هایش در پیامک گوشی وجود داشته باشد .میتوانم شکایت کنم؟ و اگر نتواند ثابت کند مجازاتش چیست؟

 64. سلام
  فردی به بنده تهمت زده که من دست ایشان را شکستم و قصد اخاذی داشتند و در کلانتری هم گفتند که در ازای گرفتن مبلغی حاضر به رضایت دادن هستند. بنده قبول نکردم و در دادگاه هم ایشان نتوانستند ادعای خود را اثبات کنند. و یک ماه پیش قرار منع تعقیب صادر شد. آیا بنده میتوانم بخاطر تهمت و افترا شکایت کنم؟ مهلت تجدید نظر هم ده روز بود که بنده اطلاع ندارم ایشان درخواست تجدید نظر داده یا خیر.

 65. سلام میخواستم بپرسم اگر کسی به عمد برای اذیت دیگران به دروغ ازشون شاکی بشه و مدرک اینکه اون شخص دروغ میگه وجود داشته باشه و اینکه سابقه شکایت قبلی داشته باشه که فرد تبرئه شده میشه از این فرد به عنوان ایجاد مزاحمت و افترا شکایت کرد؟

 66. باسلام
  آقایی از پشت تلفن و در حضور چند شاهد که از قضا تلفن روی بلندگو بود و همه شنیدند به من تهمت زدند که با پسر عموی ایشان رابطه دارم و همچنین اینکه من و پسر عموی ایشان به دنبال دسیسه بر علیه ایشان هستیم
  میخواستم ببینم این تهمت ناموسی به من که یک زن شوهردار هستم جرم هست؟ و اینکه میتوانم علیه ایشان شکایت ادعای شرف بکنم؟ این عمل در حضور جمعی از همسایگان صورت گرفته و آبروی بنده رفته است

 67. سلام
  وقت بخیر
  چندروز پیش خانمی به در منزل ما اومده و به علت اینکه برادر ایشان پولی که برای انجام یک معامله به یکی از آشنایان ما داده و انجام معامله طول کشیده شروع به داد و بیداد و فحاشی، کتک زدن، سنگ زدن و تهمت نزول خوری، تهدید به آسیب جانی کرده و اینکه یک ادعای دروغین در رابطه با یک شخص داشته و مدعی شده که این ادعا از جانب نیروهای وزارت اطلاعات بوده. با وجود اینکه میدونیم تمام گفته های این خانم دروغ و تهمت و افترا هست آیا امکان شکایت از این شخص وجود داره؟

 68. سلام
  شخصی در مورد من با کس دیگه ای صحبت کرده و بهم توهین کرده و تهمت زده(ناموسی)و صدای ضبط شده این شخص به دست من رسیده و تنها مدرک من همین صدا ست میتونم با این صدایی که دارم شکایت کنم و ادعای حیثیت کنم؟؟؟

 69. سلام پدر من ب ی خانومی بدون این ک من و مادرم با خبر باشیم پول قرض داده و زمانی ک من فهمیدم از رویه عصبانیت بدون این ک بدونم شوهر اون خانوم هم با خبر هستن منم ب اون خانوم گفتم ک زندگیمون خراب شد زندگیشو خراب میکنم و این ک ایشون و شوهرشون کلی بهم فحش دادن من هم همین طور مجازاتش چجوریه ایا من هم میتونم از اونا شکایت کنم؟

   1. با سلام و احترام
    ببخشید یکم سوالم در مورد کلاهبرداری هستش.
    بنده ۲ ماه پیش از آگهی دیوار سفارش ساخت لوازمی رو دادم و فروشنده هم گفت مبلغ ۹ میلیون براش ارسال کنم که بعد از یک ماه دیگه جواب من رو ندادن و من هم نمیدونم الان با توجه به این که موعد تحویل هم گذشته باید به جرم کلاهبرداری ازشون شکایت کنم؟ و ایا اگه پول بنده رو بدن میتونه از بنده شکایت کنن؟
    از توجه شما عزیزان سپاسگزارم

   2. سلام یکی از اشناهای ما تو پیام نوشتاری ادعا میکنه من رو با پسری دیده و اینو به همه گفته و قصد آبرو ریزی داره در حالی که من همچین کاری نکردم این تهمت رو به من زده و.فحاشی میکنه.آیا میتونم از طریق دادگاه موضوع رو پیگیری کنم که ابروی منو تو خانواده نبره؟

 70. سلام پدر شوهرمن تعمدا بخاطر اینکه ابروی رفته خودشان را برگردانند نزد تمامی دوستان واشنایان بنده را متهم میکند به اینکه پسرش تمام اموال خودرابنام من زده ومن تمام انهارا بالاکشیده وجای دیگری سرمایه گذاری نموده ام.وبا اینکار فقط میخواهد جلوی طلبکارهایشان خودراتبرعه وبنده رامقصر جلوه بدهد.جرم اینکارچیست؟؟؟؟؟

 71. سلام خسته نباشید فروشنده ی مغازه ای در پاساژ هستم که مدیر پاساژ به من تهمت دزدی از مغازه و روابط نامشروع در مغازه زده و گفته در این پاساژ با همه مردها رابطه دارم این هارو اول به صاحب کارم و بعد در مکان عمومی گفته که همش افترا دروغ و تهمته و مغازه ای که من کار میکنم دوربین داره و تهدید کرده که مانع کسب و کارم میشه و باعث بی آبروییم شده شکایت کردم ولی این اقا به چی محکوم خاهد شد

 72. با عرض سلام و خسته نباشید.
  بنده دختر مجرد ۲۶ ساله هستم و ساکن روستای کوچک هستم و دارای خانواده ای با ابرو و متعصب. در سال ۹۰ با پسری ارتباط تلفنی خیلی کم و محدود داشتم و دو سال ادامه داشت. پایان سال دوم متوجه متاهل بودن این آقا از طریق همسرشون شدم. همسرشون بمن پیام دادن و خودشون رو خواهر این اقا معرفی کردن و به بهانه ی خواستگاری از من ادرس خواستن و من هم دادم‌ و بعد ایشون گفتن که همسرشن و من این ارتباط رو قطع کردم و سیم کارت رو شکوندم. اما همسر ایشون شروع به تهدید و تهمت و فحاشی هم تلفنی و هم در محل کردند. جوری که همه من رو به چشم یک دختر بدکاره تو روستا میشناسند! از خرداد ۹۲ تا مرداد ۹۲ هروز در منزلمون میومد و تهدید میکرد و به تک تک همسایه گفت منو با شوهرش تو خونه گرفته! و من زندگیشون رو خراب کردم و دست از سرشون برنمیدارم! و جوری نقش بازی کرد که انگار اون شکست خوردستو من زندگی خراب کن! در حالیکه من حتی نمیدونستم شهر محل زندگی این اقا کجاست! حتی اسمش رو هم بمن دروغ گفته بود و من بیخبر از همه جا فقط یه صحبت تلفنی داشتم. خلاصه با پادرمیانی خانواده ها این جنگ تمام شد. این خانم یکبار دیگه سال ۹۵ بعد ۳ سال اومدن دم خونمون و اون سناریو رو دوباره تکرار کردند در حالیکه هیچ اتفاقی نیفتاده بود! و باز ابرویی که از منو خانوادم تو روستا رفت. تمام این مدت علی رغم اصرار من خانواده بمن اجازه شکایت ندادن. بخاطر بدنامی تمام خواستگاری هام بهم خورد و دیگه نتونستیم اونجا زندگی کنیم و مجبورا به شهر دیگری رفتیم. آبان ۹۷ این خانم پیج اینستاگرامم رو پیدا کردن و شروع کردن به تهدید : من هنوز زهرمو نریختم منتظر روز عروسیتم چنان بیام ابروتو ببرم جلو شوهرو خانوادش که خودت خودکشی کنی هرچی بلاسرت اوردمو ابروتو ریختم فقط یه قسمتش بود منتظرم باش روز عقدت.
  علی رغم همه ی پافشاری هام خانوادم اجازه ی شکایت نمیدن. و این زن اونقدرس بیمار هست که بی برو برگرد روز عقدم رو بهم میریزه روز عقدمم نیاد قطعا باعث از هم پاشیدن زندگیم میشه. ۶ساله که زندگی ندارم همش تو بیمارستانهام تمام زندگیم شده ترسو کابوس ابرو برام نمونده.
  حالا سوال من از شما اینه:
  ۱. در صورت شکایت من و اثبات جرم: مزاحمت تلفنی، مزاحمت مجازی، مزاحمت درب منزل، فحاشی، تهدید به آبرو ریزی، تهمت به رابطه ی نامشروع در ملا عام حکم این خانم چیه؟
  ۲. مدارک من برای اثبات: اسکرین شات پیامک ها، صدای ضبط شده، شهادت اهالی محل هست ایا در صورت شکایت موفق میشم؟
  ۳. اگر الآن شکایت نکنم و بعد ازدواجم اگر خطایی ازش سر زدو شکایت کنم جرمش سنگینتر میشه؟ محکوم میشه؟

 73. سلام یه آقایی رفته ازم شکایت کرده مبنی بر اینکه در تلگرام بنده یک اکانت ساختم و عکس و مشخصات همسر این آقارو گذاشتم رو اون اکانت… درحالیکه من همچین کاری انجام ندادم و یکی دیگه اون اکانتو ساخته بوده که نمیدونم کی هست . و من تنها کاری که کردم این بوده که یک پیام از اون اکانت رو فرستادم به یک نفر دیگه و تنها مدرک ایشونم هست. آیا این عمل جرم محسوب میشه و اینکه واسه اثبات بی گناهی خودم چه کاری باید انجام بدم؟ ضمن اینکه میخوام از ایشون بابت تهمتی که زدن شکایت کنم آیا این کاری که کردن تهمت بوده؟

 74. درود وقت بخیر
  چند ماه پیش به یک دفتر مهاجرتی مراجعه کردیم برای گرفتن ویزا و مهاجرت به بک کشور خارجی.فردای اون روز ۴۵میلیون تومن پول دادیم بابت انجام کارها اما متاسفانه بعد از گذشت ۴ماه هیچ کاری انجام ندادن و متوجه شدیم سر خیلیا کلاه گذاشتن.بنده یک چک به مبلغ ۴۵میلیون تومن ازشون گرفتم ولی توی حسابشون پولی نبود و من همون روز چک رو برگه زدم.حالا علاوه بر شکایت در جهت صدور چک بلامحل آیا میتونم شکایت بابت کلاهبرداری هم بکنم؟برای اثبات کلاهبرداری فقط شاهد دارم آیا چیز دیگه ای باید داشته باشم؟

 75. سلام خسته نباشید،یکی از دوستانم بهم تهمت دزدی زده که پول از حساب بانکیش برداشتم و به نامزدم هم زنگ زده و گفته که من به نامزدت شک دارم بدون اینکه با من تماسی بگیره و من از همه جا بیخبر و رابطه منو نامزدم با مشکل مواجه شد حتی ایشون رفته بوده پلیس فتا و اسم منو اونجا توی اضهاراتش اورده اما معلوم شده که کار من نبوده و سارق مشخص شده الان من میتونم شکایتی کنم یا خیرممنووون

 76. سلام
  خواهرزن بنده به خانومم گفته شوهرت با فرد دیگه ای رابطه داره و اینو چند بار تکرار کرده طوری که خانومم باورش شده و رفته نفقه و مهریه شو گذاشته اجرا. زندگی من داره از هم میپاشه. می تونم ازش شکایت کنم؟
  چطوری؟

 77. سلام . اگر دو نفر در یه جر و بحث به هم تهمت زدن یا فحاشی کردن ولی حالا یکی از طرفین قصد شکایت از دیگری رو داره و شاهد هم احتمالا از خانواده ی خودش هست ایا اصلا دادگاه اینو پیگیری میکنه و مجازاتش چیه ?

 78. سلام چند نفرومن رو بی دلیل موردضرب وشتم قراردادند وبعدبه دروغ گفتن به زن یکیشون میخاستم شماره بدم ولی قرارمنع تعقیب علیه من وقرارجلب به دادرسی به خاطرضرب وشتم علیه اونا صادرشدالان میتونم بخاطرتهمت هایی که بهم زدن شکایت کنم؟

 79. سلام وقت بخیر،اگه کسی از ما شکایت کند و بعد ماجرا حل شود و طرف شکایتش را پس بگیرد و رضایت دهد،آیا برای ما سوسابقه و سوپیشینه میشود یا خیر؟؟ممنون

 80. سلام با تشکر از پاسخ ومشاوره وب سایت جنابعالی
  یکی از همسایگان که کنار خانه ما مزرعه داره ماشینش روتو کوچه اختصاصی ما پارک میکنه و این کار رو چندین ساله که انجام میده راه اصلی خودش رو ول کرده از وسط مز عه ما عبور مرور میکنه حالی کا ی با اونها ندارم.اما این آقا لاستیکهاش پنچر شده به دروغ ادعا میکنه که من پنچر کردم وبه من تهمت وافترا میزنه وهیچ شاهدی هم نداره فقط میگه کوچه شماست وجز تو کسی نبوده و براش عیان شده که ماشینش پنچر میشه وخواسته چند بار جای ماشین روعوض بکنه، حالا من با این آدم چه کار کنم خواهشا راهنمایی بکنید،

 81. سلام
  برای مادرم پیام اومده دادخواست علیه شما به شعبه اول دادگاه حقوقی ارجاع شده.
  اولا مادر من هیچ کاری نکرده بهشم میگم توکه کاری نکردی عین خیالتم نباشه.
  اما خیلی بده الکی کسی اتهام بهت بزنه
  رفتیم پرینت گرفتیم که یک خانم ادعاکرده مادرم همه وسایل منزلش رو شکسته (مادرم که اصلا از خونه بیرون نمیره)
  الان داخل دادگاه ثابت که میشه اتهام دروغ بوده مادرم که کاری نکرده ما میتونیم ازش شکایت کنیم؟؟
  بخواطر همین اتهام دروغی که بهمون زده

 82. سلام ببخشید گوشی من حدود یک سال پیش به سرقت رفته بود و چند وقت پیش دست یک نفر فعال شده بود من هم گفتم تقریبا مطمئنم سارق همین اقایی هستند که گوشی دستشان فعال شده است اگر اشتباه کرده باشم حکمش چیست

 83. با سلام
  لطفا من رو راختمایی کنید
  هفته گذشته به میهمانی رفتیم دو روز بعد صاحب خانه که از دوستان هست تماس گرفته و گفت از خانه ما در زمان دزدی شده و پلیس هم میگوید گار خودی هست. ایشان گفتند شما جرو مظنونین هستید اما ما بخشیدیم. حالا با ابن شرح, حال ما خیلی بد است و احساس میکنیم به ما ظلم شده است و اصرار داریم این موضوع مشخص شود ولی ایشان میگید من میبخشم اما این حس مظنون بودن من و همسرم را آزار میدهد
  آیا میتوانیم از این خانواده شکایت کنیم لطفا راهنمایی کنید منمنونم

 84. سلام از من به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت شد و قرار منع تعقیبم صادر شده اون هم دو بار صادر شده الان من میتوانم به جرم تهمت و افترا و اعاده حیثیت از این شخص شکایت کنم جرم ایشان چه میشود ؟

 85. سلام.اگر کسی شکایت منو کنه ک من بهش تهمت زدم ک مثلا اهل مواد و دوده و یا برا خانوادش گفتم ک با دخترای معتاد ارتباط داره.و قبل از اینکه دادگاه مارو بخواد شکایتش رو پس بگیره دیگه مشکلی نیست.خوده دادگاه برا من جریمه چیزی نمیزاره.؟

 86. سلام و خسته نباشد خدمت وکلا و اهل علم ببخشید شخصی معتاد به شیشه به بنده اتهام سرقت از اموال خود را زده بدون هیچ مدرک موسخی الان بنده در زوز دادگاه برای اعلام این که این شخص اعتیاد شدید یه شیشه دارد و توهم میزند از چه تبصره و قانونی باید استفاده کنم؟؟؟

 87. اگر دختری با سن بین ۱۰ تا ۱۲ سال سعی کنه از روی عمد چند بار به محل زندگی فرد بره و قصد از بین بردن ابروش رو داشته باشه و خودش و خانوادش هم افراد درست و قابل قبولی نباشند و تمام اینها قابل اثبات باشه حکمش چیه .فقط میخواهم اطلاع داشته باشم

   1. سلام
    اگر مادر شوهر ب صورت شفاهی در بین مردم ب من تهمت وافترا داشتن ربطه نامشروع بزنند میتونم از ایشون شکایت کنم ؟
    مجازاتی هم داره ؟؟

 88. باسلام
  بنده در اصفهان چندی پیش درحال رانندگی بودم ک باماشین تصادف کردم.اون آقا بنده رو زد و ب روم چاقو کشید.منم شماره پلاک رو برداشتم ازش شکایتـ کردم.
  حالا مدعی هست ک من هیچگونه ازاین کارارو نکردم.
  شاهد هم فقط بردارم هست ک دیده
  آخر پرونده ی ماچی میشه ک شاکی هم هستم؟
  باتشڪر

 89. سلام
  آیا بطور شفاهی نسبت دادن رابطه ی نامشروع به شخصی بدون اثبات و دلیل افترا محسوب می شود ؟ و می توان شکایت کرد

 90. سلام و خسته نباشید
  ببخشید همسرم اواخر تیرماه به من گفت که با کسی دیگه در ارتباطه و میخواد منو طلاقم بده و با زور به خونه پدرم آورد و از اون روز هر روز اصرار به طلاق میکنه.با اون خانوم دست توی دست گرفتن و از استوری اینستاگرامشون به اشتراک گذاشتن البته فقط دستاشون مشخصه.برای اون خانوم تولدت مبارک نوشتن و اون خانوم هم جواب عاشقانه نوشتن براشون.که عکس های همشون موجوده.و اینکه زمانی که منو به خونه پدرم می آوردن صداشونو ضبط کردم که خودشون میگن من با کسی دیگه ای به اسم فلان رابطه دارم.چندوقت پیش فهمیدم که باهم خونه هستن.پلیس بردم دم در ولی خانوم از در پشتی فرار کرد و نتونستم بگیرمش.الان همسرم از من شکایت کرده که اومده عابروریزی کرده و الکی گفته مقداری طلا از خونم دزدیده.منم شکایت کردم که با کسی دیگه در ارتباطه.آیا من میتونم از دادگاه بخوام که پرینت مکالمات و پیام ها و فعالیت های مجازیش رو دربیارن؟و اینکه اگه نتونم با مدارکی که تو دستمه ثابت کنم که با کسی دیگه ست میتونه علیه من شکایت اعاده حیثیت و یا تهمت و افترا بکنه؟و اینکه به خاطر اون شکایتش که من پلیس بردم خونش و باعث ابروریزیش شدم و کسی از خونه درنیاوردم چه حکمی برا من مینویسن؟
  توروخدا زود جوابمو بدین من خیلی آشفته م و استرس زیادی دارم

 91. خانمی پیش بنده سرکار بودندالبته خود بنده هم خانم هستم وبعدازپایان قرارداد رفت همه جا ودرجمع دیگران پشت سرما انواع نسبتهای دروغ ازجمله حرام خوار،دزد،کلاهبردار و… همچنین روزگارتان سیاه می کنم واز این موارد… خیلی خیلی شاهد دارم میخام شکایت بصورت جدی وقانونی با ایشان داشته باشم ممنونم راهنمایی مون کنید وحکم ایشان چیست؟آیا می شود ایشان را با اثبات کردن روانه زندان کنم هرچند اولین سابقه ایشان باشد

 92. سلام من ی دختر خانواده خالم اینا اومدن خونمون هم پسر ایشون نامزد دارم هم بنده خانوادگی گفتن من مزاحم پسرشون شدم و دوشماره ب ما دادن گفتن شماره ی من است ولی من نبودم ایا میتونم شکایت کنم بنده خیلی اسیب روحی دیدم

 93. سلام
  من چند وقت با خانمی در تماس بودم
  البته اتفاقی در خیابان یکدیگر را دیدیم
  حالا بدلیل عدم تمایل من به ادامه ماجرا از من به جرم مزاحمت تلفنی شکایت کرده که صدالبته واقعی و صحیح نیست
  بنظر شما من میتوانم ایشان را به افترا زدن متهم کنم ؟

 94. سلام پدر زنم سر مشکلات با خانواده ی زنش ازم شکایت کرده که من رفتم داخل خونش بدون اجازه و فرد دیگری هم بوده ک اون رو زده تاکید کرده که من نزدمش الان باید چیکار بکنم؟

 95. مردی بدون اجازه زنش ؟،همسر دوم میگیرد. زن اول پس از باخبر شدن تمام سعی و تلاشش برای طلاق دادن زن اول بکار میبرد. از جمله: فحش دادن به زن دوم،مزاحمت های بی مورد و مکرر،اصرار بر اینکه چون من راضی نیستم تو طلاقی،ساختن داستانهای دروغین،تهمت زنا زدن و ……

 96. با سلام
  سال گذشته من به یک خانومی که باهاش کار میکردم چک ضمانت دادم و مبلغان چک رو کم کم به حسابش واریز کردم ولی ایشان از اعتمادم سو استفاده کرده و چک منو امضا زده و چکم را به اجرا گذاشت من ازش شاکی شدم ولی نتوانستم جرم جعلش را اثبات کنم و حالا وی از من به اتهام تهمت شکایت کرده چکار باید بکنم حالا ؟ آیا مجازات دارد؟

 97. سلام من زنی 33 ساله دارای فرزند پسر 8 ساله هستم شوهرم در مرداد ماه خودکشی کرد چون شدیدا افسرده بود من چون چندین سال با ایشان زندگی کرده ام به اخلاقیات او اشنا بودم که دائما از زندگی می نالید و امید به زندگی در او وجود نداشت قبل از فوت با پیامکی این اتفاق را به من اطلاع داد ولی من برطبق عادت آن را نادیده گرفتم ..اکنون پس از فوت پدرمادر وی به من تهمت دروغگویی و دزدی و قتل می زنند من نیز میخواهم اعاده حیثیت کنم ..حتی اذعان کرده اند که پس از بزگتر شدن فرزندم او را تحریک به شکایت علیه من خواهند کرد در حالیکه فرزندم به سختی پس از چندین جلسه مشاوره از این ضربه روحی نجات یافته مجددا می خواهند در اینده این اتفاق ناخشایند رابرای وی تداعی کنند واقعا درمانده شده ام چه کنم ؟

 98. پدرشوهرم به من تهمت زنا و سقط جنین از طریق سزارین داده .همسرم هم هیچ دفاعی از من نکرده و در صورتی که من قبل از ازدواج با همسرم راجع به جای بخیه عمل کیست تخمدانم صحبت کرده بودم.بعد از ازدواج بخاطر اختلاف، از این حرف من سوء استفاده کردن و ابروی من خانواده م رو بردن در صورتی که من حتی تا بحال باپسر غریبه ای همکلام نشده بودم. فکر میکنم این با یک معانیه ساده قابل تشخیص باشه که بارداری رخ نداده.من میخوام ازشون شکایت کنم، دوست و اشنا زیاد داره میتونن مجازات ضربه شلاق یا حبث رو نقدی پرداخت کنن؟البته من اصرار به مجازاتشون دارم،چون از زیر هر کاری در میرن میخواستم بدونم میتونم کاری کنم که حتما بخاطر تهمتشون مجازات بشن؟

 99. باسلام اگرکسی بابت موتوری که خریده باشی وفقط سندنزده باشی وصاحب سند بابت موتور اعلام سرقت کند وخریداردرمراجع قضایی ثابت کند که موتورراخریده ومنع تعقیبش یاهمان حکم برائتش ثلبت بشود ایاخریدارموتور می تواند شکایت کند باتسکر

 100. سلام مردی متاهل با خواهرزنش رابطه داشته بعد. خانم اولش برای همه تعریف میکنه و طلاق میگیره و من هم برای یک نفر گفتم این موضوع رو به گوش مرده رسیده میخواد از من شکایت کنه و اون شخصم گقته میام شهادت میدم ایا میتون کاری کنن میگه تهمت زدی ؟

 101. سلام بنده منشی دفتری بودم و صاحبکار پول بنده رو چندین ماه نداده به خاطر اینکه من رفتم ازش شکایت کردم و محکوم شده رفته شکایت کرده و دو شاهد دروغین اورده که مثلا من مدارک کاری سرقت کردم در صورتی که این کارو نکردم لطفآ راهنمایی حالا چکار کنم.

 102. سلام
  در صورتی که آقایی در میان جمع از آقای دیگری به نیت تشویش و ایجاد ذهنیت در دیگران سوال کند تو با فلان خانم ارتباط(غیر اخلاقی) داشته ایی و ایشان هم واقعا هیچ ارتباطی نداشته باشد آیا می شود از آن شخص به جرم توهین یا با عناوین دیگر شکایت کرد؟ تشکر از تسریع در پاسخگویی

 103. خانمم از من شکایت افترا کرده به خاطر پیامکی که بهسش دادم و گفتم تو (من یک بار قبل از سکس متوجه شدم که تو قبلا به من خیانت کردی)
  اسکرین شات پیامک رو داره
  ولی گوشیش خراب شده و تمام پیامهاش پاک شده
  من به قاضی گفتم من پیام ندادم و اطلاعی ندارم
  میتونه بهم پابت کنه بدونه وجود موبایل
  این پیام مربوط به شیش ماه پیش هست

 104. سلام،بنده به مسابقاتی رفتم و مبلغ واریز کردم و فاکتور دارم به همراه عده ای از هم تیمی هایم ولی به دلیل عدم رعایت نکردن قولهایشان در خصوص نحوه برگزاری مسابقه و مکان مسابقه درخواست عودت پول کردیم ولی گفتند نمیشه و ما به دلیل مسافت زیاد و از بین نرفتن مبلغ مجبور به شرکت در مسابقه شدیم و اتفاقاً بنده مقام اولی در رده خودم و ۴ مقام دومی همشهریانم را بدست اوردیم اما بعد مسابقه دوباره برای اعتراض رفتیم و مدالهایمان را پس دادیم و مسیول برگزاری به بنده حمله ور شد و بنده رو با برخورد بد و هول دادن و گرفتن گردنم از مسابقه خارج کرد و بنده همانجا به پلیس ١١٠ تماس گرفتم و امدند و صورت جلسه کردند همان شب بنده به اشتباه داخل فضای مجازی یک استوری گذاشتم صورت ایشان را شطرنجی کردم و از کلمه بیشخصیت بکار بردم و در یک چت با یکی ازدوستانم گفتم(مردک دزد)حالا ایشون به عنوان نشر اکاذیب و توهین و افترا از بنده شکایت کردند میخواستم بدونم مجازاتم چیه؟!

 105. به زن فردی گفتم ک از بقیه شنیدم شوهرش با زنای دیگ رابطه داره و ایشون از من به جرم افترا شکایت کرده و جالب این ک خود همون فرد به خود من گفته و چندین نفر دیگ هم گفتن ک ایشون ادم زن بازیه چون نمیخوام قسم دروغ بخورم ک نگفتم میخوام بدونم چجوری باید ثابتش کنم

 106. سلام فامیل همسرم به من تهمت زده که من باهاشون رابطه داشتم دارم دیونه میشم من همچین ادمی نیستم چیکار کنم ؟؟؟

 107. با سلام از کارخانه دزدی میشده اعلام سرقت کردیم بعد از گزارش 110،تصویر دوربین مامور تجس به یکی از کارگرها مشکوک، تو بازسازی صحنه متوجه میشند داخل کمد شخصیش وسایل کارخانه هست اعلام جرم میشه کیفر خواست صادر میشه ولی در نهایت تبرئه میشه حتی در تجدید نظر!
  حال برای افترا شکوائیه تنظیم کرده ایا به صرف تبرئه شدن میشه تهمت افترا زد یا باید ثابت کنه سوءنیت درکار بوده؟

 108. سلام.مادربزرگم تصادف کرده وراننده متواری شده .یکی ازهمسایه هاگفت ک یه راننده اعتراف کده ک ب ماشین من خورده ورفته.حال راننده روپیداکدیم ومراحل کاروانجام میدیم .اگرنتوانستیم ثابت کنیم بااینک شاهدی هس.عایاراننده میتونه بعدش ازدست ماشکایت کنه؟؟

 109. با سلام زن داداش بنده مدت زیادی هست که به هر طریقی به خانواده پدری و یک برادر دیگر مزاحمت ایجاد کرده و جدیدا از ما شکایت کرده بعنوان مزاحمت و بنده در پاسخ به مزاحمت ایشان یک دو برگ لایحه تایپ شده از ماهیت ایشان برای شورای حل اختلاف ارائه دادم که جدیدا گفته شما به من افترا بدهید و نشر اکاذیب من چه کار می بایست بکنم ممنون

 110. با عرض سلام و خسته نباشید حضور جنابعالی ببخشید مستاجر به خسارت زده و بعد از ما شکایت کرده بعد از اون به مالک تهمت زده بعد دوباره شاکی شده که مالک به من ناسزا گفته به مالک تهمت زده در صورتی که مالک به او ناسزا هم نگفته و خسارت منزل مالک را نمی پذیرد و مالک را به دادسرا فراخوانده لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر

 111. سلام،قبلا در شرکتی کار میکردم،دو سال هست که از شرکت امدم بیرون امروز رییس شرکت امده به من میگه که شما سال قبل چند پیش فاکتور به اسم شرکت من دادین که در اصل من اصلا سال قبل کار نمیکردم و گفته که میخواد شکایت کنه میخواسم ببینم میتونه از خودش سند درست کنه و بر علیه من استفاده کنه ایا؟باید چیکار کنم،؟

 112. سلام
  یک بنده خدای از 4 نفر شکایت کرد اما تو دادگاه حرفش رو نتونست ثابت کنه.از یکی از اون 4 نفر پرسیدم چرا ادعای شرف از ازش نکردی کفت چون اسم 4 نفر رو آورده بود واسه همین نشد حرفش به نظرم منطقی نیومد از نظر شما این حرف چقدر درسته؟؟

 113. با سلام
  ایا میشود برای شکایت مکرر شخصی که 3بار شکایت کرده ومحکوم شد شکایت کرد؟ واعاده حیثیت کرد؟

 114. اگر کسی عضو گروه عرفان حلقه باشه و کلاس برگزار کنه و کلا تو این فضا ها باشه گزارش بدیم جرمش چیه؟

 115. با سلام و عرض خسته نباشید.
  در یکی از جلسات دادگاه همسرم در حضور 3 نفر از همکاران بنده و دامادمان به بنده تهمت و افترا زد که با عروسشان در ارتباط بودم و باهاش رابطه داشتم.

  آیا میتوانم از ایشان به جرم تهمت و افترا در جمع و حضور همکارانم و خدشه دار کردن آبرویم جلوی همکارانم شکایت و اعاده ی حیثیت کنم؟

 116. سلام مثلا اگه اقای الف در چت به خانم ب بگوید کلاهبردار و خانم ب و اقای الف هر دو همدیگر را تهدید به شکایت کنند ایا اقای الف مجازات میشود؟؟؟؟

 117. سلام
  شخصی ادعا کرده که دستگاهی را ۴سال پیش به من داده جهت تعمیر و بنده آن را بهش پس ندادم و به همان شخص که دستگاه را از او خریداری کرده بوده تحویل داده ام،و در جلسه دادگاه نیامد و حالا برای اعتراض ادعا کرده که سه شاهد دارد،حال آنکه یک سال بعد از تاریخ ادعایی ایشان رسیدی به من داده که تمام دستگاههایی را که جهت تعمیر به من داده را تحویل گرفته است،دادگاه مجدد زمانی را برای شهادت شهود و حضور من تعیین کرده،ایا میتوانم با ارائه رسید برائت بگیرم و او و شهود دروغینش را محکوم کنم؟

 118. باسلام وخسته نباشی خدمت وکلای محترم یکی ازهمسایهای ما که نسبت فامیلی هم باما دارد بخاطر مسالی ازقدیم خانوادگی باهم مشکل داشتم الان به من وبرادرم تهمت سرقت زده ویه شاهد دروغگو هم اورده که اوهم باماخصومت دارد بعد ازتشکیل دادگاه حکم برائت صادر شد الان به خاطر اینکه ایشان بااین شکایت باعث بهم خوردن نامزدی وازدست دادن شغل وچندروزی بازداشت شدن وچندروزی زندانی شدن وبردن ابروی خانواده من درکل شهر شده اند اکنون من می توانم اعاده حیثیت کنم وازشاهد ایشان هم بخاطرشهادت دروغ شکایت کنم وضرروزیان ناشی ازاین تهمت رابگیرم واگروکیل بخواهم که صددرصدی حق من راازشاکی بگیره میتونم خواهشا راهنمایی کنید درضمن من شاهین شهراصفهان هستم مرسی

 119. با سلام. قرار بود پارسال از طریق دادگاه سهم الارث وراث تقسیم بشه ولی پسر عمم اومد شکایت کرد که به مادر منم ارث میرسه ولی نتونست اثبات کنه و ما تقریباً دو سال عقب افتادیم از تقسیم ارث پدری مان. و خیلی هم ضرر کردیم هم در زمان هم مالی .میخواستم بدونم میشه اعاده حیثیت کرد و ضرر و زیانی ک به ما رسیده از پسر عمم بگیریم؟؟

 120. با سلام و خسته نباشید.

  اینجانب به صورت سهوا فراموش کردم که اعلام کنم لباسی را برای نامزدم برداشته ام.کارفرما بعد حدود ده روز متوجه میشود که این قلم لباس در فروشگاه نیست.سوال میپرسد و بنده میگویم که اعلام نکرده بودم که برای نامزدم این قلم لباس را خرید کرده ام.ایشان به بنده بصورت مستقیم میگوید که دزدی کرده ام.سوال من اینست که آیا امکان پیگیری قضایی دارم یا خیر.

 121. اگر شخصی با عنوان شکایت ورود به عنف و تهدید با اسلحه و…. کلا هرجرمی بگی هست علیه شخصی نوشته باشه. و ثابت شود شخص اصلا آن زمان آنجا نبوده و دروغ بوده. اراده حیثیت شامل‌ش می‌شود و چ جرمی درخصوص شکایت الکی هست.

 122. سلام منوبااثرانگشتم تهدیدکردن وبه من گفت فردابیاکه باهات حسابی کاردارم این تهدیداست واینکه تلفنی زنگ زدن فوش دادن ولی من نمیتونم ثابت کنم چون تلفنی بودضبط نکردم

 123. با سلام شخصی از اینجانب برای اینکه در صورتجلسه تنظیمی از طرف مامور کلانتری صرف اینکه گفته ام شما وسایل خانه رو سرقت کردی شکایت افترا نموده است در صورتی که اقدام و شکایتی از نامبرده برای سرقت نداشته ام صرف گفتن یا نوشتن مطلبی می تواند شکایت کند ؟ آیا بنده مجرم شناخته می شوم ؟

  با تشکر

 124. باسلام. من نگهبان انیار شرکتی هستم. یک همکاردارم که دائما به من تهمت میزند ومرا به دزدی و فیلمبرداری و صدابرداری مخفی از خودش درحین خوابیدن خودش درشیفت به همکاران دیگر جلوه میدهد درصورتی که خداشاهده یک مورد صحت ندارد. ایامیتوانم ازاوشاکی باشم

 125. سلام.من متاهلم و با یکی دوست شده بودم و خونش رفتو امد داشتم بعد از ی مدت بهش گفتم دگ نمیخوام باهم رابطه داشته باشیم.اخرین بار ک خونش بودم اون زودتر از خونه رفت من دوساعت بعدش رفت.حالا بعد ی ماه زنگ زده ک تو از خونه من وسایل دزدیدی از کمدم دزدی کردی.میرم شکایت میکنم اثر انگشتت هس موهات تو خونه ریخته پلیس میاد میبرت هرچی ام میگم من چیزی نبردم حرف خودشو میزنه.ایا میتونه با این چیزا با شکایت کاری کنه من دادگاهی شم و برام دردسر درست کنه؟

 126. قوانین مملکت ما مسخره ترین و ناعادلانه ترین قوانین جهان هستند البته فکر کنم به جز آفریقا!
  مادرم تو روز روشن تو چشمم واستاده بهم گفته تو دختریتو از دست دادی. هیچ کی هم نبوده. به بابام میگم باور کرده اما فامیلای مادریم که یکی دو تا هم نیستن میگن تو داری دروغ میگی من هم چون مدرک و شاهد ندارم نمی تونم ازش شکایت کنم!!! دیگه هر دقه که نمی تونم به خودم دوربین وصل کنم اگر کسی اذیتم کرد شاهد داشته باشم. داییم حرف کثافت کاریشو برام تو واتس اپ فرستاده بعد فهمیده پاک کرده به هر کی میگم میگه تو دروغ میگی. شکایت هم نمی تونم بکنم. قانونا هم چون دخترم نمیتونم از خانواده جدا بشم. نزاشتن دسمو تموم کنم. میخوان به زور شوهرم بدن! دقیقا هیچ قانونی وجود نداره از من حمایت کنه چون مدرک ندارم

 127. سلام اگر در فضای مجازی بدون اسم بردن و با عنوان اداری طرف بگوییم قرص اعصاب میخورد
  این شکایت کنه چه حکمی دا ره

 128. سلام موتور همسایه ما دزدیده شده از آنجا که با ما خصومت شخصی داشتن به ما تهمت دزدی زدن و گفتن کاره ماست توی محله آبرو برای ما نزاشتن و از اونجا که مدرکی نداشتن شکایت نکردن از ما من از نظر قانونی الان میتونم ازشون شکایت کنم بخاطر تهمتی که من زدن؟مدرک یا شاهد بابت تهمتی که زدن ندارم آیا راهی هست برای شکایت کردن ازشون؟

  1. با سلام اگر سابقه نداشته باشید و خوشنام باشید خیلی راحت میتونی بیچاره اش کنی ولی اگر غیر از این باشه یکم سخت میشه

 129. سلام برادرم از بنده به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری شکایت کرده اگه نتونه ثابت کنه یا دروغ گفته باشه من میتونم ازش شکایت کنم

 130. سلام خسته نباشید من مرد 26ساله ای هستم ما در مسافرت با خونم بحثم شد و خانومم به من و همراهی هام تهمت زده و فاش داده و مادر خانوم و خواهر خانومم آمدن زنم را از داخل خانه بردن من الان باید چکار کنم

 131. سلام من یه پرونده ملک کشاورزی دارم شکایت کردم سند غیر منقول دارم افرادی خدانترس میخوان زمین بگیرن وکیل من هم به خاطر منفعت خودش با انها یه جورهایی همکاری میکنه پارتی دارن ولی متا سفانه من هیچ پارتی ندارم والان 10روز میخوان به نحوی من گیر بندازن مواد بزارن سرزمینم همه ارگانها همکاری میکنن باهشون یه جورهایی خلاف کار امده سرزمین که من توعمرم ندیدم چون خلاف کار نیستم من توعمرم این کارنکردم این کار با بی شرمی دارن انجام میدن که من منصرف بشم از شکایت وزمینم بگیرن به کجا مراجعه کنم که حرف سند من خوب تحقیق کنه تا حق ناحق نشه عدالت رعایت بشه

 132. سلام
  پدر خانومم مشکل داشت کسی بعد قبل این که دعوا کنن امدن جلو من پسر خالم گرفتن میخواستن بزنن دیدن هیچ اکثر عملی نشون نمیدم به دعوا با چوب ۵ نفری میخواستن بزنن میخواستن بترسونن بعد رفتن جلو در دعوا کردن الان به منم شکایت کردن که ما اونا زدیم تهمت زدن در حالی که کوچیک ترین دستی بهشون نزدم

 133. سلام کسی به من بر اثر مصرف شیشه تهمت بد کاره بودن زده واگه من برم شکایت کنم حکم دادگاه چیه؟ من شنیدم کسی ک توهم زده باشد حکم حبس و شلاق نداره و از دادگاه تبرئه میشه درسته یا نه ؟

 134. سلام.چند روز پیش کسی به برادرم پیام داده وآدرس خودرو نوشته وگفته اگه مردی بلند میشی میایی فلاجا وبعد چن روز همین پیام و فحاشی ناموسی که برادرم نیز بعد از فحاشی طرف به او فحاشی کرده با پیام
  بعد برادرم دم در طرف می‌رود واجبه خانه می‌رود خانه او که بیرون هستن برادرم به آنها فحاشی کرده وبرمیگردد حالا آنها برای برادرم شکایت باز کردند در اینجا آیا ما نیز حق شکایت داریم

 135. سلام من بایک فرد شریک بودم اون از سهم من دو عدد چک از خودش بهم داد یک عدد چک هم از برادرش گرفت بهم داد چک هم دروجه خودم بابت سهم صادرشده .من چک راگم کردم بعد دوسال پیدا کردم .چک را فرم کردم برادرش که چک بهم داد وکیل بود از من به جرم خیانت در امانت شکایت کرد محکوم شد الان من می توانم از اون به جرم تهمت زدن شکایت کنم

  1. سلام خسته نباشید مرسی که جوابگو هستین من یک سوال داشتم اگر از شخصی پول طلب داشته باشید و شخص نصف پول را پرداخت کند ولی مبلغی را واریز نکند و پیامک داشته باشم ازش که قرار بوده ۵۰میلیون و ۱۵میلیون نام برده باشه که می‌فرسته ولی بعد از اون تاریخ پیامک نفرستاده باشه و تهمت هم بمن زده باشند چکار میتونم کنم که سریعتر به پولم برسم جواب تلفن هم نمی‌دن با مصالحت آمیز رفتم جلو هم فایده نداشته با پیامک که فرستادن واسم که واست واریز میکنم ولی واریز نداشته میتونم شکایت کنم ازشون

 136. سلام وقت بخیر خوب هستید یه سری افرادی در دانشگاه هستن به من تهمت فاحشه بودن زدن و چند روز پیش به یک پسر شماره منو دادن شماره چند بار زنگ زد جواب ندادم بعد که زنگ زدم گفتم کارتون چیه گفت نرخت چنده من دیر متوجه شدم هرچی گفت کی شماره داده بهت جواب نداد فحش زشتش دادم قطع کرد چطور میتونم شکایت شون کنم
  اینها با تهمت وافترا مانع ازدواج من شدن

 137. خداوندا بیگناه و برای کار ناکرده بی آبرویم نکن
  به اقتضای محل کارم منازل مسکونی در حیطه محل کار هستند ازین‌رو گربه های حول آنجا هستند ومااضافه غذا را جلوگربه ها میریزیم بچه های آن محل. گاهی می آیند و گربه هارا می‌بینند و دخترکی هم بود بیشتر به گربه ها سرمیزد البته ازروی نادانی به گربه ها آسیب میزد چندبار بازبان خوش گفتم دخترخوب ایجور گربه هارو فشارنده گناه دارند اما کو گوش شنوا تا اینکه یکروز تو اتاق بودم جیغ گربه زبان بسته بلند شد از پنجره دیدم طناب گذاشته دورگردن گربه وداشت خفه میشد باعصبانیت گفتم چکار می‌کنی بیشعور مگه زبون آدم نمی‌فهمی که دخترک که چه عرض کنم گودزیلا پابفرارگذاشت رفتم طناب را از گردن حیوان بینوا بازکردم ازآنروز دیگر تا شیفت من بود جرات نمی‌کرد نزدیک شود من هم از دور تشر میزدم دیگه اینطرفا پیدات نشه..خلاصه گذشت چندروز بعد پدرش به مدرسه میبردش البته اینم بگم چندبار هم به پدرش گفتم که دخترش چه رفتاری با گربه ها دارد ..وقتی پدرش ازبردنش به مدرسه برگشت احوالپرسی کرد دقایقی کنارم ایستاد و صحبت کردکه دخترش درس نمیخاندواصلاتوجه ندارد پیش روانشناس بردیمش و براش داروتجویز کرده شبها بهش دارومیدهیم …..زیادی عرایضم طولانی شد بخدا دلم پره ….گذشت بعد چندروز مادرش میبردش مدرسه من ازدورکه نزدیک اتاق میشدم دیدم دخترک تاچشمم رو دو دیده اومده پیش گربه ها وتامنو دید دوید پیش مادرش ورفتن مدرسه … گذشت بعد چندروز پیامک اومدروگوشیم از عدل ایران ابشکواییه دارید به شماره پرونده فلان !
  باخدا این چیه شاکی فلانی متهم من !اتهام کودک آزاری ازاله بکارت ولواط !! یا امام حسین این چه کابوسیه! بخدا نزدیک بودسکته کنم این چه کوفتیه!
  رفتم جلوخونشون پدر مادرش اومدن بارون شدید مجبورشدم برم توحیاط باتمام خشم گفتم اینو کی گفته چرا بیخودبیجهت قصدآبروریزی دارید پدره گفت من بی‌تقصیرم مادرش رفته عارض شده به مادره گفتم چرا خانم گفت بچه خودش گفت اصرار کردم کجاست بچه ؟ گفت خواب گفتم بیدارش کن این چه تهمتیه بستید بمن قرآن بیار دست بزارم رو قرآن که اگه تابحال دخترت پاش وحضورش رو تو اتاق راه داده و کوچکترین تعرضی بهش داشته ام همین قرآن منوبزنه
  گفت بچه بوده یچیزی گفته! .یاخدا شماچرا بحرفش گوش دادی رفتی شکایت بیخودی کردی ..بعد چند ماه دیروز احضاریه اومده از دادگاه برای ادای توضیح احضارشدم تا ۱۰روز فرصت درغیرابنصورت جلب !!!به خدای واحد تا امروز آبرومندزندگی کردم بدون کوچکترین سؤسابقه ….شمارا بخدا چطورازین کابوس رهاشم
  من که از خدا که ناظره بودم مطمئنم اما گیرم این نانجیب جایی دخترونش آسیب دیده تو ای چندماه چطور میتونم ثابت کنم که من بیگناهم خدایا آخه من تابحال دست هم به این گودزیلا نزدم چه برسه به ازاله بکارت ! آخه اون قاضی که اینو نوشته چه فکری کرده!

 138. پدر یکی از دوستانم باغ خودش رو بین بچه هاش تقسیم کرده ولی یک از دخترها تند تند مزاحم بقیه میشه و ازشون پیش فامیل همسرشون بد میگه مثلا میگه این عروسی که آوردین ( برادرزاده خودش ) قبل از عروسی با چند نفر خوابیده و از ان تهمتها حالا اگه ازش شکایت بشه قانون براش مجازاتی در نظر میگیره ؟

 139. درود
  چرا قانون بدون تحقیق و جرم انگاری حرف وتهمت واهی یه دختربچه رو باور می‌کنه ?!
  خداوند آگاههدکه ازین تهمت پوچ دارم آتیش میگیرم از درون انگار با رنده می‌کشن
  بابا بخدا همه بچه ها معصوم نیستند یه دختر10ساله تهمت های بمن بسته که خدا شاهده روحمم خبرنداره
  رفتم پیش قاضی میگم آقای قاضی به وحدانیت خدا قسم هرگز لمسش نکردم چه برسه بخام … این عمل شنیع رو انجام بدم قاضی می‌پرسه مجردی میگم بله
  درکمال تعجب میگه همین دیگه ! گفتم یعنی چون مجردم هر بی خانواده ای باید به خودش جرات بده بمن تهمت واهی بلنده
  عدالت کجایی

 140. سلام من سیم کارتم 7سال پیش رو به نارفیق به امانت سپرده بودم نگو اونم نامردی نکرده و همون سال فروخته من تا چند وقت پیش فکر میکردم که دست خودشه و داره استفاده میکنه که خیلی اتفاقی شنیدم فروخته منم سیم و سوزوندم پس گرفتن هیچ گونه مدارکی از من نداره حالا اون شخصی که خریده از من شکایت کرده ایا میتونه من و محکم کنه راسش و بخواید منم خیلی ترسیدم نمیدونم چه کنم لطفا خواهش میکنم راهنمایم کنید

 141. سلام من یه مطب کار میکردم دکتر مطب یه دختر ۲۲ ساله بدون اجازه خانوادش کاراموز تزریقات بود رو صیغه کرد منو اخراج بخاطر رفتارهایی عجیب دختر با دکتر همه پرسنل فهمیدن به من گفتن بخاطر اینه، و هردو کتمان میکردن صیغه‌ان دکتر، دختر تو ایتا به دروغ به همه گفته بود من رفتم به همه گفتم به من تهمت زد منم رفتم از خودم دفاع کنم دکتر با داد و بیداد من و کیفمو از اتاق پرت کرد بیرون جلو پرسنل و مریض میتونم از هردو شکایت کنم؟

 142. سوال محضر دوستان چند نفر در جنگل با یک دوربین نوشته بودیم آمدند بدون توجیه و تفهیم جرم بعلت کاوش زمین ما را به کلانتری بردند در حالی کل که وقتی آمدند نشسته بودیم بدون هیچ ادواتی بی جهت پرونده تشکیل دادند آیا در این طبیعت خدا نشستن جرم هست خدا گواه هست تا حال کلانتری نرفتم چه برسد به دادگاه لطفا راهنمایی فرمایید چگونه از این تهمت عملی رهایی یابیم و چگونه از این گروه شکایت کنیم

 143. سلام. من در دادگاه شهادت داده ام. و حالا کسی که حکم علیه او صادر شده است از من شکایت کرده و مدعی شده که من شهادت دروغ داده ام. آیا می توانم علیه اوشکایت کنم؟ و در این صورت مجارات او چه خواهد بود؟

 144. سلام همسر خانم طبقه بالایی ی صاحب خونه گفته ک طبقه پایینی ک ما باشیم گل مخدر مصرف میکنه درحالی ک بوی قلیون یا سیگار بهم میخوره سرگیجه میگیرم و کلا تو این بادیا نیستم بنده صبح میرم سرکار ساعت ۱۱شب برمیگردم جنازه میفتم بعد این…این موضوع خیلی همسرمو ناراحت کرده میخواستم ببینم میتونم از شخص شکایت کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا