سهامی خاص :مجمع عمومی فوق العاده شرکت ــــــــــــــــــــــــــــ  سهامی خاص به شماره ثبت شده ــــــــــــــــــــــــــــ درتاریخ ــــــــــــــــــــــــــــ ساعت ــــــــــــــــــــــــــــ با حضور اکثریت / کلیه سهامداران درمحل شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردیده :

در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت :

 1.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ فرزند ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت رئیس
 2.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ فرزند ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت ناظر
 3.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ فرزند ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت ناظر
 4.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ فرزند ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس با اتفاق آراء تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
 • پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان ، ترازنامه حساب و سود و زیان سال مالی ــــــــــــــــــــــــــــ به تصویب رسید .
 • اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل :
 1. ــــــــــــــــــــــــــــ
 2. ــــــــــــــــــــــــــــ
 3. ــــــــــــــــــــــــــــ
 4. ــــــــــــــــــــــــــــ

برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند .

سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص

 • آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت بازرس اصلی و آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند .
 • کلیه سهامداران به آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ ( احد از سهامداران / وکیل رسمی شرکت ) وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به تحویل و ثبت صورت جلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید .

امضاء هیئت رئیس مجمع

سهامی خاص

   رئیس جلسه                    ناظر جلسه                   ناظر جلسه                   منشی جلسه

ــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــ

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ــــــــــــــــــــــــــــ

                 نام و نام خانوادگی                           تعداد سهم                 امضاء

 1. ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 2. ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
 3. ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
 4. ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال