• نحوه پرداخت نفقه و بررسی دادخواست حقوقی آن

  براساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، شوهر باید نفقه زن را پرداخت کند و براساس ماده اصلاحی ۱۳۸۱ قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف زن که لباس، اثاث و لوازم منزل، و هزینه درمانی و خورد و خوراک و مسکن که زن آن ها را به واسطه احتیاج خود بدان‌ها نیاز دارد یا […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • تنظیم و نگارش یک دادخواست حقوقی چگونه است؟

  شناخت از قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین ساز و کار قانونی حاکم بر محاکم قضایی یکی از ضرورت‌هایی می‌باشد که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقیبسیار حائز اهمیت است. بدون تردید، در دنیای امروزی سرعت زندگی بیش از گذشته شده و کلیه امور مربوط به زندگی اجتماعی، به طرق گوناگون تخصصی شده است.با […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰