برابر ماده ۳ قانون معامالت تجارتى تبعى مذکور به‌شرح زیر مى‌باشد که به اعتبار تاجر بودن متعاملین (طرفین معامله) وکیل یا یکى از آنها تجارتى است.

  1. کلیه معاملات تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها
  2. کلیه معاملاتى که تاجر با غیر تاجر به‌منظور رفع حوائج تجارتى خود انجام مى‌دهد.
  3. کلیه معاملات شرکت‌هاى تجارتی
  4. کلیه معاملاتى که اجزاء یا خدمه و شاگرد براى امور تجارتى ارباب خود انجام مى‌دهد.
  5. کلیه معاملات تجار تجارتى محسوب مى‌شود مگر اینکه ثابت شود مربوط به امور تجارتى نیست.
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال