• حضانت و بررسی جرایمی که ممکن است در زمینه حضانت رخ دهد

  حضانت : کودکان، همواره در جامعه، آسیب پذیر هستند و نیاز به حمایت از طرف والدین و جامعه دارند. تکلیف والدین به برآوردن نیازهای کودکان و نگهداری کودک به طور کلی، تحت واژه حضانت مطرح گردیده است. البته حضانت امری دو چهره است و هم حق والدین  تلقی می گردد و هم تکلیف ایشان. در رابطه با […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • زمان حضانت – حضانت تا کی ؟ زمان حضانت فرزند و مقررات پرداخت نفقه

  زمان حضانت فرزند : از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودشان می توانند انتخاب کنند به این ترتیب ، دختران پس از ۹ سالگی و پسران پس از ۱۵ […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • حضانت و چرا در بیشتر پرونده‌ها حضانت فرزندان بعد از طلاق به پدر داده می‌شود ؟

  حضانت یا نگهدارى از کودک و زمان آغاز آن از موضوع‌هاى بحث‌انگیز حقوقى و فقهى است. با افزایش آمار طلاق در کشور، یکی از موضوعات مهمی که بسیاری از زوج‌ها پس‌از‌ طلاق با آن روبه‌رو می‌شوند، حضانت کودک است. غالبا طرفین می‌خواهند این یادگار زندگی شکست‌خورده را پیش خود نگه دارد تا شاید با مهر […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • حق حضانت و نکاتی از قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵

  ماده واحده: چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حق حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • حضانت فرزندان پس از فوت پدر بر عهده کیست و چگونه تعیین می شود ؟

  وقتی پد‌ر یک خانواد‌ه فوت می‌کند‌، نگرانی‌های ناشی از آیند‌ه‌ فرزند‌ان او، موضوعی است که بازماند‌گان باید‌ علاوه بر مصیبت وارد‌ه و ناراحتی‌های ناشی از آن به طور جد‌ی به فکر آن باشند‌. از یک طرف سوال این است که نگهد‌اری، حضانت و تربیت این فرزند‌ان با کیست و یا اینکه بهتر است برعهد‌ه چه کسی باشد‌ و از طرف د‌یگر موضوع اینجاست که ارث ناشی از ماترک متوفی چگونه به فرزند‌ان می‌رسد‌ و چه کسی باید‌ د‌رباره هزینه‌کرد‌ و یا نگهد‌اری از این اموال تصمیم بگیرد‌. اگر شما هم کسی را د‌ر اطراف خود‌ می‌شناسید‌ که به مصیبت از د‌ست د‌اد‌ن پد‌ر خانواد‌ه د‌چار شد‌ه‌ است و احتیاج به مشاوره د‌ر این خصوص د‌ارد‌، با مطالعه این مطلب ما را همراهی و او را راهنمایی کنید‌.
  • ۲ سال قبل
  • ۱
 • حضانت همه مطالب در مورد آن و نقش پدر در پرداخت نفقه فرزندان

  حضانت :نگهداری کودکان یا همان حضانت فرزندان در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. حق است یعنی اینکه مثلا مادر نمیتواند مانع پدر در نگهداری از فرزند خود شود و اینکه تکلیف است یعنی اینکه پدر و یا مادر نمیتواند بگوید که من از فرزندانم نگهداری نمیکنم. یعنی […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • قیمومیت و حضانت با کیست و قیم چه شرایطی برای قیمومیت دارد؟

  قیم برای برخی از معاملاتی که از سوی مولی‌علیه خود باید اجازه بگیرد و برخی از آنها نیاز به اجازه ندارد. البته برخی از معاملات هم انجام آن از سوی قیم ممنوع است.
  • ۳ سال قبل
  • ۱۷
 • حضانت در قانون اسلامی به چه صورت است و چه قوانین دارد؟

  حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است. فقها در تعریف حضانت از کلمه تربیت استفاده کرده‌اند که ناظر به دو جنبه روحی و جسمی، مادی و معنوی است؛ یعنی حضانت اختصاص به پرورش جسمی ندارد؛ در این مقاله به تمامی قوانین حضانت پرداخته شده است که در قانون اسلامی اجرا می شود.
  • ۳ سال قبل
  • ۱
 • حضانت کودک پس از طلاق به عهده چه کسی است؟

  حضانت به معنای «در دامن پروراندن» و منظور از آن نگاهداری و پرورش کودک در آغوش مادر است. در حقیقت حضانت کودک عبارت است از سرپرستی و نگهداری و مواظبت از طفل در تمامی ابعاد از جمله آموزش، پرورش، تربیت و… به نحوی که سلامت جسمی و روانی فرد تأمین شود. در این نوشته ما به بررسی کامل موضوع حضانت پرداخته ایم. چه از دیدگاه فقهی و قانونی و چه از دیدگاه روانشناسی و نیازهای کودک.برای اطلاع از تمامی قوانین حضانت با این متن همراه ما باشید.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • قیومیت افراد محجور در قانون، وظایف و ویژگی های قیم واجد شرایط

  قیمومت شخص واجد صلاحیتی است که به موجب مواد ١٢١٨ به بعد قانون مدنی و رعایت مواد ٤٨ به بعد قانون امور حسبی، توسط دادگاه صالح به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیررشید منصوب می‌شود. این وظیفه ممکن است با تنظیم و تنسیق محدوده وظایف هر یک توسط دادگاه به اشخاص متعدد تفویض شود.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
صفحه ۱ از ۲۱۲ »