• فسخ قرارداد اجاره و توضیحات کاملی از تاثیر اسقاط خیارات در قرارداد

  فسخ قرارداد اجاره : مستاجر باید بتواند به طور کامل از منافع مالی که اجاره کرده است، منتفع بشود و هر عیبی که موجب نقص در بهره‌مندی مستاجر شود، در صورت امکان باید رفع شود؛ اگر هم رفع عیب و ایراد عین مستاجره امکان‌پذیر نباشد، مستاجر حق دارد تا قرارداد اجاره را فسخ کند. فسخ قرارداد اجاره […]
  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال پیش
  • ۳۷۰۲
  • ۱
 • اقاله : بررسی دعوای اقاله ، شرایط آن و نحوه ی طرح دعوا اقاله

  بند ۲ ماده ۲۶۴ قانون مدنی  که طرق سقوط دعوا را مطرح می‌نماید، یکی از این طرق را اقاله مطرح می‌کند و در ادامه قانون تعریفی از اقاله نمی‌نماید و صرفاً در ماده۲۸۳ مقرر می دارد که بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.  قانون مدنی نیز در مبحث اقاله فقط به […]
  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال پیش
  • ۵۳۷۹
  • ۰
مشاوره حقوقی رایگاندرخواست مشاوره