قوانین و مقررات

قوانین پارکینگ و آشنایی با قوانین حق پارکینگ و پارک بی اجازه

در واقع قسمت‌های اختصاصی ساختمان، واحدهای جداگانه ساختمان همراه سایر متعلقات مانند قوانین پارکینگ و انباری و … است که متراژ و جزئیات آن نیز به طور دقیق در سند مالکیت ذکر شده است. ابتدا لازم است قسمت‌های مختلف ساختمان را بشناسید.

یادتان باشد که قانون تملک آپارتمان‌ها، مالکیت در آپارتمان‌ها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می‌کند: اول قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان که برای هر مالکی در سند مالکیتش مشخص می‌شود. در آیین‎نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، در ماده 1 آمده است:

«قسمت‌هایی از بنا اختصاصی است که عرفاً برای استفاده انحصاری مالک معینی یا قائم مقام او اختصاص یافته باشد»

قوانین پارکینگ

در بخش دوم قسمت‌هایی از ساختمان قرار دارد که با سایر اهالی مشترک است. این بخش را در حقوق مشاعات می‌نامند.

طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها:

قسمت‌های مشترک آپارتمان، قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل و پیشه مخصوص نیست و به تمام مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد.

به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک، اختصاص به یک یا چند نفر از مالکان ندارد، از قسمت‌های مشترک آپارتمان است.

بر این اساس قسمت‌های مشترک ساختمان، راهروها، پلکان ها، فضاهای داخل پارکینگ یا پارکینگ‌های اضافه‌ای که مالکی آن را فروخته و از محل رفته باشد، باغچه، حیات و پشت بام را در بر می‌گیرد.

قوانین پارکینگ
قوانین پارکینگ

فروشنده باید به قول خود عمل کند

اگر خانه‌ای را خریده‌اید و در سند عادی یا همان مبایعه‌نامه آن قید شده است که فروشنده ملزم به واگذاری خانه، همراه با پارکینگ و انباری به شماست، اما زمان تحویل، فروشنده از انجام این کار خودداری می‌کند و خانه‌ای بدون پارکینگ به شما تحویل می‌دهد.

اصلا خودتان را ناراحت و نگران نکنید، به راحتی می‌توانید علیه او اقامه دعوی کنید و حقتان را بگیرید.برای این کار باید به دادگاه مراجعه و دادخواست الزام به انجام تعهد بدهید.

طبق این دادخواست، دادگاه خریدار را مجبور و ملزم به ارائه خدماتی که در سند قید شده است، می‌کند. حتی اگر فروشنده، فضای پارکینگ را در ساختمان پیش‌بینی نکرده باشد، باید مبلغ آن را به خریدار بپردازد و این مبلغ نیز با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود.

زیرا قیمت پارکینگ در هر منطقه‌ای از شهر متفاوت است و بنابراین بستگی به ارزش منطقه‌ای آپارتمان، رقمی که به شما تعلق می‌گیرد کم یا زیاد می‌شود.

مالک پارکینگ چه کسی است؟

بسیار پیش می‌آید که در زمان خرید آپارتمانی، متوجه می‌شوید واحدی که قصد خریدش را دارید، قوانین پارکینگ ندارد. شاید از خود می‌پرسید که چطور می‌شود واحدی پارکینگ نداشته باشد یا در اصل، پارکینگ چگونه بین واحدها تقسیم می‌شود؟

در این مورد خوب است بدانید که تقسیم پارکینگ به دو صورت انجام می‌شود: صورت اول، تعلق اختصاصی است، که مانند انباری، با تعیین موقعیت و مساحت آن، محل دقیق آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید می‌شود و در حقیقت ملک اختصاصی صاحب آپارتمان به حساب می‌آید.

صورت دوم، تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاع است. به این معنا که این پارکینگ‌ها در صورت‌جلسه تفکیکی واحدهایی که می‌توانند به صورت مشاع از قوانین پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می‌شوند.

در این صورت فقط آپارتمان‌هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آن ها شناخته شده است، می‌توانند از پارکینگ ساختمان به طور مشاع استفاده کنند.

قوانین پارکینگ
قوانین پارکینگ

جلوگیری از ایجاد دعوا بر سر پارکینگ

فراموش نکنید که ممکن است بعضی از واحدهای یک آپارتمان، حق استفاده از پارکینگ مشاع را داشته باشند و بعضی دیگر نه.

همچنین ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان، به نحو اختصاصی در سند مالکیت، پارکینگی برایشان مشخص نشده باشد و حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان را داشته باشند.

در این وضعیت، هر کدام از واحدها می‌توانند اتومبیل خود را در هر قسمت از پارکینگ که می‌خواهند بگذارند، بدون این که کسی به توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی اعتراض کند.

یادتان باشد که در چنین حالتی، مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان، می‌توانند محل معینی را برای مدت معینی به طور موقت، به هر یک از واحدها اختصاص دهند و برای رعایت عدالت، وقتی این مدت معین به پایان رسید، آن را با واحد دیگری تعویض کنند تا بین مالکان هم رنجش یا تنش به وجود نیاید.

توافق همیشه کارساز نیست

شاید آپارتمان شما هم از آن دسته ساختمان‌هایی است که پارکینگ آن با رای ساکنان تقسیم شده است. در مورد قانونی بودن یا نبودن این کار بهتر است بدانید که، حتی با توافق اکثریت ساکنان ساختمان هم نمی‌توان این کار را انجام داد و حتما باید همه مالکان رضایت داشته باشند.

طبق ماده 10 قانون مدنی، اگر تقسیم پارکینگ بین مالکان، با توافق همه مالکان باشد، اشکال قانونی ندارد، اما فراموش نکنید که نحوه شماره‌گذاری و پلاک‌گذاری پارکینگ، توسط مامور و نماینده سازمان ثبت انجام می‌شود.

روند کار هم به این صورت است که از بالاترین طبقه آپارتمان کار پلاک‌گذاری را شروع می‌کنند و بعد از آن، از پایین‌ترین نقطه آپارتمان، واگذاری پارکینگ را انجام می‌دهند.

در واقع، مالکان با توافق نمی‌توانند داشتن یا نداشتن پارکینگ را تعیین کنند، بلکه فقط می‌توانند در مورد این‌که کدام پارکینگ را بردارند، توافق کنند.

حق رفت و آمد در پارکینگ

اگر با همسایه‌تان سر حق عبور و مرور در پارکینگ یا مسایل این‌چنینی به مشکل برخورده‌اید، بهتر است بدانید که رفت و آمد از ورودی پارکینگ، حق همه افراد ساکن ساختمان، حتی کسانی که پارکینگ ندارند هم هست، زیرا با این‌که طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، پارکینگ متعلق به یک شخص و این موضوع در سند خانه نیز آمده است.

اما فضای اطراف آن جزو مشاعات یا همان قسمت‌های مشترک ساختمان است و با این‌که این فضا به مالک تعلق دارد، اما به این علت که برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کند، نمی‌تواند باقی ساکنان ساختمان را از ورود به پارکینگ یا عبور و مرور در آن منع کند یا حتی در فضای پارکینگ خود چادر بزند و ضایعات ساختمانی در آن تخلیه کند.

اگر این کار را انجام دهد، هرکدام از همسایه‌ها که بخواهند می‌توانند به علت مزاحمتی که ایجاد کرده است، از او شکایت کنند.

البته در این مورد استثنایی هم وجود دارد. در مورد واحدی که پارکینگ آن به حیات خلوت راه داشته باشد و در آن ترددی وجود نداشته باشد، شاید بتوان این کار را انجام داد، اما بر اساس قانون، این پارکینگ جزو مشاعات است و همه حق استفاده از آن را دارند، مگر این که در سندشان قید شده باشد.

قوانین پارکینگ
قوانین پارکینگ

پارکینگ مزاحم چیست؟

حتما شما هم اصطلاح پارکینگ مزاحم را شنیده‌اید.

از آنجا که در مقررات شهرداری، استانداردی برای مساحت پارکینگ وجود دارد، اگر این استاندارد در مورد پارکینگ آپارتمانی قابل اجرا نباشد و راه عبور باقی پارکینگ‌ها باز باشد، شهرداری با توافق اعضای ساختمان و دستورالعملی که در این مورد وجود دارد، پارکینگ مزاحمی در آن فضا پیش‌بینی می‌کند.

برای مثال، دو ماشین بتوانند پشت سر هم پارک کنند. مشکل این نوع پارکینگ این است که هر زمان یکی از مالکان بخواهد، خودرو خود را حرکت دهد، مالک پارکینگ مزاحم هم باید خودرو خودش را جابه‌جا کند.

ناگفته نماند که قیمت این نوع پارکینگ از باقی پارکینگ‌ها کمتر است. نام این قوانین پارکینگ به این علت مزاحم است که، با این که شخص، صاحب پارکینگ می‌شود، اما مزاحمت هم ایجاد می‌کند.

نحوه تقسیم پارکینگ مزاحم هم با توافق همه اعضای ساختمان است. در غیر این صورت، شهرداری و اداره ثبت بر اساس اولین و آخرین قرارداد خریدارها، قوانین پارکینگ را تقسیم می‌کنند که در بیشتر مواقع پارکینگ مزاحم به شخصی داده می‌شود که آخرین قرارداد را دارد.

قوانین پارکینگ و پارک بدون اجازه، ممنوع!

در صورتی‌که یکی از واحد‌های آپارتمان، برای مدتی خالی از سکنه باشد و همسایه‌ها از پارکینگ آن استفاده کنند، اگر بدون اجازه صاحب قوانین پارکینگ باشد، پس از این‌که مالک در خانه خود سکونت کرد، می‌تواند اجاره مدت استفاده از پارکینگش را از استفاده کننده درخواست کند.

اما اگر خود مالک اجازه یا به اصطلاح حقوقی برای تصرف پارکینگ اش به مدیر ساختمان یا شخص استفاده کننده، اذن داده باشد، نمی‌تواند چنین ادعایی کند.

اما در کل فراموش نکنید که پارک بدون اجازه در پارکینگ همسایه، به نوعی خلاف قانون است و با اقامه دعوا از سوی مالک، باید اجرت المثل (اجاره مدت تصرف) که با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود، به مالک پرداخته شود.

همچنین اگر شخصی در پارکینگ همسایه بدون اجازه او، ماشین خود را پارک کند و با درخواست مالک، حاضر به ترک آن نشود، جرمش تصرف عدوانی است و مجازات آن می‌تواند از جزای نقدی تا حبس و رفع تصرف و مطالبه خسارات وارده به مالک باشد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۷۳ رای

نوشته های مشابه

‫122 دیدگاه ها

 1. با سلام.در ساختمان ما ۳ واحدیم و جای پارک ماشین در پارکینگ داخل سند ذکر شده است و ۳ طبقه هستیم.و من ماشین ندارم.آیا میتوانم هر موقعی که برادرم در جای دیگر ساکن است و به خانه ما می اید در پارکینگ به جای ماشین من پارک کند یا خلاف مقررات است؟

  1. خیر فقط افرادی که در آن ساختمان ساکن هستند می توانند از پارکینگها استفاده کنند مگر با رضایت همه مالکین

   1. سلام خانه ما ۲کله است و ۲ درب ورودی دارد میخاستم بدونم ک واحد های ک پارکینگ ندارد وانباریشون هم تو پارکینگ نیس می‌توانند از پارکینگ تردد کنن؟؟ممنون

  2. سلام.آپارتمان ما چهارواحد است هیچ کدام پارکینگ نداردطبقه همکف ورودی ساختمان رابعنون پارکینگ استفاده می کند چند روزی هست که آن رادیوار کرده واز قسمت راه پله ها جدا کرده که باعث کم عرض شدن راهرو وراه پله شده است آیاجز مشاعات ساختمان محسوب نمی شود؟با توجه به درج آن درقولنامه اش.آیا می تواند دیوار کند؟آیا ما می توانیم شکایت کنیم؟

 2. در صورتیکه پارکینگ متعلّقه به شما اختصاصی بوده بگونه ای که موقعیت و طول و عرض آن در سند مالکیت دستگاه آپارتمان متعلّق به شما ذکر شده باشد، در آنصورت شما منحصراً مالک فضای آن پارکینگ بوده و این حق را دارید که آنرا جهت پارک ماشین هر شخصی، موقتاً یا دائماً، مجّاناً یا در ازای دریافت اجاره، در اختیار وی قرار دهید.

  1. سلام بنده مالک طبقه همکف در ساختمان سه طبقه هستم و سایر مالکین به حیاط ممر ندارند. ایا با رضایت مالکین میشود حیاط مشاع را به نام بنده در سند همکف قید و انتقال شود و به مالکیت طبقه همکف در اید؟

  2. سلام خسته نباشید در آپارتمان ما یک واحد که داره پارکینگ است 3 تا ماشین گذاشته و میگوید در پارکینگ خودم جا کردم ایا میشود از وی شکایت کرد

  3. سلام وقت بخیر ساختمان ما ۳طبقه و۵واحد هستیم یکی از واحدها پارکینگ ندارد ودر سند قید نشده و۴واحد دیگه پارکینگ دارند ودرسند قید شده حالا اون واحدی که پارکینگ ندارد ماشین خودش رو میاره پارکینگ آیا حق پارک در پارکینگ رو داره یا نه وآیا شکایت کنیم موفق میشیم بیرونش کنیم؟؟؟

 3. آیا در اپاتمانی که از 11 نفر فقط 5 نفر پارکینگ دارند مخارج بازسازی پارکینگ به چه نحو است راهنمایی بفرمایید ممنون

  1. سلام من خودم مستاجرم وضعیت مناسبی ندارم یه خونه فسقلی دارم دست کسیه . محبت کنید بفرمایید مالکی که پارکینگ نداره آیا طبق قانون باید هزینه تعمیرات پارکبنگ رو پرداخت کنه؟ سپاسگذارم

 4. سلام من مالک ۱ واحد آپارتمان ۵ واحدی هستم ۱ سوال داشتم در خصوص پارک ماشین بر طبق سند حدود و مشخصات پارکینگ مشخص شده و روی زمین خط کشی شده سوال من این است که ماشین دقیقا کجا باید پارک کنیم؟ یعنی روی خط مرزی که با پارکینگ همسایه است پارک کنیم؟ یا وسط ۲ خط خودمان باید پارک کنیم؟ با تشکر از جواب شما

   1. با سلام و عرض خسته نباشید به حضور شما برادر عزیز من یه سوالی داشتم در مورد مجتمع مسکونی در مجتمع مسکونی مهر آذربایجان شرقی پارکینگ تعبیه نشده محوطه هست که برای رفت و آمد ساکنین هست آیا میشه در محوطه خط کشی کرد و پارکینگ برای شخص ثالثی تعبیه کرد حق خاصی داره اونطرف یا نمی تونه حاکمیت بکنه در این مورد

    1. سلام من مستاجر هستم وداخل پارکینگ روباز یکم مالیدم به یه ماشین غریبه الان میتونه از من شکایت کنه

 5. سلام یک مجتمع نوساز هست 60 واحد در 7 یقه بعلاوه 2 طبقه زیر زمین برا انباری و پارکینگ که به تعداد هست …..سوال الان میخان تحویل بدهند میخام بدونم که قانونا پارکینگ و انباری هر مالک فانونا باید از کجا واکذار بشه هرطبقه پارکینک حدودا نصف مالکین را پوشش میدهد حالا طبقات بالایی باید بروند پارکینگ 2 یا 1 ممنونم اکه پاسخ بدین

 6. سلام ایا من میتوانم پارکینگ واحد خودم را در اختیار برادرم قرار دهم که ساکن ساختمان نیست؟ و برای گذاشتن و برداشتن ماشین ریموت را در اختیارش بگذارم؟

 7. با سلام من یک مجتمع تجاری ۱۰ واحدی دارم طبقه هم کف و سه واحد خدماتی طبقه اول ساخته شده و هر سه واحد بالا راه مجزا دارن و یه طبقه زیر زمین ساخته شده و راه پارکینگ کاملا مجزا است و ۹ تا پارکینگ تعبیه شده است و تمامی واحدها فروخته شده بدون پارکینگ می باشد بجز یک واحد خدماتی حا لا سوال من این است که آیا میشه ۸ تا پارکینگ باقی مانده رو یک مغازه که مال خودم هست انتقال بدم لطفا راهنمایی فرمائید.

 8. با سلام من در سندم قطعه پارکینگم مشخص و هم چنین در نقشه کامل مشخص است ولی یک نفر دیگر به جای من از پارکینگم استفاده میکند به زور و اجبار حالا باید چکار کنم؟

  1. سلام..من حق پارکینگ خودرو دارم ..آیا در محل حق پارکینگ خودم میتوانم لنت خودرو یا کار تعمیراتی خودرو خودم رو داشته باشم..با تشکر

 9. با سلام و عرض خسته نباشید به حضور شما برادر عزیز من یه سوالی داشتم در مورد مجتمع مسکونی در مجتمع مسکونی مهر آذربایجان شرقی پارکینگ تعبیه نشده محوطه هست که برای رفت و آمد ساکنین هست آیا میشه در محوطه خط کشی کرد و پارکینگ برای شخص ثالثی تعبیه کرد حق خاصی داره اونطرف یا نمی تونه حاکمیت بکنه در این مورد

 10. با سلام و عرض خسته نباشید به حضور شما برادر عزیز من یه سوالی داشتم در مورد مجتمع مسکونی در مجتمع مسکونی مهر آذربایجان شرقی پارکینگ تعبیه نشده محوطه هست که برای رفت و آمد ساکنین هست آیا میشه در محوطه خط کشی کرد و پارکینگ برای خود اختصاص داد آیا در این مورد کسی می تواند شکایتی بکنه یا شاکی باشه

 11. چنانچه در یک ساختمان یکی از ساکنین خودروی خود را به شکلی پارک کند که برای خودروی کناری هنگام ورود و خروج مشکل ایجاد کند و یا اندازه خودرو وی غیر متعارف باشد تکلیف چیست؟

 12. با سلام
  آپارتمان ما ۱۰ واحد داره که ۲ واحد آخر غیرمجاز درست شده و تو سند شامل پارکینگ نمیشه
  ولی تو پارکینگ جا برای هر ۱۰ واحد هست
  پارکینگ هر واحد هم مشخص نیست دقیقا
  میتونیم از پارکینگ استفاده کنیم آیا؟
  یکی از همسایه ها با اینکه فقط حق استفاده از یه پارکینگ رو داره ولی ۲ تا ماشین پارک میکنه ، آیا اولویت پارکینگ با اون ۲ واحد که پارکینگ نداره یا نه ؟

 13. ما صاحب دو دستگاه اتومبیل هستیم که یکی از خودرو ها رو با مزاحم خودمون بدون اینکه باعث مزاحمت کسی بشیم پارک میکنیم اصلا به هیچ عنوان تو رفت و آمدکسی خللی وارد نمیشه آیا بقیه میتوانند مانع این حق بشن یا شکایتی علیه ما اقامه کنند؟

 14. با سلم خسته نباشید .درساختمان 8 واحدی که واحد 2 فاقد پارکینگ میباشد .واحد 2 دارای 2 عدد خودرو میباشد .برای یکی از خودرو ها از واحد 8 پارکینگ اجاره کرده و از این موقعیت استفاده نموده در حیاط که مشاع میباشد سقف زده و پارکینگ احداث نموده است که 2 واحد ناراضی هستند و رضایت ندادن اماذ با قلدری .زور.و فحاشی .و زدو خورد به مدت 7 سال است تخلف کرده فرد یا واحد تخلف کار همان مدیر ساختمان میباشد .از شما کمک و راه حل .میخواستم .یک نوع شکایت .دوم مجازات ان چیست .و از کجا اقدام نماییم به کجا شکایت کنیم متشکرم و کمک کنید .مشکلات زیاده اما این یکی از موضوعات میباشد و سو استفاده از مدیریت

 15. سلام
  مادر یه ساختمان ۴ طبقه هستیم که فقط دوواحد پارکینگ دارن میخواستم بدونم ۲ واحد دیگر اجازه اشتفاده از پارگینگ را برای موتور دارن یاخیر
  در سند چیزی بعنوان مشائ نوشته نشده است

 16. سلام.
  آپارتمان 6 واحدی هستیم که هر واحد یک پارکینگ اختصاصی دارد.
  دو درب پارکینگ وجود دارد که 3 واحد از درب پارکینگ خیابان جلو و 3 واحد هم از درب پارکینگ خیابان عقب استفاده می‌کنند.
  اگر یکی از درب پارکینگ ها خراب بشه هزینه درب بر عهده همه 6 واحده یا فقط 3 واحدی که از درب اختصاصی خودشون استفاده میکنن؟

  پارکینگ من پشتش خالیه و جای پارک یک ماشین دیگه هست و مزاحم هیچکس برای رفت و آمد نمیشه. آیا میتونیم دو تا ماشین بزارم؟

  1. با توجه به اینکه درب پارکینگ درب ساختمان محسوب می گردد و بطور کلی جزء مشاعات ساختمان است، فارغ از اینکه مربوط به کدام پارکینگ می شود، تعمیر آن برعهده همه ساکنین است.

 17. سلام من در واحد اول یک آپارتمان 4 واحدی ساکنم که 2 جای پارک و یک پارک مزاحم دارد.
  از سند دیگر ساکنین اطلاعی ندارم ولی در سند من جای پارکینگ قید شده به متراژ 16.7 متر کاملا مشخص است.
  دو خودرو دارم و هردو را دقیقا در جای پارک خود بدون مزاحمت برای دیگران پارک میکنم.
  ساکنین دیگر میگویند نباید دوتا ماشین پارک کنید. حق با کیست؟

 18. باسلام و خسته نباشید
  لطفا راهنمایی بفرمایید، در یک آپارتمان شش طبقه‌ی ۲۴ واحدی(مسکن مهر)، که نسبت به مساحت آپارتمان، تعداد پارکینگ‌ها کمتر از تعداد واحدهاست، پارکینگ‌ها چگونه تقسیم می‌شوند؟
  باتشکر

  1. سلام درپارلمان ما.یک واحدپارکینگ نداردآیامیتوانددرحیاط پارک کند؟ضمنا ۲موتوردرقسمت مشاعات پارکینگ که محل ترددهای پارک میکنن؟ممنون م

 19. باسلام .اپارتمان ما 9واحدیست و 9جای پارک و چند تاازهمسایه ها دوخودرو دادن ک داخل حیاط ک مشاع حساب میشه پارک میکنن.امروز گلدون ازروی تراس خونم افتاد روی یکی از این ماشین هاک زیر تراس خونم پارک کرده بود وخودرو مهمان همسایه بود و کاپوتش داغون شد الان حکمش چیه .من چکار کنم؟اونم مقصره؟اگر افت ماشینو خسارت خاست چه کنم؟ممنون میشم اگه زودتر جواب منو بدین

 20. سلام.در آپارتمان ما ۸ واحد ساکن که دارای ۵ پارکینگ اختصاصی هستند.اپارتمان دو درب ماشین رو هست که ۳ واحد از یک درب و۲ واحد از درب دیگه و ۳ واحد هم پارکینگ ندارن.حال در صورت خرابی درب پارکینگ هزینه تعمیر با کل ساکنین هست یا مالکینی که از همون درب تردد میکنن؟؟؟

 21. سلام ما یا ساختمان ۴ طبقه هستم که دو طبقه پارکینگ دو طبقه ندارند یکی از طبقه های که پارکینگ ندارد بدون اجازه از کلید پارکینگ کپی کرد
  سوال من این ایا این شخص میتواند کلید پارکینگ داشته باشد

 22. سلام ما یا ساختمان ۴ طبقه هستم که دو طبقه پارکینگ دارد و دو طبقه پارکینگ ندارند یکی از طبقه های که پارکینگ ندارد بدون اجازه از کلید پارکینگ کپی کرد
  سوال من این ایا این شخص میتواند کلید پارکینگ داشته باشد

 23. با سلام، من در یک آپارتمان ۱۰ واحده ساکن هستم ک واحد ۷ کاملا خالیست، پارکینک واحد من در طبقه زیرین هست، هر واحد حق یک پارکینگ دارد اما ۳ تا از همسایه ها دو ماشین در پارکینگ میگذارند، از جایی ک من پارکینگم خالی است و فعلا ماشین ندارم میتوانم از آنها شکایت کنم

  1. و ی مورد دیگه اینکه چون ۵ واحد از این ۱۰ واحد مستاجر هستن و فقط ۴ مالک در این آپارتمان هست مدیریت درستی وجود نداره برای حل شدن اوضاع چ کاری میشه کرد

 24. و ی مورد دیگه اینکه چون ۵ واحد از این ۱۰ واحد مستاجر هستن و فقط ۴ مالک در این آپارتمان هست مدیریت درستی وجود نداره برای حل شدن اوضاع چ کاری میشه کرد

 25. سلام
  من ساکن یک آپارتمان 3 طبقه ای میباشم که در سند 2طبقه ، قید شده ” دارای یک پارکینگ مشاع” . ساکنین 2 طبقه دیگر بیشتر از یک ماشین پارک میکنند. من که پارکینگ ندارم حق اعتراض به ساکنینی که بیشتر از یک ماشین پارک میکنند را دارم؟

   1. سلام.در پارکینگ آپارتمانی که طبق سند متعلق به من هست،به دلیل محدودیتهایی ، کولر سرایدار را به دیوار پارکینگ نصب کرده اند که برای اینجانب مزاحمت ایجاد می کند.آیا می توانم قانونا درخواست برداشتن کولر را از دیوار پارکینگ خود کنم؟

 26. سلام در یک ساختمان سه طبقه که دو ماشین راحت رفت و آمد میکنند و یک ماشین پشت این دو قرار دارند فقط یکی از ماشینهای جلویی باید جابه جا شوند و فقط مزاحم یکی از ماشین های جلویی شوند؟ آیا در هر ساعتی از شبانه روز میتوانند درخواست برداشتن ماشین را دهند؟

 27. سلام من پارسا هستم در بالا سوالی پرسیدم لطفا در صورت اطلاع پاسخ دهید.
  یک نکته دیگر که پارکینگ من در نبش است.یعنی شمال و غرب پارکینگ من دیوار منتهی به کوچه و باغ است. آیامالک دیوار هم هستم؟ اجازه برداشتن یا تغییر شکل دیوار را دارم؟

 28. سلام
  در یک ساختمان 4 واحدی با متراژ مساوی با 2 پارکینگ که 3 واحد آپارتمان و 2 واحدپارکینگ از آن متعلق به بنده میباشد . آیا میتوانم از بخش حیاط بعنوان پارکینگ با توجه به رای اکثریت استفاده کنم؟

 29. سلام
  من در یک ساختمانی ساکن هستم که همسایه ام در پارکینگ شخصیش کارگاه راه انداخته و کارهای شخصیشو انجام میده به نحوی که باعث سلب آسایش من و همسایه هام شده…
  سوالم اینه که آیا این شخص قابل تعقیب کیفری یا حقوقی هست یا نه؟

  1. با سلام در یک مجتمع ٧ واحدی که دارای چهار طبقه می باشد در سه طبقه هر طبقه دو واحد ١٠٠متری ساخته شده و در طبقه اخر یعنی چهارم یک واحد ٢٠٠متری می باشد ایا در تفکیک قانونی پارکینگ به طبقه تک واحدی دو پارکینگ تعلق میگیرد؟؟؟

 30. سلام، من دو عدد پارکینگ دارم کنار هم، میخوام دو ماشین و یک موتور در حریم پارکینگ خودم بذارم ولی هیت مدیره و مدیر ساختمان میگن هر پارکینگ مختص یک وسیله هست و بین موتور یا ماشین یک کدام باید انتخاب شود، ایا ادعای انها قانونی است و یا با تصویب هیت مدیره لازم الاجراست؟ باتشکر

 31. سلام اپارتمان ما۷ واحد هست ۲درب برای پارکینگ داریم که یکی از دربها مختص به یک واحد هست آیا این درب مشاع به حساب می اید؟

 32. سلام در یک ساختمان 10 واحده که 6 پارکینگ دارد هزینه تعمیر درب برقی پارکینگ به عهده همه است یا فقط واحدهای دارای پارکینگ؟قابل ذکر است درب پارکینگ فقط بردش سوخته و خرابی ظاهری ندارد و محل عبور عبور ساکنین از درب دیگر می باشد. ممنون از پاسخگویی جنابعالی

  1. با سلام
   منم این سوال رو دارم و فکر میکنم باید به تعداد پارکینک تقسیم بشه. از طرفی ممکنه یکی 2 تا پارکینگ داشته باشه و اونموقع باید 2 برابر بقیه پول بده
   امیدوارم ماده قانونی درستی وجود داشته باشه در این زمینه

  2. البته می توان در این مورد بصورت خاص توافق کرد اما اگر توافقی صورت نگرفته باشد، خرابی هر کدام از درهای پارکینگ با توجه به اینکه جزء مشاعات محسوب می گردد بر عهده تمام ساکنین خواهد بود.

 33. سلام خسته نباشید ما در یک آپارتمان یک طبقه که یکی سویت وطبقه بالا دوواحد روبه روی هم. درکل سه واحد هستیم سوییت پارکینگ ندارد.طبق توافقات سازنده قرار بود دوواحد بالا پارکینگ داشته باشد اما موقع سند زدن می گوید دوپارکینگ جز خلاف ساختمانه حالا یک واحد پارکینگ در سند قید می شود آن یکی برویم دفتر خونه اون واحد که پارکینگ داره بنویسه پشت پارکینگش پارکینگ است.آیا ممکن است اگر ممکن است اگه طرف خونشو چند ماه دیگه بفروشه تکلیف اون دفتر خونه که نوشتن چی میشه مالک جدید دوباره باید بره دفترخونه بنویسه ممنون

 34. با سلام میخواستم بدونم محاسبه شارژ پارگینگ چطوری انجام میشه
  ما توی یه ساختمان ۶ واحدی هستیم که فقط ۳ واحد پارکینگ دارن و هیچ هزینه ای پرداخت نمیکنن به عنوان شارژ چند بار اعتردض کردیم چون مدعی هستن پارکینگ دارن و نمیذارن کسی از مشاعات استفاده کنه
  راه کار چیه و چطور میشه این مشکل رو حل کرد

 35. من در یک ساختمان ده واحدی زندگی میکنم.که این ساختمان سیزده پارکینگ دارد.با توجه که من یک سهم از ده سهم این ساختمان را دارم.و کلیه هزینه های ساختمان شام سنگ کف پارکینگ پول برق دربهای پارکینگ و غیره به عهده من است نسبت به سه پارکینگ باقی مانده حقی شامل من میشود

 36. سلام
  آیا محل اختصاصی پارکینگ که در سند قید شده است به غیر از وسائل نقلیه مجاز به قراردادن وسائل غیر نقلیه هستیم یا خیر؟ مثلا کالسکه بچه و یا سطل بازیافت و … ؟
  و اینکه وسائل خود ساختمان مانند نردبان ، طی و … آیا میتوان در پارکینگ اختصاصی دیگران قرار داد یا خیر؟؟
  سوال سوم : مالکی که پارکینگ رو به همراه واحد اجاره داده مجاز به دخل و تصرف و قراردادن وسائل شخصی خودش غیر از خودرو را در محل پارکینگ مستاجر هست یا خیر ؟
  منتظر پاسخ شما هستم
  سپاس

 37. سلام
  من مالک یک آپارتمان در ساختمان 8 واحدب که 4 واحد آن دارای پارکینگ هست رزندگی می کنم
  محل پارکبنگ من به صورتی است که اگر یک ماشین جلوی ماشین خودم پارک کنم مزاحمتی برای کسی ایجاد نمی کند
  آیا پارک ماشین دوم خودم جلوی ماشین خودم که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نمی کند قانونیی است با خیر

 38. سلام
  ساختمان ما 4طبقه تک واحدی میباشد و در کل دو طبقه پارکینگ دارند ک شامل ما نمی‌شود.. ولی میخواستم ببینم من موتور سیکلت خودرا میتوانم در فضای اطراف پارکینگ قرار دهم یا نه. با تشکر

 39. با سلام

  ایا واحدهای بدونه پارکینگ حق ورود و خروج با اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه را از درب پارکینگ دارند ؟

  با تشکر

 40. با سلام و عر ض خسته نباشید لطفا بفرمایید پارکینگ آپارتمانها برای چه نوع اتوموبیلی در نظر گرفته شده …آیا غیر از سواری ماشینهای دیگه مثل وانت نیسان هم اجازه داره پارک کنه یا خیر …چون فضای بیشتری رو اشغال میکنه …آیا در قانون به این موضوع اشاره شده ؟لطفا توضیح بفرمایید …متاسفانه در مجتمع ۶ واحدی ما دو واحد وانت نیسان دارن ولی ما نمیدونیم قانونا اجازه دارن وانت رو بیارن داخل پارکینگ یا خیر ..لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر

 41. سلام وقت بخیر . ممنون میشم راهنمایی کنید واقعا عاجز موندم
  بنده ساکن آپارتمانی هستم که با یکی از همسایه ها برسر پارکینگ به اختلاف خوردم . پارکینگ هردوی ما کنار یکدیگر و در یک خط مستقیمه. حتی کارشناس از خود دادگستری آوردم و حریم رو مشخص کرده ولی باز هم یا مقداری توی لاین من پارک میکنه یا موقع سوار و پیاده شدن از قصد و محکم درب ماشینشو به ماشین من میکوبه فیلم همه کارهاش موجوده ( ماشین اون مدل پایین و ماشین بنده صفر میباشد)‌. ساختمان ما کلا ۳ تا پارکینگ داره که یکی از اونها با ما فاصله داره خلوته . اندازه دیوار تا دیواری که پارکینگ ما و همسایمون هست ۴متر و ۶۸ سانتیمتر و طبق نظر کارشناس نصف این اندازه متعلق به بنده برای پارک کردن و باز و بسته کردن درب خودرو بدون برخورد با خودرو مجاور میباشد
  . حالا سوال من اینه که بنده میتونم بین دو پارکینگ و در قسمت پارکینگ خودم ( در حریم اختصاصی خودم ) مانعی نرده ای بذارم؟ طولش ۳متر و ۲۰ سانت در ارتفاع ۱متر و ۳۰ سانتیمتر . طوری که این مانع مزاحم هیچکدام از اهالی ساختمان نباشد حتی هنگام مانع پارک کردن هیچ کدام از خودروها نباشه و حتی در نور پارکینگ هم خللی به وجود نیاره ؟
  آیا همچین مانعی از نظر قانون میتونم بزارم ؟
  اگر قانون اجازه رو میده آیا برخورد خودرو همسایه با آن قایده اقدام محسوب میشه ؟
  خواهش می کنم کمک کنید از هرجا پرسیدم اطلاع نداشتن ؟
  اگر میتوانم این کارو بکنم ممنون میشم تبصره و ماده را هم ذکر کنید که در صورت لزوم ازش استفاده کنم . واقعا ممنون

 42. سلام،ما ۸ واحد هستیم که ۶ واحد،دارای سند پار‌کینگی،ایا ادن دو واحد میتوانتد داخل پار‌کینگ پارک کنند یا خیر؟ اگه یکی از همسایه ها اجازه بده پشت ماشینش پارک‌کنن ،بفیه میتونن معترض باشن یا خیر؟

 43. سلام ببخشید ما درسند یک پارکینگ داریم ولی جایمان طوری هست که دو ماشین پشت سر هم می شود پارک کرد جایمان کنار دیوار هست و در وسط نیست که مزاحمت برای عبورو مرور دیگران باشد آیا می توانیم دو ماشین پارک کنیم ؟ و مورد دوم ما فعلا یک ماشین داریم و در جای اختصاصی خودمان پارک می کنیم ولی همسایه های دیگر بِنَا به احتیاج ماشین از بیرون می آورند و درست در جلوی ما پارک می کنند وراه عبور مارا عملا می بندند مثلا وقتی کار باز سازی می کنند یا مهمان دارند چه باید بکنیم

 44. سلام. در سند آپارتمان ما حدود پارکینگ هر واحد ذکر شده. متاسفانه یکی از همسایه ها پارکینگش را به یک فرد غیر ساکن و غریبه اجاره داده است. آیا میتوان علیه او اعتراض کرد و یا از او برای اجاره دادن پارکینگ به غریبه شکایت کرد؟

 45. با سلام
  من در یک آپارتمان 3 واحدی هستم که دو تا پارکینگ دارند و یکی که واحد من هست پارکینگ ندارد و او دوتا بجز ماشین خودشون یکی اضافه پارک میکنند و کلید پارکینگ به من ندادند .

 46. سلام
  مادربک ساختمان۶واحده هستیم ۴نفر حق پارکینگ در سند رادارند
  یکی از ساکنین که حق پارکینگ ندارد زیر پله پارکینگ را صاحب شده و میگوید جز مشاعات هست وبه شما ربطی نداره
  چندسال پیش هم که میخاستیم برای پارکینگ هزینه کنیم گفتن به ما ربطی نداره ما که پارکینگ نداریم وما۴نفر هزینه کردیم

 47. سلام
  در ساختما ۴ طبقه که حق دو پارکینگ رو یکی از واحد ها دارد
  حق درب گذاشتن بر روی پارکینگ را دارد و به صورت انباری ازش استفاده کند؟
  یعنی به غیر از درب پارکینگ کوچه یک درب اختصاصی روی ساختمان برای پارکینگ خودش گذاشته و هیچ کس حق گذاشتن وسیله در پارکینگ و حیاط را ندارد

 48. با سلام ما در مجتمعی هستیم با 8 واحد در سند بنده پارکینگ من دارای موقعیت طول و عرض می باشئد و اختصاصی است . الان مدتی هست که بنده چند کیسه ماسه با کاشی در پارکینت خود قرار داده ام الان همسایه ها معترض شده اند که این وسایل نباید در اینجا قرار گیرد . و از خودشان پرسیدم میگویند در قانون مجتمع نمیشود دیوار کشید برای پارکینگ . سوال من این است که آیا چون پارکینگم اختصاصی است میتوانم پارکینگ خودم را به انباری تبدیل کنم و آیا به این ترتیبی که عرض کردم همسایه ها حق اعتراض دارند . و سوال بعدم این هستش که من میتوانم دیوار کشی بکنم محدوده پارکینگ خودم رو . ممنون میشم جواب دهید

  1. کاربر گرامی
   لطفا پرسش حقوقی خود را از قسمت مشاوره حقوقی مطرح فرمایید.
   و در صورت نیاز مشاوره حقوقی تلفنی رزرو کنید.

   با تشکر

   1. سلام.خسته نباشید. بنده بعلت شغلی که دارم. یک شب ساعت ۳ و نیم بامداد به منزل مراجعه کردم . که اطراف برج جایی برای پارک نبود. به اجبار داخل محوطه پارکینگ منفی یک شدم .مشاهده کردم که پارکینگ یه واحد خالی هست. چون تلفنی از مالک پارکینگ نداشتم. و فرد مسئول لابی هم نبود یا خواب بود. به ناچار در آن پارکینگ خالی پارک کردم. و بعد دوروز صاحب پارکینگ میگه چرا پارک کردی دفعه بعدی من چنین و چنان می کنم .بنظر شما در این مواقع چکار باید کرد؟

 49. سلام
  من دو تا پارکینگ سندی دارم که توش سه تا ماشین جا میشه ، آیا من میتونم سه تا ماشین بزارم یا نه ؟

 50. سلام، در مسکن مهر زندگی می کنم. در تعیین جای پارکینگ به مشکل خورده ایم. منزل سند ندارد، با کسی که به زور جای خوبی از پارکینگ را به خود اختصاص داده چگونه می شود قانونی رفتار کرد؟ آیا می شود از او شکایت کرد؟

 51. سلام من مالک طبقه دوم آپارتمان 4واحدی هستم بدون پارکینگ، ساختمان دو پارکینگ دارد که یکی مزاحم است، ولی چون فضا به شکل ال هست، نفر مزاحم در منطقه ال که جز مشاعات بحساب می آید پارک می‌کند، و نفر دیگر دو ماشین که یکی متعلق به فرد خارج از ساختمان است در قسمت مزاحم پارک می‌کند، فضای مشا تسخیر شده و من به سختی موتور خود را عبور میدهم، آیا حق اعتراض دارم؟ در صورتی که برای میهمانان ما اجازه پارک در قسمت مزاحم ویا مشا را نمی‌دهند.

 52. باسلام خدمت شمااستادعزیز..من مدیرساختمان هستم .واحد4که دارای پارکینگ هستش واحدش رو اجاره داده و این درحالیه که خودش(مالک)درجای دیگه سکونت داره حالا ماشین خود را درپارکینگ میزاره و هفته دو الی سه مرتبه تردد میکنه آیا اینکار که خودشون دراین آپارتمان ساکن نیستن مجاز است یا خیر …ممنون میشم پاسخ دهید باتشکر

 53. سلام .. مدیر مجتمعی هستم که دو بلوک در یک ساختمان هستیم ، دربهای ورودی ، مجزا و دور از هم هست ولی دربهای پارکینگها کنار هم و در بلوک ما واقع شده . الان اقدام به رنگ و نقاشی پارکینگ بلوک خودمان کردیم ، ولی مدیر بلوک کناری حاضر به پرداخت هیچ مبلغی نیست و نظرش اینه که ما فقط از در وارد میشیم و از قسمت پارکینگ شما رد میشیم .. حالا حق با ایشون هست یا بعنوان مشاع باید مبلغی پرداخت کنند ؟؟ ممنون میشم از پاسخگوییتان ..

 54. سلام و عرض ادب خدمت شما ادمین عزیز. بنده در یک ساختمان ۱۰ واحده خونه خریدم ک در سند قید شده پارکینگ مشاع. در کل این ۱۰ واحد ۲ واحد پارکینگ اختصاصی دارند ک چون اپارتمان ۲ واحد همکف داره اینا میگن پارکینگ ما در راهرو است و جلوی رفت و امد واحد های دیگرو ب حیاط مشاع گرفتن و میگن ک باید برای ما پارکینگ سقف دار در حیاط با هزینه خودتون درست کنید ک اجازه رفت و امد بهتون بدیم. ایا مالک پارکینگ اختصاصی حق تصرف راهروی ساختمان را دارند؟ ملک کسی ک پارکینگ اختصاصی دارد در طبقه ی همکف هست و کلا خود واحد طرف غیر مجاز است. ایا میتونن جلوی راهرو رو بگیرن و نزارن ما ماشینامونو توی حیاط بزاریم؟؟ ممنون

 55. سلام من در آپارتمانی زندگی میکنم که به دلیل جای کم پارکینگ باید هر کدام از ساکنین بعد چند وقت جای پارک خود را عوض کند حالا مستاجری آمده و ساکن اپارتمان شده و ماشینی ندارد و ادعای جای پارک ماشین دارد برای وقتی که پسرش به خانه اش می آید خواستم ببینم میتواند چنین ادعایی بکند

 56. سلام و خسته نباشید.من در یک ساختمان سه طبقه (هر طبقه یک واحد مستقل) زندگی می کنم. طبق سند ثبتی واحد من در طبقه اول که فقط در ضلع جنوبی دارای ورود و خروج (شخص و خودرو) می باشم. طبقات دوم و سوم در دو طرف جنوب و شمال دارای ورود و خروج (شخص و ماشین) می باشند. اتاق های خواب ما در ضلع شمالی ساختمان که در زیر آنها درب ورودی ماشین رو قرار دارد قبلا بصورت درب آهنی باز شو بوده (در نقشه ساختمانی هم بصورت درب بازشو می باشد) که بدون اطلاع بنده اقدام به تغییر آن به درابه برقی ریموت دار نموده اند و این درابه برقی دارای سرو صدای زیادی است و باعث ایجاد مزاحمت در ساعت های مختلف شبانه روز می گردد. حال سوال بنده این است که
  1-آیا می توانم از طریق مراجع قانونی درخواست بازگشت درب به حالت اولیه بنمایم یا خیر؟
  2-درصورت پاسخ مثبت چگونه و از چه طریق این کار را انجام دهم؟
  ممنون و سپاسگذارم

  1. سلام
   در یک قسمت از پارکینگ که قسمت مشاع است و محل پاگرد دو خودرو و کنار خودرو من است سطل بزرگی جهت جمع اوری بازیافت گذاشته اند که گاها آنقدر باز یافت زیاد می شود که وجهه زشت و زننده ای دارد .لطفا بفرمایید قانون چه می گوید

 57. سلام. وقت بخیر
  پارکینگ ساختمان محل سکونت بنده مشاع می باشد و همه ساکنین حق استفاده دارند.
  برخی از ساکنین اقامت دائم ندارند. یکی از واحدها ۲ ماشین در پارکینگ پارک میکرد که با تذکر همسایه ها یکی رو بیرون می گذاشت. اخیرا با هماهنگی یکی از واحدها که سکونت دائم ندارد میخواد از پارکینگ آن استفاده کند. این در حالی هست که اکثر جا پارک ها مزاحم هستند و ما برای رفت و آمد آسان با پارک ماشین اضافه مخالف هستیم.
  سوالم این هست آیا قانونا واحد دیگر که در پارکینگ مشاعی می تواند حق پارک خود را به واحد دیگر دهد تا آن واحد از آن نیز استفاده کرده و ۲ ماشین وارد پارکینگ نماید؟؟؟

  1. با عرض سلام و خسته نباشید .ما در آپارتمان ۳ واحده زندگی میکنیم اما طبقه ی سوم پارکینگ ندارد.و الان پارکینگ رو به یک تولیدی اجاره داده ایم.سوال من این است که ایا باید اجاره ای که از بابت پارکینگ میگیریم به طبقه ی سوم که پارکینگ ندارد هم بدهیم؟

 58. سلام دو جا در پارکینگ برای طبقه دوم و سوم هست که با پارک ماشین رفت و امد موتور مزاحمت ایجاد می کند در انتهای پارکینگ حیات مشاع هست ایا طبقه اول حق استفاده از حیات به عنوان جای پارک موتور را دارد یا خیر همینطور ورودی ساختمان کنار راه پله که مشاع هست اجازه تصرف و استفاده به عنوان جای پارک موتور دوم خود را دارد یا خیر دو موتور خریده و مزاحم پارک و رفت و امد ما شده حق و قانون چیست؟

 59. ما یه مجتمع ۷۴ واحدی هستیم یکی از ساکنین به خواهرش ریموت داده بدون هماهنگی میاد در یکی از پارکینگهایی که خالی هست پارک میکنه چند دفعه تذکر دادیم که شما در اینجا ساکن نیستین نباید وارد پارکینگ بشین توجه ایی نمیکند.و میاد پارک میگنه . من به عنوان مدیر چیکار میتونم بکنم.آیا میشه با ۱۱۰ تماس گرفت و ماشین شو با جرثقیل ببرن.

 60. با سلام و عرض ادب
  ساختمان 8 واحد است که دو واحد پارکینگ ندارند و فقط انباری دارند که در قسمت پارکینگ قرار دارد و سالی یک بار هم تردد ندارند حال برای بنایی و نوسازی پارکینگ میخواهند هزینه کنند .آیا هزینه باید 8 قسمت شود یا افرادی که پارکینگ دارند باید هزینه را بدهند. با تشکر

 61. با سلام احتراما برابر قولنامه یک واحد آپارتمانی با پارکینگ خریداری کرده ام سازنده با توجه به اینکه در محل واحد پارکینگ را به تجاری تبدیل کرده از 4 واحد پارکینگ دو واحد از بین رفته و از طرفی شهرداری با ارسال به ماده صد حکم برگشت به پارکینگ را داده و ما با شکایت از فروشند قطعی محکوم به تعهدات و پایانکار و سند شده ولی متاسفانه دادگاه این رای را اجرا نمی کند حدود دو سال است سرگردان در داخل دادگاه می گردیم چکار باید انجام دهیم

 62. با سلام خودرو بنده 2 بار در پارکینگ اختصاصی مورد سرقت قطعات قرار گرفته همسایگان جهت حفظ امنیت مخالف نصب دوربین هستند میتونم دور پارکینگ را دیوار بکشم؟

 63. سلام وقت بخیر
  ما در مسکن مهر صفادشت هستیم و بنده طبقه همکف در داخل سندهای کل ساختمان که دوازده واحدی میباشد حیاط مشا, میباشد و داخل حیاط ماشینهای زیادی پارک میکنند همینطور خود بنده ولی قبلا تعداد ماشینها کم بود در حد دو سه تا ولی الان تا ده تا هم بهزوذچر داخ حیاط جا میدن که این برای بنده و خانوادم مشکلات زیادی بوجود اورده که به همه ساکنین گفتم بخاطر رعایت اسایش ما ماشینهایشان از بنده گرفته تا بقیه بگذارند بیرون که میگویند اینجا پارکینگ هست ..درصورتی که در داخل سند و برگه های تحویلی پروژه مسکن مهر کاملا مشهود مکتوب شده که حیاط مشا,میباشد ..ما الان خیلی مشکل داریم و صرو صدا و دود ماشینها و رفت و امد حتی تا ساعات یک دو صبح همیشه هست ..میخواستم از شما جناب وکیل محترم ببپرسم ایا میشود خودرو پارک کرد یا همسایه ها بزور میتونن تملک کنن یا شرعا و قانونا غیر مجاز و غیر قانونیست و از چ طریقی میتوانم پیگیری کنم..ممنونم

 64. از هشت واحد سه واحد پارکینگ داریم
  که یکی از پارکینگ. ها ممر درب حیاط است،
  گذاشتن لوازم غیر ضروری در کنار دیوار پارکینگ ها برای کسانی که مالک پارکینگ نیستند چه حکمی دارد؟

 65. سلام
  ساختمان ما سه طبقه سه واحدی میباشد من در طبقه دوم سکونت دارم طبقه پایینی خونه من اومده دستشویی خونه خودش را کلا از خونه برده بیرون وقتی که دیوار دستشویی را خراب کرده باعث شده دستشویی و حمام خونه من نشست کنه و درزهای کاشی هم باز شده حتی دوقاب هم گرفتیم فایده نداشته حالا تازه اومده میگه من سقف خونم را رطوبت خراب کرده سفید کار اوردم پولشو از من میخواد در ضمن تا حدی نشست کرده که دیوار حمام ترگ برداشته و یه انگشت میره تو ترگ دیوار بعدش میگه اب رفته زیرش نشست کرده مگه طبقه همکف هست که اب رفته باشه تو زمین و زمین نشست بگیم کرده میخواستم بدونم حق با کدوم ما میباشد ممنون.

 66. درود و ادب
  بنده در ساختمانی که 6 واحدی ساکن هستم و یکی از واحد ها پارکینک ندارد و ماشین خود رو در حیاط ( که پارکینگ مزاحم هست ) و باید همسایه ای ماشین رو برداره تا ایشون بره داخل حیاط و در زمان هایی که جای پارکی خالی هست در جاهای خالی پارک می کند.
  سوال این هست این شخص ریموت می خواهد و اجبار به گرفتن ریموت درب پارکینگ را دارد و در هزینه های نصب و تعمیر ریموت مشارکت نمی کند .
  آیا این شخص از لحاظ قانونی می تواند ریموت داشته باشد ؟
  می تواند اجبار به گذاشتن خودرو در حیاط که به صورت مشاء هست و مزاحم اقدام نماید ؟
  می تواند هزینه ریموت و هزینه های جاری نصب و تعمیر و نگهداری رو پرداخت نکند ؟
  و در صحبت ها بگوید اگر به من ریموت ندهید و من در حیاط پارک نکنم کسی هم حق گذاشتن ماشین در حیاط را ندارد ؟
  هزینه نصب جک برقی رو هم پرداخت نمی کنم ؟
  و در صحبت های خود می گوید اگر من در حیاط پارک نکنم و ریموت نداشته باشم همسایه ای انباری ندارد حق قرار دادن وسایل انباری را در خرپشته پشت بام هم ندارد ؟
  ممنونم لطفا پاسخ دهید.

 67. سلام
  مت در یک برج زندگی میکنم که 80 واحد داره و تمام واحدها هم پارکینگ دارن و در سند هر واحد قید شده است.. الان هیات مدیره میگه باید به ماشین ساکنین برچسب الکترونیکی بزنیم که هر واحد فقط با یک ماشین خود وارد شود و مثلا نتونه واحد رو در اختیار کسی بذاره و اون ماشینشو بیاره داخل پارکینگ، میگه واحدهایی اجاره شبانه میدن و هر دفعه یه نفر با یه ماشین میاد از پارکینگ استفاده میکنه. آیا کار هیات مدیره مستند قانونی داره؟ با تشکر از شما

 68. آیا موجر میتواند آپارتمان خود را که دارای پارکینگ مشاع است اجاره داده و خود که در خارج از آپارتمان زندگی میکند از پارکینگ مشاعی این ساختمان استفاده نماید؟

 69. با سلام.واحد ما ۴ طبقه است و دارای ۴ پارکینگ میباشد من طبقه یک هستم ودرب پارکینگ من فقط برای ماشین من میباشد و درب پارکینگ بقیه واحدها از درب پارکینگ دیگر میباشد. ایفون یکی از واحد ها خراب است و بعلت باز نکردن در نفر رو از درب کرکره ای درب پارکینگ من استفاده میکند ایا این قانونی میباشد؟

 70. سلام
  پارکینگ ما از دو دَر استفاده میشه یعنی در اول وصله به حیات ودر دوم وصله خیابون بنده درب دوم که وصله به خیابان کندیم و کرکره برقی انداختیم و درب اول را کنده می‌شود و یکی از ساکنین طبقه اول میگه درب وصله حیات نباید کنده شه چون ما سرد میشه و ما طبقه اول هستیم.
  و بعد درب اگه مشاع هس میگیم پول بدید تا دو درب را کرکره کنیم و زورشون میادد ….. حالا حق با کیه

 71. سلام. دو ماهه اومدم به آپارتمانی که ۶ واحد داره با پارکینگ مشاع و جای پارک واسه۶ ماشین، یکی از همسایه‌ها شهرستانه و در ماه شاید یکی دو روز بیاد و در این مدت جا پارکش خالیه، ولی وقتی که بنده خدا میاد بدترین جای پارکینگ رو به من میدهند
  توی این دو ماهی که من اومدم به این آپارتمان هر چند روزی جای پارک منو عوض میکنند، چند مرتبه به مدیر آپارتمان گفتم جلسه بذارن برای مشخص شدن جا پارک ماشین‌ها ولی توجهی نکردند و بعضی وقتها گفتن ما صاحب خونه هستیم ولی شما مستاجر

 72. سلام خدمت مشاوران عزیز. بنده به همراه چند خانواده در ساختمانی هستیم که هنوز سند ملک متاسفانه از طرف سازنده دریافت نکردیم و پارکینگ مزاحم داریم و سه واحد مالک و سه تا مستاجر هستیم ایا مستاجر میتواند بهترین مکان برای پارک انتخاب نماید.. لطفا راهنمای فرمایید ممنون از شما

 73. سلام ، پارکینگ واحدها رو نقشه مشخص شده ولی توسط اداره ثبت تقسیم بندی نشده ، یکی از واحدها به اندازه دو تا ماشین پارکینگ گرفته تو نقشه هم برا اونه، ولی من پارکینگ ندارم ،میشه ازش شکایت کرد؟

  1. سلام.اپارتمان ما ۳طبقه و یک واحد همکف دارد.ما طبقه اول بالای همکف هستیم.در سند همه زده حیاط جز مشاعات هست.ولی جای پارکینک برای۳ ماشین هست.که از طبقه بالا اگر هر واحد یک پارکینک بهش تعلق داشته باشد همسایه همکف جای پارک ندارد.طبقه همکف ماشینش رو پشت بقیه ماشین همسایه ها میزارن.و ما ۲تا ماشین پشت هم پارک میکنیم.و همسایه همکف ناراضی هست ک چرا ما ۲تا ماشین میاریم.آیا ما حق نداریم ۲ ماشین در پارکینگ پارک کنیم بدون مزاحمت؟از همه زودتر ماشینو میبریم بیرون صبحا

 74. با سلام. واحدی از آپارتمان که حق پارکینگ نداره میتونه ریموت درب پارکینگ رو داشته باشه؟ _در ساختمان ما از چهار واحد سه واحد پارکینگ دارند_ و در مواقع تعمیر درب، آیا باید اون هم هزینه پرداخت کنه برای تعمیرات درب پارکینگ؟

 75. سلام وقت بخیر.
  در یک اپارتمان 20 واحد هست که فقط جای پارک 10 ماشین هست و حدود 15 انباری داخل پارکینک هست.حال هزینه تعمیر جک درب پارکینک با همه ساکنین هست یا فقط با دارندگان پارکینک و انباری؟ممنون میشم پاسخ بدین

 76. باعرض سلام ساختمان ما چهار طبقه هس
  طبقه چهارمش بعدا ساخته شده ماده صد پرداخته شده
  پایان کار هنوز گزفته نشده
  طبقه ای ک من گرفتم طبقه یک هس پارکینگ ساختمان ب صورت U شکل هس که اون ور راه پله میشه ب جای انباری پارکینگ کرد
  طول پارکینگ ۱۴ متر هس میشه این دوتا ماشین رو با این ابعاد اجازه پارکینگ گرف ک پشت سرهم وایسن؟
  ممنون

 77. باسلام.
  ساختمان ما30واحد است و15درب برای ورود و خروج پارکینگ… مالک به15واحد پارکینگ فروخته درصورتی ک درهرپارکینگ جای دو خودرو است اما برای اینک مزاحمتی نباشد درهنگام ورود و خروج اینکار را کرده اما الان بعصی همسایه ها می گویند پارکینگ ها جای دو ماشین است و باید پیگیری شود که چرا این اتفاق افتاده؟ آیا حرفشان به جایی می‌رسد…

 78. سلام وقتتون بخیر، ما خونه ای که خریدم پارکینگ نداره همسایه قصد دارند دوربین مدار بسته بزنند در پارکینگ و حیاط من میتونم هزینه دوربین پرداخت نکنم ؟برای امنیت ماشین ها میخوان این کار انجام بدن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان