• ادای سوگند چگونه انجام می‌شود؟

  ادای سوگند در دادگاه به این معنا و مفهوم است که شخصی برای درستی ادعاهای خود، خداوند را گواه قرار می‌دهد تا با این روش ادعا و اظهارات خود را اثبات کند یا این که خود را محق دانسته و در مقابل برای واهی و خیالی بودن حرف های طرف مقابل به خداوند متوسل می‌شود. […]
  • ۱ سال قبل
  • ۰
 • ادای سوگند در احقاق حق متوقف بر شهادت چه شرایطی دارد؟

  ادای سوگند : در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون ادای سوگند ، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود. دادگاه آن دسته از ویژگی‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰