اصطلاحات حقوقی

درخواست گواهی انحصار وراثت

  • مرجع صلاحیتدار جهت صدور گواهی انحصاروراثت مرجع صالح برای قبول درخواست گواهی انحصار وراثت وراث متوفی، دادگاههای عمومی حقوقی محل اقامت دائمی متوفی (مرد) و متوفات (زن) می بودند و چنانچه اقامتگاه دائمی متوفی خارج از کشور ایران باشد، دادگاههای عمومی حقوقی تهران صالح برای رسیدگی وصدور گواهی انحصاروراثت اعلام شده اند، همچنین در موردی که تبه خارجی درایران اقامتگاه داشته باشد وفوت کند در اینصورت دادگاه محل اقامت متوفی با رعایت قوانین دولت متبوع خارجی صالح به رسیدگی است.
  • اشخاص ذینفع جهت صدور گواهی انحصاروراثت
    هرکسی که دراموال و ماترک به جای مانده ازمتوفی ذینفع باشد می تواند ازشورای حل اختلاف درخواست انحصاروراثت کند مانند: ورثه، طلب کار ویا موصی له یعنی کسی که مورث به نفع او وصیت تملیکی نموده است و یا وصی یعنی کسی که اجرای وصایای موصی رابرعهده گرفته است، همچنین کسی که غیرمستقیم ازاثبات وراثت شخصی از دیگری منتفع می گردد، حق درخواست گواهی انحصار وراثت متوفی رادارد، مانند شخصی که سهم الارث بعضی از ورثه به اوانتقال یافته است.

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست

دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامهءی کثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید. پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض ننماید. بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می نماید. در صورتیکه پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید دادگاه جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید که قابل تجدید نظر خواهد بود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا