• قرارداد راه اندازی کارخانه چگونه تنظیم می‌شود؟

    یک فرآیند نصب و راه اندازی که با رعایت اصول فنی و  ایمنی به اجرا در آید عمر مفید و عملکرد صحیح سامانه نصب شده را افزایش داده، از بروز عیوب مبهم و صدمات ناشی از اشکالات زمان مونتاژ و نصب  و نیز  ایجاد هزینه های مختلف پیشگیری نموده از دوباره کاری و یا توقف دستگاه برای رفع اشکال […]
    • ۳ سال قبل
    • ۰